Deel 1: DE HIV/AIDS SCAM.

De stelling dat HIV AIDS veroorzaakt, is een weerlegde hypothese en AIDS (in de Westerse wereld) heeft waarschijnlijk chemische en leefstijloorzaken, m.n. het gebruik van recreatieve drugs en het bedrijven van anale seks. Aldus de alternatieve hypothese van Peter H. Duesberg (1936), hoogleraar moleculaire biologie aan de Universiteit van Californie, Berkeley. Zal een nieuwe Copernicus het wetenschappelijk establishment omverwerpen ?

Deze bijdrage is een vertaling van een deel van het artikel “A Modern-Day Copernicus: Peter H. Duesberg” van Donald W. Miller, Jr., MD in LewRockwell.com

“Nicolaus Copernicus (1473-1543), wiskundige en astronoom, stelde in zijn werk “Over de Omwentelingen van de Hemellichamen“, gepubliceerd in 1543 het lang geldend geloof, dat de Aarde zich zou bevinden in het centrum van het Universum en dat de Zon en de planeten eromheen zouden draaien, ter discussie.
Dit werk veranderde de richting waarin het wetenschappelijk denken zich ontwikkelde.
Aristoteles bijvoorbeeld, dacht, dat de reden waarom voorwerpen op de aarde vallen is, dat zij hun natuurlijke plaats in het centrum van het universum opzoeken. Met de verplaatsing van de rol van de Aarde naar het tweede plan in een heliocentrisch systeem werd een nieuwe verklaring van het verschijnsel noodzakelijk, waarin een halve eeuw later door Isaac Newton werd voorzien met zijn universele gravitatiewet.

Peter Duesberg stelt op submicroscopische schaal twee biologische leerstellingen ter discussie. De ene is de kiemtheorie van AIDS: Hij beweert, dat HIV niet de oorzaak is van AIDS. De andere is de genmutatie hypothese van kanker. Duesberg beweert, dat mutaties in genen niet de oorzaak van kanker zijn.

Harvey Bialy heeft een boek over Duesberg geschreven, getiteld: “Oncogenes, Aneuploidy, and AIDS: A Scientific Life & Times of Peter H. Duesberg” (2004). *) Bialy is stichter en wetenschappelijk redacteur van Nature Biotechnology, moleculair bioloog en dichter. Hij vertelt over Duesbergs opkomst en ondergang in de wereld van mainstream wetenschap, te beginnen met de erkenning die hij en zijn medewerker Peter Vogt ontvingen in 1970 voor de biochemische definitie van het eerste retrovirale oncogeen, dat in vogels gevonden werd (een oncogeen is een gen, viraal of niet, dat met kanker wordt geassocieerd). Bialy portretteert Duesberg als de bezitter van een “furieus intellect”; een “encyclopedische kennis van een uitgebreide wetenschappelijke literatuur in verschillende talen”; en “vasthoudendheid.”
In “ Uncentering the Earth: Copernicus and the Revolutions of the Heavenly Spheres“(2006), prijst William Vollman Copernicus vanwege zijn verstandig besluit te sterven kort na de publicatie van zijn paradigma veranderende werk, waarmee hij de wrede straf voor zijn ketterij vermeed.

Tot nu toe is dit Duesbergs loopbaan: als wonderkind beloonde de NIH (National Institute of Health) hem in de jaren 1970 met een long-term beurs als Buitengewoon Onderzoeker (Outstanding Investigator Grant); hij werd candidaat Nobelprijswinnaar, de US National Academy of Science inviteerde hem in 1985 voor het lidmaatschap van de Academy, een hoge eer voor de toen 49-jarige, en in 1986 ontving hij een Fogarty beurs om een jaar bij de NIH kankergenen te bestuderen. Maar in 1987 viel hij in ongenade van het establishment. Hij publiceerde een artikel in Cancer Research getiteld: “Retroviruses as Carcinogens and Pathogens: Expectations and Reality,” een jaar later gevolgd door een artikel in Science, “HIV is Not the Cause of AIDS“.

Daarna werd Duesberg onderworpen aan de straf die tegenwoordig op moderne ketters wordt toegepast. De NIH stopte de toelagen (de NIH en andere federale en staatsfondsen hebben zijn laatste 21 research toelage aanvragen verworpen), collega’s merkten hem aan als “onverantwoordelijk en verderfelijk” David Baltimore) en zijn werk “absolute en totale nonsense” (Robert Gallo), en doctoraal studenten aan Berkeley werd geadviseerd niet bij Duesberg te studeren, als zij een succesvolle carriere in biologie wilden maken. Hij werd gebrandmerkt als “rebel”, “maverick”, “iconoclast” en door een schrijver in een artikel in Science in 1988 getiteld “A rebel zonder een oorzaak voor AIDS” een “horzel”. Geblokkeerd van toelagen ontving hij private fondsen om zijn laboratorium in Berkeley te kunnen houden en besteed nu een deel van het jaar aan research in Duitsland.

