Politici rechtvaardigen hun beslissingen altijd graag met een beroep op een (zogenaamd) wetenschappelijk rapport van een (zogenaamde) wetenschappelijke instelling. Tegelijkertijd hoort men ze iets roepen over het “primaat van de politiek.” 1), 2), 3). Wat men daaronder precies zou moeten verstaan, laten ze zorgvuldig in het midden. Maar hoewel hun kretologie genadeloos wordt afgestraft, gaat de politieke maskerade ongegeneerd verder en leidt zij de samenleving onvermijdelijk van de ene catastrofe naar de volgende.

Individuele vrijheid, creativiteit en wetenschappelijke ontwikkeling
In dit verband rijst de cruciale vraag naar de werkelijke verhouding tussen wetenschap en politiek. Niemand zal tegenwoordig nog ontkennen, dat (technologische) innovatie de motor van de westerse economie is. Die innovatie dankt zijn ontstaan aan de ontwikkeling van de wetenschap –door de beleving van de individuele vrijheid van enkelingen– en zijn wisselwerking met de samenleving. Het begin van die wisselwerking markeerde het eind van de Middeleeuwen en verliep stormachtig. Men denke aan de uitvinding van de boekdrukkunst, van het uurwerk, van de stoommachine, van de elektriciteit, van de verbrandingsmotor en van de ICT.

Al deze uitvindingen en hun toepassingen maken een wezenlijk onderdeel uit van onze moderne samenleving en zijn, net als de energie- en de andere natuurlijke hulpbronnen, een absolute voorwaarde geworden voor haar toekomstig functioneren en voor haar overleving als “beschaving”.

Die wisselwerking heeft er toe geleid, dat creatievelingen hun rationele vermogens tot ontwikkeling brachten. Men begon in te zien, dat de mogelijkheid tot individuele creatieve ontplooiing uiteindelijk tot verbetering van de persoonlijke levensstandaard en van de kwaliteit van de samenleving leidde.

Hij leidde tegelijk tot de ontwikkeling van het begrip “individuele vrijheid”, waardoor de staat zijn absolutistisch karakter moest prijsgeven en zich uit lijfsbehoud genoodzaakt zag zijn primaat op te geven en zich ten dienste te stellen van de beleving van de individuele vrijheid.

Politieke gevolgen
En aldus werd niet alleen op wetenschappelijk, maar ook op filosofisch-politiek gebied een revolutie op gang gebracht.
Dit leidde echter tegelijk tot een spectrum van verschillende nieuwe staatsideeen als alternatief voor het feodalisme of het absolutisme.
Hierbij stond steeds de politieke vraag centraal, wat de ideale, althans de meest praktische, verhouding zou moeten zijn tussen individu en staat. Mede onder invloed van de overwegend tsaristische Euraziatische traditie werd het absolutisme op dit subcontinent vervangen door een of andere vorm van een collectivistische of totalitaire staat. Denk hierbij aan de Duitse Eenheidsstaat (Bismarck), de USSR (Lenin, Stalin, etc.) en het Derde Rijk.

Demografische ontwikkeling, massa-emigratie en gewapende conflicten
Maar de toepassing van nieuwe technieken, zoals op het gebied van (massa)produktie en transport (machines en motoren) leidde niet alleen tot een enorme verbetering van de levenskwaliteit en de sociale omstandigheden tussen de 17e eeuw tot en met heden, maar -sinds de 19e eeuw- tevens tot een enorme bevolkingsexplosie.

Helaas leidde de onwil van de heersende elite om zich aan te passen aan de nieuwe tijdgeest in de loop van de 18e eeuw tot heftige oorlogen. Die weigering leidde tevens tot massale emigratie van Europeanen die de vrijheid zochten, omdat ze het “bevoegde gezag” beu waren, naar Noord-Amerika.

En hoewel de richting naar de oplossing van het vraagstuk van de verhouding tussen individu en staat door politieke filosofen en economen -te denken valt aan mensen als John Locke en Adam Smith-, al in grote trekken was aangegeven, werd deze door het gelijkheidsdenken (egalitarisme) van de Franse Revolutie en de logisch daarop volgende sociale conflicten en wereldoorlogen tot op heden geblokkeerd.

