Deze week verscheen de lang verwachte Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het kabinet. Velen hebben reikhalzend uitgekeken naar de plannen van de overheid met de inrichting van ons land. Wie mag de komende 20 jaren huizen bouwen, waar moeten die komen, voor welke inkomensgroepen, waar kunnen bedrijven zich vestigen en waar mogen wij recreeren?

Het getuigt van enorme visie, kennis en vakkundigheid dat onze kameraden in Den Haag in staat zijn zo gedetailleerd al deze beslissingen te nemen. En dat voor 20 jaar in het voren. Chapeau!

Al deze planologische hoogstandjes komen natuurlijk niet alleen van de 4.000 beleidsambtenaren die het ministerie van VROM telt. Om alles tot in de puntjes te plannen beschikt ons land ook over het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Natuur en Milieu Planbureau (NMP). Alle financiële consequenties, dus hoeveel belastinggeld nodig is om alle mooie plannen ten behoeve van het algemeen belang uit te voeren, worden doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De geoliede machines van deze planbureaus zorgen ervoor, dat de overheid de meest optimale benutting van onze beperkte ruimte realiseert.

Als geen ander weten de planbureaus wat de mensen en de markt de komende decennia willen. Net als in de voormalige Sovjet Unie. Hoewel onze communistische vrienden worden gezien als de meesters van de planeconomie, konden ze toch niet tippen aan hun Nederlandse planbroeders. Het Gosplan in de Sovjet Unie werd slechts voor vijf jaar opgesteld…

Stalin zou jaloers zijn op ons mooie landje!

2 REACTIES

  1. STALIN OF HET KLEIN KABOUTERLAND ?

    Er is een klein verschil met het aards paradijs van Stalin: Deze plande de nationale produktie, terwijl Balkenende c.s. het zoekt in "samenwerking met provincies, gemeenten en ondernemingen" ‘Bundeling van verstedelijking en infrastructuur’ en ‘organiseren in stedelijke netwerken’ zijn de beleidsstrategieën die het rijk hanteert voor economie, infrastructuur en verstedelijking, aldus deze Nota.

    Maar toch. Is deze Nota Ruimte een produkt van 1.) de ambitie van een visionair kabinet, 2.) de arrogantie van een dictatuur, of is hij 3.) een advies van een wijze regering ?

    Zie bijv.: http://www.vrom.nl/pagina.h

  2. [1] Ben jij de Kees de Bie van de Elout van Soeterwoudeschool in Amsterdam?

Comments are closed.