De FNV strijdt voor een socialer en eerlijker Nederland. Om die reputatie kracht bij te zetten heeft de FNV een nieuw plan gelanceerd. Bedrijven die zich uit Nederland terugtrekken en hun productie in een ander land onderbrengen, moeten een heffing gaan betalen. Met die heffing kunnen dan, volgens de FNV, weer nieuwe banen in Nederland worden geschapen.

Bij de FNV zijn ze er namelijk achter gekomen, dat niet alleen ‘laagwaardige’ arbeid weglekt naar lage lonen landen, maar ook vet betaalde ICT baantjes staan op de nominatie te worden geexporteerd.

FNV voorman H. van der Kolk vindt dat de maat vol is. ‘Bedrijven moeten zich realiseren dat ze iets terug moeten doen voor de Nederlandse samenleving, de fiscus en de werknemers als ze werk verplaatsen. Dat is ook maatschappelijk ondernemen. Ze hebben jarenlang geprofiteerd van onze samenleving en zijn hier groot geworden’, aldus een enigzins opgewonden van der Kolk.

Wat de FNV zich blijkbaar niet realiseert, is dat de reden voor de massale uittocht is veroorzaakt door de vakbonden. Ondernemers worden door graaiende vakbondsfanaten kaal geplukt. Steeds hogere lonen, steeds duurdere sociale voorzieningen, steeds meer vrije dagen en steeds meer vakbondslieden die als hoogste doel hebben het zo vroeg mogelijk met pensioen gaan. Geen wonder dat ondernemende Nederlanders naar het buitenland vertrekken.

De FNV maakt van de laatste nog overgebleven productieve mensen (de ondernemers dus) de zondebok. Jarenlang heeft de Nederlandse samenleving ze een poot uitgedraaid onder het motto ‘solidatiteit mag wat kosten’, moeten ze straks ook nog een ‘vertrekbelasting’ betalen!

Mij lijkt het beter om iedere vakbondsbestuurder, ja eigenlijk ieder vakbondslid, die naar het buitenland wil vertrekken een mooie oprotpremie te geven. Daarvoor wil ik zelfs nog wel wat extra belasting betalen!