Aangezien ons rechtssysteem niet gebaseerd is op vergoeding van schade aan het slachtoffer, maar op wraak/straf van de dader, betalen wij samen d.m.v. belastingen de kosten van het verblijf in de gevangenis van veroordeelde misdadigers.

Ik las in de Telegraaf van 26 juli het volgende over Mohammed ‘hij-wiens-achternaam-niet-uitgesproken-mag-worden’ Bouyeri: “De rechtbank veroordeelde B. ook tot het betalen van schadevergoedingen aan productiebedrijf Column Producties, het bedrijf waar Theo van Gogh voor werkte, de beschoten agenten en de twee getroffen omstanders. Bentinck zei dat de Staat deze vergoedingen voor zijn rekening neemt, aangezien niet te verwachten is dat B. dat geld heeft.”

ALS er dus al sprake is van schadeloosstelling van de slachtoffers, dan betaalt “De Staat” (u en ik dus) ook hier nog de rekening.

Ik vroeg mij af wat het verblijf in Scheveningen van Bouyeri ons eigenlijk gaat kosten de komende jaren.

Volgens het RIVM worden mannen zo’n 75 jaar oud. Hij was ten tijde van de moord 26 jaar oud, dat is dus zo’n 50 jaar opsluiting.
Volgens een verslag uit de eerste kamer kost een gevangene per dag (sober regime) € 125,00. Dat is in 2004 en exclusief de huur van het gebouw, dus € 45.656,25 per jaar.
Ik reken voor het gemak even met een inflatie van 3% per jaar.
In dat geval kom ik tot de volgende conclusie:

In 2053 wordt Bouyeri 75 jaar. Hij heeft dan 49 jaar achter de kiezen, en in totaal € 5.149.881,97 gekost, exclusief de kamer-huur.
Voor je het weet heb je het over 6 miljoen.
Euro!

Wat ik werkelijk niet begrijp aan dit regime, is dat de man niet gedwongen wordt om te werken en geld te verdienen! Een werkweek van 40 uur lijkt me voor zo’n ‘salaris’ toch niet te veel gevraagd.

Nog een ‘wilde’ gedachte kwam bij mij op toen ik het ‘levenslang’ hoorde uitspreken.

De opsluiting is bedoeld als straf en straf impliceert lijden.
Gezien de uitspraak ‘levenslang’, is dat wettelijk gezien al snel ‘uitzichtloos’ lijden.
Zelfmoord komt voor een diep gelovige natuurlijk niet in aanmerking, maar ‘een spuitje’ van en door de dokter misschien wel. De eis voor een legale euthenasie was toch ‘ondragelijk en uitzichtloos lijden’? Zodra Bouyeri twee artsen weet te overtuigen dat hij de 7 beloofde martelaars-maagden mist, en dat als ondraaglijk ervaart, kan hij legaal geholpen worden bij het uitstappen….

Natuurlijk is dit maar een wilde gedachte. Misschien dat hij er voor kiest de gehate Nederlandse maatschappij eerst nog van 6 miljoen te ontdoen. Misschien hoopt ie op gratie. Of hoopt ie dat ie over een jaartje of zo, beschikking krijgt over een PC met internet, en dat hij z’n boodschap alsnog kan gaan uitdragen.

Helaas kan helemaal niets Theo meer terugbrengen. Geen straf en ook geen vergelding of schadevergoeding door de misdadiger. Maar toch is het wel zuur dat ons ‘rechtssysteem’ de kosten van de straf afwentelt op de burgers, die het nou juist zou moeten beschermen.

9 REACTIES

 1. Bouyeri’s carriere krijgt pas een goeie start door deze straf.
  Uiteraard schrijft hij een boek en onderhoudt een levendige correspondentie (door zijn Recht Op Computer) met Al-Qaida cellen. Dat lukt wel met wat fantasie. Binnen 20 jaar is het regime zo gevorderd inzake mohammedaanse (ik stel voor dat we de woorden Islam en Moslim terug vervangen door Mohammedanisme en mohammedaan of muzelman – daar gaan ze van op de kast)inschikkelijkheid dat hij gewoon vrij komt. Kan hij als een held zijn aanhang toejuichen. Nee, Bouyeri heeft een grote toekomst, dat weet ik wel zeker.

 2. [1] Mee eens. Bouyeri behoudt zelfs kiesrecht, met het verrassend aandoenlijk naieve argument dat ‘hij toch niet van dit recht gebruikmaakt, omdat hij de democratische rechtsstaat niet erkent.’1). Dus zo belangrijk is die democratische rechtsstaat blijkbaar niet volgens de rechter. (Geen verrassing: bij het ‘proces’ tegen Volkert vd Graaf speelde dat ook al geen rol van betekenis.) De maatschappij loopt nu niet alleen het risico dat de man ooit eens verkiesbaar gesteld wordt, maar ook dat fanatici hem t.z.t. proberen uit te ruilen.
  Bij de berekening van Jodocus vraag ik mij af of Bouyeri daarboven nog zakgeld of andere uitkeringen ontvangt gedurende het verblijf in het staatshotel.

