Naar ik uit publicaties begrijp, wordt onder een zogenaamde vlaktaks verstaan een systeem dat van iedereen hetzelfde percentage inkomstenbelasting heft.
Is deze naam wel juist?

Mijns inziens zou onder vlaktaks verstaan moeten worden, dat van ieder niet hetzelfde percentage, maar hetzelfde bedrag geheven wordt.

Evidentis, dat bij toepassing van een echte vlaktaks de kosten van het controleapparaat drastisch zouden verminderen.
Ik vraag mij wel eens af hoeveel Nederlanders terug zouden keren in de boezem van het vaderland, als een dergelijke systeemwijziging plaats zou vinden.

2 REACTIES

  1. Zoals de socialistische vakbonden vroeger riepen: "Geen procenten, maar centen!" 😉

Comments are closed.