Na veel geharrewar besloot de Tweede Kamer in februari van dit jaar met overgrote meerderheid het regeringsplan tot deelname aan de militaire NATO-missie ISAF in Afghanistan te steunen. Een duidelijk voorbeeld van een echte (sociaal)democratische beslissing: een grote meerderheid van de Kamer steunt het regeringsvoorstel. Grote Meerderheid, iedereen gelukkig.
Maar is dat wel zo ?

Is bijvoorbeeld de “fractie” van D’66 gehouden die beslissing te steunen ?
Of anders: Stel, dat de beslissing over die oorlog, of welke andere oorlog dan ook, met 148 of 149 van de 150 stemmen vóór zou zijn genomen. Zouden die tegenstemmers of onthoudingen dan verplicht kunnen worden die beslissing te steunen ?

Democratische spelregels schijnen te eisen, dat dat wel het geval is. Bovendien verdienen onze jongens toch “ons aller” steun, zodra ze eenmaal daar zitten? Maar hier blijken nog een paar andere (veel wezenlijker) vragen een rol te spelen.

Ethische vragen
De meest voor de hand liggende vraag is, of, sowieso bij vraagstukken van leven en dood, van oorlog en vrede, niet elke beslissing een individuele beslissing is – althans zou moeten zijn. Hoe verhoudt deze vraag zich tot het collectivistische standpunt, dat men “solidair” moet zijn ?

En nog zo’n wezenlijke vraag: Wie stelt zich verantwoordelijk, als zo’n missie op een fiasco uitdraait ? Een dergelijk gevolg zou zich in de gegeven situatie heel makkelijk kunnen voordoen. Maar ik heb over dit soort vragen geen enkele politicus gehoord !
En ofschoon het Srebrenica-debakel Nederland nog vers in het geheugen ligt en een groot aantal ernstig getraumatiseerden heeft opgeleverd, wordt door de overgrote meerderheid van de politici op lichtzinnige gronden opnieuw een ernstige “(sociaal)democratische” beslissing genomen, die alle partijen bindt.

-Moet die (sociaal)democratie daar in het streng islamitische Afghanistan werkelijk zo nodig gevestigd worden, laat staan, dat Nederland daarbij betrokken moet worden ?
-Is islamitische terreur niet vaak juist een gevolg van het Westers (sociaal)democratisch imperialisme ?
-Speelt hier niet een blank (sociaal)democratisch superioriteitsgevoel t.o.v. een andere cultuur mee ?
-Wat bedoelt men in dit verband dan met de “multiculturele samenleving” ?
-Gaat Nederland in Afghanistan proberen een (sociaal)democratische samenleving helpen weder op te bouwen ??

Hamvraag
-Is (sociaal)democratie eigenlijk wel zo’n absoluut betrouwbaar, vrijheidslievend, vreedzaam beginsel ?
-Vertaalt het zich hier niet weer in een ethnisch collectivisme, een racistisch groepsdenken, net als onder het bondgenootschap tussen Amin Al-Husseini en Hitler ?

© Copyright 2006 Harry Stulemeijer. Alle rechten voorbehouden.

Relevante Bronnen:
Vertel het je kinderen: Van Armeense Genocide tot Eurabisch Kalifaat
Goodbye Europe
Een Islamitisch Europa, Muammar Al-Qadhaffi op Al Jazeera, 10 april 2006
Frankfurter Constitution 1848-1849 for a German Confederation
Het democratisch dictaat van Woodrow Wilson’s Fourteen Points, 1918
The best democracy money can buy – Greg Pallast
What are democratic principles for ?
Cincinnati Black Blog- “democratische” kernwaarden
GN3

Andere bijdragen in de reeks (Sociaal)democratie = klassenstrijd:
Het primaat van de individuele vrijheid
Een socialistisch partij-ideoloog
Ethnic cleansing in Belgie
Van straatterreur tot etnisch conflict

