We krijgen een referendum over de Europese grondwet. De meeste mensen hebben deze grondwet nog nooit gelezen, en kunnen dus moeilijk kiezen of ze nu vóór of tegen dit document moeten zijn.

Het antwoord is eenvoudig: tégen stemmen is voor iedereen het allerbeste. We zullen uitleggen waarom.

De EU-grondwet is een document van 246 pagina’s. Dit is gigantisch als je het vergelijkt met de Nederlandse grondwet, die slechts 17 pagina’s telt. Toch is de afgelopen decennia gebleken dat onze Nederlandse grondwet, die straks ondergeschikt wordt aan de Europese, prima voldoet. Een grondwet van deze omvang is een onwerkbaar document.

Maar het is al een duidelijk teken van wat de Europese Unie voor ons in petto heeft: meer bureaucratie. Bureaucratie die nu al enorme bedragen opsnoept en ergernis opwekt. En die alleen maar erger zal worden, al was het maar omdat alles wat Brussel straks doet in 25 talen vertaald moet worden.

De EU-grondwet heeft als doel om meer macht te leggen bij de Europese instanties. Zo zal Nederland bijvoorbeeld geen veto-recht meer hebben. Dit gaat uiteraard ten koste van de macht die nu nog bij de Haagse politiek ligt. Dit kan consequenties hebben die voor ons nu nog niet te overzien zijn. De stemverhoudingen die nodig zijn om beslissingen te nemen houden in dat als Duitsland, Frankrijk en Italië het op een akkoordje gooien alle andere landen naar hun pijpen moeten dansen. Wij hebben dan niets meer in te brengen. Overigens, de jaarrekening van de EU is al 10 jaar lang niet meer goedgekeurd door de accountants. Is een instantie die al 10 jaar haar financiën niet op orde heeft de juiste plek om méér macht naar over te dragen?

Als u denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen, denk dan nog even aan het “in marmer gebeitelde” akkoord over de begrotingstekorten die niet meer dan 3% mogen zijn. Zowel Frankrijk als Duitsland lappen dit akkoord aan hun laars, en niemand kan of wil er iets tegen doen. Dit wordt na invoering van de grondwet eerder regel dan uitzondering.

Het Europees parlement zal een grotere rol spelen na invoering van de grondwet. Dat klinkt goed. Maar ook in het parlement zijn de stemverhoudingen eerder nationaal verdeeld dan op basis van politieke kleur. Zullen de 27 Nederlandse parlementariërs echt de macht hebben om voor ons land nadelige wetgeving tegen te houden?

Dat de Europese eenwording een garantie is voor vrede en veiligheid is geen argument. Zoals we in Joegoslavië hebben gezien kan de eenwording van meerdere landen in mum van tijd uitmonden in een gruwelijke burgeroorlog. Er hoeven maar een paar mensen op te staan die willen vechten voor afscheiding uit de EU, en we hebben de poppen aan het dansen. Dat zulke mensen bestaan bewijst de jarenlange strijd van de ETA. Dat er na de tweede wereldoorlog géén derde wereldoorlog is uitgebroken heeft te maken met de angst voor de atoombom, en niet met de vriendschapsbanden in Europa.

Ook de economische noodzaak van de EU is niet aangetoond. Zowel Noorwegen als Zwitserland zijn géén lid, en hebben beiden een prima economie, met aanzienlijk hogere groeicijfers dan Nederland. En landen als Denemarken en Engeland, die wel lid zijn maar de Euro niet hebben ingevoerd hebben tot nog toe geen enkel negatief effect gekend van deze beslissing. Dat de Nederlandse economie schade zou oplopen als de grondwet niet wordt ingevoerd is dus duidelijk onzin.

In de grondwet zelf staan natuurlijk mooie woorden. Zoals artikel II-94 dat stelt: “Eenieder die legaal in de Unie verblijft en zich daar legaal verplaatst, heeft recht op sociale zekerheidsvoorzieningen”.

Dit klinkt inderdaad mooi. Het heeft echter ook een keerzijde. In Nederland komen we nu langzaam maar zeker tot de conclusie dat ons stelsel van sociale zekerheid onbetaalbaar aan het worden is. En dat in een rijk land als Nederland. Via de EU-grondwet wordt er straks echter een vergelijkbaar stelsel opgericht in straatarme landen als Polen en Slovenië. Wie zal dat betalen? Zoete lieve Gerritje, en de achternaam van Gerritje is in dit geval Zalm. Uiteindelijk zal Nederlands belastinggeld wegvloeien naar de bodemloze put van sociale zekerheid in armlastige lidstaten. Als u dat een goed idee vind, steun dan vooral de EU-grondwet. In alle andere gevallen kunt u beter tegen stemmen.

Door Kim Winkelaar

Billboard foto: Billboard na nábrezí L. Svobodu /smer Karlova Ves/, Bratislava (http://www.billboart.org/en…)