Zijn hoofdwerk over HIV/AIDS is “Inventing the AIDS Virus“, gepubliceerd in 1996. In dit boek en in andere artikelen hierover ontmanteld hij stuk voor stuk de kiemtheorie van AIDS. Deze theorie/hypothese heeft twee delen: 1) HIV veroorzaakt AIDS, en 2) HIV is seksueel overdraagbaar.

Wat seksuele overdraagbaarheid betreft, slechts één op duizend onbeschermde seksuele contacten dragen HIV over. Een op de 275 burgers van de V.S. heeft antilichamen voor dit virus (HIV-positief of “seropositief”, HS). Daarom zou een ongeinfecteerd persoon gemiddeld 275.000 willekeurige onbeschermde seksuele contacten moeten hebben om seksueel overgedragen HIV te krijgen. Prostituees krijgen geen AIDS, tenzij zij drugsverslaafd zijn, en vrouwen van seropositieve hemofiliepatiënten krijgen geen AIDS van hun echtgenoten.

Voorstanders van de HIV/AIDS hypothese negeren deze feiten. De verschrikkelijke heteroseksuele Aids-epidemie die men in de V.S., Canada en Europa twintig jaar geleden voorspelde is uitgebleven, en de ziekte blijft beperkt tot de oorspronkelijke twee risicogroepen – homoseksuelen (66 procent van alle AIDS-casus) en intraveneuze druggebruikers (32 procent). De andere 2 procent zijn hemofiliepatiënten en babies van moeders die drugs gebruikten tijdens zwangerschap. De gemakkelijkste manier om seksueel HIV te krijgen is door receptieve anale seks.

In tegenstelling tot andere virussen die ziekten als waterpokken, mazelen en herpes veroorzaken, werkt een retrovirus als een lifter tijdens de rit. Het dringt een cel binnen, vermengt zich met de genen ervan en richt zich naar het lot van de cel. Retrovirale genen maken naar schatting 8 procent uit van de 35.000 genen van het menselijk genoom. Het is niet in het belang van het retrovirus de cel waarin het leeft te vernietigen. Zijn overleving hangt van de gezondheid van de cel af. Maar HIV, een retrovirus, wordt verondersteld AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) te veroorzaken door T-cellen te doden die het infecteert. Zonder een adequaat aantal T-cellen ontstaat immuundeficientie, dat een persoon vatbaar voor AIDS maakt.

Echter, zoals Duesberg uitlegt, pleiten twee belangrijke feiten tegen dit model. HIV infecteert op zijn hoogst 1 op de 500 T-cellen. En, met HIV geinfecteerde T-cellen in een reageerbuis (“in vitro“) groeien en gedijen. De T-cellen sterven niet. Daarentegen worden grote hoeveelheden van het virus, die zorgverleners gebruiken om antilichamen te detecteren in het bloed van hun patienten, met T-cellen bereid. Vanwege deze en een tiental andere redenen, is de kiemtheorie van AIDS ondeugdelijk. HIV is een onschuldig z.g. “passenger”-virus op het AIDS-vliegtuig, niet zijn piloot.

Wellicht zal Duesberg’s laatste statement over HIV/AIDS zijn: “The Chemical Bases of the Various AIDS Epidemics: Recreational Drugs, Anti-viral Chemotherapy and Malnutrition“, dat in 2003 werd gepubliceerd. Als rebel heeft hij een zaak. Hij schreef zijn artikel samen met Claus Koehnlein and David Rasnick. Ik hoorde Dr. Rasnick, die ook hoogleraar moleculaire en celbiologie aan UC Berkeley is, zijn artikel presenteren op de meeting van “Doctors for Disaster Preparedness” in 2003. Zij stellen de hypothese, dat AIDS wordt veroorzaakt door drie zaken, apart of in combinatie:
1) longterm zwaar gebruik van recreatieve “drugs” -cocaine, amphetamines, heroine, en nitriet-inhalantia;
2) antiretrovirale drugs die artsen voorschrijven aan mensen die HIV-seropositief zijn, z.g. DNA chain terminators, zoals AZT, en z.g. protease inhibitors; en
3) ondervoeding en slecht water, dat “AIDS” in Africa veroorzaakt (waar AIDS willekeurig over de -arme- bevolking is verspreid, HS.)

