Kandidaat: Mahmoud Ahmadinejad (Premier van Iran)

Nominatie: “Israel moet van de kaart verdwijnen.”

Toelichting: Meestal hebben we een overvloed van Nederlandse en Belgische genomineerden voor de Vrijspreker Award voor Politicus van de Week. Die zijn echter op vakantie en waarschijnlijk daarom werden er deze week vooral buitenlanders genoemd, met Ahmadinejad duidelijk aan de top.

Uit Wikipedia*) haalden we dat de vijftigjarige premier van Iran, Mahmoud Ahmadinejad, pas één jaar deze functie bekleedt. Het lijkt echter door zijn grote invloed, alsof hij dat al veel langer is. Voor die tijd was hij burgemeester van Teheran.
Die invloed dankt hij voor een groot deel aan zijn positie in de Alliance of Builders of Islamic Iran (Abadgaran).

Ahmadinejad is zeer uitgesproken in zijn doelstelling om Israel geheel van de kaart te vegen. Israel heeft geen recht om te bestaan. Uit zijn daden zou je eenvoudig kunnen afleiden dat hij dat serieus meent.
Hij heeft gezorgd dat Hezbollah voldoende raketten heeft om op Israel af te schieten en al een begin te maken aan dat “ausradieren”.
Hij werkt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook aan het verkrijgen van atoombommen. Daarbij heeft hij diverse keren gezegd dat resoluties van de UN en/of de Veiligheidsraad hem niet interesseren en dat Iran recht heeft om atoomenergie voor “vreedzame doeleinden” te ontwikkelen.
Dit kan zijn aanpak zijn van de “Endlösung” om de Joden uit te roeien.
Het is ongelooflijk hoeveel haat een mens kan hebben.

We kunnen dit alles afdoen met het te beschouwen als de kreten van een gek. Net als voor de Tweede Wereldoorlog de kreten van Adolf Hitler zo werden beschouwd. Dat heeft de wereld toen zwaar berouwd.

Hoe we er ook tegenover staan, het is nuttig om niet de gehele ontwikkeling in Iran met Ahmadinejad maar gewoon naast ons neer te leggen.
Weer komt hier de vraag:”Wanneer is een bedreiging een bedreiging?” Wanneer is het echt gevaarlijk? Wanneer moet (mag?) je ingrijpen?
Het antwoord hierop, en onze meningsvorming, kan door objectieve discussies op de Vrijspreker helderder worden. Hopelijk vinden we het juiste antwoord en hopelijk zijn we niet te laat.

De consequenties van het verkeerde antwoord zijn zo groot, en de negatieve rol die Mahmoud Ahmadinejad op dit moment speelt, is zo belangrijk, dat hij de Vrijspreker Award Politicus van de Week meer dan verdient.
——————————————————
*) en.wikipedia.org/wiki/Mahmo…

9 REACTIES

 1. Politicus van de week, nu komen jullie met de gek/mafkees van de week……………
  ik nomineer vrijspreker als de meest randdebielerige website van de maand even-:)

  overigens wie gaat er wel stemmen 22/11 en waarom niet

 2. Matje de Nejad denkt ook echt dat een zwarte kei het centrum van de aarde is … Maar wie zijn wij om daar wat van te zeggen? Strax wordt hier een pampadame koningin.

 3. [2] Ach je kan Maxima Z. niet verwijten dat ze een golddigger is. Maar degenen die haar het goud gunnen (was het niet 750.000 euro per jaar plus gratis villa?) valt des te meer aan te rekenen.

  Een wijze man die 20 jaar geleden veel in het Midden Oosten reisde, zei de wijze woorden dat ‘wij’ beter nu (toen) een atoombom op Iran kunnen gooien, want Iran zal die zeker op ons gooien als ze ooit de kans krijgen. Dat moment is intussen bijna aangebroken.

 4. [1] Anno denkt kennelijk nog steeds dat een "politicus" een positief, te prijzen individu is!
  De Vrijspreker nog beter lezen, Anno!
  En uhhh bedankt voor het compliment!

 5. De juiste reactie op een reeële bedreiging is uiteraard om precies zoveel geweld toe te passen als nodig is om de dreiging te neutraliseren.
  Dat is iets anders dan het ‘oog om oog, tand om tand’ dat de wereld schijnbaar wil zien in het Hezbollah vs. Israël conflict. 2 hezbollah krijgers kidnappen is dan het juiste antwoord op 2 israelische soldaten kidnappen. Maar de israelieten zijn maar met 6 miljoen terwijl hun vijanden met 1 miljard zijn (de helft van de europeanen niet meegerekend).
  Het is dus uiterst redelijk als Israël een vergeldingsverhouding van 1.000.000.000/6.000.000 hanteert, ofte 166 keer harder slaan dan Hezbollah.

 6. De zéér met zichzelf ingenomen imbiciel "IK heb prachtige dingen gedaan" en amorele politieke rat Hoogervorst is mijn politicus van de week en zelfs van 2006, door zich aan zijn belofte te houden op te stappen als de zorgwet mislukte!

 7. [4] denk ik dat ? ik wist niet dat ik dat dacht, ik denk dat er 3% bonafide bij zitten, maar die zijn niet eens Gemeenteraadslid vrees ik…………..

 8. Van de 1,2 miljard moslims wereldwijd, steunt 10 tot 15% de radicale Islam. Dat komt neer op zo’n 180 miljoen mensen en ze zijn over alle landen in de wereld verspreid. In getal meer dan de helft van de EU bevolking.

  Laten wij nu eens nadenken over de vraag of een "bedreiging wel een bedreiging is"..

  Het is dat ze nog niet niet helemaal lekker in de WMD’s zitten, maar als ze allemaal een bomvest aantrekken, kunnen ze al forse schade aanrichten lijkt me zo..

 9. Laat amerika haar tanks maar omkeren naar Iran ze zijn er nu toch, dan nog even syrie meepakken, en libanon zuiveren.

  En dan nog een paar flinke bommen op noord korea, en de wereld ziet er weer een stuk leuker uit.

Comments are closed.