Volgens staatssecretaris Karien van Gennip (Economische Zaken) zal vooral meer tijd en energie worden gestoken in het bevorderen van de uitvoer naar Duitsland.


Daar hebben we 2 % procentpunt aan marktaandeel verloren. Dat is 6 of 7 miljard euro die we er laten liggen, zegt ze. Wie zijn we? Het kabinet? Ziet u ze al druk bezig zijn met producten en of diensten te verkopen? En wie gaat er meer tijd en energie steken in het bevorderen van de uitvoer? Zij waarschijnlijk, met nog meer zogenaamde handelsmissies die dan volgens eigen zeggen zeer succesvol zijn. Nee mevrouw van Gennip, het zijn de hardwerkende, intelligente ondernemers die dit bewerkstelligen. Het zijn die mensen die nog steeds worden uitgemaakt voor zakkenvullers, uitbuiters en hebzuchtige lieden die over geen enkel sociaal gevoel schijnen te beschikken. Zij zijn de motor die het mogelijk maakt om welvaart en welzijn te creëren. En niet de overheid zoals u dat doet voorkomen.

Ook wil van Gennip in ons land een vriendelijker klimaat voor ondernemers scheppen.

“Het moet makkelijker worden om te gaan ondernemen”, aldus de bewindsvrouw die een lijst met 43 actiepunten heeft samengesteld om vervelende knelpunten voor ondernemers weg te nemen. Daarbij valt onder andere te denken aan het verlagen van de administratieve lastendruk en het aanpakken van de kleine criminaliteit.

Het is een aardig begin, maar in werkelijkheid hebben we een slechte concurrentiepositie, doordat we veel te duur zijn.

En deze concurrentiepositie is door de per 1 januari genomen kabinetsbeslissingen nog meer ondermijnd. Een voorbeeld: per 1 januari moeten de werkgevers een zieke werknemer 2 jaar doorbetalen (2e jaar weliswaar “maar” 70 %). Enig idee wat dat kost?

Een betere oplossing om mee te beginnen zou zijn: schaf de vennootschapsbelasting af. Hierdoor krijgen de ondernemingen meer reserves om in wat mindere tijden de schok op te vangen. Tevens komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek en kunnen de vele subsidies worden afgeschaft.

Ook wordt het voor buitenlandse investeerders en ondernemingen interessant om hun activiteiten naar Nederland te verplaatsen.

Dat mag niet van Brussel zult u zeggen. Stap dan uit de E.E.G. Dat levert dan direct 2.7 miljard euro op die Nederland als nettobetaler verplicht is af te dragen.

1 REACTIE

  1. Louis start met te schrijven dat het niet de overheid is doch de hardwerkende, intelligente ondernemers zijn die tijd en energie steken in het bevorderen van de uitvoer.

    Hij besluit door te stellen dat Nederland jaarlijks verplicht 2.7 miljard euro aan de EU afdraagt en pleit voor het uitstappen uit de EU.

    Om Louis te parafraseren: “Wie is Nederland?” Betekent dit dat het niet de genoemde ondernemers zijn doch enkel de overheid is die dat afdraagt? Wat is dan daar het bezwaar tegen? Laat de overheid maar betalen. Op die manier verliest ze geld en gaat ze op termijn kapot. Of is daar een bezwaar tegen? Laat “ons” voorlopig in de EU blijven. Op die manier gaat Nederland kapot en worden we bevrijd. Op dat ogenblik treden “we” uit de EU en dan zijn “we” totaal vrij.

Comments are closed.