Geert Wilders zegt in een interview met de Volkskrant dat er een eenduidig duidelijk verband is tussen islam en criminaliteit.

Marokkaanse jongeren worden crimineel door de islam, zegt hij. “Hun gedrag vloeit voort uit hun religie en cultuur. Je kunt dat niet los van elkaar zien”, aldus Wilders.

Uit diverse citaten van de koran kun je inderdaad afleiden dat de islam een gewelddadige godsdienst is. Ditzelfde kan uit diverse andere “heilige” geschriften. Het verschil is echter dat die gewelddadige richtlijnen in de meeste andere godsdiensten al lang naar de achtergrond gedrongen zijn en niet meer worden aanbevolen door de geestelijke leiders.
In de Islam is dat anders. Daar wordt regelmatig geweld gepreekt. En bij het minste of geringste zie je dan ook islam geweld ontstaan. Of dat nu een paar (Deense) cartoons zijn, of dat de Paus een citaat van honderden jaren geleden aanhaalt. Een ander teken van het verband islamgeweld is ook dat in negen van de tien gevallen waar in de wereld geweldsmanifestaties zijn, moslims betrokken zijn.

Dat betekent echter niet dat iedere individuele moslim een geweldspleger is. Of zelfs in potentie.Net als in alle andere religies zijn er daar ook mensen die door geboorte of omstandigheden in een moslimcultuur terecht gekomen zijn, en die er een beetje bijhangen.
Door alle moslims op een hoop te gooien, en maatregelen te nemen tegen mensen die helemaal niets kwaads gedaan hebben, handel je dan wel erg collectivistisch.

Eveneens is het collectivistisch om te eisen dat iedere moslim (ook de onschuldige) “zich moet aanpassen aan de Nederlandse cultuur” is een overheids-opgelegde collectiviteit. Zou ook iedere Nederlander die emigreert naar een Hindoe of Bagwan gemeenschap zich daaraan moeten aanpassen?
Wat ze uiteraard moeten doen is de wetten van die gemeenschap respecteren. Maar zolang ze daar niet mee in strijd komen, zolang zij zelf geen geweld initiëren, zou er niets aan de hand moeten zijn. Zelfs als ze een andere taal spreken of geen Nederlands kunnen of willen leren.

Uiteraard is het logisch dat immigranten ook niet automatisch van de in Nederland of België bestaande verzorgingsstaatfaciliteiten gebruik moeten kunnen maken. Een situatie die los van moslims of wat dan ook in ieder geval afgebouwd moet worden.

Als tegenwicht tegen het “softe” socialistische systeem zijn de radicale kreten van Geert Wilders in deze verkiezingsstrijd wel verklaarbaar. Dat neemt niet weg dat het wel fascistisch is.

49 REACTIES

 1. Het is naar mijn mening niet zo heel erg vreemd dat de moslims op een hoop worden gegooid. Een blik in de realiteit op straat maakt duidelijk dat moslims de laatste jaren steeds sterker hun religieuze identiteit laten zien. De hoofddoekjes bepalen volledig het straatbeeld van jong tot oud.
  Dat samen met de eigen handelscultuur, dwz panden laten opkopen door instellingen om vervolgens zonder rente, naar religieus handelen, door te verhuren en een geheel naar eigen identiteit gerichte zakelijke cultuur, maakt het niet anders dan noodzakelijk om collectivistisch te denken. Ergens moet de streep getrokken worden.

  Overigens is het fout om het woord fascisme te gebruiken in deze context. Collectivisme in deze maatschappelijke zin is nog altijd socialistisch al dan niet eventueel nationaal.

  Mijn eigen visie is overigens dat een ieder zijn cultuur zou moeten kunnen behouden. Dat zijn tenslotte je eigen wortels en daarmee een bepalend deel van je identiteit.
  Maar het wordt natuurlijk problematisch als hele culturen zich verplaatsen en daarmee andere culturen verdringen, omdat ze tetoegeeflijk zijn.
  Onderdeel van een cultuur en identiteit, dus wortels, is ook nog altijd de grond waarop en de omgeving waarin je geboren bent, ook dat bepaald je identiteit.

 2. Zuiver LOELKOEK … van Wilders! De reden waarom in Nederland en Pleuropa onder de barmhartigen de incidentie van criminaliteit TROEF is komt eenvoudig omdat men hier SELECTIEF het maatschappelijk GETEISEM van daar hierheen heeft gehaaldt dat ook daar tot het maatschappelijk DREK behoort.

  Waar men opzettelijk en zorgvuldig een DOORSNEDE van bevolking binnenlaat is die criminaliteit in feite weinig hoger.

  Alweer een bewijs dus dat Wilders slechts NEP en minderwaardige bliksemafleidersoppositie voert in impliciete "opdracht" van de MPP ( of erger nog … zonder dat hij dat zelf weet ).

  Yaa … Yaaa … zogenaamde politieke "hervormers" waar de onnozelen in tuinen … ook op deze site …

 3. Een kenmerk van culturen is dat gewoonten hardnekkiger zijn dan geloof. Minder Islam betekent niet vanzelf minder gewelddadig gedrag, ook al wordt dat gedrag nu gerechtvaardigd met verwijzing naar de islam. Vgl de gebruiken rond Kerst die blijven ondanks oprukkend atheisme.

 4. [2] Helemaal mee eens ACP, die Wilders zit al jaren in de 2e kamer. Ik had mijn hoop gevestigd op Een NL maar nu las ik vanochtend dat die Sorensen bij de vrijmetselarij zit.