Klassiek-liberalisme (auteur: Albert Spits):
Fundering
Status
Gevaren Islam
Gevaren: Corporatisme

Islamosocialisme – Racisme – EUrabisch Kalifaat:
De Oemma zet voet in EUrabia
Multiculturele apologie en de stichting van EUrabia
EUrabia en de vijfde colonne
Islamofilie
Islamofilie (2)
EUrabia of de sluipwegen van de Islamitische terreur
Strafrecht, terreurbestrijding of sharia ?
Strafrecht, terreurbestrijding of sharia ? (2)
Normen en waarden: Veiligheid = ZELFRESPECT en Istanbul = CONSTANTINOPEL

Verdere webpagina’s:
Kim Winkelaar: Het Stockholm-syndroom
Ronald Plasterk: Sharia en Grondwet
Afshin Ellian: Sociale cohesie en Islamitisch terrorisme, oratie

48 REACTIES

 1. "-Is islamitische terreur niet vaak juist een gevolg van het Westers (sociaal)democratisch imperialisme ?"

  Doet me denken aan de nep-academicus Ward Churchill die de doden in het WTC (waaronder mijn vrienden en vroegere collega’s! — Yes, it is fucking personal.) kleine Eichmanns noemde.

  Het causale verband tussen dit vermeende imperialisme en de moslim terreur ontbreekt mijns inziens volledig.

  Dat je vind dat we niet naar Afghanistan moeten gaan is je goed recht en ik respecteer dat, maar ik vind het beter om NU daar te vechten dan STRAKS hier.

  "People sleep peaceably in their beds at night only because rough men stand ready to do violence on their behalf." , – George Orwell

  Welterusten, Harry. 😉

 2. [1]
  James McNamara,

  "Het causale verband tussen dit vermeende imperialisme en de moslim terreur ontbreekt mijns inziens volledig."

  Wees eerlijk, je schijnt het niet te begrijpen of je hebt de linkjes niet geraadpleegd, vriend: die oorlog is in Europa al praktisch uitgevochten.

  Het causale verband ligt in het feit, dat Westerse democratie een verkapte vorm van dictatuur is, zoals moge blijken uit de linkjes.

  Dat geldt niet alleen voor EUrabia, maar ook voor de VS. De verdachtmaking inzake de slachtoffers van de WTC-aanslag is niets minder dan een perversiteit. En dat behoor je te weten.

  Ben je de pacificaties van de extreem-collectivisten, mensen als Solana, de EUrabieren van het Europese establishment vergeten ?
  Of draag je geen kennis van de broeinesten in de Íslamitische ghetto’s ?
  Op welke planeet woon je ?

  Nog wat info over de Afghaanse oorlog (om in te burgeren ;-)):
  1. Al Qeida: Osama Bin Laden
  The Afghan War: the CIA-connection with Osama Bin Laden’s Al Qeida.
  Muslim Brotherhood connection. International Islamic Front for Jihad Against the United States and Israel

  Links:
  . http://www.saag.org/papers5
  . http://www.public-i.org/exc
  . http://mondediplo.com/2001/
  . http://www.fbi.gov/congress
  . http://i-cias.com/e.o/qaida
  . http://www.senate.gov/~rpc/
  . http://www.washingtoninstit
  . http://www.csmonitor.com/20
  . http://www.fbi.gov/congress

  2. American Oil Company UNICAL doing business with the Jihad movement, today and yesterday.
  Links:
  . http://www.questionsquestio
  . http://jurist.law.pitt.edu/

  3. Osama Bin Laden proclaims his allegiance to Ottoman Empire and its notion of Islamic dominion.
  Link: http://www.larouchepub.com/

  Veel leesplezier !

