Buitenlandse aupairs worden in Nederland toegelaten, maar wie de bepalingen op dit stuk leest, valt van de ene verbazing in de andere.

In de eerste plaats valt op, dat het aantal werkuren van de aupair niet tot stand komt door onderhandeling met haar werkgever, maar door de overheid gelimiteerd is tot dertig per week, te verdelen over vijf dagen.
De aupair die na haar aankomst in Nederland in overleg met haar werkgever tot de beslissing komt om tegen extra betaling 35 uur per week te werken, is dus, evenals haar werkgever, in overtreding en onderworpen aan heffing van boetes en andere strafrechtelijke sancties.
Voorts valt op dat de aupair binnen een jaar haar betrekking op MOET geven en tussen de 18 en 25 jaar oud MOET zijn.
Doordat het dienstverband ten hoogste een jaar mag duren, worden de reiskosten in verhouding erg hoog. Hierbij valt op dat de overheid bovendien een torenhoog bedrag aan visumkosten opeist, wellicht teneinde meer ontwikkelingsgelden te kunnen storten in de bodemloze put van het land dat de aupairs aanlevert.
Al met al zijn de bepalingen op het gebied van de aupair typisch communistisch van aard.

13 REACTIES

 1. Tja, het is wat op alle fronten bemoeid de staat zich met onze levens. De overheid wil dus gewoon niet dat mensen goedkoop wellicht zelfs betere zorg voor hun kinderen inhuren. Gedwongen ongelooflijk dure kinderopvang met gediplomeerde Nederlandse Mutsjes is veel beter voor ons. De overheid is duidelijk de Communistische Dictator, ook hier in Nederland, ik vraag me af of men het zelf wel door heeft!?

  Mijn respect voor en geloof in politiek is allang verdwenen.

 2. [1]
  Kinderopvang?!
  Zijn aupairs voor kinderopvang?
  En als je geen kinderen hebt, mag je dan dus geen advertentie zetten:
  "Gezocht, aupair van tussen de 18 en 25 jaar"?

  🙁

 3. Voor een deel heb je gelijk. Maar zoals altijd ligt het toch weer iets genuanceerder. Twee gelijkwaardige partijen moeten vrijelijk overeenkomsten met elkaar kunnen aangaan.

  Maar hier gaat het meestal om de volgende partijen:
  een vermogende familie in een villawijk en een jong, arm meisje uit een ver land, dat de Nederlandse taal en cultuur nog nauwelijks kent en dat er hier alleen voor staat, aangezien ze hier geen familie, vrienden of kennissen heeft. De ene partij staat dus aanzienlijk sterker dan de andere. Is het niet billijk als de zwakke partij enigszins wordt beschermd door enkele nadere regels, bijvoorbeeld om uitbuiting te voorkomen?

 4. @Trees: het gaat lang niet altijd om arme meisjes, en ook al zou het om arme meisjes gaan dan worden ze zeker niet altijd uitgebuit.

  Je generaliseert op een gruwelijke wijze. Als je zoiets doet bij allochtonen, dan wordt je voor racist uitgemaakt (…)

 5. @mrXL: Het gaat wel degelijk om relatief arme meisjes, de grootste groep komt uit Oost-Europa, de een-na-grootste uit Afrika.

  Ik ben benieuwd of er nog inhoudelijke reacties komen, zo niet dan heb ik kennelijk een punt.

 6. [7] ik neem aan dat miljonairsdochters doorgaans wat minder ambities in de richting van au-pairbetrekkingen zullen hebben zodat het correct is om te veronderstellen dat het om armere meisjes gaat.
  De vraag is meer of al die regelgeving werkelijk bescherming biedt want wat let een werkgever om zo’n kind toch 50 uur te laten werken en langer dan 10 jaar te houden ? Weten die meiden wel van die regelgeving af en gaan ze echt hun positie in gevaar brengen door te gaan klagen en hoe bewijzen ze trouwens iets? Denk je dat ze kostbare rechtzaken aan gaan spannen ? Ondanks al dat staatsgeregel blijft de deal volledig afhankelijk van de invulling door beide partijen.

