Zij willen "positieve discriminatie" handhaven. Met uitzondering van de VVD, die een voorstel tot afschaffing van die wetten indiende.

Positieve discriminatie is gewoon discriminatie. Het is onderscheid maken, waarbij de ene mens wordt bevoordeeld, en de andere dus benadeeld, om de één of andere reden. Meestal om redenen die niet essentieel zijn voor het vervullen van een bepaalde taak.

Niet de beste persoon krijgt dan de betrekking, maar degene die toevallig vrouw is, of allochtoon, of klein is, of blond, of wat dan ook.

Het libertarisme heeft geen bezwaar tegen discriminatie tussen privé personen onderling. Iedereen is vrij om te kiezen met wie hij/zij wel/niet wil samenwerken.
Maar dat geldt natuurlijk niet voor een overheid(instelling). Daardoor horen alle mensen gelijk behandeld te worden, en moet de keuze voor een baan gemaakt worden op het enige relevante argument: Bekwaamheid.

Jammer dat Ruud Luchtenveld (VVD) het afschaffen van die discriminatie verdedigde met het argument "dat het niet meer nodig" is. Hij had het beter op principiële doen met het argument dat het immoreel is.

Veel en uitgebreider beschouwingen vindt u op de site van het LIBERTARISCH CENTRUM:
http://www.libertarian.nl/topics/individuele_rechten.html#5
Of op het nieuwe VRIJBRIEF Archief:
http://www.libertarian.nl/vrijbrief/

1 REACTIE

  1. het is fantastische alles dingen zo. \

    prima en lpf is zo goed!!!

Comments are closed.