Laat ik ter illustratie van de waarachtige doelstelling van de EU als voorbeeld eens twee typisch Brusselse maatregelen aanhalen:
A. Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid: de Commissie stelt een nieuwe bananenregeling voor (20 sept.)
B. Brussel ontvangt 377 miljoen euro aan extra heffingen voor overschrijding van melkquota (3 okt.)

A. Hervorming van het GLB
De Commissie stelt een nieuwe bananenregeling voor. We lezen in het persbericht:
“Brussel 20 september. Vandaag heeft de Europese Commissie een grondige hervorming van de steunregeling voor de bananentelers voorgesteld. Deze hervorming heeft tot doel deze regeling in overeenstemming te brengen met de hervormingen in de andere landbouwsectoren en tegelijk een redelijke levensstandaard voor de bananentelers in de EU te garanderen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de regio’s waar bananen worden geteeld.
In de EU geteelde bananen maken 16 % uit van de totale bevoorrading van de EU. Zij worden hoofdzakelijk geteeld in de ultraperifere gebieden (de Canarische Eilanden, de Franse overzeese departementen Guadeloupe en Martinique, de Azoren en Madeira), die zich in tropische of subtropische gebieden bevinden, en voor een klein gedeelte (minder dan 2 % van het totaal) op Cyprus, in Griekenland en in continentaal Portugal.”

B. Melkquota
Op 3 oktober werd bekend, dat de EU 377 miljoen Euro extra aan heffingen gaat ophalen wegens overschrijdingen van melkquota.
Met het oog op een evenwicht tussen vraag en aanbod en de beperking van overschotten wordt koemelk in de Europese unie op de markt gebracht op basis van nationale quota. Elke lidstaat ontvangt twee referentiehoeveelheden (“quota”): een voor leveringen aan zuivelfabrieken en een voor rechtstreekse verkoop aan consumenten.
Deze hoeveelheden worden in elke lidstaat verdeeld over de producenten (individuele quota). Wordt het nationale quotum overschreden, dan is in de betrokken lidstaat een heffing verschuldigd door producenten die hiertoe hebben bijgedragen. Deze heffing moet door producenten van koemelk worden betaald voor alle hoeveelheden melk of melkequivalent die in een periode van 12 maanden (van 1 april tot en met 31 maart) boven het quotum op de markt worden gebracht.

EU-aangiftebiljet
De lidstaten moeten jaarlijks voor 1 september aangeven, hoeveel melk zij geproduceerd hebben. De heffing bedraagt 0,3091 euro/kg overschrijding.

Commentaar:
Het EU-systeem is gebaseerd op een aantal simpele drogredenen. Uit de subsidieregeling voor de bananentelers blijkt bijvoorbeeld, dat het de EU te doen is om bananentelers (waarvan het leeuwendeel zich in verre uithoeken van de planeet bevinden) een acceptabele levensstandaard te bezorgen, ongeacht hun productie. Een soort basisinkomen op kosten van de belastingbetaler zeg maar. Ik vraag me af, waarom mijn schoonmoeder die tegenwoordig een optrekje in Spanje bewoont en een sinaasappelboomgaard heeft, daar niet voor in aanmerking komt. Toegegeven: Frankrijk komt beter op voor zijn ex-kolonien dan Nederland.

Uit de quotering van de melkproductie, -al tientallen jaren een vitaal onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) -, moet geconcludeerd worden, dat de EU van mening is, dat de melkveehouders en hun koeien al die jaren al veel te hard werken en dat het een kerntaak van de EU is, die activiteiten derhalve elk jaar opnieuw te bestraffen. Vanwege die quotering zijn gaandeweg veel melkveehouders uitgezwermd naar andere Europese landen, die nog geen lid waren of anders nog onder hun melkplafond zaten. Die melkveehouders zouden elk jaar zo ongeveer tot aan het nationale quotum van het gastland moeten produceren, maar schieten daar blijkbaar glansrijk overheen. Logisch natuurlijk.

Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid” noemt de EU zijn gemeenschappelijk landbouwbeleid officieel. Dat is curieus, want op die manier blijken er elk jaar van zulke “hervormingen” te zijn. Dat spelletje is al decennialang aan de gang, terwijl het GLB al jarenlang de ruggegraat van de Europese Unie vormt. (Het beslaat rond 40% van het EU-budget.) Wordt Uw ruggegraat ook elk jaar “hervormd” ?
Door die jarenlange interventies en “hervormingen” van de EU treden ernstige marktverstoringen en concurrentievervalsing op, waarvan niet alleen de consument, maar ook de mensen binnen en buiten de EU uiteindelijk de dupe worden.

In het jaar 2006 (U leest het goed) bedraagt de EU-begroting inmiddels reeds een monsterlijke 120 Miljard Euro (1,02% van het Bruto Nationaal Inkomen van de lidstaten).

ec.europa.eu/commission_bar…

Zie:
europa.eu/rapid/pressReleas…

2 REACTIES

  1. Zakte de productiviteit van de EU regeltjes bedenkers maar eens flink in. Verstoren van marktwerking lijkt in Brussel prioriteit nummer een. Er is denk ik geen terrein te bedenken waar het bureaucratische absurdistan zich niet mee bemoeit. De nieuwe ‘fijnstof’ regels zorgen voor ook veel fraais zoals een feitelijk verbod op het bouwen van nieuwe huizen en regels in veel regio’s. Het landschap zou er letterlijk anders uitzien zonder al deze onzin.

    Voor wie graag lui is staat hierboven dus een mooie tip: wordt bananen boer op de Canarische Eilanden of op een relaxed eiland in de Cariben. Zouden deze subsidies ook worden uitgekeerd aan buitenlanders die zich in deze gebieden vestigen? Ik verdenk de EU in dit soort kwesties van crypto-racisme.

  2. [1] Maverick,
    Als die buitenlanders het goed aanpakken wel. Maar dat is vrij lastig. Bovendien weet je met die Brusselse Hervormers nooit, hoe lang de vriendschap duurt… 🙁

Comments are closed.