AIDS verscheen in 1980 bij jonge homoseksuelen na een explosie van recreatief druggebruik. AZT, dat gegeven wordt aan HIV-positieven, voor het eerst gebruikt in 1987, is een andere oorzaak van AIDS. Zoals Duesberg en co-auteurs in dit artikel tonen, wordt een chemische (niet-infectieuze) basis voor AIDS ondersteund door een heleboel belangrijke gegevens. Een feit, dat de regeringswoordvoerders en de media niet rapporteren, is: HIV-positieven die met antiretrovirale drugs worden behandeld, hebben een 4-5 x grotere jaarlijkse mortaliteit dan HIV-positieven die behandeling met deze drugs weigeren – 6,6 tot 8,7 procent vs. 1,4 procent.

Duesberg schrijft: “AIDS wordt gestabiliseerd, zelfs genezen, indien patienten stoppen met recreatief druggebruik of AZT – ongeacht de aanwezigheid van HIV. De drug hypothese voorspelt, dat AIDS volstrekt te voorkomen en gedeeltelijk geneesbaar is.”

Er zijn andere, grotere maatschappelijk-sociale issues die omtrent AIDS resoneren. In “AIDS: Virus or Drug Induced” (1996) schrijft Duesberg:

“Het AIDS-virus (HIV) bleek ook de politiek correcte oorzaak van AIDS. Een AIDS-risicogroep (bijvoorbeeld homoseksuele mannen) kon niet worden verweten te worden geïnfecteerd door een door God-gegeven egalitair virus. Een virus kan ons allen treffen. Niemand zou worden doodverklaard, omdat “we hierin allemaal gelijk zijn”. Niet zo met drugs. De consumptie van illegale psychoactieve drugs impliceert individuele en sociale verantwoordelijkheden die niemand wenst te accepteren… Het opgemerkte gevaar van een AIDS-virus dat het grote publiek decimeert voorzag in de wetenschappelijke en morele argumenten voor snelle tegenactie and in de complete verwerping van de concurrerende drug-gerelateerde AIDS-hypothese.”

Paus Clemens VII moedigde Copernicus aan zijn werk te publiseren en “Over de Omwentelingen van de Hemellichamen” is opgedragen aan zijn opvolger, Paus Paulus III. De Katholieke Kerk steunde zijn onderzoek, maar Maarten Luther en de Protestantse hervormers keurden het af. De Heilige Stoel accepteerde Copernicus’ heliocentrische systeem als een hypothese, een die de bepaling van heilige dagen, in het bijzonder Pasen makkelijker maakte.

Galileo (1564-1642) stelde vervolgens een “Copernicaanse Kruistocht” samen en riep de hypothese tot feit uit, wat de Kerk aanleiding gaf hem te censureren en onder huisarrest te plaatsen, een actie die ze nu betreurt. Het was echter juist om het copernicaanse heliocentrische systeem als hypothese te behandelen, die niet geheel juist is gebleken. We weten nu, dat de zon niet stilstaat, maar rondom het centrum van het Melkwegstelsel roteert met zijn planeten op sleeptouw.

Kary Mullis, die de Nobel Prijs in 1993 won wegens de uitvinding van de PCR-reactie (polymerase chain reaction), die nu gebruikt wordt om de “viral load” te meten, stelt in zijn boek “Dancing Naked in the Mind Field” (1998), “Over jaren zullen mensen onze acceptatie van de HIV/AIDS- theorie even dom vinden als wij diegenen, die Galileo excommuniceerden.”

Hoewel Duesberg’s belastering wegens zijn tegendraadse opvatting van AIDS voortduurt, zijn onderzoekers in toenemende mate bereid, zijn evenzeer controversiele opvatting over kanker te overwegen. Hoofdstuk 6 van Bialy’s “Oncogenes, Aneuploidy, and AIDS: A Scientific Life & Times of Peter H. Duesberg” (2004), gaat hierover onder de titel “De Phoenix verrijst bijna.”
De media rapporteren niet over zijn werk om hem niet te legitimeren (De NY Times maakt er geen melding van.) Een uitzondering is de Scientific American. Die publiceerde een artikel in de editie van juli 2003, getiteld: “De wortels van kanker ontwarren”, geschreven door een van zijn senior schrijvers. Het artikel somt de 12 belangrijkste gebeurtenissen op in de ontwikkeling van de kankertheorie gedurende de afgelopen 100 jaar. Nummer 10 in de lijst, die plaatsvond in 1999, is “Peter Duesberg publiceert een gedetailleerde theorie over hoe aneuploidie voldoende kan zijn om zelf kanker te veroorzaken, zelfs zonder mutaties van enig bijzondere groep van genen.”

