Kandidaat: Femke Halsema (GroenLINKS) Fractieleidster 2e kamer.

Nominatie: “GroenLinks moet de komende jaren het liberalisme omarmen en afstand nemen van de oude sociaal-economische opvatting van staatspaternalisme”

Toelichting: Femke kwam deze week zo duidelijk manipulerend in het nieuws dat haar de benoeming van Politicus van de Week haar niet ontgaan kon.

Als GroenLINKSE fractievoorzitster is zij tot de conclusie gekomen dat zij het “liberalisme” wil omhelzen! Ze heeft een boek laten schrijven met de titel “Vrijheid als Ideaal”. Een aantal filosofen en sociologen zouden daarin een alternatief bedenken van een links-liberale partij.

De NRC schrijft:”Volgens Halsema heeft haar partij de afgelopen jaren nagelaten een ‘soevereine opvatting‘ te ontwikkelen over de sociaal-economische vrijheid. Daarmee heeft GroenLinks de ’tweede stap in haar emancipatiestrijd‘ onvoldoende gezet. Aangezien individualisering in toenemende mate gold als een rechts en paars project, reageerden veel linkse oppositionele politici door in collectivisme en pleidooien voor overheidsingrijpen te vluchten.”

Halsema neemt afstand van de koers die de partij tot nu toe volgde: “De huidige verzorgingsstaat kweekt afhankelijkheid en inactiviteit door de traditionele nadruk op inkomenssteun. (…) Onterecht worden in de bestaande regelingen ouderen bevoorrecht boven jongeren.

Halsema, die binnen haar partij als rechtstatelijk en links-liberaal te boek staat, pleit voor het opnieuw omarmen van het sociaal-individualisme, “een ferm politiek verzet tegen de heersende uitleg van individualisme als consumentisme en egoïsme”. “Voor vrijzinnig-linkse politici zoals ik (…) is de notie van sociaal-individualisme onverminderd actueel”, aldus Halsema. Ook op het gebied van milieupolitiek moet GroenLinks haar idealen herzien, vindt zij. “Niet het moralisme maar het praktisch idealisme moet regeren.

Dit is een bijzonder fraai voorbeeld van “newsspeak”. Het woord liberalisme wordt in de hele wereld al zoveel misbruikt, dat het nog nauwelijks iets met vrijheid te maken heeft. Het heeft echter wel nog die klank van vrijheid en is als zodanig aantrekkelijk voor de kiezer.

Links-liberaal? Wat is dat nu echt?

Soevereine opvatting? Een opvatting die soeverein is? Die boven alle andere opvattingen staat?
Sociaal-economische vrijheid? Welk deel van de economische vrijheid is dat?
Emancipatiestrijd? Van de vrouwen? Of nu van de mannen?
Sociaal-individualisme?
Vrijzinnig-linkse?

Met al deze kreten kun je inderdaad alle kanten op. Van een principe blijft niets meer over. En dat is natuurlijk gemakkelijk om straks te doen en laten wat je zelf het beste uitkomt. Femke bevestigt dat zelf ook door te zeggen: “Niet het moralisme maar het praktisch idealisme moet regeren.
Moraliteit moet je vergeten. Gewoon praktisch doen wat je het beste uitkomt en dat noem je dan idealisme!

Er is één punt waarover we het met Femke eens zijn. Dat is haar constatering dat: “De huidige verzorgingsstaat kweekt afhankelijkheid en inactiviteit ….“. En immoraliteit willen wij er aan toevoegen.

Als Femke dit nog eens goed bestudeert en de oorzaken en consequenties begrijpt, moet ze wel tot het libertarisme komen. En als ze dat dan ook nog in haar bestaande partij duidelijk kan maken, dan zouden we over een opgaan van GroenLINKS in de Libertarische Partij kunnen gaan denken.

Moge de benoeming tot Politicus van de Week voor Femke een steun zijn om door te gaan met het echte liberalisme te omarmen.

