Niet alleen het libertarisme, ook de bijbel, kan de vrijheidslievende mens af en toe inspireren, mits de daarvoor geschikte tekst wordt gevonden. De ontwikkeling van de EU deed me heel sterk denken aan de “reus op lemen voeten” uit de droom van Nebukadnezar (Daniël 2), hoewel ik niet erg bijbelvast ben.

De profeet Daniël bevond zich als balling aan het Babylonische Hof van Nebukadnezar (605-562 v.Chr.). Deze heeft een nachtmerrie en zijn hovelingen (sterenwichelaars, waarzeggers, etc.) zijn niet in staat de droom te verklaren, vooral ook, omdat de vorst hen niet wil inlichten over de inhoud van de kwade droom. Wie zoveel macht heeft bepaalt natuurlijk zelf wat hij wel en niet wil zeggen en horen, nietwaar. Hij wordt zo woedend, dat hij dreigt hen allen te doden, inclusief Daniël. De joodse balling vraagt wat extra bedenktijd en God steekt op het juiste moment een handje toe: “In een nachtelijk visioen werd toen het geheim aan Daniël geopenbaard. Daarom loofde Daniël de God van de hemel”.

Aldus van hogerhand geholpen, beschrijft en interpreteert Daniël nauwkeurig de droom van de koning. Alle eer gunnend aan “een God in de hemel die geheimen openbaart” vertelt Daniël dat Nebukadnezar in zijn visioen een zeer groot beeld heeft gezien: “Het hoofd van dat beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten waren gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem.”
Met dat beeld loopt het slecht af in de droom van de koning: “Terwijl u toekeek, werd er een steen losgekapt zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam; die steen raakte het beeld en verbrijzelde de voeten van ijzer en leem. Tegelijkertijd vergruisden toen het ijzer, het brons, het zilver en het goud en werden door de wind meegevoerd als het kaf bij het dorsen van het koren”.
De uitleg van Daniël bevestigt de bange vermoedens van Nebukadnezar: het gouden hoofd symboliseert het koningschap van Nebukadnezar zelf. Daarna zal er een rijk komen dat kleiner is; vervolgens een rijk van brons dat over de hele aarde zal heersen. Een rijk, hard als ijzer zal volgen. Het zal voorgaande rijken verpletteren, maar in zichzelf verdeeld zijn – ijzer en leem.

Er zijn opmerkelijk veel parallellen met de Europese Unie. Niet alleen beschrijft het verhaal de hooghartigheid van de politieke leiding, wat ook bij de Unie gezien zijn veel te hoge aspiraties het geval is, het ontbreekt de Unie ook aan een voldoende stevige economische basis voor een duurzame politieke constellatie. Daardoor zal zij steeds dictatorialer worden.

Dit bijbelverhaal zal denk ik heel wel allerlei christenen kunnen aanspreken en aansporen om op 1 juni tegen de Ontwerpgrondwet te stemmen.

http://collecties.meermanno…
http://www.brugesgroup.com/
http://www.brugesgroup.com/…
http://www.eugrondwet.nl
http://www.eunee.nl/ag0-5.html
http://www.eunee.nl/ag0-4.html
http://www.europeannocampai…
http://www.europeannocampai…
http://www.elsevier.nl/nieu…
http://www.vote-no.com/home…
http://eureferendum.blogspo…
http://www.free-europe.org/
https://www.vrijspreker.nl/b…
http://www.sp.nl/nieuws/act…
http://www.grondwetnee.org/
http://www.grondweteuropa.n…
?
http://www.grondweteu.nl/
http://www.nederlandneederl…
http://nl.wikipedia.org/wik…

6 REACTIES

 1. Nou ben ik al helemaal niet bijbelvast, maar hieraan gekoppeld lijkt mij het verhaal van Babylon ook wel mooi.

  Die jongens die de hoge toren gingen bouwen, en toen allemaal verschillende talen gingen spreken omdat ze te hoog kwamen. Daardoor ging het dus mis.

  Met de 22 talen in Europa begint het ook aardig mis te lopen.

 2. [1]
  Ja, de bijbel zou bijvoorbeeld onze christelijke historicus Balkenende toch al lang op andere gedachten hebben moeten brengen, zou je zeggen. Maar helaas, kennelijk wordt ook de bijbelse historie door deze Harry Potter aan zijn chistelijke laars gelapt.

 3. Ali Baba Balkenende en zijn bende van 40 rovers zijn hypocrieten, niets meer en niets minder. Ruggegraat- en principeloze politici zijn de doodsteek voor elk land.

 4. [3] Als Turkse of Marokkaanse Paus zou hij waarschijnlijk geen gek figuur slaan. 🙂 In overbodige baantjesschepperij zijn de huidige politieke "leiders" niet te evenaren. 🙁

 5. Harry,

  Veel evangelische Christenen zien in
  het éénmaken van Europa dan ook een
  voorspelling van de profetie van Daniël 2 en menen dat dit ééngemaakte Europa
  een soort heroprichting is van het
  Romeinse rijk (zie bijv H.C. Voorhoeve,
  De toekomst des Heeren of J.G. Fijnvandraat "Babylon,Beeld en Beest.
  Bijbelse studies over de profetie van
  Daniël (http://www.jaapfijnvandraat…).
  Ik herrinner me ook een discussie op de
  EO over europa tussen oud-staatssecretaris voor Europese Zaken Nico Ter Linden en de evangelische voorman prof. W.J. Ouweneel (die in z’n boek De Openbaring van Jezus Christus: Bijbelstudies over het boek Openbaring, 2 dl. 1988-1990 ook uitgebreid op dit thema ingaat).

  Niet iedereen onder deze mensen gaat
  stemmen (veel stemmen om principiële redenen niet)maar diegenen die gaan stemmen,neigen meestal naar de CU.Ik
  vermoed dat zij vooral tegen de voorgestelde grondwet zullen stemmen (alhoewel ook mee weegt dat men niet
  meent de vervulling van deze profetie
  kunnen af te wenden).

  Groetz,

  Cincinnatus.

 6. [5] Bizarre lapsus in bovenstaand artikel rechtzetten : de oud-staatssecretaris waarover sprake was
  René Van Der Linden (tegenwoordig eerste
  kamerlid voor het CDA http://www.cda.nl/domains/c… ).

  Nico Ter Linden is een (vrijzinnige) hervormde (oud-)predikant die bekendheid heeft verworven met
  boeken waarin hij de bijbel op moderne
  wijze probeert na te vertellen (z’n
  broer Carl is btw de officieuze "hofpredikant").

  groetz,

  ds. Cincinnatus.

Comments are closed.