De economische positie van de Randstad
is de laatste jaren enorm verslechterd.
De Nederlandse regio is in de top twintig
van Europese grootstedelijke gebieden
weggezakt uit de top vijf naar een
achterhoedeplek.
Gelukkig heeft een adviescommissie hier
een rapport over geschreven.

Onder leiding van Unilever-topman Anthony Burgmans is er een rapport verschenen dat vorige week aan de burgemeesters van de vier grote steden is overhandigd.
De problemen van de Randstad zijn volgens de commissie: te weinig innovatie en te weinig kennis bij de bedrijven en het ontbreken van ondernemerschap.
Verder is het bestuurlijke model voor verbetering vatbaar.

De aanbevelingen die de commissie deed, bestaan o.a. uit de volgende vondsten: het snel invoeren van de kilometerheffing, iedereen zou een aansluiting moeten KRIJGEN op snel internet waarbij de grote steden mogen optreden als investeerder in glasvezel, de bestuursvorm moet anders, de Randstad moet een eigen autoriteit krijgen i.p.v. de vier Randstadprovincies en, als klap op de vuurpijl, pleit men om de Olympische Spelen van 2028 naar Amsterdam te halen.

Het is duidelijk dat Burgmans geen ondernemer is maar een overbetaalde werknemer met een talent voor het binnenhalen van lucratieve onderzoeksopdrachten. De aanbevelingen zijn ronduit belachelijk, verzwakken de economische positie van de Randstad eerder en passen perfect in het plaatje van de overheid.
De sleutel voor economische activiteit ligt bij het bedrijfsleven dat dankzij de overheid te kampen heeft met dolgedraaide regelgeving, torenhoge belastingdruk en bijzonder slecht onderwijs waardoor er weinig gekwalificeerd personeel op de markt komt. Verder heeft de overheid de infrastructuur verwaarloost waardoor de bereikbaarheid van de Randstad nihil is.
Even door de aanbevelingen heen: kilometerheffing verhoogt de lasten van het bedrijfsleven en de werknemer, de invoering kost teveel (overheidsproject) en levert qua betere bereikbaarheid nauwelijks iets op (behalve voor de schatkist).
Een glasvezelnet via de overheid laten aanleggen is een prima voorbeeld van kapitaalvernietiging. Glasvezel zal al achterhaald zijn als het uiteindelijk met een budgetoverschrijding van 400% gerealiseerd zal zijn. Het gratis uitdelen van internetaansluitingen zet economisch gezien geen zoden aan de dijk, integendeel.
De heersende lokale overheid laat zich natuurlijk niet vervangen door een Randstadautoriteit. Nee, deze bestuurslaag komt er gezellig bij en vormt een mooie vacaturebank voor al dan niet uitgerangeerde politici en ambtenaren.
Tenslotte de Olympische Spelen. In het onwaarschijnlijke geval dat het zou lukken om dit tijdelijke circus naar Amsterdam te halen, is de grote winnaar de overheid met extra belastinginkomsten en vernieuwde sportaccommodaties.

Als Anthony Burgmans enig idee van ondernemen zou hebben dan zou hij pleiten voor het keihard snoeien in regels, het drastisch verlagen van belastingen en heffingen, ruim baan voor het particulier initiatief – met name in het onderwijs -maar vooral het achterwege laten van dergelijke nutteloze onderzoeken op kosten van de belastingbetaler.

11 REACTIES

 1. Wat ook goed kan helpen is een groot genoeg gebied verklaren tot een echte "VRIJE ZONE", zonder belastingen en praktisch zonder overheid.
  Een voorbeeld nemen aan Dubai!

 2. Is de laatste alinea overgenomen uit het verkiezingspamflet van Wilders?

  Volgens mij is een gebied van BeNeLux,Denemarken,Noorwegen plus IJsland wel groot genoeg, met voldoende energie, voor een "VRIJE ZONE".

 3. [2] "Is de laatste alinea overgenomen uit het verkiezingspamflet van Wilders?"

  Eerder libertarische common sense. Wilders’ ideeën komen hier soms mee overeen.

 4. [1] Hub,
  Voor een VRIJE ZONE is mijn tuin zelfs groot genoeg. Voorwaarde is natuurlijk wel dat tussen de vrije zone en de omliggende gebieden redelijke vrijhandel en redelijke vrijheid van verkeer bestaat. Maar het is eigenlijk vanzelfspekend dat de staat die een vrije zone ’toestaat’ niet tegelijk de tol- of andere muren zo hoog kan (zal) optrekken dat de vrije zone erdoor onleefbaar wordt, althans niet zonder zichzelf grondig belachelijk te maken.

 5. [4] bij nader inzien…
  zich grondig belachelijk maken is natuurlijk wel het patent van de politici!

 6. "Glasvezel zal al achterhaald zijn als het uiteindelijk met een budgetoverschrijding van 400% gerealiseerd zal zijn."

  Hoe kan glasvezel achterhaald zijn? Sneller dan glasvezel wordt het niet.

 7. [6]
  Unox,

  Zijn draadloze netwerken, zoals satelliet, UMTS, etc., geen alternatief? Ik weet er verder niets van hoor, maar de overheid lijkt me nu ook geen expert op dit gebied. Bedrijven met een winstoogmerk en expertise lijken me hier meer op z’n plaats. Bovendien is een glasvezelnetwerk nu niet bepaald een essentiële voorziening die de burger niet zelf kan regelen. En zelfs andere essentiële zaken worden het beste buiten de overheid om geregeld.

  I.p.v. dat de overheid er nog een bestuurslaag bijgooit, zou ze beter een paar lagen (provincies, waterschappen, EU, evt. zelfs gemeentes) schrappen en verschillende paralelle regio-indelingen (zoals kantons van rechtbanken en regio-korpsen van politie) samenvoegen tot 1 geheel: lokaal de gemeente en overkoepelend de landelijke overheid. Dan is er een duidelijke (efficiënter) autoriteit wier verantwoordelijkheid volledig duidelijk is als het mis gaat.

  En uiteraard is het beste om 99,9% van de beslissingen door de burger zelf te laten maken en die zelf zijn\haar verantwoordelijkheid te laten dragen.

 8. [6] nieuw snufje op komst:
  hoge snelheid internet via bestaande telefoonkabels. Een zwart doosje voor de kabel en een zwart doosje achter de kabel en hopsakee, razndsnel zonder weer een nieuw netwerk aan te hoeven leggen.

 9. [10] Tegenwoordig adsl 2+, daarna komt vdsl, en dan hdsl, en het wordt dus steeds sneller. adsl 2+ kan theoretisch tot 25 mbit/s, dat is reeds erg snel. Hier hebben we 12 mbit/s, en geloof me, wat je ook doet, al ga je met 10 PC’s tegelijk zwaar downloaden, het blijft stabiel overeind.

Comments are closed.