In juni dit jaar is er een boek uitgekomen van de historicus Eric Mecking over deflatie die ons in de toekomst bedreigt.

Het boek beschrijft in nauw detail de geschiedenis van de economie en geeft ook aan hoe de Kondratiev-cyclus tot stand komt.

Verder wijdt Mecking uit over de situatie zoals die zich in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft afgespeeld en de daaropvolgende grote depressie van de jaren 30. Zowel op de internationale als op de Nederlandse markt gaven deze resultaten een somber beeld te zien.

Een van de grootste verdiensten van dit boek is dat Mecking ook de Nederlandse economie beschrijft met betrekking tot de negatieve inflatie (deflatie) en de rentestanden van de jaren 30. Hierbij geeft hij duidelijk aan dat het gemiddelde rendement van spaarders in dit decennium zo’n 5-9% is geweest.

Verder is het interessant om te zien hoe deze situatie kan worden vergeleken met onze tijd en met name de jaren 90 en 2000. Hetzelfde fenomeen is te zien in de enorme kredietexpansie en de daaropvolgende inzakking van de wereldwijde aandelenmarkten.

Een minpunt is wel dat Mecking verzuimt om de Oostenrijkse School te noemen, want deze School heeft ook duidelijk in kaart gebracht wat de oorzaken en gevolgen waren van deze kredietexpansie.

Toch beveel ik het iedereen aan om dit boek te lezen, omdat het in ieder geval op eenvoudige wijze laat zien dat de gevolgen van een ruim kredietbeleid desastreus kunnen zijn.

Deflatie in aantocht, Eric Mecking, Mets en Schilt, Amsterdam 2005 ISBN 9053304495

17 REACTIES

 1. Dank je wel Albert, goed idee.
  Dat Mecking als historicus wellicht niet gehoord heeft van de Oostenrijkse School is hem m.i. minder euvel te duiden dan de meeste andere mooiweerprofeten, die elkaar slechts nawauwelen door de genoten hersenspoeling bij het postmoderne economisch onderwijs.
  Des te beter, dat hij zelf probeert na te denken. Niet alleen een goed voorbeeld voor zijn collegae, maar voor alle denkluie mensen, die graag andermans (on)wijsheden klakkeloos overnemen en nabrabbelen.

  Inderdaad, wijsheid begint met zelfkritiek en objectief onderzoek.

  Groet,
  Harry

 2. Deflatie in aantocht? Ik hou m’n adem nog maar even niet in.

  Verder ben ik wel benieuwd, Albert, wat je vindt van het artikel ‘The Kondratieff Cycle: Real or Fabricated?’, waarin Rothbard de Kondriatev cyclus naar het rijk der fabelen verwijst.

  http://www.lewrockwell.com/

 3. Deflatie lijkt sommigen zo aantrekkelijk toe, waarschijnlijk omdat ze het zien als het tegenovergestelde van inflatie, wat vaak als puur slecht wordt gezien.

  Deflatie zorgt voor oppot-gedrag, immers, de koopkracht van de muntjes neemt dan in de loop van de tijd toe. Oppotgedrag leidt tot stilstand, mensen laten het geld niet meer rollen.

  Teveel inflatie is ook niet goed te noemen, leidt tot ongebreidelde prijsverhoging, en een spiraal. Een beperkte inflatie wordt door veel economen gezien als noodzakelijk, omdat het de mensen aanzet tot geld uitgeven, wat de economie aan de gang houdt. Zo zou dan groei ontstaan.

  Over volkomen neutraal hoor je eigenlijk nooit, de waarde van de muntjes ligt dan werkelijk vast, en de koopkracht verandert ook niet. Zou dat niet mogelijk zijn? Feit is dat mensen dan gewoon in hun behoeften zouden voorzien, zonder dwangmatig gedrag te vertonen, wat met zowel deflatie als inflatie wel het geval is.

  Inflatie zorgt er bijvoorbeeld voor dat ik de prijzen van mijn dienstverlening zou moeten opschroeven, maar dat zou momenteel een uiterst onhandige beslissing zijn, dat in een tijd die door velen terecht dan wel onterecht wordt beschouwd als financieel moeilijk. Ik schiet dus geen draad op met inflatie. Uiteindelijk op termijn natuurlijk weer wel, als de mensen wat gemakkelijker mijn diensten willen afnemen, kwestie vraag en aanbod, de prijzen zijn dan relatief lager, dus zal er meer vraag naar zijn, waarna ik vervolgens wel de tarieven kan verhogen.

  Inflatie en deflatie zijn volgens mij beiden slecht, een overheid zou ze gewoon moeten vermijden. Maar dat wil de overheid niet, want die ziet inflatie als een hulpmiddel om de staatsschuld te financieren. Daarmee diefstal plegend op die mensen die de staatsschuld hebben gefinancieerd in de vorm van staatsschuldbekentenissen, ook wel obligaties of staatsleningen genoemd. Ik zal daar waarschijnlijk nooit aan meedoen, de rendementen zijn reëel zielig te noemen, en fundamenteel houdt het spilziek gedrag uit andermans portemonnee in stand.

 4. [4] Ik heb recent gelezen dat van
  1790 tot 1913 de waarde van de goudgedekte dollar vrijwel constant bleef…dus dat in 1900 zulk een dollar
  evenveel koopkracht had als in 1800.

