Onder deze titel verscheen er in De Tijd deze week een opiniestuk van Mark Deweerdt dat handelde over de nieuwste dwaasheid van de Belgische federale regering. Het linkse bewind zoekt 150 miljoen euro uit voor een nieuwe tussenkomst: de schoolpremie. Iedere ouder zou, als de federale regering niet eerder struikelt, in september een bedrag tussen ¤ 75 en ¤ 125 krijgen om de kost van de start van het nieuwe schooljaar wat te helpen lenigen.

Onder deze titel verscheen er in De Tijd deze week een opiniestuk van Mark Deweerdt dat handelde over de nieuwste dwaasheid van de Belgische federale regering. Het linkse bewind zoekt 150 miljoen euro uit voor een nieuwe tussenkomst: de schoolpremie. Iedere ouder zou, als de federale regering niet eerder struikelt, in september een bedrag tussen ¤ 75 en ¤ 125 krijgen om de kost van de start van het nieuwe schooljaar wat te helpen lenigen.

Dit voorstel is wel erg omstreden. Zelfs de Vlaamse onderwijsminister is er tegen gekant, al kan je van dat tuig nooit weten of hij daarbij wel eerbare bedoelingen heeft. Toch lijkt het erop dat de premie er komt. Een heel erg arrogant commentator van Gazet van Antwerpen zou zelfs vinden dat je onmogelijk kan beweren dat dit een slechte maatregel is. Helemaal te zot voor woorden is de uitspraak van VLD voorzitter Bart Somers. “Het gaat om zoveel meer dan een schoolpremie. Het gaat om het verder versterken van onze economie, zodat onze bedrijven verder kunnen groeien en er nog meer extra jobs worden gecreëerd”. Misschien denkt de man dat hij door zich dom voor te doen zelf ook nog recht op een schoolpremie kan claimen. In alle geval zit de redacteur van De Tijd met zijn opinie veel dichter bij de waarheid wanneer hij het een voorbeeld van kortzichtigheid noemt.

Alleen, er is hier meer aan de hand. Het argument dat wordt gebruikt om de voorstanders van de maatregel van kortetermijndenken en platvloerse electorale omkoperij te beschuldigen, is dat de overheid het geld niet heeft. Nergens op de begroting is er een budget voorzien en, zelfs al zou er uit andere vaatjes getapt kunnen worden, dan nog kan de maatregel alleen via een verhoging van de overheidschuld gefinancierd worden. De kinderen zullen dus later zelf moeten betalen voor hun eigen cadeau.

Dat de overheid haar financiën nog onvoldoende op orde heeft en dat ze niet de middelen heeft om in september al sinterklaas te spelen, is correct, maar bijlange niet het “grootste bezwaar tegen de schoolpremie”. Want behalve kortzichtig zijn de heren en dames die het federale velours bevuilen ook nog eens crimineel. Het misdadige van de maatregel zit hem niet in het feit dat men iets uitgeeft waarvoor men leent. Dat zou van ieder van ons die middels een hypotheek zijn woning bij de bank financiert een misdadiger maken. Het misdadige zit er hem in dat men cadeaus uitdeelt waarvoor een ander moet betalen. Het gaat nog maar eens om een herverdeling, moreel verantwoord volgens de leerstelling van de billijke rechtvaardigheid. Niemand zal ontkennen dat september geen dure maand is (tenminste in België, waar het hele land op dezelfde dag de schoolpoorten weer opengooit). Maar Mark Deweerdt merkt op dat hetzelfde geldt voor de vakantiemaand en de eindejaarsmaand. Zijn vraag wat de paarse regering tegenhoudt om vakantiecheques of sinterklaaspremies uit te delen is echter minder retorisch dan ze op het eerste gezicht lijkt. De Vlaamse regering subsidieert onder het label “Toerisme voor Allen” zelfs vakanties voor zij die het niet kunnen betalen. Want, zo luidt het, iedereen heeft recht op vakantie.

