maar de sociale dienst niet

De linxe rechtvaardiging van de rampzalige massa-immigratie van de laatste 30 jaar en de versnelde ontwrichting van de samenleving daardoor was altijd dat de wereld van iedereen is.
Dat is ook het libertarische principe met de aanvulling dat de sociale dienst niet van iedereen is.
Een land met zijn bezittingen en hulpbronnen is het eigendom van de inwoners, daar is eeuwenlang aan gewerkt door generaties voorouders die tijdens hun leven iets toegevoegd hebben en dat bezit nalaten aan de volgende generatie die er weer verder aan sleutelt. Ook wij zullen onze bijdrage leveren en het bezit Nederland doorgeven aan onze kinderen.
Immigratie en emigratie vormen een normaal onderdeel van dit gebeuren: door de eeuwen heen zijn er altijd mensen bijgekomen en anderen weggegaan maar dan wel op een natuurlijke manier en dat is dat men zich vestigde waar men voor zichzelf een natuurlijke niche kon vinden en zich daardoor economisch kon handhaven en daarmee deelnam aan het in stand houden en opbouwen van de samenleving als bezit, puur uit eigen belang.
Vreemdelingen die een plek vonden werden daardoor automatisch aandeelhouder in het geheel en gaven dat aandeel door aan hun nakomelingen. En als het niet lukte dan vertrok men weer naar elders op zoek naar meer geluk.
Heel vaak werden nieuwe ideeën meegebracht die de boel op de een of andere manier verrijkten zodat immigratie doorgaans een grote toegevoegde waarde had voor iedereen.
Het verschil met de immigratie van de laatste 30 jaar is dat deze geen enkele toegevoegde waarde heeft gehad omdat mensen die nooit enige band met dit land hebben gehad bij binnenkomst direct zomaar een volledig aandeel in de b.v. Nederland kregen zonder dat werkelijk te verdienen, in iets dat de voorouders van de Nederlanders gedurende duizenden jaren hebben opgebouwd.
Doordat deze vreemdelingen van de staat direct op de gemeenschap mochten teren en volgens linx daar zelfs recht op hebben, soms 4 generaties lang, en daar geen enkele inspanning voor hoefden te leveren is er door de staat een kunstmatige leefomgeving gecreëerd en in stand gehouden waar honderdduizenden/miljoenen die anders naar elders zouden zijn vetrokken een heel geriefelijk leven konden en kunnen blijven leiden op kosten van de rest.
Als je bijvoorbeeld regelmatig etensrestjes in de tuin gaat gooien dan creëer je een vergelijkbare kunstmatige leefomgeving die allerlei ongewenste levensvormen zal aantrekken en in leven houden die anders in hun natuurlijke leefomgeving zouden zijn gebleven waar ze wel gewenst zijn omdat ze daar wel een natuurlijke plek hebben verworven.
En omdat Nederlanders dit land in erfenis hebben gekregen van hun voorouders is het volslagen idioot van de staat om krampachtig vol te houden dat vreemdelingen die verkiezen om hier te komen dezelfde rechten en plichten hebben.
En wat is een Nederlander ? Is iedereen met een Nederlands reispapiertje Nederlander ? Een Nederlander is iemand dat als zodanig wordt gezien door de overige Nederlanders, lijkt mij en dan vallen daar miljoenen Nederlandse paspoorthouders buiten, ondanks alle politiekcorrecte staatspropaganda die ons anders wil doen geloven.