Vandaag is de dag dat in Nederland een dodenherdenking plaats vindt.

Deze herdenkingen gebeuren al vanaf het moment dat officieel de tweede wereldoorlog beëindigd werd.

Op zo’n dag gaan de gedachten terug naar de vele mensen die in die oorlog de dood hebben gevonden. Vooral naar naaste verwanten en vrienden.

Elk jaar weer worden de verschrikkingen van die oorlog naar voren gebracht, met de opmerking dat dit nooit meer mag gebeuren. Maar ondertussen is er in de achter ons liggende zestig jaar nog nooit één moment geweest dat er op de wereld niet op de één of andere plek een oorlog gevoerd werd. En ook op dit moment neemt Nederland deel aan oorlogen, onder andere in Irak.

Te weinig wordt daarbij bedacht dat oorlogen praktisch altijd gevoerd worden door overheden; de ene staat tegen de andere, of een overheid tegen een groep personen die zelf overheid willen worden.

Er wordt niet voor niets gezegd dat oorlog het voedsel voor de staat is. En de politici zien steeds maar weer kans om nieuwe oorlogen te beginnen. Daarom zijn we ook zeer benieuwd wat er uit het onderzoek naar de redenen van Nederlandse deelname aan de oorlog in Irak zal komen. Het onderzoek dat Wouter Bos (PvdA) nu waarschijnlijk wil doordrijven.

Ik zie in ieder geval nog geen enkel “Nederlands belang” in het oorlog voeren in Irak. In tegendeel, ik zie alleen maar grotere gevaren voor onze veiligheid en vermindering van onze vrijheid. Nog los van de financiële kosten.

Streven naar minder overheid, bewerkstelligt dan ook tevens meer vrede. Om vrede te krijgen, moeten we zeker niet meewerken aan nog meer overheid zoals het geven van nog meer macht aan de EU.

Door te stemmen geef je aan het systeem te accepteren. Door niet te stemmen voor het EU Parlement, geef je een signaal het niet eens te zijn met de machtsconcentratie in Brussel. STEM NIET!

2 REACTIES

 1. Op de NOVA televisierubriek zag ik de pathetische voorstelling in het Witte Huis, waar de Nederlandse premier ontvangen werd om enkele schouderklopjes te ontvangen voor deelneming aan de " strijd tegen terrorisme."

  Tot dusverre heeft deze strijd als resultaat opgeleverd dat over de gehele wereld een steeds grotere afkeer van het Westen, in het bijzonder de U.S.A., gecreeerd wordt.

  Vele duizenden Iraqezen lieten inmiddels het leven, maar ja , zij vallen niet onder de categorie "waardevolle Amerikaanse levens."

  De officiele kosten van deze oorlog zijn reeds zeer hoog. De werkelijke kosten zullen ongetwijfeld een veelvoud van de officiele schattingen bedragen.

 2. Nederland is historisch een van de oudste koloniale machten. Jan PC Coen bijv. -een van de GROOTSTENEDERLANDERS in spe- heeft tienduizenden autochtonen in Banda om zeep gebracht, ter meerdere eer en glorie van de VOC en de Nederlanden in spe. Na WO II hebben de Nederlanders nog twee POLITIONELE acties in voormalig Ned. Indie gevoerd t.b.v. o.a. de belangen van Shell en de Oranjes.

  De Hoop Scheffer heeft Bush en Cheney Nederlandse militaire steun gegeven voor hun neo-koloniale oorlog in IRAK.

  Een en ander om het Nederlandse geheugen wakker te houden.

Comments are closed.