VVD fractievoorzitter Jozias van Aartsen openbaarde maandag op een partijbijeenkomst in Dordrecht een aantal verbazingwekkende zaken over de EU-Grondwet en het komende referendum.
Hij kondigde aan dat de VVD vanaf nu fel campagne gaat voeren vóór die grondwet. [Red: de grondwet die geen grondwet is]. Hij gaf drie redenen waarom “Nederland” voor moet stemmen.
Deze drie redenen zijn Werk, Identiteit en Veiligheid.

1. WERK “De grondwet is van immens belang voor de werkgelegenheid in Nederland. Wij zijn een open economie en de vrije markt scherpt onze welvaart en schept honderdduizenden banen.”.

Het laatste stuk van die zin klopt als een bus. De Vrijspreker heeft altijd al aangetoond dat de vrije markt zorgt voor welvaart en werkgelegenheid. Maar de 448 artikelen van de EU-Grondwet, de politieke EU en de 20+ agentschappen van de EU hebben daar eerder een belemmerende invloed op.
Alleen de (economische) onderdelen die de markt vrijer maken zijn positief. Maar daarom hoef je niet al de negatieve punten te slikken. Als een dief bij je komt stelen en hij geeft van de opbrengst 10 % aan een goed doel, dan is die dief nog geen goed mens!

Dat voor een bloeiende economie en werkgelegenheid geen politieke Unie met al haar nadelen nodig is, wordt ook aangetoond door niet-leden, welvarende landen als Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein die gewoon economische associatie hebben (EFTA) en elkaar vrij laten op politiek gebied.

2. IDENTITEIT. De Nederlandse identiteit wordt in het verdrag gewaarborgd, zeker nu “voor eens en voor altijd vast is komen te liggen waar Europa niet over gaat, namelijk volksgezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, cultuur en sport.”.

Weer even ademhalen en verwerken dat daar niets van klopt. Bij voorbeeld:

Volksgezondheid. De EU, al of niet via haar Agentschap Geneesmiddelen” bemoeit zich daar wel degelijk mee. Regels voor homeopathische middelen en vitamines worden wettelijk opgelegd.

Onderwijs? Hebben niet Frankrijk en Duitsland besloten om hun leerboeken over geschiedenis gelijk te trekken? En zou niet getracht worden om dat voor de hele EU voor te schrijven?

Sociale zekerheid? Artikel I-14 van de EU-Grondwet zegt o.a. dat de Unie een gedeelde bevoegdheid heeft voor:
2.a. interne markt (en die heeft duidelijk consequenties)
2.b. sociaal beleid
2.c. economische, sociale en territoriale samenhang.
2.e. milieu
2.f. consumentenbescherming
2.i. de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
2.k. gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het gebied van volksgezondheid

Cultuur. Al die dingen waar de EU zich mee bemoeit, hebben met onze cultuur te maken. En net zo goed als de locale overheden zich bvb bemoeien met politieke correctheid, doet de EU dat ook.

Sport. Was er niet een paar dagen geleden al een bemoeienis dat er in Brussel gedebatteerd werd over wie het hoofd van de internationale voetbalclub mocht worden? Een Duitser of een Fransman?

Veiligheid. Dit werd nit nader toegelicht in de NRC maar daarvoor geldt ongeveer hetzelfde als hierboven gezegd over “werk”.

Wat Jozias van Aartsen zegt, klopt dus helemaal niet. Zou hij onkundig zijn? Of probeert hij de kiezers te manipuleren door een bewuste verkeerde voorstelling van zaken? Of begrijpen wij hem helemaal verkeerd?

Als Jozias echter zegt dat die punten “voor eens en voor altijd vastliggen” dat twijfel ik echt aan zijn objectiviteit en kennis. Alleen al het voorbeeld van het in marmer gebeitelde Stabiliteitspact dat nu al kapot is, bewijst dat het “vastliggen” wel heel erg zwak is.

