Of zijn zij “ziende blind”?

Het Russische staatsbedrijf Gazprom draaide even de kraan dicht. Putin liet merken hoe machtig hij is. De EU verzoekt beleefd (!) of hij de kraan weer wil open draaien.

De aanleiding is een prijsdiscussie tussen Rusland en de Oekraïne. Nadat de Oekraïne zich (door en na de oranje revolutie) meer tot het westen heeft gekeerd, wil Rusland niet meer de korting op de gasprijs voor hen laten gelden. Toen Oekraïne niet de volle prijs wilde betalen, ging de kraan dicht.

TOEN (?) bleek dat de EU voor een kwart afhankelijk is van het Russische gas! Het was al direct ook merkbaar in Polen, Tsjechië, Hongarije, en zelfs in Frankrijk en Duitsland.

Een deel van de media en pers en politici wezen onmiddellijk op de onbetrouwbaarheid van Rusland als handelspartner. Er werd echter heel weinig of niets gezegd over de stommiteit en kortzichtigheid van de westerse leiders om je van dergelijke partners afhankelijk te maken.

Het is weer een perfecte timing van Vladimir Putin. Want hij staat op het punt om het voorzitterschap van de “Grote 8” over te nemen. Vlak voor de vergadering toont hij even zijn macht, en toen een beroep op hem werd gedaan stelde hij de westerse leiders meteen gerust: “Ik knap dat wel even voor jullie op”. Hij zorgde dat de kraan, in ieder geval voor gas naar het westen, open ging. Hij zal nu door de ander 7 met nog meer respect tegemoet getreden worden.

Rusland is pas een paar jaar geleden toegelaten tot de Grote 7. En dat terwijl er landen zijn met een grotere economie die niet toegelaten zijn. (India, Brazilië, Mexico). Maar Rusland is wel een militaire macht! Ook al is het leger inefficiënt, ze hebben wel raketten en atoombommen!

De afhankelijkheid van Rusland is nog steeds groeiende. Het Internationale Energie Agentschap heeft uitgerekend dat in 2020 het Europese energieverbruik voor 62 % uit gas zal bestaan waarvan twee derde uit Rusland komt! Over afhankelijkheid gesproken!
Om dit te verwezenlijken heeft Vladimir met zijn vriendje Gerhard Schroeder geregeld dat er een directe gasleiding van Rusland naar Duitsland komt via de Baltische zee. Als dank daarvoor Gerhard nu directeur geworden van de North European Gas Pipeline (NEGP)

We kunnen ons hier ook nog afvragen in hoeverre, naast de politici, ook de milieufanaten voor deze ontwikkeling verantwoordelijk zijn. Het tegenhouden van boringen en kernenergie zijn daarbij belangrijke factoren.

12 REACTIES

 1. Onlangs beweerde hier iemand dat sommige EU landen volgens een bepaalde bron tot 90% van hun gas uit Rusland betrekken.

  Inmiddels zien we dat het gevaar dat dit impliceert niet louter theoretisch is.

  Een goede diversificatie van bevoorrading (dus ook Algerijns en ander gas bv.) lijkt me dan ook wenselijk.

  Net als inderdaad kernenergie.
  Helaas is Rusland zelf samen met Canada 1 van ’s werelds belangrijkste producenten van uranium.

  Goed, eenmaal je een bepaalde hoeveelheid uranium hebt, kan je daar lange tijd mee voort, dus daar heb je niet het risico dat iemand ineens de toevoer afsnijdt en je een uur later al in de kou zit.

  En 1 enkel land dwarszitten zal lastig zijn, maar wel kan Rusland in een strijd tegen het Westen simpelweg haar export stilleggen waardoor de wereldprijs voor Uranium metteen de hoogte inschiet. Als ze lang genoeg voet bij stuk houden, en onze voorraad op is, moeten we dus duurdere (Canadese, Australische …) uranium kopen en vertaalt zich dit toch weer in een hogere energieprijs.

 2. Laten we ook niet vergeten, dat Putin, toen hij onlangs in Nederland was, er desgevraagd fijntjes op wees, dat, als Rusland gevraagd wordt tot de EU toe te treden, hij er welwillend over zal nadenken.

 3. Met deze move zal Putin nog meer buitenlandse investeerders afschrikken dan hij al deed. Bovendien is dit een extra zetje voor de Westeuropese landen die (weer) in kernenergie willen stappen. Engeland heeft vergevorderde plannen en Italie zet nu ook door.
  Qua economische ontwikkeling zet ik mijn kaarten eerder op de Oekraine dan op Rusland.

 4. [3] Zie hierover het interview met Lubbers in Elsevier. Lubbers pleit voor meer atoomstroom. Niet onverstandig, lijkt mij.

