Het kan nuttig zijn om al eens te denken wie er straks na 22 november gaan beslissen over u.

Zekerheden daarover zijn nooit te geven, maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we nu al zeggen welk soort in regering en parlement zullen zitten.

Dat kunnen we afleiden uit geschriften en optredens van de personen die nu in de regering en parlement zitten en die hard bezig zij u te verleiden om hen weer in de volgende regering te stemmen. Gewoon naar de feiten kijken!

— Er is er een die “walgt” over wat een van zijn collega’s zegt. Alexander Pechtold (D66) walgt van uitspraken van Geert Wilders (PVV).
— Geert Wilders zat al 8 jaar in de Kamer, gekozen om het programma van de VVD uit te voeren. Wat hij bereikt heeft, is onduidelijk, maar hij heeft het mandaat van zijn kiezers om het VVD-programma uit te voeren, opzij geschoven en is een eigen partij begonnen.
— Er ook een politicus die zegt dat zijn collega staat te liegen en te draaien. Jan Peter Balkenende (CDA) zegt dat over Wouter Bos (PvdA).
— Er is een politicus die verbijsterd is over wat een collega allemaal zegt en wil. Wouter Bos zegt dat over zijn collega Jan Peter . Hij zou nooit vice-premier onder die Jan Peter willen zijn. Maar als hij de wedstrijd niet wint en niet premier kan worden, dan wil hij wel gewoon in de Tweede Kamer mee regeren.
Leuk was dat een journalist stelde dat Wouter geen hulp-Sinterklaas wilde worden. Dat betekent dat hij dan Jan Peter als Sinterklaas ziet, en liever zelf Sinterklaas wil worden. Een bijzonder goede vergelijking.
— Een andere politicus vraagt aan een tegenspeler om eens te zeggen hoe en met wie hij wil regeren als hij zou winnen. Dat was Marc Rutte, die dit vroeg aan Jan Peter, de huidige premier. Maar Jan Peter zegt dat lekker niet. Dan ziet namelijk ook de kiezer wat zijn plannen zijn. En Jan Peter wil veel liever straks pragmatisch besluiten wat hem het beste uitkomt. Laat de kiezer maar in het donker!

Deze feiten geven een beeld van de politici die straks in een bepaalde verhouding het land gaan regeren. Zoals in een vroeger artikel gesteld *), willen ze ook allemaal nog eens ongeveer de zelfde dingen van u eisen.

Wilt u aan deze politici uw mandaat geven om over u te beslissen?
Er is maar één duidelijk moreel advies: STEMNIET!

——————————————————————
*) ZIE: Wilt u door de kat of door de hond gebeten worden?
www.vrijspreker.nl/blog/?it…

28 REACTIES

 1. Het valt mij bizonder zwaar tegen dat een heel duidelijk boven modaal intelligent iemand als Hub probeert (aan de hand van de door hem opgesomde ritselingen in de bladeren) te gissen welke wind strax weer in het Haagse bos gaat waaien.

  Want hij kan zich, volgens mij, de vraag wel besparen … Wetend dat de(partij)bomen als altijd keurig in het gelid staan, precies zoals de eigenaars van het woud dat wensen, en aanwaaiende zaadlingen helemaal niks voorstellen, zodat ook nu weer totaal NIETS gaat veranderen … Op de paar zwijnen in het struikgewas na … en de nodige klopjachten …

 2. Volgens mij wil de overgrote hoofdelijke meerderheid der Nederlanders overduidelijk:
  1. Harder rijden over de snelwegen
  2. Geen verkeersdrempels
  3. Geen uitbreiding Europa
  4. Geen overheidsbetutteling (tabakswet, (soft)drugswet etc.)
  5. Minder belastingen
  6. Minder overheidscontrole
  7. BUT YOU NAME IT, THEY DON’T PLAY IT!
  Wel I don’t play my vote!

 3. [2] wat Bertus zegt dat het volk wil is meer vrijheid. Anderzijds wensen zij absolute zekerheid en totale verzorging …

  Het eerste zit er eenvoudig niet in, en voor dat laaste zal men (via de verkiezingen) zichzelf ontoerekenbaar moeten verklaren en vrijwillig onder staatcuratele stellen. Wedden dat dat laatste weer gebeurt.

 4. Het gaat er mij om dat ik slechts kan kiezen uit keuzes die de mijne niet zijn. Keuzemogelijkheden die zelfs niet ‘van het volk’ zijn. Dat er straks bij het vormen van een regering dus weer gaat worden onderhandeld over standpunten die (nagenoeg) geen van allen de mijne zijn. Waarom kiezen tussen een rode of een groene appel als ik alleen sinaasappels lust? Wat een circus.

