Mijn grootvader, een Aalterse boer, zei dit, met pretoogjes, over de geitenbok van zijn buurvrouw, Eugenie. Maar ik denk dat hij dat wel als scherts bedoelde. Waar ik het vandaag over wil hebben is bittere ernst. Zo iets dat een mens doet beseffen wat de geur van een opengebarsten pestbuil moet zijn geweest.

Het stadsbestuur van de Canadese hoofdstad Ottawa buigt zich over een ‘fragrance ban’, een geurverbod. Ja, u leest het goed. Een verbod op parfum, deodorant, geurige wasverzachter, etc… Er bestaat kennelijk geen grens aan het menselijke vermogen tot idioterie.

Wat in hemelsnaam kan een mogelijk argument zijn voor op het eerste (en wat mij betreft ook het tweede) gezicht groteske maatregel, die in 2000 reeds werd uitgevaardigd door stad Hallifax en nadien ook door enkele universiteiten. Vandaag kent de o zo fris ruikende maritieme provincie Nova Scotia een ware geurhysterie. Want wat dacht u? Het gebruik van chemische geurstoffen is schadelijk voor de medemens met overgevoelige neus. Een geluk dat uien en andere winderigheid veroorzakende levensmiddelen nog niet op het lijstje van olfactorische irritanten zijn geplaatst. Wat zou de kwaliteit van het leven zijn zonder chili, om maar iets te noemen?

MCS of Multiple Chemical Sensitivity, is naam van het probleem dat de ‘scent free awareness’ beweging – het idee alleen doet een weldenkend mens al billenkletsen over de grond rollen – probeert bij te schrijven op de lijst van sociaal verzekerbare aandoeningen. Sommige onderzoekers schatten dat meer dan 20% van de bevolking in de geïndustrialiseerde landen er last van heeft, al zijn de meesten onder hen zich daar niet eens van bewust. So, what’s the big deal then? Volgens weer andere wetenschappers is MCS gewoon larie. En Dr. Ronald House, een epidemiologist uit Toronto, zegt dat er medisch gesproken geen ziekte is, maar dat de slachtoffers niet veinzen. Ze geloven echt dat hen iets mankeert. Hij noemt het een “massa-psychogene ziekte”.

Wat er ook van zij, de beweging vindt dat een ernstig probleem als MCS niet langer onder de mat geveegd kan worden en dat die arme drommels dringend een steuntje in de rug verdienen. Het doodzwijgen en het stigmatiserende taboe rond deze ernstige ziekte kan niet langer door de beugel. De url van www.mcsurvivors.com doet zelfs vermoeden dat de ziekte een vreselijke killer is. Misschien moeten we een dag van de vrije neus uitroepen (hoewel, hoe vrij is de neus als straks de geurpolitie het ochtendlijk badkamerritueel gaat controleren, een overheidstaak waarvan men over een paar decennia zal zeggen dat zij tot zoals onderwijs tot de kerntaken van de staat behoort en die gefinancierd kan worden met een € 0,00001 heffing per geurpartikel verspreid en geregistreerd telkens als u een daartoe speciaal ontwikkelde tolpoort passeert). En met een beetje subsidie krijgen we misschien een stinking pride parade om de emancipatie van de aan MCS lijdende medemens te bevorderen.

Verdenkt u er mij nu niet van dat ik een hardvochtig, niemand ontziend kapitalistisch zwijn ben. Ik heb erg met deze mensen te doen. Net zoals ik het erg vind voor mijn buurjongen, die aan een rolstoel gekluisterd zit. Misschien zou ik, na wat prijsvergelijking, wel een hogere premie op mijn ziektekostenverzekering accepteren als gevolg van een opname van MCS onder de verzekerde risico’s. Tenslotte kan ik het zelf ook krijgen. Maar reden voor nog meer overheidsinterventie is er in geen geval. Of het een morele plicht is om mee te betalen voor de rolstoel van mijn buurjongen, of het beschermende pak voor de MCS-patiënt, wil ik nog in het midden laten. Een recht om mij daartoe te dwingen hebben ze geen van beide.

Als we de onderliggende redenering die de vraag naar marktregulering, belasting, knechting (drie synoniemen) ondersteunt, grondig analyseren, dan komen we uit bij de eerlijkheid, ‘fairness’ of ‘equity’. De dingen zijn niet eerlijk, niet billijk verdeeld en daarom heeft de mensheid een herverdelende overheid nodig. De een is slim, de ander dom. De een mooi, de ander lelijk. En hetzelfde kan gezegd worden van alle menselijke eigenschappen, zoals muzikaal talent, volharding, charme, gezondheid, die allen samen bepalend zijn voor de variatie in inkomens en vermogens. Op de een of andere manier schijnen wij de realiteit oneerlijk te vinden en onszelf daarvoor met schuld en boete te beladen.

Het fundamentele probleem met deze redenering is dat ze eindeloos is. Als we immers verplicht zijn de een zijn leed te delen, dan moeten we, in dezelfde gedachtegang, hetzelfde doen voor de andere, zonder onderscheid des leeds. Als we billijkheid en gelijkheid als synoniemen voorstellen, dan moet dit noodzakelijkerwijze leiden tot absolute gelijkheid. Via een reductio ad absurdum kan de valsheid van de redenering worden aangetoond. Het kan immers gesteld worden dat ik erg lijd onder de winderigheid van mijn medemens en derhalve, naar billijkheid, een overheidsinterventie mag eisen, een verbod op uien, een belasting op menselijke gasontwikkeling of een subsidie voor het onderzoek naar rectaal implantabele luchtverfrissers. O nee, dan krijg ik weer de woede van de MCS-beweging over mij heen. De beweging heeft via haar moreel systeem aangetoond dat een goed mens moet stinken. Ik toon aan dat hij dat niet mag.
——————————————-
P.S. Wie zich verder in dit onderwerp wil verdiepen kan terecht op de website van Michael Fumento, wetenschappelijk auteur bij onder meer het libertarische weekblad Reason.