Iedere vorm van herverdelende taxatie is een misdaad. Dat men de factuur bovendien doorschuift naar een volgende generatie belastingsslaven die geen protest kunnen laten horen, is een verzwarende omstandigheid. Dat men het zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen doorvoert geeft het geheel nog een populistische wansmaak.

Hebt u vertrouwen in de overheid?
Hugo stelde nog niet zo lang geleden deze vraag op deze site. Hier heeft u opnieuw een voorbeeld van waarom u de overheid niet mag vertrouwen. Alleen wil ik er deze nuance aan toevoegen. “De” overheid bestaat niet. Het zijn de lui die, met een mandaat van de kiezers, zich samen organiseren als een roversbende en die, onder de smoes van hun democratische legitimiteit, de buit van hun rooftocht, na eerst zichzelf voor de bewezen diensten te hebben betaald, uitdelen aan de leden van de eigen clan of ermee de sympathie kopen van hen die voor de legitimatie moeten zorgen. Politici zijn per definitie misdadigers en kunnen zich niet wegsteken achter vage begrippen, kortzichtigheid, domheid of goedkeuring des volks. Let’s hunt them down!

19 REACTIES

 1. Vakantie voor allen, op staats kosten? Wist niet dat ze in Belgie zo dwaas zijn.

  Hoe dan ook het is wel een gevaarlijk artikel. Voordat je het weet is de Vrijspreker in Belgie niet meer te benaderen. Zie link:

  http://www.demorgen.be/binn

  Raar gevoel, als Nederlander, binnenkort China als zuiderbuur te hebben.
  Wanneer gaan de grenzen dicht?

 2. Vooropgesteld dat het een absurd plan is kan ik niet helemaal meegaan in de redenering van de auteur.

  Een premie voor school is niet te vergelijken met een premie voor vakantie of Sinterklaas. Onderwijs lijkt mij nuttig voor zowel de kinderen als de samenleving als geheel. Vakanties en Sinterklaas moeten mensen maar lekker zelf uitzoeken.

 3. Als de Belgen wat minder lang of minder luxe op vakantie gaan, hebben zij toch zo die 125 euro zelf bij elkaar gespaard? Als ik niet voldoende geld heb, ga ik niet op vakantie of minstens minder lang. Ik neem aan dat de Vlamingen 75 euro krijgen en de Walen 125?

  De overheid als organisatie hoort in mijn ogen neutraal te zijn, echter de staat is volledig gepolitiseerd. In Nederland schijnen (officieel mag het niet) alle belangrijke bestuursfuncties gequoteerd te zijn onder de partijen. Zie ook het CV van Pechtold, de nieuwe lijsttrekker van een zichzelf ‘liberaal’ noemende partij. Hij was eerst ambtenaar, nu politicus. Vertegenwoordigend gehalte voor de samenleving is nul.

 4. [2] Maar Ronald, als ik nu sinterklaas belangrijker vind dan de school?
  Dat is een kwestie van "smaak"!!
  Beide gevallen zijn principieel kwa diefstal gelijk!

 5. [4] Libertarisch gezien heb je vast gelijk Hub, maar ik ben geen Libertarier zoals je merkt 😉

  Ik hekel wel verreweg de meeste subsidies. In een geval als deze blijkt dat gewoon maar weer eens een sigaar uit eigen doos te zijn. Daar ben ik het dus ook met de auteur eens.

  Ik sta echter wel achter een leerplicht, omdat we naar mijn overtuiging anders echt een ongeletterd zooitje zouden worden. School belangrijker vinden dan Sintkerklaas is naar mijn mening dan ook geen kwestie van smaak. Zowel het individueel als het maatschappelijk belang is bij goede scholing gebaat.

 6. [5] Ik dacht dat de leerplicht op je 16de ophield maar gek genoeg blijken er een hoop idioten te zijn die daarna nog vrijwillig onderwijs genieten. Hoe verklaar je dat? Hoeveel ouders zouden hun kinderen niet naar school sturen als er helemaal geen leerplicht was?

