Presentatie van boek:

De 4e Wereldoorlog Het pad van Marx naar Allah

Op vrijdag 16 september vanf 16.00 uur
in Boekhandel Verwijs, De Passage 39, Den Haag,
Waarbij Peter geïnterviewd zal worden door
Pamela Hemelrijk

Hier volgt de omschrijving van de uitgever:
Na het lezen van Peter Siebelts boek Mabel Koninklijk Bal Masqué, dat onder andere over Mabels optreden in voormalig Joegoslavie ging, schreef Theo van Gogh in Metro dat hij Siebelts vrees voor de radicale islam deelde. Hij maakte zich zorgen over wat er zoal in de El Tahweed moskee ‘geloeid’ werd. Korte tijd later werd Theo van Gogh vermoord door een Jihadi die geregeld bezoeker was van het gebedshuis.

Peter Siebelt, onderzoeksjournalist en beveiligingsexpert staat in De Vierde Wereldoorlog stil bij de gevaren van de islamitische terreur. Hierbij kiest hij een opmerkelijke invalshoek. Hij laat zien dat er connecties bestaan tussen extreem-links en de jihadi’s.
Ook waarschuwt hij dat de autoriteiten nog niet klaar zijn voor het komende conflict en dat sommigen aan wie wij onze veiligheid toevertrouwen zelf geen schone handen hebben.
Schokkend zijn Siebelts onthullingen over Peter Klerks, gemeenteraadslid van Amsterdam, wiens extremistische verleden in dit boek onthult wordt. Desalniettemin werd hij eenvoudigweg benoemd tot lector aan de politieacademie.
Ook laat Siebelt zien hoe in Nederland de Marokkaanse gemeenschap jaren is misbruikt door progressieve politieke activisten in hun strijd tegen de toenmalige Koning Hassan.

Wie vertrouwen we onze veiligheid toe?
Emerson Vermaat heeft de laatste hand gelegd aan zijn boek De Hofstadgroep. Na een gedegen studie, alsmede een bezoek aan de vele rechtszittingen, is Vermaat er in geslaagd een indringend beeld te schetsen van het gevaar van het moslimfundamentalisme in Nederland. Geen overbodige investeringen gezien de ontwikkelingen in Londen.
En juist de ontwikkelingen daar, geven te denken en werpen ook een nieuw actueel licht op het zojuist verschenen boek van Peter Siebelt, De Vierde Wereldoorlog, het pad van Marx naar Allah. In dit boek wijst Siebelt op de voortrekkersrol van links-extremisme voor het moslimextremisme. Daarbij doet zich het opmerkelijk feit voor dat radicale linkse activisten op belangrijke posities zitten van het Nederlandse veiligheidsapparaat, en daarmee zelf de kiem van het probleem vormen en vormden welke zij vandaag moeten bestrijden.
Ook ‘Red Kent’, de burgemeester van Londen, bedient zich van deze methode door de radicale Islamoloog Tariq Ramadan in te huren voor advies.
In De Verdieping van 15 oktober 2004 in Trouw deelde Ramadan mee dat hij ‘voor een tijdelijk stop op steniging’ was van overspelige vrouwen. Lees wel: tijdelijk. De thematiek stond blijkbaar op dat moment in een wat al te negatieve media-belangstelling. Ramadan mag de VS dan ook niet meer in.
Hoe zulke processen in Nederland lopen kunt u lezen in De Vierde Wereldoorlog van Peter Siebelt.

www.verwijs.nl/domains/defa…

ISBN 90-5911-490-6 ‘Veel dank voor toezending van uw boek “De Vierde Wereldoorlog”, het pad van Marx naar Allah. Met grote belangstelling en soms toenemende verbijstering heb ik het gelezen. De enorme hoeveelheid gegevens die u erin verwerkt heeft kunnen m.i. alleen maar uit het archief van de BVD/AIVD komen -een sterk punt van de dienst om systematisch alles vast te leggen. Het is een belangrijk boek en ik hoop dat de door u gewenste discussie zal ontstaan.’
Drs. J. van Gogh (vader van Theo van Gogh)

46 REACTIES

 1. [29]
  Ik ben nog steeds aanhanger van de libertarische gedachte inderdaad. Daarom ben ik soms teleurgetseld.