75 REACTIES

 1. Wat let de reukvrije beweging ouderwetse wasknijpers te gebruiken? Men plaatst deze knijpers boven op de neus, waarbij de neusvleugels tegen de neus worden aangedrukt. Daardoor kunnen geuren niet langer de neus ongewenst binnendringen en is het probleem opgelost!

  Of heb ik het misschien verkeerd begrepen?

 2. Leuk thema voor een aflevering van South Park! Canadezen die wetgeving willen voor geurvreters. Die MCS club mij een gewoon een stelletje zwakzinnigen op zoek naar hun 15 minuten roem. Die 80% ‘niet-lijders’ kunnen natuurlijk ook wetgeving eisen om MCS gevallen uit hun midden te verbannen naar de Canadese outback. Dan gaan ze maar lekker bij elkaar zitten stinken. Uiteraard hoort een staat helemaal geen wetgeving omwille van dit soort onzin aan te nemen. Maar ja, dit is Canada het land waar ze politie hebben om te controleren of Engelse teksten op auto’s niet per ongeluk 1 millimeter groter zijn dan de Franse, want anders…

 3. De reden voor deze manie van niet gestoord te willen worden zit ‘m in het ontzeggen van het recht op leven van de medemens. Die medemens moet op een zo minimaal mogelijk niveau bestaan en wordt eigenlijk het recht op leven ontzegd zonder hem weliswaar te doden. Het ganse milieudenken is hierop gebaseerd.

  Zulke MCS-ers beseffen niet dat ze zich op hetzelfde niveau bewegen als de pedopartij alhier: ze doen het ernevenst. Dat is de essentie van het in religies gangbare begrip zonde. (Ik bedoel dat zonder religieuze connotaties).

 4. Luidruchtigheid en schreeuwerige parfums zijn tekens van lage beschaving. dat is kennelijkheid het probleem daar. De oplossing is dus mensen beschaafd te laten worden.

 5. Moeten tuinen en geurige bloemen en planten, en de natuur dan ook worden uitgeroeid? Veel parfums zijn gebaseerd op plantaardige ingrediënten, en een rozenstruik of kamperfoelie, of i.d. geurt ook een uur in de wind. Om over de overlast voor hooikoortspatiënten maar te zwijgen.
  Dit soort dingen doet mij echt denken dat ik in een wereld vol gekken zit. Gekken die denken dat het feit dat ze in de meerderheid zijn ze het recht geeft om de hele planeet in een gesloten inrichting te veranderen. Terwijl zij juist degenen zijn die zich beter vrijwillig zouden laten opnemen en buiten de geestelijk functionerende maatschappij te plaatsen.
  Waarom verwachten dit soort minderheden dat de hele maatschappij zich moet aanpassen aan hun "ziekte"? Een persoon met hooikoorts of andere overgevoeligheid moet zelf maar een maatregel nemen, zoals een behandeling, of in het ernstigste geval een mondkapje op, om zich te beschermen tegen zíjn probleem. Of moet de hele wereld aangepast worden aan de domste, bedlegerigste, ziekste, crimineelste, overgevoeligste, persoon op de planeet? Moeten voortaan de patiënten die normaal in een plastic bubbel leven naar buiten kunnen, en de rest van de wereld bedekt worden met plastic, zodat zij vrij kunnen zijn?
  Zo langzamerhand, na jarenlang me kapot te hebben geërgerd als ik dagelijks de teletekst, de (publieke) tv, en het internet bekeek en dit soort dingen tegenkom, begin ik het gevoel te krijgen van "Ik haak af". Een wereld die zulke types, die letterlijk voor hun eigen bestwil zich beter in een gesticht zouden laten opnemen, die werkelijk niet het flauwste benul hebben van wat "aanpassingsvermogen" betekent, die geen greintje respect hebben voor de vrijheid en het leven van een ander, die kortom de verpersoonlijking zijn van solipsistisch ego-centrisme, benoemt als zijnde "slachtoffer", of anderen die niet bereid zijn naar hun neurotische pijpen te dansen als "a-sociaal" bestempelt, en zelfs zo ver gaat dat deze "mensen" de wet mogen dicteren, is gewoon totaal gestoord. Als terminale ergernis ook een ziekte is, kan ik al die hypersensitieve puriteinse neuroten ook aanklagen.

 6. Er zijn ongetwijfeld praktische problemen, maar het gaat wél om een principiële zaak.

  Wat geeft een ander het recht mijn persoonlijke levenssfeer te bezoedelen met dingen waar ik niet om heb gevraagd ? Sigarettenrook, harde muziek, felle kleuren, in welk opzicht zijn die dingen anders dan de agressie van iemand die mij gewoon omver duwt omdat ik in de weg zou staan ?

  Zolang nog niet alles privébezit is, is de lucht om je heen van ons allemaal, en het water dat door je heen gaat is ook van ons allemaal. Je gebruikt die lucht en dat water slechts tijdelijk en zodra je ze niet meer gebruikt dien je ze volstrekt neutraal aan anderen over te dragen, TENZIJ die anderen GEEN BEZWAAR maken tegen inbreuken op die neutraliteit. Daar mag je echter niet op voorhand van uit gaan. 😉

  Dus hoe vervelend het voor jezelf ook kan zijn, stinken, lallen en urineren doe je niet als anderen niet nadrukkelijk hebben laten weten gaarne je stank, je onzin en je pis tot zich te willen nemen (ook hier zal ‘soort zoekt soort’ weer een praktische oplossing blijken).