 7. [6] Geen idee, maar er vanuit gaan dat alle mensen die na hun 16e nog naar school gaan, dat ook gedaan zouden hebben als er daardoor geen leerplicht was is naar mijn mening te voorbarig.

  Ik geloof niet in een dergelijke goedheid van de mens.

 8. [5] De leerplicht dateert van de tweede helft van vorige eeuw. De grootste letteren zijn ontzettend veel ouder. Ik durf zelfs te beweren dat het met de geletterdheid en het verstand van "de mensen" flink bergaf gegaan is sinds de invoering van de leerplicht. Deze draagt er alleen toe bij dat de staatslogica er op grote schaal ingepompt wordt. Bij jou heeft het klaarblijkelijk effect gehad. Maar blijf gerust de vrijspreker lezen. Ik merk dat je nog te redden valt.

 9. [7] Dan heb maar ´s een beetje meer vertrouwen in in ieder geval de `goedheid` van de ouders.

 10. [8] Sja, ongetwijfeld kent het verleden vele grote denkers. Maar dat wil nog niet zeggen dat veel mensen een redelijk niveau van ontwikkeling in denken en kunnen hadden bereikt.

  Ik denk dat mensen gemiddeld gezien nu beter ontwikkeld zijn dan, pak em beet, zo’n twee eeuwen geleden.

  [9] Waarom zouden ouders altijd goed voor hun kinderen zorgen?

 11. [10] "Altijd" is wellicht wat overdreven, maar ik heb genoeg meer vertrouwen in de ouders dan de onderwijsinspecteur.

 12. [11] Het ging om de vraag of kinderen verplicht (leerplicht) naar school moeten worden gestuurd. De onderwijsinspecteur controleert alleen, dus ik zie niet echt in wat die er mee te maken heeft?

  Ik denk dat als er geen leerplicht zou zijn er veel kinderen als halve wilden opgroeien. Nee correctie: nog meer kinderen dan nu als halve wilden op zouden groeien.

 13. [12] Als ouders hun kinderen alleen naar school zouden sturen omdat het in de wet staat, dan doen ze het uiteindelijk alleen omdat de inspecteur of de politie langskomt. Net zoals je ook alleen maar belasting betaald omdat je anders wordt opgesloten, en niet omdat het in de wet staat.

  Maar ken jij iemand waarvan je vermoedt dat hij zijn kinderen niet naar schoool zou sturen als er geen leerplicht was?
  En hoe komt het dat er nu kinderen als halve wilden opgroeien terwijl we al sinds jaar en dag leerplicht hebben?

 14. [12] Het is een beetje off topic, maar toch nog een paar opmerkingen.

  1° schoolplicht en leerplicht zijn twee heel verschillende zaken. Als leerplicht al een overbodige staatsbemoeienis is, dan is schoolplicht dat helemaal. Niets is zo nefast voor de menselijke ontwikkeling als het opsluiten van jonge mensen in stinkende lokalen om hen met rigide programma’s en leerdoelen te brainwashen tot ogenschijnlijk willige staatsslaven. Voor velen is het onderwijs niets dan tijdverlies, voor anderen parels voor de zwijnen. Doelmatig is het onderwijs nooit.

  2° als je al voorstander bent van leerplicht, dan hoeft de staat daarom het onderwijs nog niet te monopoliseren. Zoals elke met geweld afgedwongen marktverstoring werkt ook deze kostprijsverhogend en kwaliteitsverlagend.

  3° er is tot slot geen enkele reden om de last van het opvoeden af te wentelen op anderen: de ouders in de eerste plaats zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben er tenslotte voor gekozen (laat ons hopen) kinderen op de wereld te zetten. Anderen kunnen niet gedwongen worden om mee te betalen voor het onderwijs van hen die de verantwoordelijkheid voor hun eigen daden niet kunnen of willen nemen.

  [5] "het maatschappelijk belang is bij goede scholing gebaat" is volkomen fout. De maatschappij bestaat niet en kan dus geen belang hebben, laat staan rechten.