Jozias heeft nog niet gezegd dat als Nederland “NEE” stemt, dat we dan oorlog krijgen. Zoals zijn collega Piet Hein Donner. Maar hij zegt wel dat ons land dan “in een heel beroerde situatie” komt. Omdat: “Het kan door andere lidstaten uitgelegd worden als een land dat zich steeds meer afsluit, als een oester die zich sluit”.

Dat is erg! Stel je voor dat ze denken dat wij zelfstandig denkende mensen zijn. Stel je voor dat ze denken dat wij voor onze welvaart willen zorgen en dat wij willen bepalen wat we met onze centen doen.
Nee, dat moeten we ten koste van alles vermijden. We moeten doen alsof we solidair en altruïstisch zijn. We moeten heel goed rekening houden met het menselijk opzicht in Europa.

Wij vragen ons nu wel heel serieus af hoe andere mensen in de VVD over deze zaken denken. We zullen daarom niet alleen aan Jozias van Aartsen ruimte aanbieden om zijn stellingen nader toe te (laten) lichten maar ook een aantal VVD-ers om hun mening vragen.
—————————–
Zie ook de Vrijspreker commentaren op de 10 punten van Atzo Nicolaï (VVD). U kunt beginnen bij:
https://www.vrijspreker.nl/b…
waarin de links naar voorgaande commentaren

11 REACTIES

 1. Als je ziet, welke en hoeveel onproductieve politieke en bureaucratische regelbaantjes er door die grondwet, die geen grondwet is, maar een machtigingsverdrag, allemaal bij (kunnen) gaan komen, slaat je de schrik compleet om het hart: je geeft hier zelf ook al enkele van die (gedeelde) bevoegdheden aan. Daarnaast is het nog een keer zo, dat er vijf gebieden zijn, waarover de individuele lidstaten praktisch helemaal niets meer te vertellen hebben, t.w. op de volgende gebieden (art. I-13):

  "1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden:

  a) de douane-unie;

  b) de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn;

  c) het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben;

  d) de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

  e) de gemeenschappelijke handelspolitiek.

  2. De Unie is tevens exclusief bevoegd, een internationale overeenkomst te sluiten indien een wetgevingshandeling van de Unie in die sluiting voorziet, indien die sluiting noodzakelijk is om de Unie in staat te stellen haar interne bevoegdheid uit te oefenen of indien die sluiting gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen."

  Let wel: Het gaat hier (en door bijna het hele Ontwerp heen) dus allemaal over bevoegdheden, niet over grondrechten.

  Over welke "grondwet" praat Jozias eigenlijk ?

 2. Het is ook altijd weer meer van hetzelfde. Alleen drogredenen en complete verzinsels kramen deze politici uit. Als dat dan niet lukt dan gaan we het volk gewoon angst aanjagen en mocht dat ook niet werken, dan gaan we dreigende taal uitslaan. Het is een vreemd demagogisch ras, deze parasiterende mensen. Ik stem in ieder geval tegen, u ook?

 3. [2]
  In een "normale" rechtsstaat plegen dreigende bedelaars, klap- en landlopers en terroristen te worden opgepakt. De meeste politici bedelen om je stem, eisen daarna je geld, dat ze vervolgens over de balk gooien en zaaien angst en dreigen met oorlog als ze hun zin niet krijgen.

  Als het aan mij lag zou ik dit soort lieden levenslang naar een verlaten boortoren verbannen.

 4. De VVD is de de verzameling grootste bedriegers die er in Den Haag rondlopen. Alle andere partijen komen tenminste eerlijk voor hun politieke identiteit uit. Het is alleen de VVD die zich een liberale partij noemt en er een sociaal-democratische politiek erop na houd.

  Ik ben benieuwd wanneer er een stel oportunisten op het idee komen om zich libertariers te noemen en tegelijkertijd de verzorgingsstaat steunen!