 7. [6] Peter,
  Ik ben haast in shock! Een waanzinniger reactie op mijn stuk had ik niet kunnen indenken. Als jij een recht hebt op een "onbezoedelde persoonlijke levensfeer", kan je mij dan eens uitleggen wat je daar precies mee bedoelt. Ik sta namelijk nogal op mijn rechtszekerheid. Wat jij hier schijnt voor te staan is de absolute politiestaat. Je zegt letterlijk: "Hoe vervelend het voor jezelf ook kan zijn, leven doe je niet als anderen niet nadrukkelijk hebben laten weten gaarne je leven te willen tolereren".

  De lucht is helemaal niet van "ons allemaal", simpelweg omdat "ons allemaal" niet bestaat. "Ons allemaal" is een fictie en hooguit een gevoelsmatige realiteit, maar in geen geval een rechtssubject, een drager van rechten. Als "ons allemaal" ook maar één recht heeft, heeft het "ik" er geen enkele. Als je het water dat zich in mijn lijf bevindt ook als "publieke eigendom" beschouwt, waarom dan niet meteen mijn hele leven? Marx, Stalin, Fidel en Kim zullen het roerend met je eens zijn, alleen, ze missen elke filosofische grond onder hun voeten.

  Als ik een bad neem in Channel n°5 en daardoor (naar jouw gevoel) 7 uren tegen wind in stink, dan schend ik jouw recht op channel-vrije lucht indien ik jou met dreiging van fysiek geweld dwing om binnen een straal van 7 uren rond mij te blijven.

  Je vergelijking met het lallen maakt je reactie helemaal mesjogge. Toegepast op jouw eigen stelling zou ik het recht hebben jou te verbieden dergelijke onzin uit te kramen. Dus "hoe vervelend het voor jezelf ook kan zijn", probeer eens in te zien dat het verschil tussen stinken, lallen, sigaretten, harde muziek (los van de bovengenoemde combinatie met dreiging) en het omverduwen hem zit in de schade die wordt veroorzaakt. Lallen kan onmogelijk schade zijn, van rook en harde muziek moet het nog bewezen worden, maar in ieder geval, je bent niet gedwongen om in de ruimte te blijven waar ik mijn recht op roken of het houden van een headbanging party wil uitoefenen. Ergo, geen schade, tenzij als gevolg van je vrije wil om er te blijven.

 8. [4] Tofuburger,
  Luidruchtigheid en schreeuwerige commentaren zijn tekens van lage beschaving. Dat is kennelijkheid het probleem hier. De oplossing is dus mensen beschaafd te laten worden…

  dus te laten zwijgen!

  Wie denk je trouwens voor te stellen om jouw beschavingsdrift te komen organiseren en controleren? De democratische meerderheid? Of kies je maar meteen voor een onvervalste dictator? En als je een medestander van de congregatie van de geloofsleer bent, dan God misschien?

 9. [7]

  Arjen,

  Ik probeer altijd zoveel mogelijk de logica vast te houden. Maar dat is hier dus volgens jou niet gelukt ! 😉

  Ik vind je stuk overigens erg interessant want het raakt de essentie van wat vrijheid is en wat niet.

  Of je werkelijk recht hebt op roken of het houden van een headbanging party wordt bepaald door de eigenaar van die ruimte. En als de buren last hebben van de herrie en de rook dan hebben zij het recht bij de eigenaar van die ruimte een schadeclaim in te dienen. Als die schadeclaim hoger is dan het plezier dat jullie hebben (en daarmee het geld dat jullie over hebben voor het roken en headbangen), dan zal de eigenaar je al gauw vragen daarmee te stoppen en het ergens anders te gaan doen.

  Daarmee ontstaat voor jou en je rokende en headbangende vrienden dus een zoektocht naar een plek waar geen enkele buur meer bezwaar maakt. Dat bedoel ik met de ‘soort zoekt soort’ oplossing. 😉

 10. [9]
  Je oplossing om weg te gaan gaat niet op als het slachtoffer van stank, herrie en afzichtelijke beelden gewoon op zijn privé-eigendom is. Je stank, herrie en slechte kledingkeuze heb je dan gewoon door laten dringen tot dit privédomein. Dat is een vorm van agressie.

  Het is volstrekt vergelijkbaar met het wegduwen van iemand anders. Je kan wel beweren dat die ander dan maar een stap opzij had moeten doen om geen schade te lijken, maar je bent zelf de initiator. Jij had dus die stap opzij moeten doen, niet de ander.

  Dus om te vermijden dat anderen zich storen aan je opzichtige kledingkeuze of kwetsende uitspraken doe je er goed aan die kleding te maskeren, evenals die uitspraken, zolang je niet bij je eigen thuis bent. 😉

 11. [7]
  Of die eenzijdige actie werkelijk schade veroorzaakt doet eigenlijk ook niet ter zake.

  Kijk naar Schiphol. De oorspronkelijke bewoners van de Haarlemmermeer kochten grond met een huis waar om heen de lucht niet op een hinderlijke manier trilde en die geen hoge concentratie kerosine bevatte. De vliegtuigen van Schiphol hebben de materiële toestand van dat eigendom eenzijdig gewijzigd. Dus zonder instemming van de eigenaars. Iedere eigenaar heeft het recht te eisen dat een ongevraagde wijziging in diens eigendom weer wordt teruggedraaid op kosten van de veroorzaker.

  Voor libertariërs zijn leven en eigendom heilig. Waarom eigenlijk ?