 3. "Is islamitische terreur niet vaak juist een gevolg van het Westers (sociaal)democratisch imperialisme ? "
  Niet een gevolg toch, maar een reactie, zonder twijfel. De ene dictatuur en de andere bevechten elkaar. Aan de andere kant is er in de Amerikaanse democratuur meer individuele vrijheid voor meer mensen dan in een land met islamitische terreur.

 4. [3]
  Tofuburger,
  Door hun militaire interventies in het Midden-Oosten they (het Amerikaanse politieke establishment) threw the shit into the fan, didn’t they ?
  Groet, Harry

 5. Harry interessant stuk,

  Volgens David Icke is de Islam ontstaan doordat het Vaticaan de Arabische stammen verenigd nodig had om Jerusalem te veroveren. Vandaar de raakvlakken met de bijbel. Geloof het of niet.

  Er schijnen ook verbanden te zijn tussen de Tempeliers en de Assasijnen.

  Maar goed over je stuk, zeer interessant die link over de samenwerking tussen Hitler en een aantal Zionisten voor de entlosung naar Palestina.—> Amin Al Husseini. Wederom geloof het of niet niet.

  Maar nu dit: mij is altijd geleerd dat oorlog zinloos is

  Maar het is het nu toeval dat na de 1e en 2e wereldoorlog de VS als winnaar naar voren kwamen? Of is het superstrategische planning?

  Wallstr & rise of Hitler
  http://www.reformed-theolog

  Wallstr & and the Bolshevik revolution
  http://www.reformed-theolog

  The New U.S.-British Oil Imperialism
  http://www.oilcompanies.net

  En is hebben Standard oil, de centrale bankiers en het militair industrieeel complex niet vreselijk aan de oorlogen verdient? En hun macht uitgebreidt?

  Zijn de extreme ideologieen Hitler (fascisme) en Stalin (Communisme) niet bewust door een andere macht tegenover elkaar uitgespeeld?

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Hitler in 11 jaar tijd? Uit het niets de dodelijkst oorlogsmachine wist op te bouwen die de mensheid ooit gekend heeft?

  Groeten,

  Achilles

 6. [5]
  Weet je, Achilles, de plaatselijke begrafenisondernemer hier verdient aardig aan de sterfgevallen alhier.
  Weet je wat ik denk?
  ‘Wie heeft er belang bij?’
  Ik denk dat hij in feite een massamoordenaar is, die zijn broodwinning aldus bij elkaar schraapt.
  Dat mensen voordelen behalen uit bepaalde situaties, kan een blijk zijn van zakeninstinct en/of mogelijkheden zien n.a.v. een gegeven situatie.
  Het is beslist NIET noodzakelijk dat diegenen die voordeel behalen uit een situatie, die situatie DUS (???) ook hebben gecreeerd!!!

 7. [7] Helemaal mee eens Beek,

  Maar als die begravenisondernemer, nu in gifpillen handelt, die in het lichaam zijn gevonden van dat boeren echtpaar, dat land bezit naast zijn begraafplaats? En waarbij tevens ingebroken is bij de notaris over de erfpacht? 😀

  Maar ik begrijp je, voordeel ergens uit halen kan ook gewoon het lot zijn/ geografische liggingen etc.

 8. Harry, is het niet zo dat het gewoon om macht gaat. De islamitische machthebbers (willen hebbers) willen niet dat het volk het religieuze juk afwerpt. Men wil, onder het mom van religie, heersen. De democratie, met al zijn fouten, laat de mens meer vrijheid en waarborgt een mogelijkheid om er onderuit te komen (dat is wat wij allen hopen).
  Hoe je het ook went of keert: het gaat, banaal als het weer eens is, gewoon om de macht over andere mensen. De rest is bijzaak/windowdressing.

