Men zegt wel eens dat vitamine R (relaties) nog belangrijker is dan vitamine C. Zo bleek dat de Luxemburgse Commissaris Viviane Reding een probleem had over haar Filippijnse dienstbode.

Hoewel het in Luxemburg illegaal is om niet EU burgers in dienst te nemen,

lukte het haar toch om voor haar dienstbode een werkvergunning te versieren.

Zij verdedigde zich door te zeggen dat zij zich nooit met die vergunning had

bemoeid; alles was door haar man geregeld!

De Luxemburgse media maakten er een beetje kabaal over. Het sop is

natuurlijk de kool niet waard voor zo’n onbelangrijke zaak. Dat neemt echter

niet weg dat er wel geritseld wordt.

Dat hoort niet bij de onkreukbare personen die ons bestieren willen. Beter

is helemaal gen bestuurders te hebben.

Laten we daarom weggaan van die supertoplaag bestuurders!

Dus: ” EU – NEEN!”