De spot:
“Ga stemmen! U hebt het voor het zeggen!”
hoor ik de laatste paar dagen regelmatig in de media.
Met verspilling van veel belastinggeld wordt deze spot regelmatig over ons uitgestrooid.

Maar is die bewering ook waar?

Ja, die bewering is waar!

Ja, echt waar, u mag naar het stemhokje komen en daar mag u een knop indrukken.
Met het indrukken van die knop “zegt u” dat u een mandaat geeft aan een bepaalde politicus om namens u te beslissen over wat er met uw leven, vrijheid en eigendom gedaan mag worden.
U mag dat zeggen!

U mag het zeggen. Daarna mag u blijven hopen dat de door u gemandateerde politicus dit mandaat zodanig gebruikt dat hij of zij alles doet wat u ervan verwachtte. Maar u hebt natuurlijk geen recht van spreken meer. Over 4 jaar mag u het weer zeggen; dan mag u weer een knop indrukken. Uw druk op de knop was alleen maar nodig om hem of haar in de Tweede kamer te krijgen.

Het lijkt wel “spot”, en in feite is het natuurlijk ook bespottelijk dat iemand zo iets doet. En toch zullen miljoenen mensen deze handeling op 22 november braaf gaan uitvoeren. Ze hebben het immers voor het zeggen. Ze HOEVEN niet te gaan, ze HOEVEN dat mandaat nog niet aan iemand te geven. Het mag nog vrijwillig