De verkiezingen voor het EU Parlement zijn op 10 juni. Als je stem dan binnen is, proberen de politici op 17 en 18 juni handjeklap te spelen en je daarna te vertellen wat zij van plan zijn te doen.

Er wordt ondertussen hard gewerkt om allerlei compromissen te bereiken. En sommige oude hobby’s komen weer op de proppen. Zo meldden we kort geleden dat we helemaal niets meer hoorden van Jan Peter Balkenende over de God die hij in de grondwet wilde hebben.

Dit weekend vernamen we echter dat er nu een brief naar de EU voorzitter onderweg is die pleit voor het invoeren van God.

Tot onze volgende verrassing zagen we dat die brief gestuurd was door zeven leden van de EU, en dat daar Jan Peter NIET bij was. (Wel: Polen, Italië, Portugal, Litouwen, Malta, Slowakije en Tsjechië). Hoe zou dat nu komen? God blijft overigens een mooi punt om door de grote jongens als wisselgeld gebruikt te worden.

Henrik Dahlson, de secretaris van TEAM, een Eurosceptische organisatie, heeft een voorlopig overzicht gemaakt van een 20 a 30 tal punten waarover nog onderhandeld moet worden. Dit overzicht kunt u vinden op:

http://www.libertarian.to/N…

Wij proberen redenen om te stemmen te vinden, maar hoe meer we lezen, hoe duidelijker we bij ons vorige advies blijven: STEM NIET.

Zie daarvoor ook het duidelijke advies van Frank van Dun op:

http://www.libertarian.nl/N…

6 REACTIES

 1. GOD, ALLAH en de politici

  Ondanks de zegeningen van de Kruistochten en de verworvenheden van de Verlichting en de Humanisten blijft het verleidelijk voor politici God of Allah te pas en te onpas van stal te halen. Het valt JPB dan ook niet moeilijk zodra het uitkomt God gewoon dood te zwijgen. Plotsklaps kreeg hij de Goddelijke ingeving, dat Allah iemand anders is dan God en de Islamitische stemmen zijn tegenwoordig niet te versmaden, nietwaar ?

 2. JPB zou zijn persoonlijke hobbies hier buiten moeten houden. Niemand betwist hem het recht om dagelijks met het opperwezen in contact te staan, maar hij beware ons voor het mengen van de drie-eenheid in regeringszaken.

 3. Toch is het leuk de nederlandse en de europese stemwijzer in te vullen. Je ziet daarin weer eens duidelijk dat de europese fractie hele andere stanpunten hebben dan hun eigen leden.

  De EDD b.v. heeft hele andere standpunten dan het progressievere SGP-Christenunie.

  Tevens wordt ook duidelijk hoe socialistisch de ELDR eigenlijk is.

 4. Kijk voor een a-politieke partij, tegen bureacratie en de daarmee samenhangende corruptie en eindeloze regelgeving eens op http://www.europatransparan

  Paul van Buitenen, ‘de klokkenluider van europa’, heeft in het verleden al heel wat schandalen aan het licht en koppen aan het rollen gebracht, maar tot zijn eigen verbazing bleek het effect minimaal. Vandaar dat hij zijn eigen partij is begonnen.

 5. Boris, ik geloof inderdaad dat PvB niet de slechtste is. Maar ook met zijn eigen partij zal hij tot zijn verbazing tot de conclusie komen dat het effect minimaal is.

  Bovendien is PvB een groot VOORSTANDER van de EU. En van die EU moeten we net vanaf zien te komen. Een Economische Gemeenschap die alleen maar handelsbelemmeringen afbreekt zou misschien nog te overwegen zijn.

  Zie echter ook de vandaag (1 juni) begonnen drie delen:

  The Ethics of Voting by George H. Smith

  op http://www.libertarian.to

 6. We moeten alvast aangeven dat we eigenlijk van de Eurocraten af willen. Ik ben het met Hub eens dat Van Buitenen een bijzondere man is, maar om bij de EU te blijven is een brug te ver. Want de Eurocraten zullen altijd de macht naar zich toe blijven trekken ten koste van de individuele landen en de kiezers. De corruptie is nu al zo’n 30 jaar aan de gang binnen de EU, dus dat is nu al zo vastgeroest dat dat bijna onmogelijk is om uit te roeien. Alle goede bedoelingen ten spijt. Dus niet stemmen en verdergaan op de weg van uittreding.

Comments are closed.