Het aantal slachtoffers van de ramp in Azië bedraagt tot op dit ogenblik ruim 25.000.

Ongetwijfeld zal dit aantal de komende dagen nog met tienduizenden stijgen.

Had zich onder de Indische Oceaan hetzelfde soort waarschuwingssysteem bevonden dat zich reeds tientallen jaren onder de Stille Oceaan bevindt, dan zouden de bewoners van de meeste getroffen gebieden enkele uren de tijd gehad hebben om hoger gelegen gebieden op te zoeken. Het dodental zou dan vermoedelijk 80 of 90 procent lager hebben gelegen.

De getroffen landen zijn alle lid van ASEAN of SAARC, maar blijkbaar beschikken deze verenigingen niet over het organisatievermogen of de financiële middelen om het vereiste systeem te installeren of laten installeren.

De put zal, nadat het kalf verdronken is, naar mij verwachting nu wel gedempt worden, zij het pas na enige tijd.

Het mooist zou het zijn als een dergelijk waarschuwingssysteem door particulier initiatief tot stand zou komen, maar vooralsnog zie ik niet, hoe een bedrijf dat dit zou realiseren aan de vereiste revenuen zou kunnen komen.