Baanbrekend werk op het gebied van sociaal-politiek en economisch denken van mensen als Ayn Rand, Rudolf Steiner, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises en vele andere illustere vrijdenkers hadden tot dusver -althans in Europa- betrekkelijk weinig invloed op het praktische beleid van politici, in elk geval volstrekt onvoldoende om de opeenhoping van verdere mondiale conflictstof te vermijden. Integendeel, in plaats van het individu in staat te stellen zijn creativiteit te ontplooien, zijn natuurlijke vrijheid te beleven en handel te drijven en aldus zijn geluk te beproeven en een economische bijdrage te leveren aan de gemeenschap, houden allerlei staten zich hoe langer hoe meer stelselmatig bezig met het ontwikkelen en toepassen van wettelijke instrumenten om hun inwoners vervolgens daadwerkelijk te bestelen, te beroven en te terroriseren. Verder houden ze zich ook nog al eens bezig met het bedreigen van vreemde volkeren.
Daarbij dient de “(sociaal)democratie” ook nog als exportartikel van de zogenaamde “internationale gemeenschap”. Maar zij glijden zelf steeds verder af naar een door de “(sociaal)democratie” gelegitimeerde vorm van dictatuur, die bij voorbaat tot mislukken gedoemd is. Om dezelfde redenen is een -supranationale- Europese Unie ook tot mislukken gedoemd.

Gevolgen van politiek ingrijpen
Dit gedrag, dat in wezen aarts-collectivistisch is, vloeit voort uit vele misvattingen. Een ervan is, dat wetenschap een wondermiddel zou zijn om persoonlijke politieke doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Een andere is, dat de samenleving “maakbaar” zou zijn.
Maar net zomin als de economie, laat de zuivere wetenschap zich dwingen en de “wetenschap” die dat wel doet, houdt daarmee ipse facto op wetenschap te zijn en verwordt tot pseudo-wetenschap. Dat is niets anders dan een kwaadaardige vorm van prostitutie, die bedoeld is de burger opnieuw aan een totalitair regime te onderwerpen. Het is het toonbeeld van een soort collectivistisch revanchisme.

Legitimatie van pseudo-wetenschap
In dat licht moeten wij ook alle afscheidingen van zogenaamde wetenschappelijke raden, zoals de WRR bezien. Ook de zogenaamde wetenschappelijke adviesorganen van politieke partijen maken een flagrant misbruik van de term “wetenschap”.
Hun rapporten en adviezen zijn pure politieke propaganda, allesbehalve wetenschappelijk en alleen bedoeld om de burger te misleiden en abjecte politieke doelstellingen na te streven en te bewerkstelligen.

Het laatste wanprodukt op dit gebied was het WRR-rapport getiteld:
Dynamiek in islamitisch activisme. Aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten” 4)

Mediaprostitutie
Maar behalve de wetenschap laten ook de media zich -op enkele uitzonderingen na- hoe langer hoe meer prostitueren.
Daarom tracht de Vrijspreker met zijn opstelling in het alsmaar groeiende gat van de informatievoorziening te voorzien met een van het politieke establishment volstrekt onafhankelijke benadering van de actuele sociaal-economische en politieke ontwikkelingen.

Bronnen:
1) Primaat van de politiek op de helling – De lege staat, P.H.A. Frissen
2) Het primaat van de politiek is onzin – Een gesprek met Harry Borghouts
3) Het primaat van de politiek bestaat niet – Afscheidscollege van prof. mr. C.R. Niessen
4) Dynamiek in Islamitisch activisme. – WRR-rapport, april 2006

Zie ook o.a.:
WRR

Verder verschenen in deze reeks bijdragen:
(Sociaal)democratie = klassenstrijd (1): Van straatterreur tot ethnisch conflict
(Sociaal)democratie = klassenstrijd (2): “Ethnic cleansing” in Belgie
(Sociaal)democratie = klassenstrijd (3): Professor Plasterk, partij-ideoloog

© Harry Stulemeijer 2006. Alle rechten voorbehouden.

