Een meerderheid van de tweede kamer staat achter de maatregelen die het kabinet wil nemen om terrorisme tegen te gaan.

CDA-fractievoorzitter Verhagen noemt de plannen een “indrukwekkende reeks maatregelen die het besef van urgentie van dit kabinet en de realiteit van de dreiging in Nederland weerspiegelt”.

Welke- en wiens realiteit van de dreiging praat hij over? Zijn er al bedreigingen geweest, waar wij niets van weten? En indrukwekkend voor wie? Zullen de terroristen of potentiële terroristen door deze maatregelen afgeschrikt worden? Nee, net als “de war on drugs” gewonnen zal worden.

Waar Groen Links en D66 zich vooral aan storen, is aan een voorgestelde meldplicht op het politiebureau. Mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit kunnen op die manier in hun vrijheden worden beperkt, vinden zij.

Het gaat volgens mij nog verder; iedereen die iets nadeligs oppert ten opzichte van de democratie en het koningshuis, want deze dienen volgens de wet beschermt te worden, kan als een potentiële terrorist worden beschouwd en een meldingsplicht opgedrongen krijgen. Onder het mom van bescherming van de vrijheid raken we meer en meer verzeild in een totalitair staat.

Boris Dittrich van D66 vindt dat deze maatregel “helemaal niets helpt”.

Daar was van Aartsen het niet mee eens. Hij zei, dat als Mohammed B. zich telkens had moeten melden hij misschien de terroristische daad op van Gogh niet had gepleegd of dat zijn plan een enorme vertraging had opgelopen. Dittrich noemde dat naïef.

Van Aartsen als geen ander zou moeten weten, dat een vastberaden iemand die een bepaald doel voor ogen heeft zich niet van dat doel laat afbrengen als hij bijvoorbeeld een meldplicht opgelegd zou krijgen. Hij laat zich tenslotte ook niet van zijn doel, om de grote man binnen de VVD te worden, afleiden door invloeden van binnen of buitenaf. Waarom gelooft hij dan dat Mohammed B. door een meldplicht zich zou laten weerhouden of vertragen om zijn doel te bereiken?

Waarom wordt trouwens moord opeens een terroristische daad genoemd?

Om voor mezelf wat duidelijkheid te scheppen heb ik in de WP de betekenis van terrorisme opgezocht, het luidt als volgt:

a) het uitoefenen van een schrikbewind.

b) geweldpleging met bedreiging of aantasting van het leven als middel om iets te verkrijgen.

c) gewelddadige chantage.

Volgens mij voldoet de daad van Mohammed B niet aan bovenstaande punten. Wacht misschien toch punt b. Tenslotte wilde hij als een martelaar zijn leven beëindigen. (iets te verkrijgen!)

Punt b is een interessante betekenis van het terrorisme, want als je het goed leest dan betekent het, dat belastingheffing een terroristische daad is.

Immers er is sprake van geweldpleging (dreiging met geweld) en aantasting van het leven (een veel lager besteedbaar inkomen) om iets te verkrijgen (belastinggeld).

Moeten we nu dus voor alle overheidsdienaren een meldingsplicht gaan invoeren?

Zal de meldingsplicht helpen? Ik ben het met Boris Dittrich eens, nee dus. Het is een verdere inbreuk op onze vrijheid en net als de legitimatieplicht wordt hier weer een schijn veiligheid gecreëerd.

Is er door de legitimatieplicht al een terrorist gepakt?

Nee, maar ik merk om me heen dat de mensen wel angstiger zijn geworden.