Soms geloof je je oren en ogen niet als je opmerkt waar de overheid zich allemaal mee bezig wil houden.
Minister Peijs van Verkeer wil lange zware vrachtwagens (LZV’s) toestaan op de snelwegen. In de afgelopen twee jaar is een proef gehouden met de LZV’s, die 25 meter lang zijn en 60 ton wegen. Een normale vrachtwagen is 18 meter lang.

Peijs zal de komende weken overleggen met provincies en gemeenten over het gebruik van de LZV’s. Transport en Logistiek Nederland is ook voorstander. De vervoersorganisatie wijst op het lagere brandstofgebruik en de lagere uitstoot van stikstof en kooldioxide.
<%image(indexthumbnails/20060606-3VO.gif|110|110|3VO)%>
De verkeersorganisatie 3VO wil er pas mee instemmen als vaststaat dat LZV’s geen gevaar op de weg zijn.
Link: www.nos.nl/nos/artikelen/20…

Is het niet belachelijk voor woorden waar deze mensen zich eigelijk allemaal mee bemoeien? Zijn het namelijk niet uitsluitend de vervoersbedrijven (of anderen die geïnteresseerd zijn in LZV’s) die individueel kunnen beslissen of ze nu wel of geen langere vrachtwagen willen aanschaffen? Vooral de reactie van 3VO met hun zeer amateuristische website is natuurlijk het toppunt van asocialiteit. Deze labiele vereniging stelt gewoon een eis op voordat ze ermee in willen stemmen. By what right? By what code?

Natuurlijk zal men nu zeggen: “Jah, maar de wegen zijn van de staat en die mag dus beslissen wat er mee gebeurt!” Graag zou ik dan van die persoon willen weten aan wat de staat dan die rechten aan ontleed. Het geld wat de staat namelijk bezit, is uit vele portemonnees van andere mensen niet vrijwillige gegeven maar gestolen. De overheid heeft de desbetreffende wegen dus gefinancierd met geld dat ze eigelijk niet bezit. Analogie:
“Ik beroof een bank en met dat geld koop ik een mooie Porche en daarom is die Porche van mij. Ik mag dus zelf bepalen wat er met die Porche gebeurt ook al heb ik hem gefinancierd met geld dat niet van mij is” Er is dus geen enkele reden te bedenken waar de overheid haar rechten aan kan ontleden.

Maargoed, dat terzijde. Nu over de reactie van 3VO. Heeft 3VO eigelijk dan ook al de mogelijkheid om mee te beslissen wat er met ons individuele burgers gebeurt? Graag zou ik dan van 3VO willen weten hoe ze dit voor mekaar hebben gekregen, via die wijsheid wil ik dan namelijk ook een vereniging opzetten. Met die vereniging ga ik dan van de wetgever eisen dat alle wetten die zij maakt, op morele gronden moeten rusten. Namelijk het streven naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: “ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.”
Tevens zal ik zeggen dat ik niet zal instemmen voor het behoudt van de verzorgingsstaat (ook wel beter bekend als de dievenstaat).

Ook lijkt het er sterk op dat de vervoerssector nooit iets goed kan en mag doen. Het is namelijk vrij aannemelijk dat wanneer er een proef was geweest in het teken van het bevorderen van de verkeersveiligheid, waarbij die vrachtwagens i.p.v langer juist korter werden gemaakt, dat dan juist de gehele milieubeweging met haar proletariërs ging protesteren i.v.m meer luchtverontreiniging.

7 REACTIES

 1. Toch mag de wegeigenaar (in dit geval het Rijk) uiteraard meebeslissen. Een particuliere wegeineaar zou dezelfde afwegingen maken. Hoe het komt dat de staat eigenaar is doet er in dit geval niet toe. Waarschijnlijk zullen ook veel particuliere eigendomsrechten ooit door middel van geweld tot stand zijn gekomen.
  Vanzelfsprekend ben ik voor privatisering van wegen, maar vooralsnog zal het Rijk eigenaar zijn en blijve

  Verder zijn uiteraard verzekeraars bepalend voor welk voertuig de weg op kan/mag. Een verzekeraar zal nooit en te nimmer een gevaarlijk voertuig willen verzekeren.

 2. "Een particuliere wegeineaar zou dezelfde afwegingen maken."

  Dat weet ik niet. Als je kijkt naar Amerika waar een stuk minder regels ziet, zul je zien dat daar veel grotere trucks rijden, ook op tolwegen. Tevens heb ik daar nog nooit gehoord over discussies hoelang, hoezwaar, etc een vrachtwagen maximaal mag zijn.

  "Waarschijnlijk zullen ook veel particuliere eigendomsrechten ooit door middel van geweld tot stand zijn gekomen."
  Pardon? Die begrijp ik niet…
  "Verder zijn uiteraard verzekeraars bepalend voor welk voertuig de weg op kan/mag". Incorrect, de verzekeraar kan nl alleen een bepaald voertuig wel of niet verzekeren. Hij kan een bepaald (onverzekerd) voertuig niet tot staande houden omdat hij bijv te lang is.