 9. Ik begrijp uit de opmerkingen in dit artikel dat Harry S. het cultuurrelativisme aanhangt.
  Kannibalisme? Moet men begrip voor hebben, is cultuurbepaald.
  Vrouwen als dieren behandelen? Is ook cultuurbepaald. Heeft de ‘westerse’ mens niets over te zeggen, noch mag hij pogen hier enige bevrijding te brengen.
  Kinderoffers? Ach, als die cultuur dat belangrijk vindt, wie zijn die arrogante westerlingen om dat te verwerpen?
  Eerwraak? Je zus vermoorden omdat zij ‘afvallig’ werd, door haar hoofddoek niet langer te dragen, of doordat zij het christelijk geloof ging aanhangen? Heeft de ‘westerse’ mens niets over te zeggen: dat is nu eenmaal ‘hun’ cultuur.
  En zo kan men wel even doorgaan.
  Als het libertarisme de onverschilligheid van het cultuurrelativisme aanhangt, is het op weg naar nihilisme en de onverschilligheid die daarmee samenhangt.

 10. [10] Libertarisme kan wel degelijk volledig ignorant zijn van andere culturen en de ‘gevaarlijke’ utopische en universele neigingen die Harry te kijk zet negeren. Dit is het libertarisme van Oakeshott. Hij koppelt conservatief aan liberaal. De continue traditie van West Europa (in het bijzonder voor deze Engelsman natuurlijk in de UK) maakt dat een liberale maatschappij hier onvermijdelijk is. Andere societies hebben daar verder niets mee te maken, en kunnen dit ook niet begrijpen op de manier waarop wij dat begrijpen.

  Natuurlijk gaat deze manier van kijken volledig voorbij aan het feit dat culuren elkaar al sinds Marco Polo naar China ging beinvloeden; grofweg gezegd kun het negeren van iets dat we tegenwoordig globalisering noemen.

 11. [5]
  Achilles,
  "Maar goed over je stuk, zeer interessant die link over de samenwerking tussen Hitler en een aantal Zionisten voor de entlosung naar Palestina.—> Amin Al Husseini. Wederom geloof het of niet niet."

  Dat is helaas niet juist, Achilles. Hitler wilde de Joden naar Palestina deporteren, maar Al-Husseini, die daardoor zijn missie bedreigd zag, stak daar een stokje voor en instigeerde de Endlösung van de Joden in Europa.

  “Maar het is het nu toeval dat na de 1e en 2e wereldoorlog de VS als winnaar naar voren kwamen? Of is het superstrategische planning”

  Lijkt me een retorische vraag, Achilles. Sinds de Amerikaanse interventie in WO-1 is er sprake van een militair-industrieel complex MET EEN EIGEN POLITIEKE AGENDA. De laatste President die er ernstig voor durfde te waarschuwen was de zeer populaire President Eisenhower in een Congrestoepraak, vlak voor het einde van zijn presidentschap.
  Dat die waarschuwing terecht was blijkt o.a. uit de moord op JFK. Maar dat verhaal valt buiten de scoop van mijn betoog.

  “Zijn de extreme ideologieen Hitler (fascisme) en Stalin (Communisme) niet bewust door een andere macht tegenover elkaar uitgespeeld? Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Hitler in 11 jaar tijd? Uit het niets de dodelijkst oorlogsmachine wist op te bouwen die de mensheid ooit gekend heeft? ”

  Goede vragen. Zie bovenstaand antwoord.

  [9]
  Peterk,
  “Hoe je het ook went of keert: het gaat, banaal als het weer eens is, gewoon om de macht over andere mensen. De rest is bijzaak/windowdressing.”

  Discussieloos. Maar je wilt toch, veronderstel ik, wel graag weten, wie je vrienden en wie je vijanden zijn ?