  Sedert 1913 (invoering federal reserve)
  is de koopkracht van de dollar fors
  gedaald : een dollar van 2005 heeft
  nog 3 % van de waarde van een dollar van 1913.

  Weet iemand of dit klopt ?

  Groetz,

  Cincinnatus.

 5. [4]
  Voor de duidelijkheid: waar jij het nu over hebt is prijsdeflatie – dalende prijzen.

  Het kan dan inderdaad interessant zijn om te wachten met een aankoop, omdat je die later goedkoper kan doen. Maar aan de andere kant schiet het natuuurlijk niet op als je continu je aankopen uitstelt. Dan heb je nooit iets.

  Zullen we een bankstel kopen? Nee joh, volgend jaar is het vast goedkoper. Een jaar later: zullen we een bankstel kopen? Nee joh, volgend jaar… etc.

  Ondertussen zit je je hele leven op de grond…

 6. [6] Je hebt wel een punt, maar het gaat in mijn ogen toch om net een fractie iets anders, er is een bepaalde tijd geweest dat je lederen bankstellen in goede conditie bij het grofvuil zag staan(ja, toen werd dat nog gewoon eens in de zoveel tijd op ronde opgehaald. Ik vond dat altijd een beetje zonde, maar goed, de mensen hadden het geld ervoor en kochten gewoon nieuw. Dat beslissingsmoment in zo’n situatie zal in geval van deflatie worden uitgesteld, in geval van inflatie zal de beslissing sneller worden genomen. Las laatst ergens de grote ergernis van Greenspan: De Europeanen sparen teveel…

 7. [7]
  Is er sinds die tijd in- of deflatie geweest?

  Deflatie betekent dat je met hetzelfde salaris steeds meer kunt kopen (tenzij er sprake is van deflatiecorrectie van je salaris). Je hebt dus ook steeds meer het geld er voor.

  Daarbij, je moet je geld *een keer* uitgeven, anders heb je er weinig aan.

 8. [7][8]
  "Je hebt dus ook steeds meer het geld er voor."

  Ik bedoel hiermee: bij deflatie wordt het steeds meer zo dat mensen geld hebben om een nieuw bankstel te kopen terwijl het oude nog prima is.

 9. [9] Klopt, maar de prikkel gaat ontbreken, vooral omdat het dan helemaal niet nuttig is dat bankstel juist nu te kopen, en niet over een jaar.
  "Je moet je geld een keer uitgeven"
  Waarom? Gaan ze daar nu ook al wetten voor maken? In deflatoire omstandigheden heeft de individuele burger er baat bij zijn geld op te potten.

 10. [10]
  "Klopt, maar de prikkel gaat ontbreken, vooral omdat het dan helemaal niet nuttig is dat bankstel juist nu te kopen, en niet over een jaar."

  De prikkel is dat je wel ’s een nieuw bankstel wilt. Dat bankstellen steeds goedkoper worden is mooi, dan hoef je op dit bankstel korter te blijven zitten dan op het vorige.

  "Waarom? Gaan ze daar nu ook al wetten voor maken? In deflatoire omstandigheden heeft de individuele burger er baat bij zijn geld op te potten."

  Niet ‘moeten’ in de zin van dat het verplicht is, maar wel in de zin van dat het (quasi-)noodzakelijk is. Als je je geld nooit uitgeeft, heb je er eigenlijk niks aan (reserves voor slechte tijden daargelaten).

 11. volgens mij is het mogelijk om net zoals in het voorbeeld wat C. aanhaalde – wat inderdaad een WAAR voorbeeld is – de koopkracht van geld stabiel te houden.

  door de geldhoeveelheid aan de hoeveelheid goederen en diensten te koppelen. oftewel; een gouden standaard bv.

  toen deze verlaten werd – Engeland begon er als eerste mee om de 1ste WO mee te financieren d.m.v. ongebreideld geld te drukken – was het hek van de dam.

  dit heeft echter OOK als gevolg gehad dat wij nu in feite allemaal slaven zijn van ‘het systeem’ (gecreeerd door staten).

  immers, probeer nu nog maar eens financieel onafhankelijk te worden d.m.v werken. dat zal niet lukken tenzij je een TOP-baan hebt (voor lange tijd).

  de bevolking is dus altijd afhankelijk van een of ander ‘pensioen’-systeem voor de oude dag. zeker nu we gemiddeld ouder worden dan vroeger.

  dit leent zich uitstekend om politici een alibi te verschaffen voor de ‘arbeiders’ op te komen.

  enz, enz, enz.
  gegroet.

 12. [12]
  Hier is meer
  Topaz (10/10/05; 05:04:47MT – usagold.com msg#: 136763)
  A Deflation primer…via Sundecks Link.
  http://www.elliottwave.com/
  These guys’ have their heads screwed on imo.

  Psychology is the bread and butter of Markets, not given anywhere near enough attention nowadays with "futures" tending to browbeat their way to inflationary expectations.

  Riskless T’s …needing mountains of Derivatives to maintain the illusion …tick-tock!

 13. [2] Martin, bedankt voor je reactie, ik heb daarom voor morgen een artikel hierover op de Vrijspreker.

Comments are closed.