Dat wij door volslagen waanzinnigen worden geregeerd blijkt uit het idee van staatssecretaris Ross om voor ieder kind in Nederland een elektronisch dossier aan te leggen, dit vanwege 2 gevallen van ernstige kindermishandeling met dodelijke afloop die zich het laatste jaar hebben voorgedaan.

Dit elektronische dossier zou nodig zijn omdat de talloze organisaties en instanties die tegenwoordig in kinderbescherming doen weliswaar al vroeg van genoemde 2 gevallen op de hoogte zouden zijn geweest maar er toch niets aan gedaan hebben.

Mevrouw Ross past de klassieke collectivistisch bureaucratische oplossing toe: niet zorgen dat de bestaande structuren eindelijk wel gaan functioneren maar het bedenken van nog weer nieuwe overtollige instanties en het aanstellen van nog meer nutteloze ambtenaren.

Het huidige oerwoud aan instanties is juist door dit systeem ontstaan: iedere keer als de staat vond dat de vorige structuren niet werkten werd er een nieuwe instantie bedacht die uiteraard ook niets deed en verder zie ik niet in waarom miljoenen kinderen in allerlei elektronische dossiers geregistreerd zouden moeten worden terwijl het (gelukkig) maar om een handvol gevallen gaat: 99,999999999999 etc % van de kinderen wordt niet mishandeld.

Als gezegd wisten de betrokken instanties al vroeg van die 2 gevallen af en deden niets zodat ik niet inzie waarom het opeens anders zal worden als die voorkennis elektronisch vastgelegd is.

7 REACTIES

 1. Let op, ze gaan de volmaaktheid bereiken, ze zullen erin slagen het Rijk Gods bij wet te realiseren!

 2. als u ooit al eens in de problemen
  hebt gezeten,bent u dan al eens
  geholpen door de burocratie?
  nee ,daar is nog nooit iemand
  van achteruit gekomen,
  u moest het telkens hebben van buren,
  kennissen,familie,enzovoort,
  zie maar eens naar amerika,
  het rood kruis,inderdaad,maar wie
  is het rood kruis,
  vrijwilligers,mensen die boven de politiek staan,die niet partijdig zijn,
  niet rassistisch,niet op kleur,niet op
  geloof,niet op bankrekening,
  het leger, gaat eerst met de wapens,
  en twee weken later voor de hulp.

 3. Eerste stap op weg naar een communistische evolutie. Je begint met iedereen in te lijven en je te pas en te onpas met mensen te bemoeien.
  Wie ervaringen heeft gehad met de kinderbescherming, weet dat dit radicaal machtswellustige fascisten zijn, die er alleen maar op uit zijn om je kind af te pakken.

 4. Bravo Wladimir,

  goed artikel,als ze het functioneren
  gaan analyseren van dit soort instanties,stuit je op een hoop amateurisme,het is net de politiek.