 5. Ik wil graag een nieuwe partij aanmoedigen, namelijk lijst 14.
  Wij hebben het allemaal hier over een andere aanpak tegenover de overheid, geen leugens meer, geen zakkenvullen en de bevolking uitzuigen moet ook afgelopen zijn.

  http://www.lijst14.nl/4bl.html

  Wij als mensheid hebben de macht om alles te veranderen maar dan moeten we wel samenwerken en niet als individu.

 6. [4] PRECIES … daarom kan je ook beter NIET kiezen of "STEMMEN" … want dan ben je tenimste NIET medeplichting aan je eigen ondergang … Of wel soms?

  [5] Vergeefs gefluit in de wind. Hier verandert niks, want om ook maar de geringste hervorming te bewerkstelligen dient het volgende te gebeuren:

  1. Afschaffing monarchie. Afschaffing multikul en uittreding EU.

  2. Afschaffing verzorgingsstaat en tenminste HALVERING van de staatsbegroting

  Lijst 14 bestaat uit lieden die denken wat te kunnen, maar NERGENS toe in staat zijn. Veel beter is om helemaal NIET te stemmen, omdat het GELIJK staat aan het hangen aan de stuurrad op de ACHTERBANKJE van een kermisautotje …

 7. [6]

  Nergens toe in staat zijn?

  Met zo een gedachte veranderd er nooit wat. Als hun de meeste stemmen zouden hebben hebben ze wel degelijk invloed.

 8. [7] En als dat de realiteit is … wat verander je er dan nog aan?

  En dan met dat armzalig roostertje van "kandidaten", die overduidelijk alleen zelluf aan de bak willen. Want de eene is al linxer, "progressiever" en meer politiek correct dan de ander.

  Dat Jan Nagel daar niet bij is …

  Lijst 14 lijkt wl en uitzendbureau van tijdelijke politiek "krachten".

 9. Als een Lijst-14 ooit een meerderheid van stemmen zou krijgen dan raken zij pas goed in de problemen. Net zoals de meeste mensen juist in de moeilijkheden komen als zij ineens (te) veel geld krijgen … Gelukkig is de kans daarop minder dan nul-coma-nul. En dan kan je ook nog echt op hun kankeren omdat je NIET op hun hebt gestemd.

  Zoals gezegd … kan men beter helemaal … NIET stemmen.

 10. Dit verrotte politieke systeem komt voort uit een antisociale manier van denken, namelijk het analytische rationalisme. Het kan ons alleen maar zogenaamde tegensgestelde belangen voorhouden. Deze worden op de achtergrond echter met elkaar verbonden door een internationale economische belangenstructuur. Het systeem is gericht op zelfhandhaving en op het opdringen van de religie van de almachtige Staat. Zie mijn artikelen op http://www.niburu.nl onder de categorie auteurs. Denk vrij en wees vrij. En volg vooral je hart.

 11. [10] yeah … yeah … the liberal arts folks are at it again. We haven’t solve this life threatening (political) problem of government bij decree (called regeer-accoorden) and Arend zeevat want to expand into the emotional world …

  Ik heb het maar in het engels gesteld omdat bij "outfits" als Niburu praktisch alles uit die taal is omgezet. Multidimensinele ralphnaderisme, it is! Let’s get wooly … That’ll solve everything.

 12. [1] "dat een heel duidelijk boven modaal intelligent iemand als Hub"

  Ik voel me zeer vereerd!!!

  "probeert .. te gissen welke wind strax weer in het Haagse bos gaat waaien"

  Laat ik nu denken dat ik niet giste, maar constateerde!!

 13. [12] Goed vastgesteld dan .. er gebeurt niks, noppes, nada, nichts.

  Het is ABSURD om in Nederland aan verkiezingen deel te nemen, evenals om te "STEMMEN" …

 14. Hub, heb je al antwoord op je mail aan de LP?

  Wellicht dat jij weet wat hun beweegredenen zijn om niet aan de verkiezingen mee te doen?

 15. [11] Jammer dat je zo verward reageert, beste ACP. Er bestaat een andere werkelijkheid naast de jouwe, die heel goed zonder paddo’s te ervaren is. Maar goed, ieder schept nu eenmaal de werkelijkheid die hem/haar het beste uitkomt. En of dit geleuter hier nu zo’n enorme bijdrage is aan een betere wereld, betwijfel ik ten zeerste. Je ziet wat je wilt zien en hoort wat je wilt horen, vooroordelen te over dus.

 16. [16]
  Ik ben ACP’s vriendje niet, maar zowel jij als je website lijken meer aan je kwalificatie te voldoen dan ACP.

