Een praktijktoets voor het libertarisme
Een boek door Michiel van Notten


Libertarië in Dubai, vrijhandel in Hongkong, freestate in New Hampshire. Het zijn allemaal voorbeelden van experimenten of gevestigde systemen die op de een of andere manier de interesse van de libertariër moeten wekken. Maar verreweg het meest stichtende voorbeeld, waar we vandaag helaas veel te weinig over weten, is zonder twijfel Somalië, de enige staat ter wereld die geen centrale -overheid heeft.

Maar Somalië komt in de media alleen in termen van rampspoed aan bod. Oorlog, honger, vluchtelingen,… kortom chaos. Dat schijnt het enige te zijn waarmee het land getypeerd kan worden. Maar we zouden geen libertariërs zijn als we niet ook de afwijkende meningen omtrent dit land en zijn politiek systeem een plaats zouden geven. En dat is precies wat Michiel Van Notten heeft gedaan met zijn boek “The Law of the Somalis”.

Als bevoorrechte getuige (Michiel woonde 12 jaar in het land zonder overheid) weet Van Notten het rechtstelsel van de Somaliërs te beschrijven en te beoordelen vanuit een libertarische invalshoek. En dat, samen met de suggesties die hij doet voor de verdere ontwikkeling van het land in de richting van nog meer libertarisme en natuurrecht, de praktische voorstellen voor de inrichting van een vrijhandelszone en de rechtstheoretische beschouwingen van Frank van Dun over de kritarchie, maken deze studie van groot belang, niet alleen voor onze kennis over de werkelijke aard van deze Afrikaanse samenleving, maar vooral voor onze visie over onze eigen toekomst en de richting waarin wij haar moeten sturen.
Bij het schrijven van het boek heeft Michiel uitgebreid gebruik gemaakt van de adviezen van Frank van Dun.

Een uitgebreider bespreking van het boek vind je op www.liberatrian.nl/…

Wij hebben een klein aantal exemplaren van dit boek beschikbaar.
U kunt bestellen door overmaking van 25 euro (incl verz. kosten) aan het Libertarisch Centrum, onder vermelding van:
“Boek van Notten”.
Voor Bankgegevens klik op bovenste balk frontpagina onder “donaties”.

17 REACTIES

 1. Ik wil niet een pessimist zijn, maar was er niet juist in de hoofdstad Mogadishu een ontwikkeling bezig naar een soort Islamitische staat, waar de Sharia is ingevoerd, om "orde" te scheppen in de chaos en willekeurig machtsmisbruik van de krijgsheren?
  Ik sluit anarchie niet helemaal uit, maar Somalië lijkt op veel punten meer op een piratennest, waar iedereen met een gewapende bende ieder libertarisch grondrecht kan schenden.
  Ik meende laatst ook iets gehoord te hebben dat in de hoofdstad op een van de belangrijkste wegen om de zoveel meter een "grenspost" staat, waar de lokale bende de reizigers geld afperst.
  Vrij spel voor criminelen, islamitisch-fundamentalistische gekken en afpersers, en droogte, honger en armoede, is niet echt mijn idee van een libertarisch paradijs. Dan liever een minarchie met anarchistische trekjes, waar de religieuzen en krijgsheren, of private veiligheidsbedrijven, de fundamentele natuurrechten van Leven, Vrijheid en Eigendom moeten respecteren.

 2. Libertarie in Dubai?

  Weet je dat er geen godsdienstvrijheid is in Dubai? Er mag namelijk geen zending worden bedreven. Nou is zending voor sommige godsdiensten onlosmakelijk verbonden aan het uitoefenen van die godsdienst. Gevolg: die godsdiensten zijn dus niet vrij, en er is dus geen godsdienstvrijheid.

  Op het gebied van alcohol is het zo dat er van staatswege restricties zijn opgelegd. (meer restricties zelfs dan in Nederland)

  Het is in Dubai wel een van de vrijste wetgeving in het midden-oosten, maar om ze dan maar gelijk libertariers te noemen, gaat mij te kort door de bocht.

