Bij het feestje in Rome waar het ondertekenen van de nieuwe Grondwet gevierd werd, speelden ook TURKIJE, Bulgarije en Roemenië mee. Hun vlaggen hingen bij die van de 25 leden.
Weer een bewijs hoe zeker de politici zijn dat ze toch hun eigen zin zullen doen.

Die landen, in het bijzonder Turkije, worden natuurlijk wel goedgekeurd! Ook al moeten er nog minstens 11 referenda worden gehouden!
Het feestje was niet zo laaiend enthousiast omdat het falen van de benoeming van de nieuwe commissie toch wel wat roet in het eten had gegooid.
Daar stond tegenover dat de lethargie van het accepteren werd gedemonstreerd door het ontbreken van iedere demonstratie tegen de EU en/of zijn politici.
Maar Jan Peter Balkenende zei in Rome al: “Als we het maar goed spelen, dan overtuigen we het volk wel”.Een zelfvertrouwen een premier van Nederland en Europa waardig. Maar ook een teken van hoe zeker een politicus is dat hij het volk wel kan lijmen.
Niets voor ons individuele vrijheidsminnaars.
Voor ons is het: “EU – NEEN!”