  En wat 9/11 betreft; Ik geloof die complotten inderdaad niet. Er zijn inderdaad geen bewijzen. Dus waarom zou ik het wel geloven? Overigens bekijk ik de officiele lezing ook met scepsis, maar het gaat mij te ver om Bush te beschuldigen van samenzwering.

  Hetzelfde geldt voor de beschuldigingen die Siebelt doet. Hoewel ik absoluut gen fan ben van de gevestigde orde of gesubsidieerde linkse axiegroepjes hecht ik geen waarde aan allerlei onbewezen beschuldigingen. Sterker nog: ik denk dat het je missie eerder kwaad dan goed doet door op die manier je tegenstander te moeten bestrijden.

  Of Siebelt wel of geen libertarier is vind ik niet belangrijk. het gaat er om dat op deze website voornamelijk libertariers zitten, en zij kennelijk de beweringen van Siebelt voor waarheid houden. En dan niet op grond van een rationele afweging, want bewijzen zijn er niet, maar puur vanuit hun, overigens terechte, afkeer van de subjecten uit Siebelts boek. En ik denk dat dat de libertarische zaak geen goed doet.

  Dat feit maakt mij tot "teleurgestelde" libertarier.

 2. [30] Het punt is juist dat het rechtsstelsel hier net zo corrupt is. Binnenkort mag je in Nederland ook veroordeeld worden aan de hand van geheime verklaringen van de AIVD. Wedeen dat de kans om bij Peter Siebelt in het archief te kijken aanzienlijk groter is dan de kans dat je bij de AIVD langs mag?

  Overigens staat het iedereen vrij om te proberen via de rechter een rectificatie te eisen als Peter onwaarheden zou schrijven.

 3. [32]
  Inderdaad begint het er steeds sterker op te lijken. Misschien moeten we als libertaire het goede voorbeeld geven, en alleen mensen of instanties beschuldigen als we *bewijs* hebben, en ons niet verlagen tot de methoden van de staat.

  Bij een goede complottherie is het zelfs moeilijk aan te tonen dat er een onwaarheid wordt geschreven. Maar goed, ik vind het ook vreemd dat Duyvendak geen proces heeft aangespannen
  En dat terwijl volgens Siebelt de hele rechterlijke macht toch een een-tweetje speelt met Duyvendak en co 🙂

  Maar ik denk dat de werkelijek reden is dat Duyvendak geen schade heeft ondervonden. De "onthullingen" hebben geen enkele consequentie gehad immers en dat Duyvendak er dus niet te veel energie in wiolde steken. Als Siebelt met de bewijzen waarover hij zegt te beschikken naar de politie was gegaan dan had wel tot een zaak moeten komen, hoe die zaak dan ook was afgelopen.

 4. [33]
  Wat grappig! Hub noemt de naam Siebelt en de Niek Holtzappels van deze aarde herrijzen als teleurgestelde Libertariers om een gehele pagina met de vertrouwde anti-Siebelt retoriek te vullen!

 5. [34]
  Oh oh oh,

  Wat laten sommigen zich weer kennen als iemand wat kritisch is tegenover de een of andere complotdenker.

  Wat een dappere helden zijn het toch. Vooral ook omdat die "helden" zelf wel met naam en toenaam strijden.

 6. [31] Ok, misschien kan je niet vertrouwen op de beweringen van Siebelt, maar dat neemt niet weg dat het een leuk boek om te lezen zal zijn. Het is ongeveer hetzelfde bij het kijken naar Bill O’reilly van FOX News. Leuk om naar te kijken maar hecht er niet al te veel waarde aan….

