De volgende bijeenkomst vindt wederom plaats bij Cafe Heffer, Oudebrugsteeg 7 te Amsterdam. Aanvang: 20.00 u. precies. Entree: 4,= Euro. Consumpties voor eigen rekening.
Hoofdthema: Klassiek Liberaal Beginselprogramma, spreker: Albert Spits, bestuurslid van de Frederik Bastiatstichting. Daarna vragen en discussie.
Ook organisatorische zaken zullen aan de orde komen.
Einde 22.00 uur.
Agendapunten kunnen tot 7 september worden aangedragen, waarna agenda wordt rondgemaild. Zie:
http://www.libertarian.nl/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Libertarian.nl;action=display;num=1089364609
http://www.libertarian.nl/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Libertarian.nl;action=display;num=1089281662

Belangstellenden zijn van harte welkom.
Tot 14 september,
Harry