  Sommige dingen die onontbeerlijk zijn voor je overleving als individu kan je niet delen. Zodra je ze gaat delen verminder je de gebruiksmogelijkheden. Zo zal het voor iedereen duidelijk zijn dat een stuk grond met net voldoende opbrengst om één persoon in leven te houden niet door twee personen gebruikt kan worden. Dan ga je immers allebei dood.

  Toch kan een verbetering in productietechniek daar uiteraard verandering in brengen. En als een ander beslag op jouw leven gaat leggen (slavernij) verminderen daardoor de gebruiksmogelijkheden voor jezelf, maar je gaat er niet noodzakelijkerwijs aan ten onder. In feite is de noodzaak van privé-eigendom en het recht op je eigen leven dus een relatief begrip dat aan voortdurende verandering onderhevig is.

  Het verschil tussen libertariërs en socialisten is dat libertariërs die veranderingen negeren en het individu zelf laten uitmaken waar de grens ligt, terwijl socialisten een absolute grens hanteren (het bestaansminimum) die door de veranderingen/verbeteringen in gebruiksmogelijkheden van het eigendom steeds meer mensen overlevingskansen biedt.

  Het debat met socialisten gaat er dan ook altijd over dat als je eigendom je meer gebruiksmogelijkheden geeft dan je voor je overleving strikt nodig hebt je zonder echte schade een deel daarvan kan afstaan aan mensen die te weinig hebben om te kunnen overleven. Zo wordt het collectieve (maatschappelijk) nut gemaximaliseerd (vaak ten koste van het individu), terwijl bij libertariërs het individuele nut wordt gemaximaliseerd (vaak ten koste van de maatschappij).

  Nu komen we op de vrijheid van het individu in afhankelijkheid van het privé-bezit.

  Land kan je duidelijk afbakenen en tot je privé-eigendom rekenen. Zodra je de grond niet meer nodig hebt kan je deze verkopen, of achterlaten en vrijgeven zodat deze door de eerstvolgende andere belangstellende gehomestead kan worden. Bij lucht en water ligt dit iets anders.

  Als het mogelijk was van ieder zuurstof molecuul aan te geven van welke plant het oorspronkelijk afkomstig was en wie de eigenaar van die plant is, dan zouden de verschillende eigenaars van planten die zuurstof in de atmosfeer brengen de mensen die deze zuurstof inademen en gebruiken dus een rekening kunnen sturen. Het is immers hun zuurstof en anderen hebben geen recht daar zomaar gebruik van te maken. In de praktijk is dit echter niet mogelijk. De lucht heeft dus geen feitelijke eigenaar en kan naar believen worden gehomestead.

  In een vrije samenleving zullen lucht en water zich echter altijd boven en op een stuk privé-grond bevinden. De eigenaar van die grond bepaalt dan wat er met die lucht en dat water gebeurt. Immers, zodra het over de grens naar de buren stroomt kan het daar schade aanrichten. Die schade kan worden geclaimd en er dus toe leiden dat de eigenaar van de grond waar het vandaan komt maatregelen moet nemen om verdere schade te voorkomen.

  In onze huidige samenleving is dat niet principieel anders. In een publieke omgeving is de lucht van “ons allemaal” (dwz van de overheid). Alles wat zich daar doorheen beweegt (geur, geluid, beeld) kan dus door de eigenaar (de overheid) gereguleerd worden (geluidsnormen voor Schiphol, schoonheidscommissie’s, etc).

 12. [1] Best Ronald Vliegen. Passief roken is schadelijk voor de gezondheid, dat blijkt na 50 jaar. Roken is net zoals parfum, het inhaleren van schadelijke en giftige dampen. Parfum bevat kankerverwekkende stoffen. Lijm sluiven is toch ook niet gezond of wel? U kunt ervoor kiezen om vanuit uzelf te denken en zeggen; Ik heb er geen last van dus, ach het zal wel onzin zijn?… Misschien is het een idee voor u, om u zich eerst in de materie te verdiepen en u zich dan een mening te laten vormen. Net als passief roken, zal waarschijnlijk pas over 30 jaar MCS een erkende aandoening zijn. Mensen die inzicht hebben in de werking van het menselijke lichaam en die verstand hebben van toxicologie hebben wel al door dat MCS een ziektje is. U bent blijkbaar nog niet zover om dit te kunnen begrijpen.

 13. [5] Beste Owl. Zie mijn reactie aan Ronald Vliegen. Dat geldt ook voor U. Het gaat hier niet om natuurlijke geuren, maar om chemische stoffen/dampen. Voor al u opmerking over aanpassingsvermogen is erg amusant. Ook dat geldt voor u.