21 REACTIES

 1. In één woord geweldig! Een duidelijker beeld van de huidige socialistische ellende kan men niet geven.

 2. [4] Wat hier ook duidelijk naar voren komt is dat het collectivisme een terugslag is naar het middeleeuwse denken, het wensen van een sterke en grote staat met machthebbers die het leven van de horigen of onderdanen tot in detail kan regelen. Daartoe dienen de politieke fora, media en partijdenktanks tot middelen om het doel van dit, in essentie, middeleeuwse gedachtegoed te bewerkstellingen, d.w.z. een maatschappij waarin iedereen gehoorzaamt aan de grillen van een zichzelf benoemde elite.

 3. Pseudo-wetenschap en mediaprostitutie inderdaad Harry.

  Een beetje off topic misschien, maar sinds 9/11 ben ik eens wat meer naar de Kennedy moorden gaan kijken. Het is mij overduidelijk dat de CIA en andere corrupte lui van amerikaanse politieke elite erachter zitten, o.a George Bush senior.

  Wat denk jij ervan? Als ik zo vrij mag zijn?,

  In ieder geval, respectabele heer Cincinattus gelooft in de lone gunman: Lee Harvey Oswald theorie.

  Goeie site en samenvatting/speech:
  http://www.jfkmurdersolved….

  Intrigerende film:
  http://video.google.com/vid

  Ps: Excuses voor het off-topic gehalte

  Groeten,

  Achilles

 4. [1] [2] [3] [4] [6]
  Dank Henri, Hub, Sander, Albert, mrXL.
  Als het aan de revanchistische collectivisten ligt dienen de lidstaten van de EU:
  1) t.b.v. de bekering van de dhimmi-Christenen,
  2) die hun straf voor de Kruistochten, waar de socialisten niet aan meededen, niet mogen ontlopen,

  gaandeweg te worden voorbereid op de invoering van de sharia waarmee de oprichting van het EUrabisch kalifaat daadwerkelijk tot stand zal zijn gebracht.
  Groet,
  Harry

 5. [7]
  Achilles,
  Off topic,
  Dank voor de links. Ik zag de video. Biiiiiiiig deal. Reeeeeal hot stuff.
  Konden Machiavelli en Stalin nog wat van leren.
  De case krijgt wellicht nog een keer een staart. Of zou de mafia te sterk zijn ?
  [9]
  Dank, Bertus
  Groet,
  Harry

 6. [10] Alsje
  Het zal zeker nog een staart krijgen, die video is nog maar pas uit. Zolang het internet sterk blijft, krijgt de maffia geen kans 😀 In iedergeval, je kunt ze blijven volgen

  Nog meer video’s van Alex jones over 9/11 (mocht je toevallig wat tijd over hebben)

  De tweede link is de uitegebreide versie (second edition)alleen op mijn oude computer werd het geluid slecht, dus vandaar twee links.

  http://video.google.com/vid

  http://video.google.com/vid

 7. [13]
  Achilles,
  Ondanks computerproblemen heb ik de lange video helemaal gedraaid. Ik ben het helemaal met je eens. Er lijkt een onomstotelijke connectie tussen de moord op JFK en de aanslagen van 9/11. Die connectie ligt in de Struiken / Skulls & Bones.
  Ik kan iedereen aanraden de door jou aangegeven video’s te bestuderen.
  Groet, Harry

 8. [15] Harry, dank je
  Nog een tip: Dinsdag 2 Mei 20:30 uur; Peter R de Vries met een 2,5 half uur durende uitzending over JFK. Peter werkt samen met Wim Dankbaar van de site jfkmurdersolved.com

  http://sbs6.sbs.nl/modules….

  Ik vond JFKII zeker goed inderdaad, zeker ook het einde over Bush jr en John Kennedy jr die plotseling een vliegtuigongeluk krijgt. Net dat hij politiek actief werd.