  Daarentegen moet ik opmerken dat je de Nederlandse pers ook niet kan vertrouwen, vaak genoeg heb ik meegemaakt dat ze gewoon onzin zaten te lullen. Hierbij zeg ik dus weer: "leuk om naar te kijken maar hecht er niet teveel waarde aan".

 7. [35]
  Ik hoor nog altijd geen nieuw argument beste teleurgestelde, het is als een oude plaat die keer op keer wordt afgedraaid als de naam Siebelt valt. De felheid van vroeger is er een beetje uit – Niek wordt vast ook ouder – maar verder is het precies hetzelfde liedje.
  Uiteraard is de volharding bewonderingswaardig; voor twee dagen F5en en monologen tikken hebben de meeste stervelingen toch echt geen tijd.

 8. [35] Teleurgestelde libertariër,

  Het boek moet overigens nog verschijnen
  en daar jij het nog moet kopen,lijkt het me, dat je net zoals bijna allen hier (tenzij Siebelt of de uitgever je alvast een exemplaartje cadeau hebben
  gedaan) het boek nog moet lezen.

  Misschien best ff wachten met het boek te becritiseren tot je dat gedaan hebt
  want voorlopig weet je er eigenlijk inhoudelijks niks over te zeggen behoudens dat Siebelt een complotdenker is.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 9. [37] "voor twee dagen F5en"

  Misschien offtopic maar gebruik altijd Ctrl F5 🙂 dit ververst nl niet alleen de pagina maar haalt gelijk ook de oude versie van de pagina op je cache weg, dit in tegenstelling van alleen F5 dat alleen de pagina ververst 🙂

 10. [28]
  Teleurgestelde Libertarier,
  1) "Welke argumenten?"
  -De door mij genoemde noch op enig concreet punt van Siebelt, voor zover ik kan nagaan. Ik begrijp dan ook verder deze vraag niet zo.

  2) "Ik wil *bewijs* zien dat Siebelts beschuldigingen op waarheid berusten."
  – "Graag".

  3)"Welke twee maten? Ik beoordeel linkse- en rechtse complotdenkers op dezelfde wijze."
  -Als we het over echte complotten hebben zijn we het eens. Maar als de complotten een CULTUUR vertegenwoordigen hebben we een probleem. M.i. vertegenwoordigt het bestuurlijke en gerechtelijke establishment een verrotte cultuur, een cultuur van angst en hypocriet zwijgen. Zo denken, althans wat strafrechtpleging betreft, de kamerfracties van D’66, de SP en Groenlinks er toevallig ook over. Van de PvdA-fractie heb ik tijdens het spoeddebat van gisteren op dit punt uiteindelijk (toevallig ?) niets kunnen vernemen.

  4) "En nu behoor ik opeens tot de Linkse Kerk? omdat ik niet voetstoots de verhalen van Siebelt aannneem?"
  -Heb ik niet gezegd, check my remarks, please.

  5) "Tsja, zo kun je je makkelijk afmaken van terechte vragen over bronnen en bewijzen."
  -Loze beschuldiging, zie ad 2)

  6) "De kern van het probleem is dat ik niet veel kan met onbwezen beweringen, en het feit dat justitie broddelwerk aflevert is natuurlijk geen reden om Siebelt dan maar op zijn woord te geloven. Lat hem maar aangifte doen en laten zien dat de boel onder tafel wordt geveegd. dat is wat anders dan-priori klagen dat "ze toch niets doen""

  – Of hij aangifte wil doen, moet Siebelt zelf weten, maar tegen een verrotte cultuur vechten ? Dan kan hij wel aan de gang blijven. Hij is tenslotte journalist en geen rechtstreeks belanghebbende. Tot dusver wordt hij door niemand, ook niet door Duyvendak (Groenlinks) aangepakt.

  7) "kritiek op Siebelt=links?"
  -Niet noodzakelijkerwijs, maar dat heb *ik* zo niet gezegd.

