In METRO heeft vandaag Pamela Hemelrijk weer een uitstekende column over subsidie.
Zij toont weer eens overduidelijk aan tot welke onzin en geldverspilling het verstrekken van subsidies door de overheid aan allerlei instellingen leidt.
Onder andere komt Pamela tot een belastinggeldbedrag van 28 miljard euro. Wij zijn er echter van overtuigd dat er daarnaast nog veel meer posten te vinden zullen zijn.

Maar niet alleen is dit gedoe een zaak van belastinggeld verspillen, het is ook misdadig. Dit geld is afkomstig van productieve mensen die gedwongen worden om een deel van hun productie af te staan.
Iemand dwingen zijn eigen verdiende geld af te geven, is een vorm van diefstal.
Het bevoordelen van een bepaalde groep mensen, de ontvangers, ten koste van een andere groep, de betalers, is bovendien zeer onrechtvaardig.
Dat dit belastinggeld dan ook nog eens over de balk wordt gesmeten, maakt het voor de bestolenen alleen nog maar extra zuur.

Het afschaffen van subsidies, en dus van de bijbehorende belastingen, is een eerste, eenvoudige, stap op weg naar een vrije, eerlijke, libertarische maatschappij.
*) We hebben het hier over overheidssubsidies.

2 REACTIES

 1. Dat de overheid subsidieert weten we allemaal, maar particulieren en bedrijven doen het net zo goed. Dan heet het ‘sponsoren’ c.q. ‘risicodragend investeren’. 😉

  Subsidies zijn immers prima beleidsinstrumenten om zaken in gang te zetten. Ieder bedrijf dat aan de ontwikkeling van nieuwe producten en nieuwe markten doet weet dat daar in het begin alleen maar geld bij moet.

  Bedrijven subsidiëren intern nieuwe ontwikkelingen uit de bestaande business. En aangezien negen van de tien nieuwe activiteiten mislukken en het meeste van dit interne subsidiegeld ‘down the drain’ verdwijnt, zijn alle subsidies (intern of extern) een vorm van zaaikapitaal (of behoren dat te zijn) waar niemand uit het oogpunt van innovatie buiten kan.

  Het is wel belangrijk dat nieuwe dingen al snel hun eigen broek kunnen ophouden en de subsidies kunnen worden afgebouwd.

  Het gaat fout als subsidies structureel noodzakelijk zijn om een bepaalde activiteit in stand te houden. Denk bijv. aan de gigantische subsidiebedragen die er structureel omgaan in de landbouwsector (de helft van het EU-budget!) en op het gebied van wonen (huursubsidie en hypotheekrente-aftrek). Daar zorgen subsidies voor zwaar verziekte markten (veel te hoge prijzen van woningen hier en de verwoesting van de landbouwsector in de derde wereld door dumping van gesubsidieerde landbouwproducten uit de VS en de EU).

  http://www.subsidies.nl/
  http://www.subsidia.be/
  http://www.senter.nl/asp/pa

 2. [1] Neen, Speedy, het principiele verschil is dat sponsoren gebeurt met prive geld, en (overheids)subsidie met afgedwongen belastinggeld.

  En dat mag ook niet gebruikt worden om (1 op de 10) dingen op gang te brengen.

Comments are closed.