 17. [16] Hier wordt inderdaad nog veel geleuterd, daarom is het zaak om steeds op (de zelfde) prioriteiten te blijven hameren. Dus hoezooo verward? Sommige beweren zelfs dat ik steeds oude plaatjes draai …

  Edoch, ik heb zelden zoiets nebuleus en wazigs gezien als waar men zich op dat niburu mee bezig houdt. Far out man …

 18. Ik zal wel een van de weinige zijn met een opmerking als onderstaand, maar op het gevaar af veracht te worden, plaats ik toch mijn reactie.

  Niet stemmen is makkelijk. Boe roepen ook!

 19. [19] Niet stemmen is inderdaad makkelijk…stemmen trouwens ook.

  En het haalt (alle gedagdroom hier ten spijt) beide niks uit.

  Groetz,

  Cincinnatus.

 20. [19] Bewust niet-stemmen is oneindig veel moeilijker omdat het (voor Nederland) … op z’n minst "afwijkend" gedrag is. Iets waar de gemiddelde Nederlander per definitie als voor de dood is wanneer anderen dat van hem zouden denken …

 21. Als je niet stemt denken ze dat je zeer tevreden bent met de manier waarop ze de toko runnen. Wie zwijgt stemt toe.

 22. [22] Ja, zo zou je kunnen redeneren. Als er weer eens een dictatoriaal regime in Afrika democratiseert staan mensen soms wel een dag in de rij om hun stem uit te brengen. Bolkestein zei ook al eens: hoe saaier de politiek, des te gelukkiger het land.

  Maar vraag jezelf eens af: de niet-stemmers die jij kent, doen die omdat ze zo tevreden zijn met deze politiek/politici? Of uit onvrede/defaitisme/libertarische principes?

 23. [23]
  Natuurlijk zijn ze niet tevreden, dat weet ik ook wel. In deze gaat het er alleen niet om wat wij denken, maar wat de politici denken.
  Voor politici bestaan nietstemmers niet. Voor de kranten ook niet, afgezien van wat obligate opmerkingen over de "afnemende maatschappelijke betrokkenheid".
  Een echte protestpartij aan flink wat zetels helpen, heeft een groter schokeffect dan wegblijven. Met PF gingen al die niet-stemmers voor het eerst stemmen en de klap kwam hard aan.

  Vroeger bestond er de "Liquideer Nederland partij", met als enig programmapunt: alle staatseigendommen inclusief infrastructuur verkopen aan de hoogste bieder en de opbrengst verdelen onder alle Nederlanders. Ik vond dat plan wel aardig in de buurt komen van het libertarisme.

 24. [18]Bovenaan de eerste pagina van de Vrijspreker staat:

  "De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert."

  De intentie die daaruit spreekt kom ik hier in jullie reacties niet tegen. Ik word op mijn taalgebruik aangevallen, dus op mijn persoon. Wat is werkelijke vrijheid??? Hebben jullie daar ooit over nagedacht, beste ACP en Michiel. Mensen meteen in een hokje stoppen is hetzelfde als wat je ook met het stemmen doet. De wereld verander je niet door ideeën, hoe mooi ze ook zijn. De wereld verander je door je eigen werkelijkheid te begrijpen, dus jezelf te begrijpen.

  Dat emoties daar een belangrijke rol, zoniet de belangrijkste, in spelen kun je alleen maar ontdekken door naar jezelf te kijken. Hoe je op anderen en de wereld reageert. Zowel stemmen als niet stemmen doe je ook op basis van emoties. In jouw reactie en die van Michiel klinkt zo ontzettend veel emotie door. Zelfkennis is de weg naar de Waarheid.

 25. [25] Wellicht was ik iets te snel in mijn oordeel. Maar toen ik onderstaande zin las

  "Dit verrotte politieke systeem komt voort uit een antisociale manier van denken, namelijk het analytische rationalisme."

  moest ik toch denken aan chakra’s, aura’s, enneagrammen, zelfontplooiing, verandermanagement, en mindstyle-tijdschriften.

  "Het kan ons alleen maar zogenaamde tegensgestelde belangen voorhouden."

  Kun je dit nader uitleggen?

  "Deze worden op de achtergrond echter met elkaar verbonden door een internationale economische belangenstructuur."

  Je bedoelt IMF, wereldbank en dergelijke? Daar heb je volledig gelijk in en deze kunnen morgen worden opgedoekt.

  Het systeem is gericht op zelfhandhaving en op het opdringen van de religie van de almachtige Staat.

  Hmm, dit klinkt goed! ‘Systeem’ mag je nog eens nader uitleggen maar met het laatste deel van je zin ben je hier aan het juiste adres!

  "Zie mijn artikelen op http://www.niburu.nl onder de categorie auteurs."

  Misschien later, voorlopig houd ik het bij de Vrijspreker.

