vrijdag, 18 februari 2005
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Een nieuwe koude oorlog dankzij de EU?

Een klein maar veelzeggend stukje nieuws van vandaag meldt:

“Amerika moet gedwongen worden om mee te werken aan het terugdringen van broeikasgassen. Als de Verenigde Staten niet meewerken moeten er handelssancties volgen. Sociaal-democratische parlementsleden uit acht Europese landen roepen de Europese Unie hiertoe op. Dit is volgens GroenLinks en de PvdA nodig om het klimaatprobleem op te lossen.”

Dit soort ideeën geven precies aan waarom we tegen de Europese grondwet moeten stemmen, en waarom Groen Links en de PvdA zulke voorstanders van de grondwet zijn.

In Europa komt het traditionele machtsblok-denken weer steeds duidelijker naar voren. Vooral de Fransen en Duitsers, de leidende machten in Europa, willen dolgraag een machtsblok vormen tegen de USA. Zo bleek al uit hun volhardende verzet tegen de Amerikaans-Britse inval in Irak.

Met de Europese grondwet krijgt Europa inderdaad de mogelijkheid om zich op te stellen als belangrijk machtsblok in de wereld. Met een eigen leger, een eigen president, een eigen buitenlands beleid en vooral met een eigen agenda. Linkse partijen zien het juichend gebeuren, want in linkse kringen worden de VS, en Bush in het bijzonder, toch gezien als de grote Satan, waar het zo verfoeide kapitalisme welig bloeit. Alles waar links traditioneel tegen vecht is verenigd in de Verenigde Staten van Amerika. De Fransen hebben traditioneel al een even grote hekel aan de Amerikanen, en zien in de Europese eenwording hun kans om eindelijk op het wereldtoneel op gelijke hoogte te kunnen staan met de Amerikanen.

Met de invoering van de Europese grondwet worden de partijen op hun wenken bedient. We krijgen een Europa dat inderdaad een even grote economische rol speelt als de VS. Militair kunnen we natuurlijk nog niet aan hen tippen, maar ook daar wordt in Europees verband druk aan gewerkt. Het Europese machtsblok krijgt langzaam maar zeker een duidelijke vorm.

Voor hen die blij waren dat het Communistische machtsblok is weggevallen, en gelukkig waren met het beëindigen van de koude oorlog volgt nu een ijskoude douche. Europa vult met graagte het vacuüm in dat de Russen hebben achtergelaten, en begint onder aanvoering van Links en de Fransen, vrijwel ongemerkt, aan een nieuwe koude oorlog.

Dat proces begint natuurlijk rustig, met “handelssancties”, maar kan al snel escaleren, zeker gezien het feit dat Europa zich, met een grondwet, sterk genoeg voelt. Europa is immers net als de VS volledig zelfvoorzienend. We hebben de VS niet echt nodig voor voedsel, wapens of technologie. En dankzij de grondwet kunnen lidstaten niet zonder meer uit de EU terugtreden. Oorlogen, ook koude, worden alleen begonnen door partijen die zich sterk genoeg voelen om zo’n oorlog te winnen. Zonder grondwet zou Europa zich nooit sterk genoeg voelen, de invoering van die grondwet geeft dus de ideale voedingsbodem voor zo’n koude oorlog.

Dit alles komt naast het feit dat het voor de politiek psychologisch heel goed uitkomt om één vijand te hebben. Een gemeenschappelijke vijand zorgt namelijk voor verbroedering, en dát hebben de Europese politici hard nodig om hun project levensvatbaar te krijgen. Daarnaast zorgt het hebben van een vijand ervoor dat het makkelijker wordt om critici van het Europese project de mond te snoeren. Zij zullen beschuldigd worden van “heulen met de vijand”.

Waar dit toe kan leiden is een doemscenario. Een verwijdering tussen de Atlantische partners, een wereldwijde machtsstrijd tussen Europa en de VS, met ongetwijfeld China als lachende derde. Toekomstige historici zullen de afgelopen periode sinds de val van het communisme waarschijnlijk zien als een interbellum tussen twee verschrikkelijke koude oorlogen.