“Wanneer Duesberg’s werk over HIV/AIDS en kanker tenslotte wordt erkend en geaccepteerd, zal het een revolutie in de wetenschap teweegbrengen. Gedurende de laatste 50 jaar hebben regeringsgesubsidieerde en industrieel gesponsorde research programma’s het wetenschappelijk onderzoek gedomineerd.
Er bestaat nu een totalitair systeem waar alleen wetenschappers die de overheersende orthodoxie aanhangen, fondsen kunnen krijgen om research te doen. Niet alleen zal de regering geen studies subsidieren over alternatieve hypothesen voor AIDS en kanker, maar deze beperking geldt ook voor andere onderzoeksgebieden.
Alle research over klimaatverandering moet zich schikken aan het dogma van antropogene (door de mens veroorzaakte) global warming. Studies over vaccins mogen niet hun veiligheid of doeltreffendheid betreffen. Geen regeringsbeurzen zullen worden toegekend aan een ieder die radiation hormesis wil bestuderen – of de lineaire no-threshold (LNT-)hypothese (die UNSCEAR in 1958 opstelde). **)
Studies die het heersende dogma ondersteunen zijn doorspekt met belangenconflicten, gemanipuleerde statistieken en vooringenomenheid. Zodra de onjuistheid van de HIV/AIDS hypothese zal zijn erkend, zullen andere takken van wetenschap, die nu door de regering worden gecontroleerd, door het domino-effect getroffen worden. Academische leiders in de inner circles van het medisch-industrieel complex zullen ter verantwoording worden geroepen en de industrie zal waarschijnlijk juridische procedures tegemoet zien.
En gouvernementele agentschappen zoals de NIH en de CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zullen heel wat te beantwoorden hebben. Duesberg’s werk zal in deze eeuw voor biologie en wetenschap doen, wat Copernicus deed voor astronomie en wetenschap vijf eeuwen geleden.”

————–

*) Aneuploidie: het verschijnen van een of meer cellen met een afwijkend aantal chromosomen.

**)De Lineaire No-threshold hypothese stelt o.a., dat er geen ondergrens is waaronder radioactive straling ongevaarlijk zou kunnen zijn.

Bron:
A Modern-Day Copernicus: Peter H. Duesberg
by Donald W. Miller, Jr., MD
www.lewrockwell.com/miller/…

Gerelateerde links:
Klassiek-liberalisme 4: Corporatisme
Door Albert Spits,
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

De morele ineenstorting van de democratische rechtsstaat
Door Harry Stulemeijer,
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

30 REACTIES

 1. Mooi artikel. Dus het belang van een aantal carrieres is zo belangrijk dat nieuwe wetenschappelijke inzichten er ondergeschikt aan zijn. Hoezo zouden de middeleeuwen al achter ons liggen? Van HIV, virussen, e.d. heb ik geen verstand maar het is een geloofwaardig verhaal. Het bevestigt de onnozelheid van de talloze overheidscampagnes tegen AIDS die vooral op heterosexuelen werden gericht, om de vermeend tere homoziel en drugsgebruikersziel niet te kwetsen, alsmede de gevoelens van de bureaucraten die er hun dikke salaris aan verdienen.

  Zijn er nog meer wetenschappers ‘Copernicus’ stijl die de banvloek gekregen hebben omdat zij doen wat je van een echte wetenschapper mag verwachten?

 2. Uitstekend artikel Harry! Peter H. Duesberg. (ik had nog nooit van de man gehoord) Eindelijk weer eens een wetenschapper welke met recht wetenschapper genoemd mag worden. Iemand die zich in elk geval niet laat corrumperen door wat voor externe invloeden dan ook. Of zijn hypothesen straks dan wel of niet de juiste blijken te zijn; een man naar mijn hart en wat mij betreft heeft hij in elk geval het voordeel van de twijfel!

 3. Honderd punten, Harry! Het toont maar weer eens aan dat het gevaarlijkste virus in onze maatschappij dat van de ambtenarij is. Zowel de overheidsversie als die binnen academische kringen.

 4. Uitstekend artikel en toont hoezeer er verstrengelde belangen zijn bij de virusindustrie. Hetzelfde zie je bij Kyoto, milieu, multiculturalisme etc.

