Beste Vrijsprekerlezer,

Piet en ik vinden het reuze fijn
Weer in Nederland te zijn.
De Vrijspreker in zijn grote bloei
Zal voor de Vrijheid zijn een boei.

Blijf zoeken naar objectiviteit
Maar werk ook aan de Kwaliteit
Het is alleen maar door de feiten
Dat je Vrijheid kunt bereiken.