 5. Wat is het probleem? Het is eigenlijk een meningsverschil tussen de Oekraine en Rusland. Rusland wil de marktprijs hebben voor haar gas, maar de Oekraine weigert dat te betalen. Het is in het verleden frequent voorgekomen dat er gas werd afgetapt door de Oekraine vanuit de pijpleiding naar Duitsland. Vandaar dat er nu een aparte pijpleiding door de Oostzee wordt aangelegd om in ieder geval de toevoer veilig te stellen. Het is ook idioot om maar van één leverancier (Rusland) afhankelijk te zijn voor je gas, dit geldt ook voor olie t.a.v. het Midden-Oosten. Diversificatie is essentieel in de zakenwereld wil je niet het slachtoffer worden van chantage, leveringsonderbrekingen en terreur. Helaas zijn politici geen zakenmensen en missen ze het gezond verstand. Daarom zitten ze natuurlijk ook in de politiek

 6. Ik wil niet als een communist overkomen. maar volgens mij moeten we de relatie verbeteren met Rusland. Deze oude maar kapitalistisch geincarneerde supermacht is terug van weggeweest! Het laat zijn spierballen zien! De ene supermacht voert een oorlog, de ander draait de gaskraan dicht!

 7. We moeten weer met kernenergie aan de gang. De verbeterde technieken zijn tegenwoordig behoorlijk betrouwbaar.
  Daarnaast moeten we eens gaan inzien dat dit land echt gigantisch overbevolkt is. Ook zo’n fijne erfenis van het onvolprezen collectivisme.
  Het geeft blijk van verstandig zijn als we zo snel mogelijk actieve remigratie- en emigratietrajecten gaan opstarten.

 8. [6] Helemaal mee eens Achilles. In tegenstelling wat wordt beweerd in onze staatsgecontroleerde media gaat het juist economisch heel erg goed in Rusland. Ik geef het nog een aantal jaren en dan zien we daar niet alleen een economische liberalisatie, maar ook een vrijere maatschappij.

 9. Een vrijere maatschappij onder Putin, daar kan je lang op wachten. Vooralsnog zet hij er stevig de pas in richting totale staatscontrole a la good old communist times.
  Hier een aardig artikel uit Der Spiegel over de desperate Kremlin-image builders die wanhopig een positief Ruslandbeeld proberen te slijten:
  http://service.spiegel.de/c

 10. Heel simpel:
  Eerder kreeg Oekraine het gas voor een vriendenprijs. Als je dan uit eigen beweging ophoudt een vriend te zijn (ze wendden zich nadrukkelijk van Rusland af en naar de EU toe), moet je niet verbaasd zijn als die vriendenprijs niet meer geldt. Overigens had Rusland het contract al een jaar geleden opgezegd, maar blijkbaar dacht Oekraine, dat het zo’n vaart niet zou lopen.
  Trouwens heeft Rusland de door hen contractueel aan de EU te leveren hoeveelheid gas wel degelijk aan de Oekrainse grens in de pijpleiding gestopt, maar Oekraine heeft daar gewoon gas van afgetapt, wat ze overigens ook al hadden aangekondigd. Daarom is het ook niet vreemd dat Rusland een gasleiding over de bodem van de Oostzee naar Duitsland aan wil leggen: dan ben je als land niet meer afhankelijk van landen als Oekraine en Wit-Rusland die niet zo betrouwbaar blijken te zijn.
  De kwestie is erg simpel: je moet gewoon je contract nakomen en als je een subsidie wil (ofwel een veel lagere prijs) wordt je afhankelijk van degene die je de subsidie geeft. We weten allemaal wat dat voor de relatie burger-staat betekent. Maar het geldt oom voor de relatie tussen staten.

 11. Ben ervan overtuigd dat we met Rusland om de tafel moeten gaan zitten om eens goed te praten over de gezamenlijke toekomst tussen ons.

  Ondanks dat Putin links en rechts de democratie beperkt ziet het ernaar uit dat het hem wel is gelukt, met wat help van de "Big Energy Crunch", er economisch boven op te komen na de schandalige roofoverval eind jaren negentig van de inhalige westerse regeringen en hun banken. Deze overval heeft het land in een enorme diepe crisis doen belanden en heeft op deze wijze nou niet echt de beste kant van de "vrije" westerse democratie laten zien aan de inwoners. Laat staan de mensen een warm en goed gevoel hebben gegeven, juist dat wat ze zo hard nodig hebben.

  Ik weet niet wat de gemiddelde vrijspreker vind van bijvoorbeeld Michail Chodorkovski of Roman Abramovic(FC Chelski) maar persoonlijk heb ik over deze en een aantal andere olichargen een duidelijke mening. Boeven. Jaja slim en zakelijk, Op de juiste tijd toegeslagen. Hmmmm.

  Ben bang dat wij ok in de toekomst erg blij zijn dat het electriciteitsnet in Amerikaanse handen is. Zeker als er geen onderhoud meer gepleegd wordt of het voor de zoveelste keer in andere handen komt, speculatie? Investeren?

  Denk dat Putin het redelijk heeft gedaan, zelfs het afstoppen van de NGO’s, net zoals in China, hij moet een beetje zorgen dat er eenheid blijft en dat lukt niet als er allerlei zeer slimme voornamelijk westerse lieden rondlopen en de boel eens vrolijk opstoken met leuke kleuren zoals Oranje…

  Hopelijk vergrijpt hij zich niet aan de macht.

  Macht corumpeert en absolute macht corumpeert absoluut.

Comments are closed.