Bij de VVD heerst kennelijk een grote verwarring omtrent de ‘liberale’ waarden die men zo graag wil blijven aanhangen.

Wat zij bedoelen zijn socialistische waarden, ‘liberaal’ staat immers voor individuele vrijheid met minimale staatsdwang en daar is in de VVD zeer weinig van te vinden. Het socialisme streeft juist naar de alles overheersende collectivistische DDR-staat waarin wij ondertussen zijn verzeild, waar de staat vrijelijk over 80% van ons inkomen beschikt omdat politici & ambtenaren denken dat geld beter te kunnen besteden dan de door de belasting bestruikroofde rechtmatige eigenaren daarvan en waar de staat ondertussen zichzelf het alleenrecht heeft toegekend om te bepalen wat wij mogen denken en zeggen, hoe dik we mogen zijn, wat wij onszelf mogen toedienen (drugs, tabak & alcohol), naar welke school onze kinderen moeten gaan en met wie ze daar moeten omgaan, hoe wij moeten wippen (met staatscondoom), wat moreel correct is, hoe wij in huiselijke kring met elkaar moeten omgaan en wat er nog meer aan socialistische staatsonderdrukking te bedenken valt.
Ook het oerreactionair vasthouden aan het kiesstelsel van Thorbecke uit 1860 door de VVD is een prachtig staaltje socialisme: de kiezer heeft in dat pseudo-democratische systeem helemaal niets in te brengen zodat de macht stevig bij de socialistische partijbonzen blijft die alle bezittingen van dit land onder elkaar hebben verdeeld en die als een middeleeuwse adel met behulp van de staatsmacht beheren en exploiteren.
Daar heeft de VVD de laatste 30 jaar dolenthousiast aan meegewerkt en blijft nog enthousiaster bouwen aan nog meer socialisme in Nederland en de Europese Sovjet Unie.
Kortom: de VVD is ondanks de ‘liberale’ marketing net als alle overige partijen in de Kamer een doodordinaire linxe socialistische partij.