Door allerlei overheidsmaatregelen en voorschriften moet het Nederlandse bedrijfsleven elk jaar 16 miljard euro uitgeven om aan de wensen van controle van Big Brother te voldoen.

Nu het (mede daardoor) slechter gaat in de economie en nu er bezuinigd moet worden, komen een paar politici tot de ontdekking dat dat wel met een kwart verminderd zou kunnen worden! Met 4 Miljard!

Als dat nu kan, dan had dat natuurlijk al vele jaren eerder afgeschaft kunnen worden. Erger nog, die zaken hadden nooit ingevoerd mogen worden.

En waarom maar een vermindering met een kwart? Waarom niet 50 of 75 procent?

De libertarische opvatting is dat de volle 16 miljard afgeschaft kan en moet worden. Het heeft immers allemaal te maken met bemoeienis van de overheid met het bedrijfsleven en met de individuen die daarin betrokken zijn.

Net zoals er een volledige scheiding hoort te zijn tussen Staat en Kerk, hoort er ook een volledige scheiding te zijn tussen Staat en Economie.

4 REACTIES

 1. Alleen de milieuvoorschriften al betekenen een zware last voor het bedrijfsleven. De eigenaar van een kleine drukkerij liet mij een stapel voorschriften zien die hij van de overheid had ontvangen. Bestudering van deze voorschriften zou zoveel tijdsbeslag vergen dat de drukkerij dan vermoedelijk failliet zou gaan. De overheidsinspecteurs weten ook wel dat de vaak onzinnige voorschriften onuitvoerbaar zijn. Maar waarom worden deze voorschriften dan gemaakt? Hoeveel ambtelijke uren gaan hier inzitten?

  De mileubescherming is tot een milieuterreur geworden.

 2. Aansluitend op watHugo schreef,wij laten al jaren ons drukwerk in het buiteland(buiten Europa) Verder ben ik van mening dat de werkloosheid zal blijven stijgen de komende jaren. Het bedrijfsleven wordt steeds verder belast en uitgekleed met allerlij regelingen voor elke regel die afgeschaft wordt komt er een bij,denk aan de kosten voor kinderopvang. Het is dus ook niet verwonderlijk dat bedrijven,en dat zijn er veel,zoeken naar wegen buiten Europa.Voorlopig nog even Polen en de rest van de nieuwe toetreders. Echter als ook daar de verzorgingsstaat zijn intrede doet kun je wachten op de volgende"volksverhuizing" De reden is het ongebrijdeld uitdijen van het ambtenaren korps en uitkeringsgerechtichten en nog steeds de import van een groot aantal lieden die nooit iets bij zullen dragen aan onze economie lees altijd een uitkering. Als ik nog eens dertig werd nokte ik onmiddelijk af uit Europa,dit continent gaat onder aan regelgeving.

 3. Arnold, kom dan naar Guernsey ( buiten de Europese Gemeenschap gelegen ).

  Je kunt daar morgen immigreren zonder restrictie en overmorgen een bedrijf oprichten. Het inkomstenbelastingformulier bestaat uit slechts een regel en je hoeft maximaal twintig procent af te dragen! In 2008 wordt het waarschijnlijk nog minder !

  Successierechten en vermogensbelasting bestaan er niet, evenmin als BTW! Sterker nog ; als je in Nederland een kostuum koopt, krijg je de betaalde BTW terug, zodra je dat naar Guernsey uitgevoerd hebt! Kom dus snel !

 4. Overheden vinden het zo leuk belasting te heffen, dat er soms zelfs belastingen zijn waarvan de perceptiekosten de opbrengsten verre overtreffen !

  Zo is het decadenlang in Nederland verplicht geweest een kwitantiezegel van 15 cent te plakken op elke kwitantie !

  De overheid had ambtenaren in dienst om te controleren of op elke kwitantie dit zegel geplakt was en wie het niet geplakt had, kreeg duizend gulden boete !

  De overlast voor de belastingplichtige die niet altijd zo´n zegel bij de hand had, de moeite om het op te plakken, het stempelen of paraferen, het deerde de overheid allemaal niet, want dat werd gedaan in de tijd van de belastingbetaler !

  Ook het feit dat vele ambtenaren nodig waren voor de controle hinderde niet, want dat was goed voor de werkgelegenheid !

Comments are closed.