Reclame voor Wilders, moet kunnen

 

Beste mensen,
Het zijn emotionele tijden. Voor Nederland, maar ook voor mijzelf. Door de recente gebeurtenissen zijn we nog eens gewezen op de enorme gevaren die ons bedreigen. Hier in de Tweede Kamer probeer ik ondertussen Uw volksvertegenwoordiger te zijn.
Ik laat me niet uit het veld slaan.
De situatie in ons land is ernstig. De economie komt tot stilstand, de werkloosheid neemt toe, het MKB komt steeds verder in het nauw, de AOW loopt gevaar, de misdaad wil maar niet omlaag, de massa-immigratie is in volle gang, het terrorisme blijft ons bedreigen. Het kabinet durft nog steeds geen stevige maatregelen te nemen. Over een paar weken presenteert de tevreden elite weer zo’n wereldvreemd plan: de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Ik vrees dat ik dan weer alleen sta.
Ik heb de afgelopen maanden veel reacties gehad van mensen die vragen of ze iets kunnen doen. Helaas heb ik geen mogelijkheid alle steunbetuigingen te beantwoorden. Maar ik kan U vertellen dat ze hartverwarmend zijn. Ze geven mij inspiratie en hoop in deze moeilijke tijd.
Vandaag kan ik U meedelen dat U inderdaad iets kunt doen.
Deze week hebben we een stichting gevormd, de Stichting Groep Wilders. Die stichting is de voorloper van de beweging met een breed programma die zich in 2005 gaat presenteren. In de aanloop daar naar toe willen we een pand huren, computers kopen en een paar mensen in dienst nemen. Daar is geld voor nodig.
De gevestigde partijen ontvangen flinke subsidies. Die krijgen wij niet, maar we hebben iets dat veel meer waard is: Uw steun.
Wilt U mij helpen? Elk bedrag is welkom! U kunt vanaf vandaag donateur worden.
De stichting heeft als bankrekeningnummer: 67.04.72.344 ten name van de Stichting Groep Wilders te Den Haag. Ik ga hard verder de beweging van burgers op te zetten. Daar heb ik Uw hulp hard bij nodig.
Alvast bedankt voor Uw steun.

Geert Wilders
http://www.geertwilders.nl
PS Wilt U nog iets doen? Stuur dan dit mailtje door aan drie bekenden.