Vorige week besprak ik de door de Europese Commissie verzonnen term “islamofobie”.
Deze term werd in augustus 2003 geïntroduceerd in haar rapport “Herschikking van de verordening betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat”.

Racisme en vreemdelingenhaat worden verboden krachtens Richtlijn 2000/43/EG dat de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming regelt. Nederland stelt racisme en vreemdelingenhaat strafbaar krachtens Art. 137 Wetboek van Strafrecht.

In genoemde bijdrage wees ik op het feit, dat het brengen van de term “islamofobie” onder dezelfde noemer als de termen “racisme” en “vreemdelingenhaat” (xenofobie) een proces van gestage onderwerping van de EU aan de Islamitische wereld onderstreept. Houding en beleid van de Europese Commissie en van degenen die dit beleid ondersteunen heb ik “islamofilie” genoemd. Een andere term die uit de commentaren opdook was de term “fobomanie” van Prof. Matthias Storme (B.) die aangeeft, hoe de Europese Commissie haar opponenten stigmatiseert. (Overigens zou men ook kunnen zeggen, dat de term “islamofobie” in zekere zin op de Europese Commissie zelf van toepassing is.)

Wat beweegt de islamitische wereld op religieus-cultureel en politiek terrein ?
Steeds meer dringt zich de vraag op, welke relevante politieke ontwikkelingen zich op de korte en de lange termijn binnen de Islamitische wereld zelf afspelen. In hoeverre is er in de islamitische wereld nog sprake van de genoemde grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs ? Het antwoord op deze vraag is medebepalend voor de relatie van de EU met haar buurlanden, voor haar geopolitieke positie en voor haar veiligheid.

Nu zou men mogen verwachten, dat het beleid van de EU t.a.v. de Islamitische wereld in ieder geval gericht is op respect voor de grondrechten (“mensenrechten”), zoals het recht op vrije meningsuiting en op vrijheid van onderwijs. Zoals bekend valt daar in islamitische landen nogal wat op aan te merken. Er is meestal noch vrijheid van godsdienst, noch van onderwijs en meestal ook niet van meningsuiting.

Vele islamitische landen zijn politiek instabiel en hebben of hadden recent te lijden van (burger-)oorlogen, moordpartijen en terroristische aanslagen (Algerije, Irak, Libanon, Sudan, Tsjetsjenie, Turkije, Joegoslavie). Alle mediterrane islamitische landen worden dictatoriaal geregeerd.

En daar doorheen speelt ook nog het Israelisch-Palestijns conflict. De Arabische landen hebben er geen twijfel over laten bestaan, dat oliegaranties aan de EU-landen alleen gegeven kunnen worden, mits de EU in dit conflict ondubbelzinnig partij kiest voor het “Palestijnse Volk” tegen Israel en de PLO erkent als enige wettelijke vertegenwoordiger daarvan.

Sinds de oliecrisis van 1973 heeft het Westen onder auspiciën van de Arabische olie-exporterende landen in toenemende mate te maken gehad met vooral door West-Europese socialisten aangemoedigde massa-immigratie van moslims.

Oproer en Terrorisme
Door de moord op Theo van Gogh werd men van het ene moment op het andere geconfronteerd met het feit, dat de islamisering van de Westerse samenleving gepaard gaat met een plotseling toenemende radicalisering van moslims van autochtone origine. In 2005 zagen we aanslagen in Madrid en Londen, terwijl er met nieuwe aanslagen in West-Europa werd gedreigd, terwijl de Franse machthebbers in rep en roer raakten over het oproer in de Franse voorsteden. Waar komt die plotselinge radicalisering van tweede en derde generatie moslims en van autochtone bekeerlingen vandaan ?