 3. [2]
  In Amerika is veel meer ruimte dan in Europa. Uiteindelijk heeft het te maken met (een gevoel van) veiligheid. Ikzelf vind nu al vaak dat vrachtwagens, en zeker grote combinaties, al zeer veel hinder veroorzaken op onze snelwegen. Ik weet niet of ik als automobilist zit te wachten op nog grotere combinaties op de weg.

  Over eigendosmrechten:
  Vaak hebben overheden in het verleden met geweld voor redistributie van eigendom gezorgd. Niet alleen middels belastingen en subsidies, maar ook door onteigening van grond. Heel vaak werden edelen of andere "machtigen" bevoordeeld ten koste van de kleine, eigengeerfden.

  een wegeigenaar of een overheid zal niet toestaan dat een voertuig onverzekerd rondrijdt, tenzij de bestuurder kan aantonen dat hij in staat is eventuele schade uit eigen zak te voldoen.

  In een libertarische maatschappij zou het heel goed kunnen dat wegeigenaren met verzekeraars en particuliere politiediensten contracten met elkaar afsluiten om zodoend ete voorkomen dat er levensgevaarlijke figuren en/of voertuigen anderen bedreigen.

  Op dit moment heeft de staat (helaas) het monopolie. Zolang dit het geval is hoop ik dat ik als betaler van (wegen) belasting dat de overheid er voor zorgt dat ik veilig van A naar B kan rijden.

 4. Niet mee eens.
  In principe is alles van de staat(dus van ons allemaal).

 5. [3] Die hinder en gevoel van onveiligheid ontstaat doordat onze autosnelwegen met een chronisch capaciteitsprobleem kampen. Waardoor ego-trippen steeds nadrukkelijker manifesteerd in het gedrag van weggebruikers en bestuurders elkaar het licht niet in de ogen gunt.

  Het probleem met de rotte appels bij beroepschauffeurs is dat hun misdragingen vele malen meer opvalt met hun grote voertuigen dan als een automobilist zich misdraagt of het zichzelf ongelovelijk moeilijk maakt door rond te rijden met het verkeersinzicht van een garnaal en niet verder te kijken dan de motorkap.

  Ik zie juist voordelen in het gebruik van langere LZVs, want 25 meter met max gewicht van 60 ton is niet bepaald schokkend en zet weinig echte zoden aan de dijk. In de Scaninavische landen is een 60 tons combinatie een vrij normaal begrip. Door "echte" roadtrains toe te staan zal de transportbranche minder gebruik gaan maken van all-rounders die relatief lastig in de stad manouveren en relatief duur zijn in het lange afstandswerk en meer zullen specialiseren in distributietransport en lange afstandtransport. Waardoor er in de stad minder grote vrachtwagen hoeven te rijden, nu is dat de meest efficiente manier voor een groot deel van het goederenvervoer.

  Ik denk dat als die ouderwetse lengte- en gewichtsbeperkingen op aslast na worden opgeheven en roadtrains in heel europa mogen rondrijden dat binnen afzienbare tijd combinaties die tussen de 30 en 50 meter zijn en totaalgewichten van 100 ton op de autosnelwegen rondrijden. 25 jaar geleden zou dat absoluut ontdenkbaar zijn, maar sindsdien is de vrachtwagen zoveel beter geworden dat dergelijke lengtes en gewichten voor een moderne vrachtwagen nauwelijks een probleem vormt voor het voertuig zelf of de veiligheid van overige weggebruikers.

  Ik denk dat deze stap noodzakelijk is om europa een beetje betaalbaar te houden aangezien voor transportbedrijven de grootste kostenpost de personeelskosten is. Door een LZV kan er met een chauffeur meer rendement worden gehaald en dat vertaald zich in lagere transportkosten.

 6. [5]
  Mee eens.
  Het hele systeem is aangepast aan de massa van het voertuig.
  Chauffeurs dienen verstandig te rijden, en de geschikte routes kunnen vooraf worden bepaald.
  Efficient en milieuvriendelijker: hoe kan men daar nu tegen zijn?
  Men kan goede signalen bedenken, waardoor de andere weggebruikers direct zien dat hier een extra lange combinatie rijdt.
  Want gewenning is m.i. slechts het enige probleem.

 7. Ik denk dat de hoofdreden gewoon is, is dat men in Den Haag, EU, etc gewoon alles perfect wil regelen. Regeltje hier, regeltje daar, regeltje overal! Men heeft ieder jaar zelfs nieuwe regels over de taal! Volgens mij is er voor de engelse taal helemaal geen bureau dat steeds nieuwe regels verzint, loopt het daar dan in het honderd? Ik geloof het niet…

Comments are closed.