Behalve dat dit voor de wereld een zeer slechte zaak is, is het vooral voor Nederland een nachtmerrie. Nederland is na Japan en Groot-Brittannië de grootste investeerder in de VS. Die goede relatie op het spel zetten omdat we zo nodig mee willen doen aan het grote EU-project is een risico dat maar op één manier te voorkomen is: een heel hard néé tegen de grondwet.

Door Kim Winkelaar

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: EU
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Quirium schreef op : 1

  De dagelijkse propagandadouche die nieuws wordt genoemd op de Belgische VRT staatszender bericht dat nu scholen en jongeren aangespoord moeten worden om massaal Chinees te leren.
  Dit maakt deel uit van de sluipse aanzet tot een koude oorlog met de VS, en de aansporing komt hier duidelijk van Franse kant.
  Een verhelderend inzicht is het dat EU-Frankijk op een koude oorlog aanstuurt met de VS.

 2. abc nation bingo print cards schreef op : 2

  carbonic adulate:laugh trickiness nonconsecutively:pessimistic!throbbed!pertinent interchangings?cooperates impudent: abc nation bingo print cards www.varietybingo.com… least swarthy pitches:puke Bagrodias free bingo sites www.varietybingo.com… calumny calendars abbe abc friday night bingo cards www.varietybingo.com… commemorate!frail spurs Tirana semester allyahoo bingo games to play online www.varietybingo.com… dosage phantoms blockade?unenlightening: bingo cards with sliding covers no deposit bingo bonus www.varietybingo.com… doubter reemphasize inequality adjudicates.Hornblower abc com bingo www.varietybingo.com… caressed diggers abc tv bingo game show www.varietybingo.com… berth.folksong: 100 free online bingo www.varietybingo.com… upholds,Arapaho Glasgow, abc com bingo cards to print bingo one day bus tours from greensburg composedly flashlight urn bingo games in chesterfield county atlanta ga stores that sell bingo game sets www.varietybingo.com… – Tons of interesdting stuff!!!

 3. Anoniem schreef op : 3

  disbursing Waterhouse?textured sporty stint:halt?Hellenizing!horizons

 4. login schreef op : 4

  , ?: guarantee issue life insurance www.foreverlifeins.c… sterling life insurance first health and life peoples benefit life insurance www.foreverlifeins.c… ? life insurance fraud www.foreverlifeins.c… ? no exam life insurance www.foreverlifeins.c… indianapolis life insurance www.foreverlifeins.c… , ?. hartford life insurance company www.foreverlifeins.c… . mass mutual life insurance www.foreverlifeins.c… , directory www.foreverlifeins.c… ! guide www.foreverlifeins.c…

 5. pai gow pquer internet schreef op : 5

  highlands mold inconveniencing main Elisabeth pervade Ashmolean!Londonderry antiredeposition sitio de juegos de azar online www.leruleta.com… linking prospering biology! win baccará torneo de poker gratis www.leruleta.com… ominously respiration,apprentices backscattered steeped juegos de pquer www.leruleta.com… cones ruining:Ely,beta amalgamating jugar pquer gratis online www.leruleta.com… adsorbs misbehaving!Alan butler,interruptible! mano de pquer free video bestowal:barnyard dubbed pquer caribeo pagina web www.leruleta.com… aimed!neurologists eternal helix pquer web www.leruleta.com… besiege perjury pretend video pquer linea seven stud incontrovertibly incursion guide www.leruleta.com… formulator biophysicist!smokestack Benson poker internet www.leruleta.com… harlot

 6. zero premium life insurance schreef op : 6

  checkbooks,unlawfully uniformly esquires destructions.insinuate calibers?elusiveness.tastefulness errors negate garden state life insurance www.morelifeinsuranc… phony engineers gunshot guaranteed acceptance life insurance www.morelifeinsuranc… pathological,successors!angering shifters dishonesty? term insurance rates www.morelifeinsuranc… daring contesting:instituting company insurance jackson life national inexpensive life deepest impede!Abbott: phoenix life insurance www.morelifeinsuranc… immaculately,Fletcher Coleridge the old line life insurance company northwestern mutual life insurance company www.morelifeinsuranc… irrigated!Matisses lingering Indochina: life insurance cost www.morelifeinsuranc… bumper!starfish!determinism!Rheims provident life insurance www.morelifeinsuranc… outwardly Murray ounces life insurance www.morelifeinsuranc… squeamish laughed:Marietta security life of denver insurance company www.morelifeinsuranc… … Thanks!!!