 5. O en dat gezwaai met de term "vrije markt" terwijl ze expliciet anti-markt zijn komt me ook m’n neus uit!

  Stelletje oplichters! 🙁

 6. Het ligt aan mij maar ik begrijp punt 2 helemaal niet als voordeel!!

  2. IDENTITEIT. De Nederlandse identiteit wordt in het verdrag gewaarborgd, zeker nu "voor eens en voor altijd vast is komen te liggen waar Europa niet over gaat, namelijk volksgezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, cultuur en sport.".
  Hoe kan het nou een voordeel zijn wanneer je houdt wat je toch al had?

  Ik koop een brood. Kost me ¤ 2.=
  Is het nu een voordeel dat ik mijn eigen krop sla – die ik al had – ZELF mag houden???
  Het enige voordeel KAN zijn dat ik in dit geval een brood krijg.

  De EU kost een hoop (de nadelen) en we krijgen er – volgens de politici dan – een hoop voor terug (de voordelen).

  Op het moment dat ze als VOORDEEL benoemen dat we "De Nederlandse identiteit" mogen behouden, dan is dat een sigaar uit eigen doos!!

  Of bedoelen ze dat DIT nadeel er toevallig niet aan zit?
  En kunnen ze eigenlijk verder helemaal geen echte voordelen benoemen?

 7. [6]
  Je zegt het al, ze geven impliciet al gewoon toe, dat ze de burgers compleet bestelen. Wie daar niet doorheen kijkt is ziende blind.

 8. [7]
  Juist!

  Het meest zieke, en onbegrijpelijke vind ik wel dat nota-bene de VVD (V van Vrijheid!!) zich zo druk maakt om in de EU te mógen komen.

  Was Bolkesteijn destijds – VOOR zijn benoeming tot EU-commissaris – niet een van de weinige EU-sceptici in dit land??

  Wat zo’n baantje al niet doet hé?

 9. [8]
  Tenminste genoeg om een U-bocht te maken en je hele ziel en zaligheid en die van al je medeburgers te verkwanselen.

 10. Wanneer zien jullie nou eens in dat de VVD gewoon een Socialistische, collectivistische Landveraaiers-partij is.., waar ‘Heeren’ als Mussert, Van Geelkerken en Rost van Tonningen..; zich wonderwel.. thuis hadden gevoeld!!

  We hebben nog nooit zo veel staatsbemoeienis, controles, verboden, ambtenaren-groei, foute rechtspaak, foute jurrisprudentie,ondernemers-knechting, belasting-verhogingenen ,Landverraad (Pleuro, Europese grondwet, afdrachten naar de EC, Buitenland & buitenlander bevoordeling) gekend..; sinds DEZE NSB partij in de regering heeft gezeten??!!

  Let wel: en dat de afgelopen 20 jaar!! (Kabinet Lubbers), Paars 1 % 2, Balkebende 1 & 2….!

  Nogmaals: (ik BLIJF het herhalen!!) de VVD (NSB-3)is GEEN…; let wel: GEEN Rechtse partij…!! Of een Liberale partij!! Of een democratische partij!! Maar een zuiver Socialistische partij bestaande uit flinterdun, rechts van het Bolhewisme, staande partij van Marxisten!!

  Een ieder die het tegendeel hiervan kan aantonen is wat mij betreft welkom!!

  Bweijslast (tot het tegendeel)hiervan graag met daden staven!?

 11. Ik denk dat we Zalm eens aan een kruisverhoor moeten onderwerpen! Ik herinner mij dat Zalm op een JOVD congres zeer afwijzend stond ten opzichte van een federatieve Europeese staat. (progesieve JOVD leden waren voor).

  Zalm zag meer in een Europa van Nationale staten….

  Dus wat denkt Zalm dan nu eigenlijk?

  Een kruisverhoor onder ede biedt wellicht helderheid…

Comments are closed.