  [30]
  "Het punt is dat ik nog liever leef onder een rechtsstelsel zoals hier in Nederland, dan dat ik op grond van vage beschuldigingen in een "indrukwekkend, maar geheim archief" zonder meer veroordeeld zou worden."

  – Ik wens U veel succes, maar herhaal mijn waarschuwing, dat in het Nederlandse bestuurlijke en rechtssysteem de waarheid kennelijk pleegt te worden gefabriceerd. Dat blijkt niet alleen uit de publicaties van de SDN, maar wordt in elk geval ook door de D’66 -regeringsfractie, en de fracties van SP en GL, althans wat het strafrecht betreft, erkend. Of de bij het spoeddebat over de justitiele dwalingen door Donner toegezegde nieuwe "onderzoekcommissie" die verrotte cultuur kan doorbreken lijkt mij op zijn zachtst gezegd hoogst twijfelachtig.
  Groet,
  Harry

  P.S. Wilders en Nawijn blijken zich -gelukkig- ook wat kritischer t.a.v. de gevestigde orde op te stellen dan de meelopers, maar van daadwerkelijke kamerbrede actie is geen sprake.

 11. ken je winkeliers die hun klanten
  vermoorden,
  wie is klant in het midden-oosten?
  en wie bepaalt het beleid in de winkel,
  niet de pastoor,
  we moeten alleen maar schrik hebben
  voor een overname,
  misschien moeten we meer schrik hebben
  voor de tax-mannen.

 12. [8]
  Om ergens om te kunnen c.q. mogen lachen bepaal ik m.i. nog altijd zelf.

  Peter Edel (schaduw van de ster) is ook zo’n kantklosser waar ik erg om moet lachen, daar ook hij allerlei verbanden ziet die er niet zijn.

  Vandaar, lachen gieren brullen.

 13. Peter Siebelt heeft met zijn nieuwe boek wederom een aantal belangrijke dwarsverbanden blootgelegd. Persoonlijk verwacht ik dat dit boek een vervolg zal krijgen waarin hij het aspect Cyberterrorisme verder zal uitwerken.

  Zijn relaas over dit onderwerp zoals opgenomen in zijn laatste boek is zeer zeker feitelijk maar incompleet. Ik vrwijs hier bv naar de rol van Rop Gonggrijp in de door Peter aangehaalde spionage zaak en verkoop van stategische informatie aan de Iraakse veiligheidsdienst.

  Waar is dat specifieke informatie met betrekking tot het Patriot systeem en troepen disposities vanuit en via Gonggrijp naar een Duits contact, Hordich, is doorgegven en middels deze persoon, die in nauw contact stond met de Irakezen, ook daadwerkelijk verkocht is. Dit in tegenspraak tot verklaringen van Amerikaanse zijde die spreken over een poging tot verkoop. Peter geeft dit in wezen ook aan door te hinten naar fondsen die door Gonggrijp en Co. aangewend zijn voor eerste klas tickets.

  Wat ontbreekt is enerzijds de locatie en uitvoering van die bewuste inbraken, namelijk Eindhoven en de persoon van Marcel Katz en anderzijds de wijze waarop de Hacktic groep gevrijwaard is van vervolging, ondanks een zeer indringend verzoek daar toe van Amerikaanse zijde, door het toedoen van een bevriende ambtenaar binnen de toenmalige CRI. Iets wat Peter Siebelt eigelijk zou moeten weten.

  Een wat dieper onderzoek in dit aspect van het verhaal zou verhelderend zijn.

  Ik neem dus aan, en dit even naar Peter Siebelt toe, dat zo’n vervolg te verwachten zal zijn.

 14. Peter Siebelt, de nep onderzoeker van rechts ,komt weer met een boek uit. Ben benieuwd met welke leugens en halve waarheden hij nu weer komt. Hij haat alles wat maar een beetje links is. Met zijn vorige boeken en zgn complot theorieen wat nergens op gebaseerd was heeft hjij bewezen een neponderzoeker te zijn.

Comments are closed.