 5. Ik ben geen medicus, zelfs geen wetenschapper, maar toch vind ik dit verhaal een hoog complottheorie -gehalte hebben. Nogmaals ik kan niet beoordelen of het waar of niet waar is wat deze meneer beweert (het lijkt me het onderzoeken in elk geval waard) maar ik hoop wel dat de Vrijspreker zich in haar haat tegen de overheid niet verliest in het plaatsen van steeds ongeloofwaardiger wordende complotten. Voor je het weet wordt er beweerd dat de overheid aliens gevangen houdt en dat het WTC gebouw vantevoren door Bush & co. met explosieven was ondermijnd.

  Hou het bij concrete voorbeelden van overbodige en illegale overheidsbemoeienis. Dat is al meer dan genoeg om te verstouwen voor de meeste mensen.

 6. [7] Een aantal zaken zijn inderdaad van de gekke. Maar waarom zou je alleen maar zaken geloven die bewezen kunnen worden? Kijk naar zaken in hun geheel. Kijk naar de vreemde en vaak onverklaarbare rare beslissingen die worden genomen. Kijk dan naar de geldstromen en waar ze heengaan. Kijk naar de eenzijdige kijk op zaken. Kijk naar de krampachtigheid waarmee sommige feiten en bronnen in feite taboe worden verklaard. Kijk naar de belangen die aanwezig zijn.

  En zeg dan pas of een complottheorie wel of niet aanvaardbaar zou kunnen zijn voor jezelf. Je zult niet de enige zijn die op deze wijze tot de conclusie is gekomen dat bewijzen niet altijd nodig zijn.
  Ik geloof niet in god. Maar een hoop politici die altijd om feiten schreeuwen doen dat wel (of zeggen dit te doen). En als er iets onbewezen is…..

 7. [9]
  Van iets wat je kunt bewijzen hoef je niets van te geloven, van iets waarin je gelooft hoef je dan ook niets van te bewijzen.

  Juist ja ……….

 8. [1]
  Maverick,
  Ik kan er niet direct eentje opnoemen. De meesten, zoals Tesla, blijven buiten de publiciteit.
  [7] De artikelen van Duesberg zijn heel concreet. Als je een kwestie zelf niet begrijpt, hoef je nog niet te mopperen, dat het over "steeds ongeloofwaardiger complotten", gaat. Kijk, zoals peterk zegt, naar de belangen. Dan worden de meeste zaken vaak al direct een stuk duidelijker. Natuurlijk moet je wel alle opties open houden. Dat doet Duesberg zelf ook: zoals je hebt opgemerkt stelt hij verschillende hypotheses NAAST elkaar, terwijl zijn tegenstanders beginnen te schelden.
  [8]
  Het artikel van skepsis maakt er een potje van: fraudeurs, gelovigen, kritici, kortom alles wordt op één hoop gegooid. Het artikel gaat concreet nergens op in.

 9. [11]
  Het kijken naar de belangen zegt lang niet alles. Velen ontdekken belangen, na onverwachte(!)situaties.
  Bij complottheorieen doet men alsof degenen die de belangen zagen en/of hadden, de voordelige situaties eerst zelf hadden gecreeerd.
  En dat is heel vaak niet zo.

 10. [12]
  Beek,
  Met je eerste zin kan ik instemmen, met je tweede weet ik al niet veel raad meer. Wat bedoel je daar precies mee te zeggen ?
  Je derde volzin roep bij mij nog meer vragen op. Ik vraag me af, of die zin een logische betekenis heeft of zou kunnen hebben.
  Je vierde zin hangt voor mij dan ook in de lucht.

  Groet, Harry

 11. [13]
  Misschien helpt het de zinnen aan feitelijkheden in de reeel bestaande werkelijkheid te koppelen?

  Iemand ontdekt iets, de piano b.v.
  Anderen halen daar allerlei voordelen uit: fabrikanten, componisten, concertzaaldirecteuren, platenmaatschappijen, enz.
  Zij putten voordelen uit het, voor hen niet-verwachte, uitvinden van de piano.
  Maar zij waren niet in het complot de piano uit te vinden.
  Zo ook met vele politieke situaties.

 12. [1] Maverick,

  Over Duesberg laat ik me niet uit maar om je vraag te beantwoorden : ja die zijn er wel.Om een paar bekende gevallen te noemen :

  Bijv Ignaz Semmelweis ( http://nl.wikipedia.org/wik… ), een Oostenrijkse arts en hoogleraar die het belang van hygiëne bij operaties ontdekte (nu evident maar midden 19de eeuw revolutionair).Mede omwille van z’n liberale politieke opvattingen werd Semmelweis eerst weggehoond en het heeft decennia geduurd eer z’n
  inzichten (die honderduizenden mensen
  het leven hebben gered) ernstig werden genomen (er moet wel worden bijgezegd dat Semmelweis mentaal zeer labiel was en mede daardoor niet serieus genomen werd).