 7. [7] Trees,

  Het effekt van deze regelgeving is natuurlijk dat er nu minder arme meisjes uit Afrika en Oost-Europa (bijv meisjes van 25 jaar + 1 dag) naar Europa als au-pair zullen komen werken en hier legaal een aardig centje bijverdienen.Dit inkomensverlies zal door een aantal van deze meisjes gecompenseerd worden door het zoeken van een ander baantje bijv in de drugssmokkel of sexindustrie.

  Een tweede effekt is dat een deel van de lui die nu een au-pair in dienst nemen door deze regelgeving zal afhaken en een beroep zal doen op het
  reguliere creche-bestand.Aangezien ook
  dat door de maniakale Haagse regelneven stevig is gereguleerd waardoor nieuwkomers het moeilijk wordt gemaakt die markt te vervoegen,bestaan daar wachtlijsten : µ
  veel vraag en weinig aanbod leidt tot stijgende prijzen hetgeen het eerst zal gevoeld worden wat minder kapitaalkrachtige ouders.

  En een derde effekt is dat er straks weer zo’n politieke rover met een uitgestreken lijkebiddersgezicht recht in de camera kijkend komt vertellen dat de belastingen omhoog moeten "want we hebben meer geld nodig om arme meisjes uit Afrika en Oost-Europa die gedwongen
  zijn zich te prostitueren te helpen en
  geld nodig voor subsidies voor lui die
  de creche niet meer kunnen betalen".

  Groetz,

  Cincinnatus.

 8. @Wladimir: De meisjes zullen zelf niet snel klagen, want dan komen ze terecht in een Catch22-situatie: als ze gelijk hebben, en ze werken metterdaad meer dan de toegestane 30 uur, dan is het resultaat dat ze als niet-ingezetene illegaal arbeid verrichten en ze dus onmiddellijk het land moeten verlaten.

  Als je het zo beziet, dat de regels nutteloos zijn, omdat ze toch niet worden gehandhaafd, dan heb je gelijk. De regels voor au pairs zijn denk ik niet zo zeer ingegeven door bescherming van de zwakke partij, maar door de vele
  beperkingen die er zijn voor buitenlanders om hier te werken, plus de fiscale regels, plus alle aansprakelijkheidsregels, plus de regels omtrent de collectieve verzekeringen, enz.

  @Cincinnatus: Daar zit wat in!

 9. Over het algemeen, dus uitzonderingen daar gelaten, zijn de AuPairs in kwestie niet dermate kansloos etcetera etcetera te noemen. Voordat de IND vanuit Nederland naar de desbetreffende lokale Nederlandse ambassade een fiat voor een mvv doet uitgaan, zijn ze al uitgebreid getest op kennis van zowel de Nederlandse als Engelse taal. De meeste AuPair bureaus testen eveneens de skills en ook een gastgezin zal niet snel een analfabete AuPair prefereren.
  Veelal betreft het dus jongedames die tijdelijk gestopt zijn met hun studie en op een relatief goedkope manier in aanraking willen komen met een andere cultuur. De AuPair regeling biedt in dat geval vaak een goede uitkomst.
  Komen Europese jongeren die een aggenebisj jeugdherberg verkiezen boven een FourSeasons of Oberoi hotel ook in aanmerking voor het predikaat kansloos???
  Zij kiezen er toch ook zelf voor???

  Je bent jong en je wilt wat…..

 10. [4] Mijn naam is Trees van Herpen ik ben 56 jaar en woon in Costa Rica. De uitspraken waarop ik reageer heb ik niet gedaan. bestaat er nog iemand met dezelfde naam en zo ja maak je dan even bekend aan mij graag. Wat er in mijn naam beweerd wordt spreekt me namelijk helemaal niet aan.

 11. het gaat om een stardende gezien die geen fatsoenlijke opvang kan regelen voor hun geliefde kind (wegens lange wacht tijden bij de kinder opvangcentrasde)het pas geboren kind komt regelmatig met een blouwe oog thuis ),voor de geboorte van hun kind alebij fooltime wekende ouders de vader is een dag minder gaan werken en de moeder werkt maar twee en halfe daagen om de kind zo min mogelijk naar de kinderopvang te hoefen stuuren (anderhalfdag).en hun laatste redmiddel is de oupair, voor dat ze financieel geruineerd zijn.

Comments are closed.