 14. [13]
  San Lilipaly,

  U ademt continu een hele plethora aan chemicaliën in. Er is geen objectief onderscheid tussen "natuurlijke" en "onnatuurlijke" chemicaliën. Veel stoffen die in de natuur voorkomen worden ook in parfums verwerkt en tabaksrook is ook een 100% natuurproduct. En de menselijke neus is er niet voor niets op gebouwd om geuren te kunnen ruiken. Als het registreren van een (on)aangename geur automatisch ongezond is, is dat wel een heel vreemde evolutionaire aanpassing. Indien iemand één of andere zeldzame eigenschap bezit waardoor die zich niet zomaar in het openbaar kunt begeven, is het dan niet een stuk makkelijker en logischer als hij zich aanpast aan de meerderheid die niet hypersensitief is voor zogenaamde "artificiële" geuren i.p.v. omgekeerd?
  Voor echt gevaarlijke stoffen ("natuurlijk" of "kunstmatig") zijn al richtlijnen en wetten. Als iemand beweert dat stoffen in parfum kankerverwekkend zijn zoals ontelbare dagelijks gebruikte chemische stoffen (de stof die brood en patat zo’n lekkere geur en smaak geeft is bijvoorbeeld ook, geheel natuurlijk, kankerverwekkend) én dat ook nog in de minitieuze hoeveelheden die in het niet vallen bij tweedehands tabaksrook (waarvan de kans op longkanker al niet eens zo groot is als wordt gesuggereerd wanneer iemand het direct inademt, laat staan wanneer u een snufje binnenkrijgt van reeds in de lucht verdunde en door andermans luchtwegen gegane rook), dan moet u dat bewijzen en niet omgekeerd. Wie beweert bewijst. Ik kan ook wel beweren dat koffie kankerverwekkend is, maar ik moet dan wel bewijzen dat het zo is, en ook in de hoeveelheden die mensen binnenkrijgen. En dat is het nog aan mensen zelf of ze dat risico willen lopen. Ik kan me nog de ophef herinneren dat één of andere milieu- of consumentengroep beweerde dat luchtverfrissers kankerverwekkende stoffen bevatten. Dit bleek later niet te kloppen. Het middel kwam óf niet in de luchtverfrisser voor (ik geloof tolueen), óf het ging om zulke minieme hoeveelheden dat het geen gezondheidsschade kon doen. En als iemand wil beweren dat dat wel zo is moet hij\zij dat in een onafhankelijk onderzoek aantonen.
  Het lijkt me niet noodzakelijk om voor een minderheid van mensen wiens klachten net zo goed psychosomatisch kunnen zijn, de hele wereld aan te passen. Persoonlijk word ik eerder onpasselijk van mensen die stinken omdat ze geen deodorant hebben gebruikt, dan dat ze naar een mogelijk iets te genereus toegepaste parfum ruiken. Hoe wou je beiden gaan verbieden? Of je stinkt naar deodorant of parfum, of je stinkt naar zweet en andere lichaamsgeur.
  Ik zou niet tegen een verbod zijn als iemand echt moedwillig een ander vergiftigt. Maar een subjectieve afkeer van een bepaalde geur in wetgeving gieten gaat me mijlen te ver.

 15. [12] Als allergie aan gezwets straks ook een erkende aandoening wordt, dan kunnen we meteen allemaal zwijgen.

  Of MCS een echte dan wel een ingebeelde ziekte is werd door de wetenschap vooralsnog niet uitgemaakt (en voor zover ik heb vernomen, maar ik ben geen kenner, geldt hetzelfde voor passief roken). Maar dat is naast de kwestie. De vraag is dat een dergelijke aandoening, reëel of ingebeeld, erkend of niet erkend, de slachtoffers, en a fortiori, de overheid het recht verleend om de vrijheid of het eigendomsrecht (wat hetzelfde is) van mensen in te perken. Het antwoord is NEE, godverdomme.

 16. [14] Beste Owl,

  Lees mijn bericht nogmaals aub.
  -Aangenaam of niet, chemische dampen inademen is ongezond. Feit. Parfum, uitlaatgassen hoeven niet vies te ruiken, maar brengen schade toe aan ons lichaan, ook aan gezonde mensen die er, nog, geen last van hebben.
  -Hypersensitief of niet, de lucht verontreiniging, binnens en buitenshuis of op kantoren is aanwezig. Er zijn wet en regelgevingen voor die de mens gelukkig beschermd inmiddels.
  -Canaries die meegingen in een kolenmeijn, zijn net als mensen met MCS. Wanneerd lucht geen giftige dampen heeft, heeft de canarie nergens last van, echter bij schadelijke dampen, geeft het lichaam aan dat de lucht vervuild is. Feit.
  -U vertrouwd volledig op de wetenschap en vindt dat zolang iets niet getest is, of niet te testen valt, dat het niet waar is. Feit is dat de wetenschap het vaker mis heeft en dat de gevolgen van wetenschappelijke blunders vaak niet te overzien zijn.
  -Wat wij eten, wat wij drinken of wat wij inademen, de 3 pijlers voor een gezond leven, is van belang. We kunnen kieze om ongezonde dingen te eten of te drinken, zoals bijvoorbeeld koffie, maar dat hoeft niet. De keuze is aan ons. Ik kan er voor kiezen om chemische dampen zo min mogelijk in te ademen, door producten te kopen die deze schadelijke stoffen bevatten. De keuze is aan ons.
  -U heeft het niet zo op minderheden merk ik en omdat volgens uw belevingswereld, wij een minderheid zijn, doet u ons af als psychomatisch. Feit blijft dat het inademen van giftige dampen schadelijk is voor de gezondheid. Of het nou uitlaatgassen, formalehyde, of parfum betreft. Ook voor u is het schadelijk, of u nou wil of niet.
  -Deodorant is een onnodig product. Wanneer mensen persoonlijke hygiene toepassen heeft met geen zweetlucht. Zweetlucht onstaat wanneer mensen zich niet wassen. Feit.
  -Nergens heb ik gemeld dat men het gebruik van parfum moet verbieden. Of beweer ik dat parfumgebruikers anderen moedwillig vergiftigen. De dampen zijn schadelijk voor iedereen, of je er wel of geen direct of indirect last van hebt. Daar kan niemand, ook u niet tegen op argumenteren. Feit.
  Hartelijk dank voor u emotionele reactie. Ik wens u een goede gezondheid toe.

 17. [15] Beste Arjen,

  U raakt de spijker op zijn kop. Bepalen wij zelf of de overheid wat voor lucht wij inademen? Dat bepalen we samen. u bent nogal overstuur van mijn reactie, dat het u tot het uitroepen van religieuze krachttermen heeft aangezet. U bepaald of u vloekt als u het gevoel heeft niet begrepen of gehoord te worden. Ik bepaal om geen giftige dampen in te ademen.
  Fijne dag en ik wens u veel gezonde lucht toe.

