Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat uiteindelijk bijna 100% van het leven dood gaat. Volgens de onderzoekers die deze opzienbarende conclusies hebben gepresenteerd tijdens een congres van Greenpeace en Milieudefensie zijn de onderzoekresultaten een duidelijk signaal aan de overheid om drastisch in te grijpen.

“Als we niet ingrijpen bij de bron dan zal het aantal doden alleen nog maar toenemen.” zo waarschuwde ingenieur S. Andaal, bioloog verbonden aan de Katholieke Universiteit van Terschelling (KUT).

Meer budget

De wetenschappers pleiten tevens voor een verhoogd budget voor nader onderzoek naar de methodes waarmee het ontstaan van leven geremd kan worden. Dr. O. Opy, hoogleraar filantologie aan de Rijks Universiteit Kaatsheuvel (RUK) stelt dat “de wetenschap nu echte inzichten kan bieden waar het gaat om levensvoorkomende technologie. Zonder geboorte geen leven, zonder leven geen dood, en dáár draait het om. Als iedere dode er één te veel is, dan is de enige optie om het gevaar bij de wortels aan te pakken. Als de regering ons inderdaad het budget geeft dan kunnen wij technologie bedenken om daarvoor te zorgen.”
Dr. O. Opy heeft voldoende plannen, maar wil dit het liefst in Europees verband aanpakken. “Het heeft te weinig zin als wij dit alleen in Nederland gaan aanpakken, de dood speelt ook een grote rol in onze buurlanden, dus als we het probleem echt willen laten verdwijnen is Europese samenwerking noodzakelijk.”

Fondsen

Er is al een fonds in het leven geroepen dat investeert in de technologie. De Drion-stichting, die onderzoek doet naar de mogelijkheden om snel en ingrijpende maatregelen te nemen, is genoemd naar de bedenker van één van de oplossingen op het gebied van wat in vakjargon PLH is gaan heten, preventief levensbeëindigend handelen.
Volgens beleidsmedewerker Albert Bortus zijn er nog veel meer alternatieven dan alleen de pil van de naamgever van de stichting. “De eerste tests begonnen al in Tjernobyl, waar we geprobeerd hebben een groot gebied in één klap van onze visie te overtuigen. Dat is gelukt, want in een ruime omgeving rond onze testfaciliteit zijn de afgelopen 10 jaar geen doden meer gevallen! Geen verkeersdoden, geen natuurlijke doden, geen doden als gevolg van fijn stof of smerige dieseldampen, helemaal niets! We proberen deze visie nu, met Amerikaanse steun, in het Tora Bora gebergte in Afghanistan uit, met wisselend resultaat. Hier blijkt maar weer uit dat er nog veel onderzoek nodig is.”
Ook de Niels Bohr-foundation doet belangwekkend onderzoek, en heeft daarvoor hulp toegezegd gekregen van het Oppenheimer-instituut. Beide onafhankelijke door het rijk gefinancierde organisaties hebben zo hun eigen technologie die men propageert om PLH op grote schaal te introduceren.

Oplossing
Toch bieden de bemoedigende resultaten hoop op een permanente oplossing, volgens Bortus. “Voorlopig zullen er nog veel mensen sterven, maar op langere termijn weten we zeker dat we dat kunnen voorkomen. Preventief levensbeëindigen is de toekomst!”
Uiteraard dient de overheid dan wel nu haar meningsverschillen opzij te schuiven, en de nodige fondsen vrij te maken.

Bron: De telegrof

5 REACTIES

 1. Het is inderdaad bewezen dat de mens de oorzaak is van tal van problemen en de oorzaak is van tal van oorlogen. Het is daarom een goed idee om die mens, als oorzaak van de problemen, af te schaffen.
  Ook de liefde tussen man en vrouw blijkt in de geschiedenis tal van problemen te hebben veroorzaakt. Daarom zijn er al vergevorderde plannen die liefde, die tenslotte discriminatie is t.a.v. 1 vrouw t.o.v. andere vrouwen, geleidelijk geheel af te schaffen.
  Ook kinderen zijn de oorzaak van onnoemelijk veel problemen. De International Child Problem Organisation (IC-PO),
  uiteraard van harte gesteund door de Erection Undo (EU) Organisation, is reeds vergevorderd met haar plannen het kinderschap af te schaffen.
  T.a.v. het geloof zijn dergelijke plannen bijna verwezenlijkt: het is reeds een algemene opinie dat het geloof, als oorzaak van veel problemen en oorlogen, beter kan worden afgeschaft.

 2. Als kandidaat voor O.W.L. (Onafhankelijk, Wetenschappelijk en Liberaal), schaar ik mij hier geheel achter. Ik heb zelfs al een goede campagneslogan bedacht: Geen leven, geen lijden. 😉

 3. [1]
  Toch wilde een groot aantal EU-leiders een "bede" in de Grondwet zetten en de "christelijke natuur" van Europa benadrukken, inclusief onze lijder Balkenende.
  Als je ook naar de samenstelling van het Europees parlement kijkt, valt naast het grote aantal zeer linkse partijen en het bijna niet-bestaande liberale blok, vooral het grote aantal christelijke volkspartijen op. En met landen als Polen erbij, kun je rekenen op een zeer christelijke Unie. Een beetje zoals de VS, maar dan met meer links-extremisten naast de fundamentalisten. Misschien zullen ze elkaar in evenwicht houden, maar voor hetzelfde geld krijgen we het slechtste van links en rechts.

 4. Owl schrijft "maar voor hetzelfde geld krijgen we het slechtste van links en rechts".

  Even een correctie: dat gaat niet voor hetzelfde geld, dat kost een hoop meer geld 🙂

 5. Natuurlijk gaat 100% van het leven dood, in elk geval als de zon expandeert tot een rode reus-ster en de aarde in de zon wordt opgenomen.
  De hele aarde één groot crematorium. We moeten nog enkele miljarden jaren wachten tot het zover is, maar komen doet het! Daar helpt geen Jan-Peter of George Bush aan!

Comments are closed.