Oorzaken
Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag stuit men op een aantal ontwikkelingen die zich praktisch gelijktijdig en met name in het afgelopen decennium hebben voorgedaan:
1) De opkomst van tweede en derde generatie jonge moslims die de binding met de geboortegrond van hun voorouders kwijt zijn en op zoek zijn naar een eigen identiteit;
2) De machtspolitiek van de VS t.a.v. het Midden-Oosten (vooral Irak);
3) Het onnozele antwoord van de Westerse politici op de bedreigingen door het islamisme, namelijk dat terreur loont: het politieke antwoord van de EU en van de regeringen van de lidstaten is boterzacht, zowel op internationaal als op locaal niveau. Dat van de VS is inadequaat. Beide soorten beleid zijn contra-productief.
4) De enorme vlucht van de communicatiemiddelen en met name van het internet. Zie de videoclips transcripten van het Middle East Media Research Institute MEMRI.
Uit deze videobeelden en archieven laat zich afleiden, hoe in de islamitische wereld wordt afgerekend met de machtspolitiek van de VS en met de halfzachte politiek van de EU. Imams verkondigen, dat de holocaust een verzinsel was, journalisten van Al Jazeera lopen demonstrerend achter een schreeuwende moufti aan, clips over voorbereidingen van zelfmoordaanslagen, etc. Kortom interessante maar weinig opwekkende taferelen.
5) De EU en de Franse regering beloven dure programma’s voor de oproerkraaiers in de Franse voorsteden op te zetten en lopen met tientallen miljoenen subsidie te zwaaien.
6) Last but not least: de financiering van het terrorisme door Arabische landen en internationale politieke organisaties, zoals de EU zelf en de PLO. De EU doteert zeker al sinds 1993 rechtstreeks gelden aan de PLO, dat o.a. gebruikt wordt ter ondersteuning van families van zelfmoordterroristen. Zie: www.defenddemocracy.org/pub…
www.jihadwatch.org/dhimmiwa…

Oproer en terrorisme lonen kennelijk.

Maatregelen
Het is de allerhoogste tijd, dat Europese politici en opiniemakers de feiten en achtergronden onder ogen gaan zien. T.a.v. het islamisme dient men een duidelijk en adequaat beleid te ontwerpen, dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Enkele belangrijke maatregelen zouden zijn:
1) Ernstige criminaliteit onder islamieten met een dubbele nationaliteit dient te worden beantwoord met intrekking van het Nederlandse paspoort en -in samenwerking met het andere land- met uitzetting.
2) Het toezicht op onderwijs van zwarte scholen dient aanzienlijk te worden verscherpt. Haatzaaiende imams dienen te worden uitgezet.
3) De opleiding tot imam dient aan strikte voorwaarden te worden gebonden.
4) Van ouders van criminele jongeren dienen de uitkeringen gedeeltelijk of geheel te worden gekort.
5) Mochten deze maatregelen binnen twee jaar niet voldoende effect hebben, dan dient een beleid van betaalde repatriëring naar het land van herkomst te worden geëffectueerd.

Bronnen:
memritv.org/#
www.victorhanson.com/articl…
www.lbr.nl/?node=2064
www.lbr.nl/?node=441

© Harry Stulemeijer, 2005

19 REACTIES

 1. Er worden hier heel veel zaken belicht, waarvan de Nederlandse en ook andere Europese burgers niet van op de hoogte zijn, vanwege de belabberde en ronduit waardeloze verslaggeving van onze media, een paar uitzonderingen daargelaten (Elsevier en HP/De Tijd). De EU heeft zich al een behoorlijke tijd geleden ontpopt als een toenemend dictatoriaal instituut. Waar het voorheen een puur economische instelling was (vrije marktbevordering en afschaffing van invoerbelemmeringen) is het nu een sociaal-politieke moloch geworden die zelfs er niet voor terugdeinst om een fascistoïde politiek te voeren tegen autochtone Europeanen. Harry legt ook uit waarom dit is, enerzijds het anti-Amerikanisme en anti-westerse beleid van de Eurocraten, anderzijds de islamofilie die hoogtij viert bij deze in toenemende mate extreem-collectivistische klasse in Brussel. Kijk er is niet zoveel verschil tussen het Euro-fascisme en het islamisme. Beide ideologieën zijn anti-individu, anti-soevereiniteit en werken aan een top-down samenleving, waar de zichzelf benoemde elite de scepter zwaait. Nederland en de rest van Europa, let op uw saeck!