  Al-Husseini is zorgvuldig uit onze geschiedenislessen geweerd. Toch leeft de geest van deze oorlogsmisdadiger, die NB door de Britten -tegen vele protesten met name uit de Moslimwereld- werd vrijgelaten, voort in de islamitische terreur. De islamitische terreur die we kennen is nog jong. Hij vloeit voort uit de Pan-islamitische gedachte van Al-Husseini. Deze knaap is de oprichter van de Arabische Liga (oorspronkelijk Egypte, Syrie, Jordanie, Libanon, Saoedie-Arabie en Irak), de Opperste Islamitische Raad en De Moslim Broederschap, de moeder van de huidige Egyptische Islamitische Jihad en de Hamas. Al-Husseini zou de oud-oom zijn van Yasser Arafat, die in elk geval onder hem heeft gediend en die zijn (Nazi-)methodes heeft geleerd.

  De Moslim Broederschap preekt de Wahhabitische Islam , die zich bedient van gewelddadige middelen om de Moslimwereld te bevrijden van zijn niet-Islamitische elementen. Hij voorziet een Pan-Islamitisch Imperium, waar de strikte Islamitische wet –sharia- voor iedereen geldt.

  Al-Husseini is de man die na de oorlog gezorgd heeft voor vluchtwegen van duizenden Nazi’s. Deze vergiftigden met hun Jodenhaat mede het politieke klimaat in de moslimwereld en zetten hun campagne in de Islamitische wereld tegen de Joden onverdroten voort.

  Groet, Harry

 12. De Groot Moefti van Jeruzalem (fam. van Arafat?)

  Akkoord, maar wie is erger? Wie weet hoever onze overheid zou willen gaan als ze de gelegenheid zouden krijgen. Daarom is mijn motto: Vertrouw niemand die wil heersen over anderen en daarbij niet uit eigener beweging met de juiste beperkingen voor zijn eigen functie komt. In het kort: iedere overheid in het hok.
  Je kunt niet in het hoofd van anderen kijken.
  De Japanners hebben een zegswijze gehad: een man heeft zes gezichten en drie harten. De harten zijn daarbij het meest interessant. Het eerste hart kan iedereen zien. Het tweede hart alleen de famillie en beste vrienden. Het derde hart kent alleen hijzelf. Er is niemand anders dan hijzelf die dat derde hart ooit zal zien.
  Het leek mij een goed idee om dat gegeven aan de overheid te koppelen. Dan kom je nooit gedrogen uit.

 13. [13] Oke, laten we aannemen dat de jodenhaat er bij Hitler al van beginsafaan in zat.

  Oke het antwoord op mijn vragen lijken mij dan: Ja

  Bedankt 😀

  Toch denk ik niet dat je teveel naar de amerikaanse overheid en hun agenda’s moet kijken sinds WO 1, het begon al veel eerder met de oprichting van de fed, wat een gewone particuliere buitenlandse Rothschild bank is.

  Talking about the United States as if it were an independent country is silly. American politicians pawned U.S. sovereignty in 1913. Ever since, U.S. soldiers have been bullyboys for international bankers, and nothing else.

  The American taxpayer and soldier made the First World War possible. It started just six months after the establishment of the "Fed".

  Its purpose was to increase debt, cripple the great European nation states, slaughter a generation, and establish two of the bankers’ pet projects: Communism (Russia) and Zionism (Palestine.) After the war ended, banker world government — The League of Nations (a.k.a., "The League to Enforce Peace") was established.

  Zoals Kennedy al zei: kijk naar de werkelijke macht: de makers van het geld.

  Rothschild

  Ik begin er steeds meer van te geloven!

  Kortom de libertariers hier moeten niet zeuren dat ze niet vrij zijn als ze wel een bankrekening hebben!

  En de media met het fabeltje dat Bill Gates de machtigste man ter wereld is?
  😀

  Geloof het of niet.

  De geschiedenis(boekjes) worden geschreven door overwinnaars.
  Napoleon

  PS: Zou je moeten oppassen met het verkondigen van de waarheid? Ik hoop niet dat de AIVD me kan traceren ofzo. 😀 Jij noemt ze: ZE, ik noem ze: Illuminati, wat waarschijnlijk ook niet helemaal juist is….Laat ik ze dan maar Internationale bankiers noemen…

  Groeten,

  Achillias

 14. [14] Met veel eerder bedoel ik: al sinds de Franse revolutie, toen verschillende aristocraten en koningshuizen schulden hadden bij de bankiers en daarna zelfs het Vaticaan dat naar het schijnt rond 1823 volledig in handen van de bankiers was.