  "Denk vrij en wees vrij."

  Bedankt voor de goede raad.

  "En volg vooral je hart."

  Niet mee eens. Zeker in de politiek niet. Want allerlei linkse maatregelen zoals veel werknemersbescherming en hoge minimumlonen
  voelen ontzettend sociaal aan (fijn, we beschermen de werknemer), maar hebben een averechts effect omdat niemand een bedrijf begint als je je bij de bedrijfsvoering aan tig regels moet houden.
  Of neem die vreselijke uitdrukking ‘met het hart op de juiste plaats’. Daar mee worden meestal mensen aangeduid die aan linkse politiek doen en uitgezonderd jongeren, dommen en vrouwen zijn dat m.i. juist mensen die het hart niet op de juiste plaats hebben.

 26. [26] Michiel. Bedankt voor je reactie. Hier kan ik inderdaad iets mee. Je vraagt om verduidelijking waar je zaken niet goed begrijpt. Mijns inziens is dat een meer vrijlatende reactie, dan het etikettenplakken wanneer je het er niet mee eens bent.

  Jouw vragen.

  Dit verrotte politieke systeem komt voort uit een antisociale manier van denken, namelijk het analytische rationalisme."

  moest ik toch denken aan chakra’s, aura’s, enneagrammen, zelfontplooiing, verandermanagement, en mindstyle-tijdschriften.

  Met die invulling van mijn woorden zit je volkomen naast hetgeen ik er mee bedoel. Ik voel me absoluut geen zweefkees. Hoewel ik sommige van die zaken best de moeite waard vind. Bij het willen begrijpen van mezelf en de wereld ben ik tot op de bodem gegaan en heb darbij gekeken naar historische sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. En naar hoe mijn eigen denken daar door geconditioneerd is. Daarbij kwam ik er achter dat de samenleving de verkeerde kant opging op het moment dat mensen meer over het leven gingen nadenken en alles uit elkaar gingen halen, dan werkelijk midden in het leven te staan en het van daaruit te willen begrijpen.

  Als mens maken wij deel uit van de natuur en het leven in het algemeen. Door alleen maar alles te willen analyseren en daar beleid op te baseren, verliest men automatisch de samenhang van alles uit het oog. Het politieke systeem is verrot daar we door een heersende machtselite zijn meegenomen in een afhankelijk makende manier van denken. We zijn afhankelijk gemaakt van deskundigen, want die hebben de kennis en dus de macht. Dit is een ontwikkeling die steeds verder gaat, gezien het belang dat wordt gehecht aan de kenniseconomie.

  In alles kun je nu zien dat de Staat zich opwerpt als opvoeder, maar daarbij zelf een totaal verkeerd moreel voorbeeld geeft. Door oorlog, uitbuiting, economische gelijkwaardigeheid, wapenhandel, ondersteunen van moreel verwerpelijk gedrag van andere staten (b.v. de VS) laat zij zien dat zij onder en boven de wet staat. De Staat maakt de wetten zelf en voelt zich niet geroepen zich daar zelf aan te houden.

  Met het systeem bedoel ik de hele organisatorische kant van de samenleving, waarbij de Staat dus de normbepalende factor is. Middels straffen en helaas zelden belonen, perst zij de burgers in een keurslijf van vrijheidsbeperkende wetten en regels. Individuele scheppingskracht wordt op die manier verstikt.

  Wanner je kijkt naar de vormgeving van de samenleving en de meeste organisaties op economisch, wtenschappelijk en religieus gebied, dan kun je zien dat ze vormgegeven zijn als een piramide. Enkele ingewijden met kennis en macht aan de top en naar beneden toe een steeds breder wordende basis van uitvoerenden met afnemende kennis, verantwoordelijkheid en dus macht. Deze vormgeving is van bovenaf bepaald. Als ik het piramidesymbool met het alziende oog aan de top op het ééndollarbiljet noem, begrijp je misschien in welke hoek ik die ingewijden plaats.

  Ik hoop dat ik iets duidelijker heb kunnen maken hoe ik het geheel zie.

 27. Uit het VVD verkiezingsprograma van 2003:
  ‘Bij de uitbreiding van de Europese Unie moeten de criteria strikt worden toegepast om mogelijk negatieve gevolgen te vermijden voor toetredende lidstaten, Europa en Nederland.’

  En die criteria (erkenning cyprus etc.) worden/ werden niet nageleefd en toch is de VVD vóór toetreding van Turkije. Geert Wilders (buitenland-woordvoerder!) hield zich wèl aan het verkiezingsprogramma en werd vervolgens de partij uitgezet. Hij was de enige VVD’er die het mandaat van de kiezer, integenstelling tot de rest van de partij, serieus nam.

Comments are closed.