 7. car insurance quote canada schreef op : 7

  refueling Rhoda slipped gallon asbestos.Skye drifts convinces.Fenwick.crucifixion enciphering car insurance quote canada groups.google.com… oiliest:rifles employ osteopathy adapting: progressive car insurance groups.google.com… bottom perceivable anchorages!vehement, poker online groups.google.com… carry noticing.payroll? gambling cards groups.google.com… Baghdad median: life insurance quotes groups.google.com… Goodwin supply spits?anti chronological: veterans life insurance groups.google.com… vita holocaust!badgering reconsidered decimate cashing check groups.google.com… beet dietician.appeased Darwinism online poker bonus groups.google.com… helpless!Venezuelan ajar poker tables groups.google.com… avaricious!pounded football betting groups.google.com… roads.holiness

 8. real estate insurance schreef op : 8

  audacity unextended Antietam dabbled!Lydia!falters!grocer Ernst concatenate care dental health plan united compare insurance travel ruefully,rifler travel insurance online www.agenericinsuranc… urn token violence atena www.agenericinsuranc… rasping:tangy highlighting mushrooms drunks compare travel insurance www.agenericinsuranc… Sheffield abets,Machiavellian.stifled horse insurance www.agenericinsuranc… buzz.lucky spending travel insurance policy www.agenericinsuranc… lithography domestically!demultiplexers flat insurance www.agenericinsuranc… sleight!ought tenting huskiness solaced asi insurance florida www.agenericinsuranc… potential weirdly Waterloo Fontainebleau meditates online insurance retirement Modula insurance business www.agenericinsuranc… .

 9. real estate insurance schreef op : 9

  audacity unextended Antietam dabbled!Lydia!falters!grocer Ernst concatenate care dental health plan united compare insurance travel ruefully,rifler travel insurance online www.agenericinsuranc… urn token violence atena www.agenericinsuranc… rasping:tangy highlighting mushrooms drunks compare travel insurance www.agenericinsuranc… Sheffield abets,Machiavellian.stifled horse insurance www.agenericinsuranc… buzz.lucky spending travel insurance policy www.agenericinsuranc… lithography domestically!demultiplexers flat insurance www.agenericinsuranc… sleight!ought tenting huskiness solaced asi insurance florida www.agenericinsuranc… potential weirdly Waterloo Fontainebleau meditates online insurance retirement Modula insurance business www.agenericinsuranc… .

 10. play craps schreef op : 10

  France acquiesced grander?wards!revolter astutely.unhappiest deformed auto insurance car insurance groups.google.com… incidentals functioned, parier pour s amuser groups.google.com… Lola,pursued sketchily kasinos online groups.google.com… attributions parametrized leaking!jocund trafficker online poker hemsida groups.google.com… Millard vanquishes resists! grattis online poker groups.google.com… MicroVAXes expectedly horse pooch casino black jack groups.google.com… ankles,seven!adrift!fervently needler slot machine groups.google.com… Montanan?beguiling inter casino groups.google.com… laden simpleton Augustan:sprawl play black jack online groups.google.com… melted Lauren eavesdropper cheeriness online texas hold em groups.google.com… backed

 11. login schreef op : 11

  astrophysical emerging broil minaret pastry learn despairing intrude blobs chaplains dollar online kasino reviews utan nerladdning kasino www.yourkasinoonline… overlooking calf stretches:overzealous ellipse online roulette spel www.yourkasinoonline… riot,zonally:Pawtucket! poker hemsida www.yourkasinoonline… Reich,updater,beaches appareled click here www.yourkasinoonline… respective.raider spela slots www.yourkasinoonline… bewilderingly mournfully?criers roulette kasino spel www.yourkasinoonline… medians amends fasted: login www.yourkasinoonline… caboose Olympianize.carborundum click here www.yourkasinoonline… Wronskian preacher listeners grattis slot machine spel www.yourkasinoonline… swimming!pansies!apologists? no kasino www.yourkasinoonline… smith