  1) http://www.elsevier.nl/nieu

 3. [1] Het is onjuist en onrechtvaardig op grond van de daad van deze laffe moordenaar iets negatiefs te schrijven over de Islam. Ook al beroept de moordenaar zich op een goddelijke opdracht, met Islam heeft een dergelijke daad niets te maken. Niet alleen heeft Islam er niets mee te masken, een dergelijke moord druist ook tegen de beginselen van de Islam in en volgens Islamitische beginselen is de moordenaar geen Islamiet, maar een misdadiger van het ergste soort.
  Ik zou willen dat degenen die op grond van dergelijke moorden associaties met de Islam op trachten te wekken, zich eens gingen orienteren in een Islamitisch land en zich eens gingen verdiepen in de Islamitische cultuur.
  Het vrijwel totale gebrek aan culturele uitwisseling tussen het westen en landen waar de Islam beleden wordt, maakt de zaak er niet beter op.
  Deze en dergelijke schimpscheuten aan het adres van de Islam zijn niet alleen uiterst verwerpelijk, maar leiden ook tot een tweedeling in de maatschappij op grond van de introductie van stereotypen die door betrokkenen als kwetsend en onrechtvaardig worden ervaren.

 4. [3] Ik weet niet vanuit welke geloofsovertuiging u redeneert (bronnen van artikelen, boeken zijn welkom), het onbreekt haar voor alsnog in ieder geval aan argumenten.

  Natuurlijk kun je niet een ‘willekeurige’ groep over een kam scheren vanwege de daden van een individu. De vraag rijst echter of wereldwijd gezien het aantal mensen die de ‘goede’ islam belijden wel de reli-fascisten overstijgt.

  Vreemd is dat u degenen die een genuanceerde mening hebben over de vermeende oorzaak-gevolg relatie tussen geweld en religie, met name religies die de onderdrukking van de rede nog niet doorstaan hebben, weg zet alsof zij zich niet in de materie verdiept zouden hebben.

  Met de al Qu’ran en de Hadith als bron alsmede een inleving van de Islamitische cultuur (die vele facetten kent, zowel religieus als niet-religieus – van voor de geweldadige verspreiding van de geweldsideologie van Mohammed) kan men duidelijke relaties trekken tussen geweld en de Islam. Dat niet iedere Moslim elke ochtend opstaat, gaat bidden om vervolgens even met het zwaard te gaan zwaaien wil niet zeggen dat de Islam (dwz. de al Qu’ran plus aanvullende werkjes) niet de kenmerken bezit die u zo stellig (zonder aanneembare/geldige argumenten) ontkent.

  Over die culturele uitwisseling tussen het Westen en de landen waar de Islam beleden wordt: de Islam heeft het Westen niets te bieden. U verwardt ‘de Islam’ met de ‘cultuur van de landen waar de Islam beleden wordt’ in hoeverre in de landen de Islam nog geen monopolie heeft op die cultuur. De Islam beschrijven als ‘een cultuur’ is ten eerste misplaatst: het is een religie welke in haar aard vaak een monopolie legt op het begrip cultuur. Ten tweede is die beschrijving een grove ontkenning van culturen die dankzij de geweldadige verspreiding van de Islam omver geholpen zijn. Ten derde is het kenschetsen van een religie als cultuur gevaarlijk omdat met een minieme hoeveelheid cultuurrelativisme we op een hellend redeneervlak terecht komen leidende tot samenlevingen waar het individu en zijn vrijheid het toch flink wat minder hebben (toevallig de landen in het Oosten waar de Islam beleden wordt).

 5. De isolatie- vermeld in reaktie op Albert uitstekende artikel over moslim bevorderen …zie je hier terug keren. Deze religie valt of staat met afzondering en isolatie.De afzondering van de vrouw als symbool. Vraag een moslim waarom zijn vrouw toch zo afgezonderd -in doeken gewikkeld- moet leven. Bouyeri krijgt waar hij naar verlangt -de afzondering van een vrouw- met het vooruitzicht van straks in zijn profetenhemel 70 maagden om zijn lusten bot te vieren. Vrouwen als een worst hem voorgehouden en als beloning.Hij is niet in staat tot enige relatie blijkt wel uit de porno die hij en de hofstadgroep bedreven. Moslims kunnen ook niet met christenen leven en werken in onderlinge uitwisseling en relatie. De religie vraagt hun zich te isoleren.Hele wijken in een stad als rotterdam en amsterdam laten hetzelfde beeld zien.Dat zijn autistische bolwerken geworden waar men alleen uitkomt om te iets halen.Als ze hem niet aan de ketting leggen gaat er een verzorger of helper om zeep.

 6. [3] Je bent toch geen vrijmetselaar. Want dan snap ik je denkfout dat Islam goed is volledig.

 7. [7] en zelfs als zij thuis zit in lappen gewikkeld is het ook niet goed. Een 30-jarige moslim kapper heeft zijn 2e vrouw doodgeslagen.Hij zou haar slechts hebben willen dsiciplineren omdat zij een door hem opgelegd verbod had genegeerd.Hij
  had haar op het balkon naar buiten zien kijken toen hij zelf s avonds laat thuis kwam. Zijn 1e vrouw die ook in huis woont probeerde nog tussen beiden te komen.Als je zo met je/een vrouw omgaat ga je ook met een anders gelovige en denkende om. Die beiden liggen in hun verlengde. Wat niet in hun lijn ligt wordt ´bewerkt´.

Comments are closed.