 18. "Deodorant is een onnodig product. Wanneer mensen persoonlijke hygiene toepassen heeft met geen zweetlucht. Zweetlucht onstaat wanneer mensen zich niet wassen. Feit."

  Feit? Beste San, ook al was ik mij dagelijks (en dat doe ik), dan nog vind ik deodorant een perfecte uitvinding. En het houdt mijn oksels in ieder geval de hele dag droog. Dus: het werkt, en is daarmee niet onnodig.
  Of iets onnodig is, daar hebben we overigens een prachtig systeem voor: de markt. Onnodige zaken worden niet verkocht, en dus niet geproduceerd.

  Ook passief roken is niet schadelijk voor de gezondheid. In de toxicologie draait het om twee dingen: is iets giftig, en welke dosis is nodig om die schadelijke uitwerking te hebben? Vooral die laatste vraag is relevant, en daar wordt zelden naar gekeken.
  Een mooi voorbeeld is puur, zuiver drinkwater. Gezond? Ja. Maar heel erg dodelijk bij inname van te grote hoeveelheden, en zeker dodelijk als je niet kunt zwemmen. Ook bij extreem lage temperaturen is water een echte killer trouwens.

  Kortom: of een stof al dan niet giftig is, en in welke mate, hangt vooral af van de omstandigheden en de dosis.

  Blijft natuurlijk het morele punt: is het gebruik van geweld toegestaan als u last heeft van een luchtje? Als uw antwoord "nee" is, wat ik hoop, dan is het antwoord op de vraag of overheidsinterventie gewenst is ook duidelijk: "nee". Immers, de overheid dwingt regels af dmv geweld.

 19. [18] Best Kim,

  A) Deodorant kun je ook zonder parfum kopen. Is niet schadelijk.
  B) Als u beweert dat passief roken niet schadelijk is, dan kan ik die constering van u niet serieus nemen en zal ik opvatten als een vorm van humor.
  C)U vergelijking met zuiver drinkwater en inname van grote hoeveelheden, raakt kant noch wal. Schadelijke dampen blijven schadelijk. Vervuild water drinken ook. Hoe kunt u het consumeren van water nu vergelijken met de verdrinkings dood.
  D)De dosis of omstandigheden bepalen niet de giftigheid van een stof. Dat bepaald het aanwezige gif zelf.
  C)Regels afdwingen met geweld heeft niet mijn goedkeuring, net zoals het gebruik van chemische ziekmakende toevoegingen in producten of dit nu parfum is of niet.

 20. San, lees:
  http://www.forces.org/downl

  En kom erachter dat 2e hands rook helemaal niet schadelijk is of hoeft te zijn.
  Natuurlijk, het is algemeen bekend dat meeroken heel ongezond is. Maar zo was het ook jaren algemeen bekend dat de aarde plat was. Feit is dat er NOG NOOIT een wetenschappelijk verband is gevonden tussen meeroken en longkanker. Ik kan het ook niet helpen.

  En sorry, maar dosering is toch echt het aller belangrijkst in de toxicologie. Een onschuldig stofje als water kan in grote hoeveelheden dodelijk zijn, drink maar eens 10 liter achter elkaar. Hetzelfde geldt voor alcohol. Zo kan iedere stof "bewezen" levensgevaarlijk zijn. Maar het draait dus om de dosis. Bij welke hoeveelheid is er sprake van echt gevaar, dat is belangrijk.

  Dus stellen dat een giftige stof altijd uitgebannen moet worden is nogal onzinnig.

  Dat u geen geweld wilt toepassen is mooi. Maar hoe moet de overheid dan uw zo gewenste regels handhaven? Stel, mijn deodorant wordt verboden, maar ik gebruik het toch, wat dan? Gevangenisstraf? Boetes? Om dat te kunnen doen zijn er toch echt gewapende mannen nodig (politie dus). Dus: er is sprake van de dreiging met geweld.

 21. Beste Kim,
  U gelooft schijnbaar alles wat u leest. Ik vraag u een beroep te doen op uw gezonde verstand. Linken sturen van websites zijn geeen basis om iemand te overtuigen of iets waar of onwaar is.

  Uw vergelijking met het onderwerp water en over doseringen is van dusdanig speelplaatsniveau, nogmaals het is geen vergelijking en niet relevant.

  Giftige stoffen uitbannen is onmogelijk zoals elk welredenerend mens die de maatschappij en zijn veranderingen in ogenschouw neemt, heeft opgemerkt. Wil niet zeggen dat er omwille van onbegrip, onkunde en onwetendheid, men het luchtvervuilingsprobleem wereldwijd maar moet gaan ontkennen, en hier geen regels aan vast te koppelen. Er zullen altijd mensen zijn die vinden dat zij regels of wetgevingen kunnen omzeilen of negeren. Kinderen vinden het leuk om iets toch te doen als het niet mag. Als u dit met uw geweten kunt verantwoorden om beschermende maateregelen te negeren, is dit uw keus. Wellicht dat u met betere voorbeelden of argumantaties kunt komen, en met punten kunt komen die wel relevant zijn en kunt u met uw gezonde verstand beredeneren dat schadelijke dampen/luchten/geuren schadelijk zijn. Punt.

 22. Schadelijke dampen zijn schadelijk, geeft u in de laatste zin aan.
  Tja….tegen die logica bestaat geen weerwoord.

  Maar….hoe bepaal je of iets schadelijk is, dát wil ik dan graag weten.

  En voor de laatste keer: dat ligt dus aan de dosis. Als u dat simpele gegeven al niet wilt snappen houdt het op.