 2. Wat een blunder om Joegoslavië te noemen als "islamitisch land"!

  Ik weet niet waar de auteur dit knip- en plakwerk vandaan heeft, maar het is wel belachelijk!

 3. Ook de would-be Fortuyn Peter R. lijkt politiek zeer correct. Hij preekt althans het slachtofferschap van de moslimterroristen door ‘het westen’.
  Leon de Winter fileert zijn verhaal schitterend op de site van Elsevier.

 4. [2] Euh heb je inig idee hoeveel moskeen er in Bosnie en Kosovo staan. Daarnaast heeft Holbrook de vrede erg ongunstig gesloten voor de Serven.

 5. @Egor: de burgeroorlog die zich in Joegoslavie heeft afgespeeld was feitelijk een strijd tussen moslim en niet-moslim.

  De niet-moslims vestigden zich later, namen in aantallen toe en wilden onafhankelijk worden.

  Daar is toen die burgeroorlog uit voortgekomen.

  Ik denk niet dat je kunt zeggen dat Joegoslavie islamitisch is; het is wel politiek instabiel geweest vanwege moslims die met geweld een afscheiding wilde forceren. Vandaar de link denk ik.

 6. [2] Dit is geen ‘knip- en plakwerk’, maar de bittere realiteit. De Bosnische regering onder leiding van Izetbegovic wilde eigenlijk een shariastaat vestigen (die dit al in een essay in 1970! naar voren heeft gebracht), maar dit stuitte op weerstand van zowel de Serven als de Kroaten. De Serven kwamen hiertegen in verweer. Verder heeft de Bosnische regering hulp gekregen van honderden islamisten, die verantwoordelijk waren o.a. voor de gruwelen rondom Srebenica (honderden Servische burgers zijn toen afgeslacht) en georganiseerd vanuit de ‘veilige haven’, zonder dat de Nederlandse troepen daar iets tegen deden, waardoor de Bosnisch-Servische regering genoodzaakt werd om deze enclave met geweld in te nemen.

 7. Het is lastig in een korte bijdrage als het bovenstaand artikel meteen precies aan te geven, waarom ik Joegoslavie in het rijtje heb genoemd.

  In feite was Joegoslavie van 1946 tot 1991 een kunstmatige multiculturele communistische staat, dat met kunst- en vliegwerk door Tito bijeengehouden werd. Na zijn dood in 1980 wordt de islamitische deelrepubliek Bosnie-Herzegovina onder leiding van Alija Izetbegovic gevoeld als een luis in de pels van de overwegend christelijke Joegoslavische federatie, omdat Izetbegovic zich eerder ontpopt had als een islamitische activist.

  In die zin is de Bosnische onafhankelijkheidsverklaring van 1992 wel degelijk te beschouwen als een provocatie en de oorlog als een voortzetting van de islamitische jihad binnen het Europese continent. Maar de erkenning van die realiteit zou het anti-christelijke socialistische Eurabia en de Europees-Arabische Dialoog allerminst gelegen komen.

  Zie:
  http://www.srpska-mreza.com

 8. [8] Dat is zeer zeker het geval geweest. Accolade voor dit professionele artikel. Ik vind uw website een van de beste in Nederland.

 9. Ik wil een andere term voorstellen "pedoislamofilie": een stroming die de kinderen van Allah ziekelijke manier lief heeft.

 10. "Sinds de oliecrisis van 1973 heeft het Westen onder auspiciën van de Arabische olie-exporterende landen in toenemende mate te maken gehad met vooral door West-Europese socialisten aangemoedigde massa-immigratie van moslims."