 5. Ik ben het eens wanneer u zegt dat,"iedere keer als de staat vond dat de vorige structuren niet werkten werd er een nieuwe instantie bedacht die uiteraard ook niets deed".
  Dit zal menig mens herkennen!
  Dat de politiek en het bedrijfsleven, het levenzelf willen protcoleren, is herkenbaar. Daar kan de rust niet gevonden worden. Het willen beheersen geeft geen balans. Een mentaliteits verandering is dus ook noodzakkelijk, zeker in deze bewegelijke tijdsperiode waarin geen tijd meer is voor bezinning. In wat voor een wereld wil de mens, jij en ik leven EN dat zelf ook naleeft, wakker blijft, keuzes maakt ten goede anderen en het weldoen niet uit het innerlijk oog verliest.
  Het is dan ook vanuit deze sfeer van waaruit ik een reactie geef op uw bevinding, wwarin u zegt; "dat het slechts gaat om 2 gevallen van ernstige kindermishandeling met dodelijke afloop die zich het laatste jaar hebben voorgedaan…. , Dan vraag ik mij af of u wel in de realiteit leeft, bij de feitelijkheid? Slechts 2
  U stelt verder dat; "het (gelukkig) maar om een handvol gevallen gaat: 99,999999999999 etc % van de kinderen wordt niet mishandeld".
  Uw opvatting is in strijd met de realiteit! Welk belang dient u bij het ontkennen van kindermishandeling?
  Jongens, meisjes en baby’s staan voortdurend bloot aan de nukken van vele, voornamelijk (meestal vooraanstaande) mannenego’s die het welzijn anderen in hun daden uit het oog hebben verloren! Voornamelijk zedemisdrijven! Baby’s!!! 2 jaar, slechts enkele maanden, meneer.
  Al die kinderen, zijn voor 99,999999999999 ect % van hun leven beschadigd. Vele van hen, zo niet 99,999999999999 ect %, komen in de hulpverlening terecht. En zeker 99,999999999999 ect % kinderleed blijft achter de gesloten voordeur verborgen.
  Mentaliteits verandering is nodig, zeker geen ontkenning meneer!
  Ik ben niet voor elektronische dossier vorming, maar in dit opzicht wel.
  De gegevens kunnen helpen zicht te krijgen op het leven van een kind. Een elektronische veiligheid? Het zou inzicht kunnen geven dat mishandeld worden, mishandeling voort brengt voor het zelf, anderen en omgeving. Het registreren van gegevens inzicht geven en ontkenning ontmaskeren.
  Als het electronisch volgen van een kind het welzijn van het kind dient en de dader verantwoordelijk stelt wordt ben ik ervoor, in de hoop dat we leren zorg te dragen voor het spititueelwelzijn allen.
  Om mentaliteits verandering, politiek gezien, te bevorderen hebben we eerlijke en openhartige mensen nodig, bruggenbouwers, die de noodzaak van het in balans zijn, weten. Die niet het uitgangspunt hanteert door te zeggen dat oorlogen moeten om in balans in de ecomomie te behouden. Volwassen beleidmakers die durven te kijken naar Nederland in het totaal van het hier en nu. Mensen die de uitdaging aan durven te gaan, om een koers te varen die een indentiteit laat zien dat streeft naar een gezamelijk welzijn. Mensen die niet het handje van meneer Bush vasthouden die op diens bevel mee doen in een oorlog. Het getuige van moed om niet naar de pijpen van Amerika’s, oorlogzuchtige president te willen dansen en lef te tonen om onze eigen koers, passend bij een veelzijdig Nederland, naar evenwicht en balans te brengen. Als welzijn anderen een gezamelijk streven wordt, zal het welzijn allen groeien. Waarom splitsen in goed en kwaad. Oost, West, Noord of Zuid er zit samenhang in en maak onderdeel uit van een en het zelfde geheel. Ik zie graag mensen die niet elkaar bestrijden in beter of best, maar samen willen werken en vanuit inzicht weet hoe we met elkaar en ieder voor zich een leefbaar stukje wereld kunnen zorgen en een halt roepen aan oorlog, mishandeling, uitbuiting en ander vervormde gedragsuitingen. We weten het allemaal dat dit streven een doel opzich is, een streven vanuit een collectief bewustzijn dat (zelf)beschadiging niet alleen hetzelf schaadt maar ook schade aanbrengt aan de omgeving, mens huis, wereld en aarde als geheel. Gezien het feit dat dit kabinet daaraan meedoet, maakt zij zich schuldig aan machtsmisbruik en daarmee het zaaien van verderf. Laf om niet te gaan voor de dialoog of een brugfunctie te ambieren! Dus waarom niet eens de andere koers varen en Nederland weer op de kaart zetten als samenwerkend land, dat instaat is om dat kleine stukje land te onderhouden, te laten groeien en bloeien naar een landje waar het welzijn van mens en natuur voorop staat.

 6. [2] Toch is het zo dat de bureaucratie voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheden heeft opgeeist, afgepakt van de burgers door bijvoorbeeld veel belastingen te heffen of zoals in Nederland, een piramidespelachtige welfare state op te richten.

  Dat de bureaucratie deze verantwoordelijkheden niet kan waarmaken spreekt voor zich. Dat sommige mensen zoiets hebben van, "ik betaal belasting, dus laat de overheid het maar oplossen, is ook te begrijpen. Een intensivering van de daad bij het woord voegen van alles aan de overheid overlaten zal ook de val van het systeem betekenen. Hopelijk duurt dat niet lang meer.

  [5] "Ik ben niet voor elektronische dossier vorming, maar in dit opzicht wel."

  Bent u nu voor of tegen, als u contradicties aanneemt kunnen we wel alles gaan invullen wat u nu precies vindt. Het punt van Wladimir is juist dat dat ene opzicht dat u aankaart niet wordt opgelost met zo’n electronisch dossier, omdat het niet wezenlijk beter zal werken dan het huidige systeem op dat punt. Blijft als enige over het punt dat het electronisch dossier een grove inbreuk op de privacy is van individuen en het de controle(macht) van de overheid ten aanzien van haar burger ernstig vergroot.

 7. het begon met alleen de probleem kinderen, maar al snel ALLE nieuw geboren kinderen.
  Een electronisch dossier, zal met een kleine wetswijziging een ingeplante chip of oormerk worden.

Comments are closed.