Dat zat er natuurlijk al lang dik in.

Als er eenmaal een verkeerd besluit genomen is, en je zit in een rijdende trein, dan is het heel moeilijk om je aan de consequenties te onttrekken.

Op minder ingrijpende schaal, maar met nog meer betrokken belastinggeld, zien we dat ook bij de Betuwelijn. Ook nadat het voor iedereen duidelijk is dat dit een onverantwoord onnodig project is, blijft men doorgaan met het er in gooien van belastinggeld.

De argumenten om Nederlandse militairen in Irak te houden, zijn weer opvallend altruïstisch:

Wij kunnen onze bondgenoten niet in de steek laten; het Irakese volk heeft ons nodig; Nederland heeft een grote verantwoordelijkheid in Irak, en dergelijke.

Nederlands belastinggeld moet aan die zaken worden besteed en dat er Nederlandse militairen sneuvelen is daarvoor verantwoord. (Op 9 juni vermeldden we dat volgens een AD enquête meer dan de helft van de NL bevolking die mening had).

Wij moeten ons opofferen voor al die mooie zaken.

Nergens heb ik bewezen gezien, of zelfs maar gehoord, dat er een groot Nederlands belang op het spel staat. Dat de veiligheid of zelfstandigheid van Nederland in gevaar zijn. Terwijl in andere gevallen de politici altijd klaar staan om te schermen met het “algemeen belang”.

Die troepen hadden vanaf het begin al niet gestuurd moeten worden. Daar hebben we het in voorgaande stukken al meer over gehad.

Deze conclusie wordt nog versterkt door het feit dat de NL-regering indertijd de gegevens van haar eigen BVD niet juist aan de Tweede Kamer heeft verstrekt. (Waarom komt daar nu geen echte rel over?)

Het volk wordt nu beloofd dat de troepen voor maximaal 8 maanden gaan. Want daarna is het ook niet meer nodig.

Want dan is er in Irak alles opgelost en hebben we daar een vreedzame democratie!

Denkt u dat ook?

2 REACTIES

  1. Nee, ik geloof er niets van! En ik betreur dat er nog steeds uitzendkrachten zijn die bereid zijn als kanonnenvlees te functioneren.

  2. ACH EN WEE OF ACTIE ?

    Sorry jongens en meisjes, maar met geweeklaag komen we niet verder, zoals we na de verkiezingsuitslag hebben vastgesteld. Klaagzangen komen we overal tegen. Het werkt op de duur demotiverend en schrikt nieuwkomers af.

    Als je iets wilt veranderen, dan moet je in ACTIE komen. Om te beginnen moet je een realistisch doel hebben, waar je een dito actieplan aan koppelt. Daarvoor moet je eerst bij elkaar komen.

    Misschien wil Hub wel een voorstel doen, dan probeer ik ook te komen.

Comments are closed.