Het is opvallend hoe de politici zich verwijderd houden van de euro als die ter sprake komt in verband met de EU-Grondwet. Ze beweren dat die er niets mee te maken heeft en proberen over te gaan op een ander onderwerp.

De euro heeft er echter ALLES mee te maken!

De euro is namelijk een voorbeeld van de gang van zaken in Brussel. De euro toont aan dat ondanks de grootste beloftes of contracten of verdragen van politici, de burger toch wordt belazerd.
Iedereen kan dat duidelijk zien, vandaar het ontwijkend vluchtgedrag van politici.

Let daarvoor ook op de woorden van staatssecretaris Atzo Nicolai:
“De politieke werkelijkheid is anders dan de juridische werkelijkheid”.
En ons gaat het om de echte werkelijkheid. Om wat er echt gebeurt. Niet wat op papier staat en door onbetrouwbare lieden is ondertekend.

Kijk maar wat de feiten zijn:
Jaren geleden, toen we nog een EEG hadden, werd al begonnen met het promoten van een eenheidsmunt omdat dat het ideale symbool voor de politieke eenheid zou zijn. Die munt zou het pushen voor een “politieke” eenheid veel vergemakkelijken.

Er werd dus in die richting gewerkt.
De burgers moesten natuurlijk gerustgesteld worden dat er niets vervelends zou kunnen gebeuren. De euro zou een sterke munt worden en het contract met de andere landen zou keihard worden:
“In marmer gebeiteld”!
En het is toch zo fijn dat je in je vakantie met euro’s kunt betalen!!

Toen de grote stap voor invoering voor de deur stond, bleek voor insiders zoals Gerrit Zalm, dat de gulden ondergewaardeerd was, en dat eigenlijk de burgers meer euro’s voor hun guldens moesten krijgen.
Die herwaardering kwam de politici echter niet goed uit. Dat zou onrust en vertraging kunnen opleveren. Dus verzweeg Gerrit Zalm dit maar stiekem.

Dit bedrog komt nu pas aan het licht. Wat gebeurt er dan? Niets! Er wordt een beetje omheen gedraaid, ze deden een plas, en lieten alles zoals het was. Er wordt zelfs beweerd dat dit goed voor u is!
Er is kennelijk in heel Den Haag niet één sterke politicus die nu het aftreden van Zalm eist.
En wat doen wij? Wat kunnen we doen?

Ondertussen zijn de contracten om de euro sterk te houden verscheurd. De grote landen hebben er zich trouwens vanaf het begin al niet aan gehouden.
En Gerrit schrijft in BndeStem (3 mei): “Het zal u niet ontgaan zijn dat ik in de afgelopen periode gezond kritisch heb geoordeeld over de wijze waarop binnen de Europese Unie is omgegaan met het Stabiliteits- en Groeipact”
Gezond? Kritisch? En wat is er gebeurd? Het pact is verkracht. Op papier staat nog (voor de burgers) dat o.a. de 3% norm gehandhaafd blijft, MAAR dat er zoveel mogelijkheden zijn om je daar niets van aan te trekken, dat die hele bepaling waardeloos is.

Dit zijn maar twee dingetjes die met de euro gebeuren. Op dezelfde manier gaat het met andere zaken.
De EU-Grondwet zit vol met allerlei artikelen die elkaar tegenspreken, verzwakken, achterdeuren openen, doekjes voor het bloeden. (Zie voor tientallen voorbeelden onder het topic EU).
Een van die punten is bvb dat als we het met de Commissie niet eens zijn, dan mogen wij protesteren en de Commissie mag dan haar voorstel handhaven! Mooi zo’n protest!
<%image(20050503-Galg.jpg|95|105|)%>
NU is de kans door bij het referendum TEGEN te stemmen, te laten merken dat er een einde moet komen aan dit onrecht. Als er in Nederland een NEE-stem uit de bus komt, moet er opnieuw onderhandeld worden. Dan is er een “kans” dat er iets positiefs gebeurt. Bij een ja-uitkomst steken we gewoon de kop in de lus.

U hebt nu de kans. Die komt nooit meer terug! Denk aan uw eigen toekomst en DOE er iets aan.
Begin nu en werk mee aan het verkrijgen van die overtuigende NEE-stem.

Zie om te beginnen onze: “OPROEP, ACTIE ACTIE” en DOE HET!
https://www.vrijspreker.nl/b…
—————————————————————-

6 REACTIES

 1. Hoe consequent is het om in het algemeen te roepen dat stemmen immoreel en inefficient is, als we nu bij het referendum oproepen om tegen te stemmen?

  (Overigens reken ik mezelf ook tot de aanhangers van het libertarisme)

 2. [1] Dat is zeer consequent.

  Ik stem niet, omdat ik niet wil dat iemand anders NAMENS MIJ dingen doet waar ik niet achter kan staan.

  Ik stem EU-NEE, omdat ik niet wil dat die mensen (tweedekamer) – die denken, anderen dan mij te vertegenwoordigen – het bestuur over dit land nog verder van de mensen vandaan willen leggen. Ze vragen mijn mening, en die is ONEENS!

  Alleen mensen zijn souverein. Dat wordt ontkend door de NL-politici. Men vindt dat ‘de staat’ of ‘het algemeen belang’ prevaleert. En nu stelt men voor, om de vrijheid van beslissen op een nog ‘hoger’ plan te leggen. Hoger is hier, nog verder weg van de mensen waarover men beslist.

  Nee zeggen tegen een slecht idee, is iets heel anders dan, actief, een vrijbrief of volmacht geven aan bepaalde beroeps politici.

  EU-NEE stemmen is zeer consequent met het libertarisme!

 3. [2] Jodocus. Op het gebied van moraliteit heb je me kunnen overtuigen. Ik had er niet zo snel aangedacht dat het hier niet om actief stemmen voor (bepaald) beleid gaat.

  "Misvatting rond verkiezingen" (Henry Sturman) laat toch echt zien dat het niet veel zin heeft om te gaan stemmen als heel veel andere mensen ook stemmen.

 4. Dat klopt, maar stemmen bij dit referendum heeft ieder geval veel meer zin als straks stemmen bij Europeese verkiezingen. De rol van het individu zal namelijk niet echt toenemen bij vergroting van de EU-macht.

  Ook al heeft stemmen misschien in sommige opzichten geen zin, het is een kleine moeite en het is toch best leuk op Den Haag te kijk te zetten voor hun eurofiele collega’s?

  Daarnaast vorkom je met een tegenstem juist dat er een vrijbrief of volmacht wordt gegeven aan het europarlment, de grote eu landen etc. etc.

  Dus ook in libertarisch opzicht kan een tegenstem weinig kwaad. Of het helpt zal moeten blijken, maar je kan dan ieder geval zeggen dat als het Eu-project ernstig mislukt het niet aan jou heeft gelegen.

 5. [5] Inderdaad Hans, dit is onze laatste kans om nog een superstaat te verijdelen. De verkiezingen later hebben weinig zin, want we hebben onze soevereiniteit al afgestaan. Het wordt dan alleen nog maar een hellend vlak richting politieke, monetaire en uiteindelijk militaire onderdrukking. De ervaring van de VS spreken hierbij boekdelen.

Comments are closed.