We lazen dat een onderzoek van het Wereldnatuurfonds heeft uitgewezen dat EU-Ministers van Volksgezondheid (WNF) wel 55 gevaarlijke stoffen in hun bloed hebben.

Deze kunnen het hormonale systeem van mensen en dieren ernstig verstoren.
(Hier bedoelen we natuurlijk die stoffen mee!)

Onze eerste reactie is dan dat iedereen maar contact met die ministers moet zien te vermijden. Door contacten met hen, zou je eigen gezondheid ook gevaar kunnen lopen.

Wat in de publicatie niet genoemd werd, is de concentraties van de betreffende stoffen. Die spelen namelijk in een bio-systeem een zeer grote rol. Van allerlei stoffen moet je een begrensde hoeveelheid in je lichaam hebben. Je wordt ziek als je te weinig, maar ook als je te veel ervan in je lichaam hebt.
Zonder deze toelichting zijn dergelijke verhalen alleen maar paniek zaaien.

We zien alweer meer verboden komen van stoffen, of producten waar een pietsje van die stoffen in zit. En de bijbehorende controle organen. Zie de lopende verboden voor homeopathische middelen en vitamines en supplementen.
Alles voor uw bestwil! En toch maar liever niet!
Bij Grondwetreferendum dus: “EU – NEEN!”