  Groeten,

  Achillias

 15. [15] ik krijg het onprettige gevoel hier dat jouw betoog een samenzwering van "de" joden (redenering: internationale bankiers, Rothschild = joden)gaat onthullen, iets in de geest van de protocollen van Zion of zo…

 16. Nee die protocollen zijn vervalst door jodenhaters daar kwam ik later achter. Daar ben ik ook niet verder naar op zoek gegaan

  Ik zeg dat de bankiers en uit een aantal bronnen lees ik dat de Rothschilddynastie de grootste en de machtigste zijn. Het is een feit dat de Rothschilddynastie van joodse afkomst is.

  Ik denk verder dus dat de internationale bankiers de touwtjes in handen hebben.

  Dat vele bankiers joden zijn wil nog niet zeggen dat je een antisemiet bent als je het over bankiers hebt.

  First, people with money machines tend to have a lot of friends. The bankers helped their friends establish monopolies in oil, chemicals, pharmaceuticals, transportation, media,etc. and took a healthy stake. As you can imagine, these people are thick as thieves. Lawyers, journalists and intellectuals all vie for a piece of the action. (Servicing this cartel of cartels is what passes for success these days.)

  The bankers’ first precaution is to buy all the politicians. The second is to buy the major media outlets in order to promote the illusion politicians make decisions and represent our interests. The third precaution is to take control of the education system, ensuring that people stop thinking at an early age.

  Then the bankers use the government and media to convince us that religion, nationalism and nuclear family are unfashionable, and we want what they want.

  We "want" world government ("globalisation"). The bankers need to eliminate nation states, freedom and democracy in order to streamline their business and consolidate their power. The UN, the IMF and World Bank, — glorified loan sharks and collectors — will make the laws.

  We "want" diversity. Countries are not allowed to maintain their national identities or traditions. Last Christmas, Gary Doer, my provincial premier tried to rename the Christmas tree at the legislature a "multicultural tree." Diversity is respecting every culture but our own. Every nation must be heterogeneous and disparate as a box of Smarties — no one in a position to challenge the bankers.

  h ttp://achtergeslotendeuren.punt.nl

 17. Kortom wat ik wil zeggen is dat de elite die bestaat uit bankiersfamilies, oliefamilies, en nog een aantal andere takken transport, staalbouw etc.

  En dat deze families alleen maar op macht uitbreiding uitzijn, je kunt zine dat in de loop van degeschiedenis keer op keer dezelfde mensen voordeel uit conflicten halen. Deze zucht naar macht van de elite is IEDEREEN slachtoffer van dus: Joden, Christenen, Islamieten Hindoes en Belgen!

  De grote truc die vaak toegepast wordt is het creeren van schulden waardoor landen afhankelijk worden van banken en de het bankencartel zijn macht kan uitbreiden. Wat tegenwoordig ver verbreidt en erg succesvol is.

  Het zou dan gaan om de volgende families waar dus ook een hoop NIET JODEN bij zitten:

  De 13 bloedlijnen der hoogste ‘Illuminati’ broederschap zijn de families;
  Astor Li (China)
  Bundy Onassis
  Collins Reynolds
  DuPont Rockefeller
  Freeman Rothschild
  Kennedy Russell
  Van Duyn
  Hiervan zijn ondermeer de Disney familie, de familie Krupp en de familie McDonald vertakkingen. Ook de minder bekende familie Payseur (zij dragen Rothschild bloed in zichzelf mee) is een sleutel binnen de top der ‘Babylonische broederschap’. In deze bloedlijnen zit de Merovinger bloedlijn verweven (ingetrouwd), welke de bloedlijn vormt der Europese koningshuizen die allen verwant zijn aan het Britse koningshuis

 18. [18] Achilles,

  Lees jij niet een beetje teveel Fritz Springmeyer ?