  [12] "Ik denk dat mensen gemiddeld gezien nu beter ontwikkeld zijn" is volkomen naast de kwestie. Wie ben jij wel dat je kunt bepalen wat "beter" is? En als je het zelf niet bepaalt, welke fantastische morele autoriteit zal het wel kunnen? En beter, "voor wie"? Vanwaar komt jouw recht om te bepalen wat beter is voor een ander? Jamie Oliver had even succesvol en gelukkig geweest zonder leer- of schoolplicht. In de jaren dat hij op school zijn broek zat te verslijten en het geld van andere zat te verteren was hij in iedere ongelukkiger dan in de keuken van zijn vader waar hij zijn vak leerde.

  De enige zinvolle inhoud van het begrip leerplicht zou zijn: ouders zijn verplicht hun kinderen te leren dat ze met hun poten moeten afblijven van wat een ander toebehoort: zijn leven en zijn eigendom.

 15. [6] In België is de leerplicht al opgetrokken tot 18! En de overheid heeft nu al de mond vol van levenslang leren. De volgende stap is dat iedereen die een van het politiek correcte afwijkende mening heeft door een officieel ambtenaar (van die soort die Ronald Vliegen schijnt te vertrouwen) een verklaring van "niet goed ontwikkeld" aflegt en de burger in een heropvoedingsgesticht wordt opgesloten. Tot hij "beter" ontwikkeld is. Het zijn toestanden die Georg Orwell en Ayn Rand literair hebben beschreven, maar die vandaag angstwekkend dichtbij lijken.

 16. [15]
  Iedereen leert zijn leven lang.
  Alleen colectivisten wensen dat dit volgens het staats progrom verloopt…..

 17. [2] Discrimineer jij niet de beste socialisten, namelijk diegenen zonder kinderen? Die hebben alleen maar vakantie, geen sinterklaas of school.

 18. [7] Geloof je dan wel in het tot goedheid dwingen van de Mens? Het ‘rijk Gods’ bij wet realiseren zeg maar?

 19. Ik zal even samenvattend proberen te reageren omdat het anders nogal onoverzichtelijk en langdradig kan worden.

  Nee, ik geloof niet in de goedheid van de mens. Nee, ik geloof niet dat er enkel zoiets als vooruitgang bestaat. Nee, ik geloof ook niet in een samenleving van individueen, alsof het losse eilandjes zijn.

  In onze samenleving of maatschappij zijn wij in vele complexe relaties van elkaar afhankelijk. Kinderen zijn afhankelijk van ouders maar werkgevers ook van werknemers en hun kennisniveau.

  Er is voor mij geen reden om aan te nemen dat de mens van nature zo goed, gedisciplineerd en welwillend is dat hij zichzelf altijd deugdzaam zal gedragen. Maar die deugden zijn wel nodig vanwege de eerder genoemde vele relaties die mensen onderling hebben. Het kind kan bijvoorbeeld niet zonder ouders die hem willen voeden en verzorgen.

  Het klopt dat de staat geen monopolie hoeft te hebben op het onderwijs (zo slecht is dat bijzonder onderwijs dus nog niet). Het staat wat mij betreft ook vrij scholing te geven in welke vorm men blieft. Van muffe stinklokalen tot aan ritjes op een olifant. Willen wij echter niet het stelsel van onderlinge afhankelijkheden (maatschappij) laten instorten dan is een zekere leerplicht nodig. Ik zou buiten een democratisch gekozen wetgever niemand anders weten die een dergelijke plicht legitiem kan afdwingen.

  Wat dan deugdzaam is en wat dan ‘beter’ is kan ik wel degelijk bepalen. En een meerderheid mag hier wat mij betreft wel degelijk richting aan geven. Ik kan immers niet inzijn waar er vrijheid is in een samenleving die afglijdt naar middeleeuws niveau. En dat is toch echt wat ik zie gebeuren als er sommige plichten worden weggenomen.

Comments are closed.