  Ander voorbeeld is (het genie) Edward O. wilson ( http://en.wikipedia.org/wik… ), de grondlegger van de
  socio-biologie.Wilson z’n inzichten botsten met bepaalde marxistische dogma’s en de beste man is decennialang uitgekotst door politiek correcte academici.

  Je zou ook kunnen denken aan "onze" von Mises die in de Keynesiaanse decennia na WOII niet eens een regulier hoogleraarschap wist te verwerven alhoewel hij één van de grootste levende economen was.

  Tesla lijkt overigens mij niet meteen een goed voorbeeld : dat Tesla een genie was die grote bijdragen heeft geleverd aan de ontwikkeling van de wetenschap (met name inzicht in het fenomeen "elektriciteit") werd in zijn tijd alom erkend.Hij werd bij leven en welzijn gezien als de evenknie van Edison en was wereldberoemd.Hij is pas op latere leeftijd (toen z’n creatieve fase over was en ie hoe langer hoe excentrieker werd) en na z’n overlijden bij het grote publiek in de vergetelheid geraakt.

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Overigens zij er wel op gewezen dat er natuurlijk ook een heleboel charlatans en pseudowetenschappers nooit de Copernicus-behandeling hebben gekregen waar ze meenden aanspraak op te kunnen maken 🙂

  Zie in deze context ook :

  http://www.skepsis.nl/kobbe

  Groetz,

  Cincinnatus.

 13. Ik denk dat wikipedia niet direct een al te perfecte bron qua waarheidsvinding is. Alleen al het feit dat pas na jarenlang slepende processen en na zorgvuldige bestudering van de octrooiaanvragen door een Amerikaanse rechtbank zijn ‘vindingen’ werden erkend, zegt dat er veel meer aan de hand was. Bij een wetenschapper die in zijn tijd ‘wereldberoemd’ was lijkt me dat volstrekt onnodig, toch?

 14. “Tesla verklaarde in 1933 op een persconferentie waarop zijn 77e verjaardag werd gevierd, dat elektriciteit overal aanwezig was, in ongelimiteerde hoeveelheid,” vertelt Swartz, “en de wereldse machinerie kon aandrijven zonder gebruik te hoeven maken van kolen, olie, gas of welke andere brandstof dan ook. Een journalist vroeg hem of een plotselinge invoering van Tesla’s principe niet het huidige economische systeem in verwarring zou brengen…"

  "…Maar wat als Tesla’s werk nooit onderdrukt was geweest door de regering en de industrie die de controle over de economie wilden behouden en een comfortabele onveranderde situatie beoogden waarin geen plek was voor het Joegoslavische genie?…"

  http://www.ufowijzer.nl/tek

  http://www.pbs.org/tesla/in

 15. [14]
  Beek,
  Met alle respect, maar het uitvinden van een piano zie ik niet als een complot: het is niet tegen iemand gericht, integendeel.

  Punt is, dat het bij de uitvinding van het AIDS-virus om een hypothese ging, die door de pers plotseling als absolute waarheid werd verkocht en waar onmiddellijk een paar prestigieuze laboratoria op afsprongen, die GROTE KAPITALEN OVERHEIDSGELD opstreken ZONDER de nieuwe virus-hypothese te TOETSEN.

  Ik hoop, dat je het volgende spannende citaat zult lezen en begrijpt (het leest als een jongensboek):

  "1984: The virus-AIDS hypothesis takes over.

  By 1983 AIDS had become big enough in the American and European press to pique the interest of the influential infectious disease establishment, particularly the cancer virus hunters. At that time the virus hunters had been engaged for over a decade in president Nixon’s War on Cancer with unsuccessful attempts to find a human cancer virus (Duesberg 1996b; Fujimura 1996; de Harven 1999).
  Now they were looking for new diseases that could be attributed to viruses (Duesberg 1987). Perhaps AIDS could at last yield clinically relevant lymphoma-, Kaposi’s sarcoma- or immunodeficiency-viruses (Duesberg 1996b).
  Indeed, virus hunters from the CDC were the first to alert the public that AIDS may be “transmissible” (Francis et al 1983). A similar alert came from a French virus team, which had discovered a retrovirus in a homosexual man at risk for AIDS, which a year later became the accepted cause of AIDS (Barre-Sinoussi et al 1983). News, that the cause of AIDS may be a virus, and thus transmissible to the general population, immediately set off a national panic that opened the doors for new surveillance programs by the CDC and predictably set off a race among virus hunters for the AIDS virus (Shilts 1987).