  Waarschijnlijk is op 1 punt Dubai erg libertarisch, (op welk punt zou ik graag willen horen) en maken enkelen dan dus de denkfout te stellen dat Dubai dan ook maar in het geheel libertarisch is.

  Op sommige gebieden denk ik dat Nederland, het zwaar socialistische Nederland, libertarischer is dan Dubai. Maar om Nederland dan ook maar Libertarie te noemen, lijkt mij net als Dubai Libertarie te noemen, veel te ver gaan.

 3. Voorbeeld van hoe de alcoholwetten in het libertarische Dubai luiden:

  "In order to buy alcohol to consume at home you are required to apply for a permit issued by, for some reason, the CID branch of the Dubai Police department. It is a painless process though the license has to be renewed annually."

  Een tip die een expat geeft die in Libertarie woont:

  "Tips: If you are moving to Dubai to live bring lots and lots of passport size photos (at least thirty) of you and any family members. Initially Dubai can seem a bureaucratic nightmare with permits and licenses required for absolutely everything to start life and every single application must be accompanied with at least three photos."

 4. [2] Ja, de berichten die op je afkomen, doen je nu niet erg verlangen om naar Somalie te emigreren!
  Die komen dan wel vanuit de "gevestigde media" en politici die daar graag een bevriende overheid hebben.
  Het verhaal van Michiel van Notten, die er 12 jaar woonde, klinkt heet anders.

 5. [3] "Weet je dat er geen godsdienstvrijheid is in Dubai? Er mag namelijk geen zending worden bedreven"

  Dubai, was een ander artikel. Dit hier gaat over Somalie.
  Maar wat betreft die zending weet ik toevallig dat familie van me in Dubai wel de "zending bedrijft". Hij woont daar met vrouw en kinderen, en dat gaat kennelijk erg goed.

 6. [2] Welke oplossing zie jij dan voor dit probleem? Een door clan-belangen verlamd parlement met een regering die per definitie corrupt moet zijn en een politiemacht die noch de onafhankelijkheid noch het respect kan genieten die noodzakelijk zijn om de orde te herstellen?
  De stelling van Van Notten is precies dat een centraal gezag de slechts denkbare oplossing is voor de problemen waarmee Somalië te kampen heeft. En waarom? Omdat de Somaliër au fond anti-autoritair is. Hij heeft, op een aantal niet onbelangrijke aspecten na, een natuurrechtelijke ingesteldheid en duldt geen onderworpenheid.

  Ik kan alleen maar mijn slotadvies herhalen: lees het boek! Het is bijzonder boeiend. En niemand verwacht dat we onze maatschappij nu plots allemaal met geitenhoedende clans gaan inrichten.

 7. [6] ten eerste, ik reageerde op de eerste 3 woorden van het artikel, die gaan wel degelijk over Dubai.
  Verder is het zo dat jouw familie blijkbaar ongestraft aan het zenden is in Dubai, maar ik zou ze maar waarschuwen, het is niet toegestaan en als het de machthebbers belieft, worden ze gestraft.

  [7] Maar noem Dubai dan ook niet Libertarie, want dat is het niet.

 8. Hong Kong daarentegen, ik heb er gewoond, is een prachtig voorbeeld van een gebied dat op weg was naar Libertarie. En je hebt er niet zo een last van extreem-religieuzen, bijkomend voordeel.

 9. [2][8]"Ik kan alleen maar mijn slotadvies herhalen: lees het boek!"

  Daar wil ik me bij aansluiten. Het boek laat een heel ander beeld zien van Somalië, overigens zonder dat de realiteit uit het oog verloren wordt – er wordt geen Utopia voorgespiegeld.

 10. [7] En, dat stukje op meervrijheid staat vol van beweringen en aannames zonder bronvermelding. Ik heb de schrijver van het stukje nog gevraagd waar hij zijn beweringen vandaan heeft gehaald, echter hij kon het niet objectief staven.

  Ik heb dan ook sterk het vermoeden dat veel informatie in dat stukje over Dubai afkomstig is uit een folder van het Dubai Bureau van Toerisme, of een ander PR-bureau van de overheid van Dubai.