  Groetz,

  Cincinnatus die de CD "13 bloodlines" ook ergens heeft slingeren.

 19. [16] Ik word hier ook een beetje moe van. Ik zie dat de Prieuré de Sion nog niet genoemd is, maar dat zal ook wel niet lang meer duren.

  <diepe zucht.>

 20. [19]Ja die naam ben ik tegen gekomen op achtergeslotendeuren.punt.nl
  maar de laatste tijd surf/lees ik vaak op

  http://www.rense.com
  http://www.savethemales.ca
  http://www.davidicke.com
  h ttp://achtergeslotendeuren.punt.nl
  http://www.niburu.nl

  Vooral de weblog: achtergeslotendeuren.punt.nl is een goeie: ene Hermes geeft daar een hoop info daar op z’n weblog.

  Met vriendelijke groet,

  Achilles [20]

  Ja James, sorry voor het off topic gehalte maar ik vind t erg boeiend, de priorij van Sion idd, moet ik me ook een s meer inverdiepen, de Davinci code en het Berlini mysterie heb ook al gelezen. Wellicht een verkapte hint naar de wereldregering van bankiers?

  Groeten,

  Achilles

  Ps: ik ben niet makkelijk beinvloedbaar ofzo, ik vraag me zeker ook af waarom David Icke die debiele verhalen over ufo’s en Lizard’s op z.n site en z’n boeken zet maar als hij dat niet zou doen zouden dan z’n boeken verkocht mogen worden?

 21. [21] Hoi Achilles,

  Ik doelde niet op de Da Vinci Code, maar op een ander boek. Misschien dat je dit herinnert, maar recentelijk was er een plagiaat proces in het Verenigd Koninkrijk over de Da Vinci Code en een ander boek (gepubliceerd in de jaren tachtig).

  De naam en schrijvers zijn mij even ontschoten, maar Google is ieders vriend. Leuk leesvoer in ieder geval. Maar neem het niet *te* serieus.

 22. Ik heb het even voor je opgezocht.

  Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln: The Holy Blood and the Holy Grail

 23. [21] Achilles,

  Mijn tip over dat Kennedy-moord-boek heb je in de wind geslagen….

  laat ik je wat anders vertellen :

  Jaren terug sprak ik met een kerel over genoemd soort zaken :

  Wist je dat Churchill ook bij de puntmutsen zat, vroeg ie ?

  Ga toch weg , man ! Churchill was geen puntmuts !

  Toch wel !

  Wacko ! Hoe kom je aan die onzin ?

  Tis geen onzin dude ! Ik kan het bewijzen !

  En toen copieerde ie me de Springmeier-ceedee

  En Achilles ! Het is verdomme waar ! Op de CD staat een fotootje van Churchill
  tussen de puntmutsen.

  nu heet ik niet Achilles en dus dacht ik meteen aan een vervalsing…maar de foto bleek echt….

  Fritz Springmeyer dude…

  http://www.mindcontrolforum

  Laat ik er nog bij vertellen dat de kerel die me dit bizarre feit meldde,
  correspondeerde met 1 van de Hertha Sisters….

  Dag Achilles.

  Cincinnatus (zonder muts)

 24. Sorry voor de late reactie maar goed.

  [23] Oke bedankt zal t ook s lezen!

  [24] Beste Sir Cincinnatus, gelooft u nog steeds het officiele Warren rapport over de moord op Kennedy, en Lee Harvey Oswald als wacko lonegunman?