  Volgens mij is het nog veel erger,en heet het EAD.

  http://www.katholieknieuwsb

 11. Meneer Stullmeijer is een uitstekend voorbeeld van een Neo con zet de christenen en molsims en alles tegen elkaar op en de neo cons gaat ervandoor. Neco cons zijn de nieuwe facisten van de nieuwe wereld. De schriver met de lange neus heeft zijn huiswerk ook niet goed gemaakt.Joegeslavie is geen islamitisch land en Turkije geen dictatuur…hahahahaha, zelf mijn kleine broertje weet het beter. Meneer Stullmeijer get a life, and try to make this world a better world.

 12. [4] Waarom Mr. Hoolbrooke de vrede ongunstig heeft afgesloten voor de Serven:

  De Serven begonnen een genocide tegen voornamelijk moslims in Bosnië en later op Kosovo. Dat Servië nog bestaat en niet net als Irak in stukken is gehakt vindt ik nog een wonder.

  Hoeveel moskeen in Bosnie en Kosovo staan? Gaat jou niets aan hoeveel en hierdoor mag jij je haat niet uitbrijden. Hoeveel kerken staan er in Servië?

 13. [10] pedoislamofillie: Klinkt als patatje oorlog, maar Alah heeft geen kinderen. Je kan wel zeggen dat die personen die jij bedoeld, de Islam gebruiken voor zijn daadjes. Nepmoslims dus.

 14. [12] Kijk dit soort Nederlanders hebben wij nodig in ons land. Geen neo con of leuker gezegd ‘necromongers’ van The Chronicles of Riddick.

  Dankzij de necromongers (fascisten) die Nederlandse burger tegen elkaar op laten spelen moeten dus opgeruimd worden. Nederland zelf is cool, maar is dus verziekt door dit soort figuranten. Dank je John, je bent een aanwinst in ons land.

 15. [5] Hoi, volgens mij vergis jij je heel erg. Moslims hebben niet in Joegoslavie een instabiliteit veroorzaakt om onafhaknelijk te worden. De EU heeft joegaslaviesche politiek verziekt en haat gezaaid tussen elkaar. Zowel de Kroaten, Serviers en de Bosniers hebben ze tegen elkaar opgespeeld. Dat is nou de waarheid van de Europese emperialistische bewind. Moslims zijn alleen maar vermoord door de Serven dat is waar. Hoeveel massagraven zijn er ontdekt? Vindt je het gek dat extreme moslims in opstand komen? EU doet dit zelf!!!

 16. [8] Ook jij vergist je heel erg Harry. De verhaal van Tito klopt niet eens, wat klopt er wel? Niets!

  lees goed:
  Hoi, volgens mij vergis jij je heel erg. Moslims hebben niet in Joegoslavie een instabiliteit veroorzaakt om onafhaknelijk te worden. De EU heeft joegaslaviesche politiek verziekt en haat gezaaid tussen elkaar. Zowel de Kroaten, Serviers en de Bosniers hebben ze tegen elkaar opgespeeld. Dat is nou de waarheid van de Europese emperialistische bewind. Moslims zijn alleen maar vermoord door de Serven dat is waar. Hoeveel massagraven zijn er ontdekt? Vindt je het gek dat extreme moslims in opstand komen? EU doet dit zelf!!!

 17. [6] Hoi Kees. Grote fout van jou: Srebenica is Bosnisch en niet Servisch. De Serven hebben een genocide gepleegt in Bosnie. Na de val van Srebrenica in 1995, zijn er 10,000 vluchtelingen in zijn/haar rug geschoten door die Servische terroristen. Hoeveel massagraven zijn er ontdekt tot nu toe? 200,000 moslims zijn vermoord door de fascistische Serviers daar man! Waarom denk je dat Mr. Slobo in Den Haag zijn kont krabt?

  Bosniers zijn de restanten van de Grote Ottomaanse Rijk tot aan de WO1.

  Er waren idd extreem islamitische gasten die hebben geholpen maar Izzet Begovich is niet extreem. Wel moslim en dat is geen extreme godsdienst.

 18. ICH FINDE UNS JUGOSLAWEN NUR DIE DEUTSCHEN AUSSERNANDER GEBRACHT HABEN WEIL WIR DIE STÄRKSTE IN DER WELT GEWESSEN WAREN

Comments are closed.