Door de SER (Sociaal Economische Raad) is voorgesteld dat Ouderen moeten meebetalen aan de AOW.

In de SER zijn de vakbeweging, werkgevers en kroonleden vertegenwoordigd.

De AOW is een uitkering aan 65-plussers. Een ouderdomspensioen. Het overgrote deel van de “uitkeringsgerechtigden” heeft daarvoor gedurende hun werkzame leven (verplicht) premies en belastingen voor betaald.

Vanaf hun 65ste krijgen ze daarvan iets terug. (Niet gewoon terugkrijgen, want het concrete geld komt uit de betalingen van diegenen die nu produceren).

Wat nu boven het hoofd van de ouderen hangt, is dat ze van dat ontvangen geld weer een deel teruggeven.

Deze inefficiënte methode houdt natuurlijk ambtenaren aan het werk maar komt in feite neer op een vermindering van de uitkering!

Hieruit blijkt weer hoe onbetrouwbaar een overheid(uitkering) is.

Het privatiseren van de AOW moet dan ook maar zo snel mogelijk gebeuren.