De verkiezingen in Amerika brengen op dit moment nogal wat rumoer in de libertarische beweging en in de LP in het bijzonder. John Hospers heeft namelijk een dringende oproep gedaan om …. Bush te stemmen.

John Hospers was de allereerste officiële libertarische presidentskandidaat in 1972 en de schrijver van misschien het eerste libertarische standaardwerk: “Libertarianism”.
Hij heeft enorm veel gedaan om de LP tot stand en tot bloei te brengen.

Maar nu komt hij met een verrassend advies: Stem Bush.

De reden daarvoor is dat hij wel geen bewonderaar van Bush is, maar dat hij in Kerry een ontzettend groot gevaar voor Amerika en de wereld ziet. Groter dan ooit in het verleden.

Nu is er een grote kans dat door libertariërs (en anderen) zoveel stemmen op de LP, op Michael Badnarik, uitgebracht worden, die dan niet bij Bush komen, dat die net de balans doen overslaan in het voordeel van Kerry. En Kerry wordt President.
Daarom zegt Hospers, stem asjeblieft nu op Bush.

Dit heeft nogal wat teweeggebracht in de libertarische wereld. Hospers krijgt zowel hevige bijval (o.a. van Barbara Branden en Erika en Mark Holzer) als hevige afkeuring van andere libertariërs.
Vandaag kunt u op de Libertarian International site de complete Open Brief van John Hospers lezen. Morgen zullen we een aantal van de afkeuringen/bijvallen publiceren. Onder andere van David Nolan, de stichter van de LP. Bijval komt vooral van de objectivistisch georiënteerde libertariërs.

Deze controverse en de publicaties daarvan geven een goed en interessant inzicht over wat er zich in de Amerikaanse libertarische wereld afspeelt.

Ik heb zelf sinds 1972 de voortgang van de LP meebeleefd. Daarbij kwam praktisch bij elke Amerikaanse verkiezing het probleem van de “verloren stemmen”. Telkens weer kwamen er adviezen om toch maar op de Republikeinen te stemmen want anders zouden we een President krijgen als Jimmy Carter, Bill Clinton of nog iemand anders. Deze redenering heeft de groei van de LP minstens geremd.

Maar als je die redenering volgt, dan moet je helemaal geen LP oprichten, want dan kom je er nooit. Als je denkt dat het bereiken van een vrije maatschappij het beste via een politieke partij verwezenlijkt kan worden, dan moet je ook consequent op die partij stemmen.

Als je denkt dat er andere wegen zijn, dan moet je niet stemmen.

———————–
Open brief van John Hospers:
http://www.libertarian.to/N…