  According to an international press conference called by the US Secretary of Health and Human Services in Washington DC on 23 April 1984, that race was won by government researchers from the NIH who had found in some AIDS patients antibodies against a new retrovirus closely related to a hypothetical human leukemia virus (Altman 1984). The virus was introduced as fortunate fallout of the failed War on Cancer. The next day the new virus was already termed, the “AIDS virus”, by the New York Times (Altman 1984).
  Overnight nearly all AIDS researchers dropped the lifestyle-AIDS hypothesis to work on the new “AIDS virus”, which was already endorsed by the US government. The CDC’s director of the Task Force on Kaposi’s Sarcoma and Opportunistic Infections, James Curran, was the only one who later announced the reason for his conversion to the new “AIDS virus”: “That’s where the money is” (Shilts 1987)."

  http://www.duesberg.com/pap

  Groet, Harry

 16. Heel juist opgemerkt peterk. [9] Jantine lijkt een voorbarige conclusie te trekken. [7]
  Ziehier:
  Jantine: "Nogmaals ik kan niet beoordelen of het waar of niet waar is wat deze meneer beweert (het lijkt me het onderzoeken in elk geval waard)…"

  Toespeling:
  "…maar ik hoop wel dat de Vrijspreker zich in haar haat tegen de overheid niet verliest in het plaatsen van steeds ongeloofwaardiger wordende complotten.
  Voor je het weet wordt er beweerd dat de overheid aliens gevangen houdt en dat het WTC gebouw vantevoren door Bush & co. met explosieven was ondermijnd."

  Terwijl ze zojuist gezegd heeft, dat ze het onderzoek het wel waard lijkt !
  M.a.w. van TEVOREN dreigen -kennelijk om ANDERE redenen- allerlei belangrijke opties te zullen worden uitgesloten, ongeacht -te verwachten- belangrijke feiten, welke verder onderzoek zouden kunnen opleveren. Ik vraag me dan af, waarom zulk onderzoek in het vrije westen niet mag plaatsvinden: Van Bush niet, want dat veroorzaakt onrust, ook al zouden de feiten mogelijk Bush’ betrokkenheid uitwijzen. En zo’n GEDACHTE ALLEEN is politiek niet correct.

  En wat Duesberg betreft: daar staan zoveel financiele belangen op het spel, dat hij monddood wordt gemaakt, terwijl de leefstijlhypothese essentiele vragen oplost die de virushypothese niet verklaart. Dat de virushypothese weliswaar weerlegd wordt, maar dat die weerlegging NIET ERKEND wordt, maar de volhouders daarentegen belasterd worden, vloeit voort uit een POLITIEK vooroordeel, dat niet alleen ten koste gaat van de patient en de volksgezondheid, maar ook van hun portemonnaie en het zorgstelsel zelf.
  Patienten worden volgens de leefstijlhypothese dan ook niet "behandeld", maar aantoonbaar vergiftigd. In grote Amerikaanse steden worden weeshuizen bezocht door pleitbezorgers van de farma-industrie die kinderen met een maagsonde AIDS-remmers in hun buik spuiten (zogenaamde "guinea pig kids") :

  http://www.i-sis.org.uk/GPK

  Duesberg zegt eigenlijk: er zijn twee verschillende hypothesen, een goede en een slechte. Welke, vinden jullie, moet worden veroordeeld en welke kan worden vrijgelaten ? En wat zegt de politiek ?
  LAAT DE SLECHTE VRIJ ! En de goede wordt bij het vuil gezet.

  Ik ben benieuwd wat beek [14] en jetze [10] hierop te antwoorden hebben.

  Groet, Harry

 17. [19]
  Ik zal wat Duesberg zegt niet op voorhand verwerpen.
  Het was direct al opvallend dat de ‘correctdenkenden’ er alles aan wilden doen om aids geen homo-ziekte te noemen. Wat dat zou stigmatiseren en zou indruisen tegen de gewenste homo-homogene beeld- en beleidsvorming.
  Als de bliksem werd dus de propagandamachine in werking gesteld, om van deze ziekte een ziekte te maken die iedereen evenredig kan treffen. Dat was van den biginne al opvallend: het mocht vooral geen homo-ziekte zijn.

 18. [16] Bertus,

  De verwijzingen naar de Wikipedia staan er bij ten behoeve van wie nog nooit over het één of ander heeft gehoord.Die kan dan ff snel een indruk
  krijgen over wie of wat het gaat.
  Overigens had ik beter de Amerikaanse wiki dan de Nederlandse aangehaald, niet omdat die het "einde van alle tegenspraak" of de beste bron voor waarheidsvinding zou zijn maar wel een uitvoeriger artikel over Tesla heeft : http://en.wikipedia.org/wik

  Wie vervolgens geïnteresseerd is, kan
  zelf op zoek naar meer uitvoerige of inhoudelijk betere info.