 9. [16] Ach…Die Kennedy-clan is één van de meest corrupte klieks in de USA.

  Edward "Chapaquidic" Kennedy is allicht de meest socialistische senator van de US…een linxe elitist van de ergste soort en JFK jr zat al in het zelfde straatje als z’n oom.
  Politiek was aan de jonge Kennedy niets verloren , net zo min als er
  iets verloren zou zijn indien Ted Kennedy zou stikken op een coke-fuif.

  President Kennedy was allicht één van
  de betere presidenten na WOII (hetgeen met concurrenten als Jimmy Carter, Tricky Dickie Nixon , Slicky Willy Clinton en Struik Bush ook weer niet
  zo’n prestatie is) en zeker beter dan
  z’n opvolger Lyndon Johnson die de meest corrupte en desastreuze president van de USA is geweest (hetgeen met concurrenten als
  Wilson, Roosevelt en Struik Bush wel
  een presentatie is) hetgeen allicht meer te danken was aan het feit dat ie
  veel energie stak in het krikken van
  Marilyn Monroe dan aan een limited government overtuiging maar een ridder Lancelot was ie niet en een Jeffersonian al evenmin…

  En mediageile Peter De Vries komt te laat om de moord op te lossen…dat is 42,5 jaar geleden reeds gedaan met de arrestatie van de communistische weirdo Lee Harvey Oswald…

  Ik vermoed dat indien John Hinckley, Jr
  in 1981 succes had gehad bij zijn poging een US-president neer te knallen er nu nog boeken en films zouden verschijnen die zouden aantonen dat Hinckey het onmogelijk alleen gedaan kon hebben maar een pion was van de maffia, de USSR, de Cubanen en noem maar op….

  Groetz,

  Cincinnatus.

 10. [16]
  Dank je Achilles. Maar helaas gemist.
  Volgende x beter.
  [17]
  Cincinnatus,
  Ook al is de moord op een collectivistische Amerikaanse President -met alle respect- niet het einde van de wereld, toch schijnt het me niet onredelijk toe, dat er behalve om statistische redenen (JFK zal wel niet de enige vermoorde collectivistische Amerikaanse President blijven) ook om redenen van morele, politieke, strafrechtelijke en historische aard, ook al is het enige tijd later, een betrouwbaar wetenschappelijk, strafrechtelijk onderzoekje door een professionele, objectieve, integere, commerciele -desnoods mediageile- particuliere detective plaatsvindt.
  Ik ben van mening, dat elke belastingbetaler -en daar ben ik er een van-, daar recht op heeft. 🙂
  Groet, Harry

 11. [18] Och Harry,

  Van mij mag iedereen die dat wil en er interesse voor heeft, inclusief PR De Vries, de moord op Kennedy onderzoeken en worden voor zover dat niet gebeurd is, alle archieven betreffende deze moord meteen geopend en wie wat bijzonders meent te vinden moet dat maar melden maar ik vrees dat er niet
  meer bijzonders te vinden is dan bij de mislukte aanslagen op Reagan en Ford en de gelukte aanslagen op James A. Garfield (ff president in 1881) en
  William McKinley of de aanslag op John Lennon…een lonely gunner…

  Zelf heb ik Kennedy gewoon bijgezet bij het tientallen miljoenen namende
  tellende zwartboek van slachtoffers van het communisme…

  Groetz,

  Cincinnatus.

 12. [19]
  Cincinnatus,
  Toch zou het mij waarlijk geruststellen, wanneer ik er zeker van kon zijn ooit te kunnen inslapen met de gedachte, dat JFK door jou in ieder geval is bijgezet als slachtoffer van de *juiste* categorie moordenaars.
  Schande wie schande toekomt, zeg nou zelf.
  Groet, Harry

 13. [20] Harry,

  Nou…dan rest me in deze jou nog 1 m.i. interessant linkje (bekijk ook es de bijhorende reviews) te geven en je
  verder veel studieplezier in deze toe te wensen :

  http://www.amazon.ca/exec/o

  Groetz,

  Cincinnatus

Comments are closed.