Zie ook:
De Vrijheid van GroenLINKS
en
Vrijheid als Ideaal

13 REACTIES

 1. GroenLinks heeft evenveel met vrijheid van doen als de kat haar viool met Dirk van de Broek.

 2. "praktisch idealisme", is dat nieuwspraak voor opportunisme? Zou best kunnen want daarin is de voormalige stalinistische partij nog steeds erg goed. Nog niet zo lang geleden las ik een interview met ‘praktisch-idealistisch’ gemeenteraadslid Maarten van Poelgeest (Amsterdam) die vond dat mensen met ‘gevaarlijke’ meningen allemaal opgesloten moesten worden. Ik gok er op dat milieu noet meer zo scoort en dat men nu probeert klantjes te winnen door ‘liberalisme’ te omarmen.

 3. Ik wens haar veel succes, maar als je bedenkt dat één van de belangrijkste exponenten van Groenlinks, Paul de Reuzenmoller, in de jaren 70 dweepte met onder andere de Albanese dictator Enver Hoxha, dan vrees ik dat de lieftallige Femke nog op enkele incompatibiliteiten van haar ideeën met de groenlinkse kern gaat stuiten. Misschien kan het haar helpen in haar liberaliseringsproces om het werk van Bjorn Lomborg, Hans Labohm, Theo Richel et al. te lezen. Ze zal dan behalve van het communisme ook van het alarmisme kunnen genezen en echte milieubekommernis gaan beoefenen. Vooral met haar Ontdekking van de Realiteit omtrent de welvaartsmaatschappij en afhankelijkheid zal ze flink wind maken in haar partij.
  Op zijn slechtst betekent dit dat het environmentalisme, na met succes de ganse linkerkant van de politiek te hebben besmet, nu ook aan een succesvolle besmetting van de politieke rechterkant bezig is. De taak van Bjorn Lomberg, Hans Labohm, Theo Richel ea. wint daardoor nog aan belang.

 4. Als dat waar is dan mis ik een beetje het groene gedeelte als het linkse gedeelte, een naamsverandering is dan een eerste vereisten.

 5. Dat houdt ze niet lang vol binnen de communistische GroenLinks. Maar in 2007 of 2011: Stem D66, lijsttrekker Halsema

 6. [6]
  Bij D’66 zal het onnozele kind niet eens als kandidaat kamerlid gewogen worden.

 7. Groen Links doet hetzelfde als PVDA: Het pad voor zowel links en rechts warmhouden. Voor het geval dat….?
  En het loopt zolangzamerhand tegen de verkiezingen!

 8. Waarschijnlijk volgen de kabouters gewoon de voetstappen van Grote Broer en Opperkameraad China.

 9. Halsema begon ooit bij de PvdA (Net als heel politiek Nederland, lijkt het wel…) en schoof toen door naar GL. Nu schuift ze waarschijnlijk door naar D’66 of zo.

  Ze is gewoon een ouderwetse regenteske machtspolitica die hoe dan ook op dat blauwe stoeltje wil blijven plakken en zich bemoeien met alles en iedereen.

  Dat Blauw plakt blijkbaar net zo goed als het oude groene pluche!

 10. [10] Nog een aanvulling van mezelf:

  Mevrouw Halsema is ERG imago bewust; een vriend van mij is nogal bij GL betrokken -bron voor VEEL discussie tussen ons! En was op een GL bijeenkomst in Zutphen. Daar nam een persfotograaf een foto van Femke die op dat moment een sigaret stond te roken. Halsema wilde dat niet en eiste met veel geschreeuw het rolletje van die vent. Ze wilde niet met een peuk in haar gezicht in de krant komen ten schopte een grote rel.

  Ze heeft de foto niet gekregen, maar ik heb hem ook nergens teruggezien in een krant of zo.

 11. Famke,

  Als je werkelijk van ons land houd en het beste voor ons voorhebt:ga zo snel mogelijk het land uit en kom nooit meer terug!
  PS neem je partijgenoten maar ook mee.
  ruud

Comments are closed.