De vakbondsleden hebben mogen stemmen over de acceptatie van het najaarsakkoord.
Leo de Waal, voorzitter van de FNV-Bondgenoten,verklaart trots dat de vakbonden democratisch geworden zijn en dat de bestuursleden zich morgen aan de uitslag van het referendum dienen te houden.

Dit item mag dan enigszins democratisch verlopen zijn, hij vergeet echter dat de vakbonden alles behalve democratisch optreden.
Ongeveer 28% van de werkende beroepsbevolking is lid van een vakbond, dus beslist geen democratische meerderheid.
Toch legt deze minderheid,d.m.v. vebindend verklaarde C.A.O.’s,de meerderheid ( uitgezonderd de zogenaamde vrije beroepen)haar wil op.
De meerderheid (72%)heeft, door geen lid van een vakbond te worden, gekozen om zelf te beslissen hoe men met de werkgever wenst te onderhandelen.
Tevens is het lidmaatschap van de grafische bond verplicht als iemand in die bedrijfstak wil gaan werken.
Geen lid, geen baan.

Dus als de bonden zo democratisch geworden zijn als Leo de Waal beweert, dan zullen binnenkort de verbindend verklaarde C.A.O.’s afgeschaft dienen te worden.

We zullen zien.

2 REACTIES

  1. In een ‘democratie’ is het toch ook de meerderheid der effectieve stemmers (leden) en niet de meerderheid der stemgerechtigden (werknemers) die beslist? Ja, als er slechts een vent opdaagt op de verkiezingen beslist het allles voor iedereen.

    zie het recente artikel "Hobbesian Democracy" van Frank van Dun

    http://allserv.rug.ac.be/~f

Comments are closed.