  Hitler zou trouwens ook deels van joodse afkomst zijn…Ik geloof het niet direct maar zoals met alle geschiedenis, nader onderzoek is noodzakelijk, Churchill met een puntmuts..ik geloof t wederom niet direct maar nader onderzoek is noodzakelijk.

  Of zou die toch in de tuinkabouterbizniz hebben gezeten? 😀

  Groeten, Achilles

 25. [url=http://www.walkingthinice.c…]maxis caller ringtones[/url] http://www.walkingthinice.c… <a href=http://www.walkingthinice.c…>maxis caller ringtones</a> [url=http://pigmej.eu/wp-content…]online casino games[/url] http://pigmej.eu/wp-content… <a href=http://pigmej.eu/wp-content…>casino games</a> [url=http://pigmej.eu/wp-content…]casino online italia[/url] http://pigmej.eu/wp-content… <a href=http://pigmej.eu/wp-content…>casino online italia</a> <a href=http://www.tristatephotogra…>internet casino poker</a> [url=http://www.tristatephotogra…]internet casino poker[/url] http://www.tristatephotogra… [url=http://www.walkingthinice.c…]pcs ringtones sprint vision[/url] http://www.walkingthinice.c… <a href=http://www.walkingthinice.c…>pcs ringtones sprint vision</a>

 26. <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>roulette online gratis</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]roulette online gratis[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]payday loan toronto[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>payday loan toronto</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]debt reduction credit card consolodation[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>debt reduction credit card consolodation</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]poker gratuites cadeau[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>poker gratuites cadeau</a> http://360.yahoo.com/blog-8… [url=http://360.yahoo.com/blog-8…]stanza poker[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-8…>stanza poker</a>

 27. http://360.yahoo.com/blog-5… <a href=http://360.yahoo.com/blog-5…>application card credit instant</a> [url=http://360.yahoo.com/blog-5…]application card credit instant[/url] [url=http://360.yahoo.com/blog-N…]casino en lí­nea[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-N…>casino en lí­nea</a> http://360.yahoo.com/blog-N… [url=http://360.yahoo.com/blog-W…]prepaid visa credit card[/url] <a href=http://360.yahoo.com/blog-W…>prepaid visa credit card</a> http://360.yahoo.com/blog-W… [url=http://360.yahoo.com/blog-5…]reglamentos poker[/url] http://360.yahoo.com/blog-5… <a href=http://360.yahoo.com/blog-5…>reglamentos poker</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>slotmachine online spielen</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]slotmachine online spielen[/url]

 28. [url=http://pasadenadrive.com/wp…]consolidate credit card loan[/url] <a href=http://pasadenadrive.com/wp…>consolidate credit card loan</a> http://pasadenadrive.com/wphttp://www.memoriesofmatthe… [url=http://www.memoriesofmatthe…]casino classic[/url] <a href=http://www.memoriesofmatthe…>casino classic</a> http://www.teachinglatin.co… [url=http://www.teachinglatin.co…]download free ringtones for virgin mobile phone[/url] <a href=http://www.teachinglatin.co…>download free ringtones for virgin mobile phone</a> http://www.memoriesofmatthe… <a href=http://www.memoriesofmatthe…>play keno</a> [url=http://www.memoriesofmatthe…]play keno[/url] http://www.topgolfproduct.c… <a href=http://www.topgolfproduct.c…>instant payday loan</a> [url=http://www.topgolfproduct.c…]instant payday loan[/url]

 29. <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>juegos para poker pc</a> http://blog.360.yahoo.com/b… [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]juegos para poker pc[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]download metro pcs ringtones[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>download metro pcs ringtones</a> http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>no teletrack payday loan</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]check loan no payday teletrack[/url] [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]best internet casino[/url] http://blog.360.yahoo.com/b… <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>best internet casino</a> [url=http://blog.360.yahoo.com/b…]live poker game[/url] <a href=http://blog.360.yahoo.com/b…>live poker game</a> http://blog.360.yahoo.com/b

Comments are closed.