  Processen over patenten en octrooien waren/zijn niet ongewoon (ik hoorde gisteren bijv nog over een proces over schending van het patentrecht door
  de makers van de "Blackberry")en niet
  meteen een ontkenning dat Tesla een in zijn tijd wereldberoemd uitvinder was.

  Dat de man in z’n latere jaren een heleboel losse flodders heeft afgeschoten, doet daar evenmin van af.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 19. [18]
  Er zijn vele momenten waarbij ik ga vermoeden dat het uitvinden van de piano wel degelijk een complot tegen de mensheid was.

 20. Wel, het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Scientific American heeft de aneuploidy hypothese van Duesberg gewoon gepubliceerd.
  http://www.sciam.com/articl

  Overigens vermeldt jouw Lewrockwell referentie dit artikel ook. Via die ref kun je het hele artikel als pdf ophalen. Prachtig beeldmateriaal, die Amerikaanse tijdschriften zijn onovertroffen in hun educatieve stijl.

  Die hele Duesberg ziet zichzelf maar al te graag als ketter. Laat de man maar komen met hypotheses hoor. Leuk die ketterij. Heeft ‘ie zich nu al laten inspuiten met HIV, by the way?:)
  Huub

 21. [24]
  Ik geef toe: het kan ook een zegen zijn geweest. Hangt van de gebruikers af.

 22. [23]
  Huub,

  Terra incognita voor techneuten, doch denk ook (als pragmaticus) niet dat er veel vrijwillegers te vinden zijn welke onbeschermde sex met of een bloedtransfusie van een HIV besmette persoon aandurven.

  Jetze

 23. [26] Transfusie met een HIV positieve zak bloed is (vrijwel) uitgesloten in Nederland.
  Mocht ’t ooit toch gebeuren, dan wordt het tijd voor een wereldreis.

  En wat die sex betreft: het grootste geluk dat een mens kan hebben is dat ‘ie blijft plakken aan z’n eerste vriend(in).
  Scheelt een hoop geouwehoer.
  Veel meer is er ook niet van te zeggen.

  Nou ja, dit nog.
  De eerste AIDS patient in Nederland vertelde ons dat hij 1000+ verschillende seksuele contacten had gehad.
  Ik bedoel maar, de man had geen tijd gehad om te eten. Geen wonder dat je dan tegen allerlei flora en fauna aanloopt.

  D’r is wel wat te zeggen voor monogamie.

  Huub

 24. [23]
  Huub,
  Ja, erg mooie plaatjes hoor.

  "Die hele Duesberg ziet zichzelf maar al te graag als ketter. Laat de man maar komen met hypotheses hoor. Leuk die ketterij. Heeft ‘ie zich nu al laten inspuiten met HIV, by the way? :)"

  Dat lijkt me een voorbeeld van een non-argument.

  Wat denk je van het volgende ?
  Duesberg had een veel "betere" carriere gemaakt, als hij met de mainstream was meegegaan. Het was m.i. totaal niet zijn belang zich controversieel op te stellen.
  Daar zit iets anders achter, iets dat heel goed een wetenschappelijke houding zou kunnen zijn. Hij stelt goeie vragen, die zijn opponenten (zoals de gesubsidieerde industrie meestal staatsbezoldigd) duidelijk niet beantwoorden.

  Waarom zou D. zich overigens met een "HIV", -van welk type trouwens ?- moeten laten inspuiten, terwijl de bewijslast op de opstellers van de virushypothese rust ? En door wie zou hij zich moeten laten inspuiten ? Door Gallo c.s. ?

  Bloed-bloed contact van patienten met hepatitis lijkt me bijvoorbeeld minder gezellig. Ik begrijp dus niet zo erg waar je heen wilt.

  [28]
  Interessant artikel. De auteur heeft zijn best gedaan. Maar het geeft geen aanleiding Duesberg de titel pseudowetenschapper te verlenen. Integendeel. De auteur zelf noemt zijn opponenten netjes "virusmyth scientists" of "dissident scientists" en niet "pseudo-wetenschappers" o.i.d.

  Groet, Harry

 25. "Duesberg had een veel "betere" carriere gemaakt, als hij met de mainstream was meegegaan. Het was m.i. totaal niet zijn belang zich controversieel op te stellen".

  En dat is dan weer geen non-argument zeker.

  Zoiets als dit oneerbaare voorstel:

  Ga eens een HIV besmette hoer zonder condoom neuken, m.a.w. niet lullen maar doen.

Comments are closed.