  1 glas wijn per dag is gezond. 1 fles per dag opeens minder gezond, en een doos wijn per dag is op lange termijn dodelijk, 6 dozen op een dag is acuut dodelijk.

  Dan nu de vraag: is wijn een schadelijke stof? Het enige juiste antwoord is NEE, tenzij in te grote doses geconsumeerd.

  Dus schadelijkheid van een stof is afhankelijk van de hoeveelheid. Een niet-roker die af en toe "meerookt" krijgt dusdanig lage doses binnen dat de schadelijkheid niet aan te tonen is. Als er al enig effect is, dan is dat in de orde van grote van een lagere levensverwachting van hooguit enkele dagen.

  Hetzelfde geldt voor parfums en andere stoffen in de lucht. Die zijn dus NIET schadelijk voor de gezondheid, tenzij iemand een specifieke allergie heeft, zoals een hooikoortspatient last kan hebben van stuifmeel. (Ook daar weer geldt: hoe hoger de dosis, hoe groter het probleem).

  Overheidsmaatregelen, dus maatregelen die door geweld worden afgedwongen, zijn niet verantwoord voor problemen die er niet of nauwelijks zijn. Luchtvervuiling is overigens een "probleem" dat steeds kleiner wordt. Vergelijk een gemiddelde industriestad in de jaren vijftig met nu.

 23. Beste Kim,

  U heeft uzelf en uw redenatie compleet bevestigt. Niet logisch dus. Vervuiling is een wereldwijd probleem. De groote van een probleem is relatief. Of het klein is of grootschalig, luchtvervuiling is er. Vooral in Europa. U blijft halstarrig beweren dat parfums en andere stoffen niet schadelijk zijn. Iets is schadelijk of het is het niet. Simpel, zelf een kind van 2 snapt dat. Voor u is het van belang dat iets áangetoond moet worden voordat u dat gelooft of begrijpt. Als laatste wil ik u vragen aangezien u gek bent op doseringen, om uzelf de tijd te gunnen, om de dosering betreft informatie over de schadelijkheid van parfums op uw in te laten werken en te accepteren dat de feiten zijn zoals ze zijn in plaats van dat u vast blijft houden aan een dosis dogmatische argumentaties die geen enkele inbreng hebben aan het vaststaande feit dat luchtvervuiling of dit nu erg, heel erg minder erg, een onvoldongen feit is. Parfums bevatten ziekmakende dampen in lage of hoge doseringen.

 24. [22] Meeroken heeft een heel klein effect. Studies laten een 25% verhoogd risico zien. Da’s heel weinig, omdat longkanker een zeldzaamheid is onder niet-rokers in een niet-rokende omgeving. 25% van weinig is nog minder.

  Theoretisch heeft de niet-rokende partner (NR) van een roker meer kans op longkanker.
  1) De NR is gewoonlijk ex-roker en heeft dus al een verhoogd risico (soort zoekt soort, partners verschillen het meest in geslachtelijke ontwikkeling, de rest is nogal hetzelfde 😉
  2) De NR krijgt de carcinogenen binnen via de afgewerkte lucht van partnerlief.
  Je kunt 1) en 2) scheiden van elkaar.
  De NR heeft een nicotinespiegel van tussen 0.1%-1% door het meeroken.
  Het zal niet zo zijn dat de roker selectief de carcinogenen vasthoudt in de longen, dus die 0.1-1% zal ook wel gelden voor de carcinogenen.
  Aangezien een roker 30% kans op longkanker heeft, heeft de NR 0.03-0.3% kans (bovenop het risico dat al bestond als ex-roker)
  Dat zijn dus 3-27 doden per jaar in Nederland, puur door het meeroken.
  Dat zijn er weinig inderdaad.

  Huub

 25. [23] "Iets is schadelijk of het is het niet."

  Iets is zwart of wit. Of zou er ook grijs bestaan?
  Want als het dan zo simpel is dat een kind van 2 het begrijpt, dan blijft de vraag of wijn nu schadelijk is of niet.

  Ander voorbeeld: chemokuurtjes zijn erg schadelijk. En toch redden ze mensenlevens. Schadelijk of niet?

  Luchtvervuiling is er, natuurlijk, maar sinds de industriele revolutie is de levensverwachting bijna verdubbeld en kindersterfte vrijwel nihil.
  Als de prijs daarvoor is dat er een beetje rotzooi in de lucht zit, dan heb ik daar geen moeite mee.

 26. Overigens, u heeft het steeds over feiten, tot nu toe heb ik die nog niet gezien. Alleen aannames, holle frasen en kretologie. Wat me doet vermoeden met een socialist van doen te hebben.

 27. [16]
  San Lilipaly,

  Ik denk dat Kim al voldoende heeft uitgelegd dat giftigheid een kwestie van dosering is. Het is zelfs zo dat vrijwel alle stoffen in een bepaalde dosis dodelijk zijn. Of het nu gaat om zuurstof, water, alcohol, zout, of wat dan ook. Het omgekeerde geldt ook: gif in kleine hoeveelheden (kleiner dan de dodelijke dosis), is niet dodelijk. Hoogstens als het een stof is die zich langzaam opstapelt in het lichaam en niet uitgescheiden wordt. Daarom is het ook niet nuttig om zomaar aan te nemen dat een stof, of damp, giftig is. De neus is een zeer gevoelig orgaan, en detecteert geur zelfs als er slechts enkele moleculen aanwezig zijn. Dat is niet per se een dodelijke dosis.
  Dat u wetenschap afwijst is vreemd. Ik denk zomaar dat u er niet voor bent om iemand zonder bewijs voor een misdaad te veroordelen. Ook het aannemen dat iets schadelijk is, zonder dat je hier een bewijs voor hebt, laat staan dat je de dodelijke dosis weet en dat het ook een ander treft, is bizar.
  Als je de doserings-essentie van giftigheid niet accepteert is nogal koppig en dom, omdat ieder redelijk mens, wetenschapper of toxicoloog dit zal bevestigen. U houdt dan kennelijk niet links (net zoals andere onderbouwing van uw standpunten), maar kijk hier eens:

  http://nl.wikipedia.org/wik

  Dit is de woordenboek\encyclopedie definitie die aangeeft waar mensen het over hebben als iets "giftig" is. Als u die niet accepteert heeft u twee keuzes: Of u accepteert de definitie en geeft toe dat giftigheid van dosis afhankelijk is, of vindt een wetenschapper die deze theorie weerlegt en de consensus van de wetenschap hiervan overtuigt. Zo niet dan kan ik een redelijk mens niet verder met u discussiëren.
  Hoe u ook kunt beweren tegen een verbod op parfum te zijn, maar stellig overtuigd bent dat het schadelijk is, vind ik helemaal onbegrijpelijk. Áls iets echt schadelijk is voor een ander, is de enige morele oplossing een verbod om dit middel een ander onder dwang toe te dienen. Ik ben ook tegen het schaden van mensen, minderheid of meerderheid, maar of dit ook betekent dat mensen, die al bij het minste of geringste last hebben van iets waar een normaal mens geen last van heeft, de meerderheid mag dwingen om iets te doen of laten, weet ik nog niet precies. Het zou in dat geval immers minder moeite kosten voor zo’n minderheid om zichzelf aan te passen, dan dat de hele maatschappij zich moet aanpassen aan hen. Dat is immers ook dwang.
  Mijn reactie op u was niet emotioneel. Mijn oorspronkelijke reactie waar u, sorry dat ik het zeg nogal pedant op reageerde, was emotioneel. En die meende ik ook uit de grond van mijn hart en ik neem er geen woord van terug zolang u de onjuistheid ervan niet bewijst.
  Als u doodnormale logica niet kunt accepteren heeft u wellicht zelf wat te lang boven schadelijke dampen gehangen.

 28. [27]
  P.S.

  Ik wist niet zeker of ik dit zou zeggen, omdat het met de "logica" die je gebruikt misschien mijn argument ondergraaft, maar vooruit.
  Oh ironie, maar ik gebruik zelf geen deodorant of aftershave, omdat ik het vind stinken, het me enigszins irriteert als ik het inadem en omdat ik een irrationeel idee heb dat het misschien schadelijk ZOU KUNNEN zijn. Dit, het geloven dat iets schadelijk is of dat je iets zal overkomen zonder dat je daar redelijk bewijs voor hebt, is overigens neurotisch (of zelfs lichtelijk psychotisch) en niet een "bewijs" voor schadelijkheid.
  En je gaat wel degelijk ruiken als je je slechts om de 12 tot 24 uur wast, geloof me. Ik heb god weet ik niet hoe vaak van familie gehoord (na een halve dag of lange warme reis) dat ik "zurig ruik", of botweg dat ik stink. Zweet bevat immers bacterieën die met de afvalresten van huidcellen e.d., en de overblijfselen van zichzelf, een onaangename geur veroorzaken. Dat neem je niet weg met wassen, tenzij je jezelf bijna iedere paar uur wast (wat ik je ook niet kan aanraden).
  Maar dat ik geparfumeerde geur, mits het dus zo dicht op me zit als wanneer ik het zelf gebruik, irritant vind, betekent niet dat ik wil dat de hele wereld naar mijn neurotische pijpen gaat dansen. Hoogstens zal ik wegstappen bij mensen die wat te scheutig met geur zijn geweest. En dat geldt ook voor mensen die naar zweet stinken.

 29. [27] Best Owl, Ook u bevestigt dat schadelijke dampen invloed kunnen hebben op het mensenlijke lichaam. Bedankt dat u uzelf tegenspreekt. Bij u reactie vergeet u te melden ‘ lekker puh’ Dat is namelijk een kindreactie die past bij u vele woorden, die inhoudelijk niets zeggen.

 30. Best Kim,

  Wederom komt met vergelijkingen die niet opgaan. Dat chemokuren mensenlevens redt, is niet bewezen. Ik kan uit ervaring spreken. Chemokuren is een therapie, geen behandeling. Ook die keuze is aan ons om te doen of niet. Is het niet zo, dat er veel kankerpatienten, kanker hebben of andere ziekemakende aandoeningen omdat ze aan chemicalie hebben blootgestaan? Voor u weer een les, wat het verschil is tussen therapie en behandeling. Feit blijft dat giftige dampen schadelijk zijn. Het is natuurlijk moeilijk voor dogmagtische mensen om dat toe te geven. Het heeft inderdaad geen zin om via het intranet een reactie te plaatsen of erop te reageren. Wanneer een vrijspreker zich meld via dit medium worden er kinderlijke frustratie opgewerkt wat ik bij Kim Owl voornamelijk merkt, wat hun schijnbaar het recht geeft om anderen uit te maken voor neurotisch, psychomatis. Dit soort verkapte scheldgedrag schaar ik onder de noemer pathetisch gedrag, waar ik alleen maar een vrolijke lacht van op mijn gezicht kan krijgen. Het is aandoenlijk hoe jullie proberen je best doen je best te doenom julliezelf te overtuigen van jullie gelijk. Echt heel schattig. Voor de toekomst wens ik jullie zo schoon mogelijke luchthuishouding. Veel chatplezier via dit medium. Want dat is wat jullie doen en daar is mijn tijd te kostbaar voor.

Comments are closed.