  Je verwijzing naar het stukje op meervrijheid is irrelevant, immers het is subjectief geschreven.

 11. [10] Zou je je bevindingen (zowel persoonlijke vrijheden als economische vrijheden) over je periode in Hong Kong eens kunnen beschrijven en eventueel aanbieden aan Hub om dat op de site te plaatsen? Ervan uitgaande dat Hub zoiets een welkome aanvulling vindt. Ik ben er in ieder geval reuze benieuwd naar!

 12. [10] Hong Kong kent sinds China de baas is geworden toch nu ook werkeloosheid… Dat krijg je van socialisme.. wat in feite ook een vorm van religie is..

 13. [10] [13]
  Hallo Egor,

  Ik ben er eveneens benieuwd naar.
  Gelieve niet te vergeten in te zoemen op (social) housing en het mondjesmaat vrijgeven van land door de overheid.

  Ik kijk er alvast naar uit.

  Groeten,
  M

 14. [12] [9] Het gaat er blijkbaar niet goed in. Niet ik, maar andere auteurs noemen Dubai Libertarië. Ik heb daarvoor niet de kennis. Ook niet over Somalië, ten andere. Al wat ik weet is dat ik een interessant boek heb gelezen over deze samenleving die, als de auteur niet liegt, in belangwekkende mate als libertarisch, natuurrechtelijk, minarchistisch, enz… aangemerkt kan worden. En dat hetzelfde kan gezegd worden over de artikelen van vrijspreker en meervrijheid die ik over de andere voorbeelden heb gelezen.

  Welke stavingen zouden ten andere voor jou volstaan om een artikel als objectief aan te nemen? Een attest van het Ministerie voor Objectieve Informatieverstrekking? De werkelijkheid is wat ze is, maar onze kennis ervan is zal per definitie altijd beperkt zijn. En al zal een betiteling altijd wel wat overtrokken zijn, daarom gelijk met leugen of denkfout te gaan schermen is het kind met het badwater weggooien. Het uitbreiden en uitdragen van onze kennis over het het libertarisme is toch ons gemeenschappelijke doel, niet?

  The truth is not for all men, but only for those who seek it (Ayn Rand).

 15. [5] [8]
  Hub, Arjen,

  Ik wil ook absoluut niet een centralistische, dictatoriale overheid in Somalië. Ik zie meer iets in een zo anarchistisch mogelijke minarchie. Hoewel ik persoonlijk geen absoluut overtuigd libertariër ben. Maar dan wel met een overkoepelend (natuurrechtelijk) rechtssysteem dat de gewapende Somali’s kan organiseren en "onderwerpen" aan dat natuurrecht, en dat natuurrecht kan verdedigen tegen buitenstaanders die dit niet accepteren.
  Natuurlijk kan ik automatisch denken dat alle geluiden uit de reguliere media een soort staatspropaganda zijn, maar dat zou wel een beetje een blinde aanname zijn. Als ik hoor dat op wegen meerdere bewakingsposten zijn, die een bedrag eisen om je door te laten, riekt dat toch erg naar roof, of op z’n minst een soort belasting (en dat is volgens libertariërs hetzelfde). En als ik hoor dat islamitische fundamentalisten proberen de grootste Somalische stad in handen te krijgen, de "officiële" hoofdstad zelfs, doet me dat denken aan Afghanistan. Ook daar heeft de Taliban gebruik gemaakt van het machtsvacuüm van concurrerende krijgsheren, en de boel overgenomen.
  Ik hoop natuurlijk dat het natuurrecht overleeft, en ook de niet-natuurrechtelijke elementen uit de Somalische gewoonte worden geschrapt, maar ik vrees dat een enigszins georganiseerde overheid, op z’n minst een soort overkoepelende regeling van de milities van krijgsheren en andere gewapende Somali’s, nodig zal zijn om te voorkomen dat één of enkele krijgsheren (of nog erger, de fundamentalisten), de zwakkere facties één voor één verslaan en inlijven.
  Ik heb nog een site gevonden over het boek (in het Engels):

  http://www.liberalia.com/ht

  En ik zal de gegeven link in het artikel eens bekijken.

Comments are closed.