  Stelletje criminelen daarzo in den Haag volgens mij heeft echt iedere politicus z’n ziel verkocht aan het clubje internationale bankiers….

  ….Die enkel en alleen de totale wereldmacht nastreven.

  Ik denk dat ik op Verdonk ga stemmen.

 5. Ik kies op degene die de overheid kleiner maakt en minder regels wil. Laten we hopen dat dat in de smaak valt en er de volgende keer weer iemand is die die kleinere overheid weer kleiner wil maken en weer minder regels wil. Enz…enz…enz…

  Niet stemmen en wachten dat iemand anders het verschil maakt is volgens mij niet de beste wijze om verandering te krijgen. Het aan een ander overlaten heeft ons juist deze ellende bezorgt.

 6. 10 tot 15$ van de moslims zijn afvalligen, zo is er berekend door Ali Sina van Faithfreedom.org. Dat betekent dat Hubert gelijk heeft om niet alle moslims op één hoop te gooien. Tegelijk zien we wel dat onze maatschappij en dat van andere landen drastisch aan het veranderen is en ik vind ten nadele. O.a. de vrijheid van meningsuiting komt steeds meer in het geding, vanwege de drammerigheid van de islamitische geloofsgenoten. Het multiculturalisme heeft er helaas decennialang voor gezorgd dat dit onderwerp nooit werd besproken, laat staan als politiek punt op de agenda werd gezet. Dit is de verdienste geweest van mensen als Bolkestein, Fortuyn, Van Gogh en nu Wilders. De islam is een vreemde eend in de bijt, het is nog de enige religie die bestaat die kerk en staat niet wilt scheiden, dus is het logisch dat het westen en de islam botsen, nu en in de toekomst. We kunnen onze ogen niet voor blijven sluiten, daarbij hoort ook de ronseling voor de jihad en de mogelijkheid tot aanslagen, ofschoon dit natuurlijk los staat van de kleine criminaliteit, want dit heeft gewoon een andere oplossing nodig, zoals schadevergoeding of gevangenisstraf.

 7. [6] Nou, Peterk, jou wacht een zware taak. Ik ben benieuwd op wie jij gaat stemmen, die ZEGT de overheid kleiner te maken (zeggen ze allemaal) en het dan ook nog DOET.
  Het enige signaal wat naar de Overheid afgegeven kan worden waar ze gevoelig voor zullen zijn, is als b.v. om te beginnen eens 2/3 van de Onderheid NIET gaat stemmen.
  Ontneem ze hun legitimiteit!

 8. Geert Wilders is niet "fascistisch". De islam kan men wel fascistisch noemen, al zullen bepaalde individuele moslims sommige aspecten daarvan links laten liggen. Bepaalde individuele nazi’s lieten echter ook sommige aspecten van het nationaal-socialisme links liggen, maar dat deed niets af aan de verwerpelijkheid van het nazisme zelf.

 9. @ Abert S.

  "Afvaliggen" zijn geen moslims meer, maar EX-moslims. Overigens zullen ex-moslims het over het algemeen als een belediging ervaren als men hen moslim noemt. Over het algemeen willen zij immers niets meer met de islam te maken hebben. En terecht.

  Ik kom overigens zelf uit een katholiek nest en ben nu atheïst. Als het goed is, zul jij beseffen dat het logischer is als jij mij als "atheïst" bestempeld in plaats van "katholiek".

 10. [10] Wilders is inderdaad niet fascistisch maar de Islam evenmin.

  Het is een dwaze,linxe gewoonte om op
  ongewelvallige politieke of levensbeschouwelijke stromingen het
  etiket "fascistisch" te plakken.

  Groetz,

  Cincinnatus

 11. [5] Okkernoot,

  Verdonk zit dus niet in de zak van die
  bankiers die enkel en alleen de totale wereldmacht nastreven ? 🙂

  Een stem op Verdonk is een stem op de VVD….je weet wel de VVD die mee de gulden heeft doen plaatsmaken voor de
  euro (en daar waren de internationale bankiers behoorlijk enthusiast over).

  Groetz,

  Cincinnatus

 12. Beste vrienden,

  Vind u die moslims vervelend? Wen er maar aan, want ze zullen ons overnemen.
  Omdat Europa massaal de Zoon van God hebben afgewezen, zullen de mosims (tijdelijk)over osn heersen.
  De moslims zijn de stok van God waarmee we gestraft worden.
  Ik weet dat dit onwerkelijk klinkt of zelfs knettergek, maar ik heb je bij deze gewaarschuwd.
  Er komt een tijd dat deze woorden uitkomen.

 13. Beste vrienden,

  Vind u die moslims vervelend? Wen er maar aan, want ze zullen ons overnemen.
  Omdat Europa massaal de Zoon van God hebben afgewezen, zullen de mosims (tijdelijk)over osn heersen.
  De moslims zijn de stok van God waarmee we gestraft worden.
  Ik weet dat dit onwerkelijk klinkt of zelfs knettergek, maar ik heb je bij deze gewaarschuwd.
  Er komt een tijd dat deze woorden uitkomen.

 14. Hierboven, is kort beschreven, in werkelijk kan ik er een boek aan weiden, maar dat lijkt me nu niet verstandig.
  Maar denk wel dat u dit begrijpt.

 15. [9] [6] Jullie doen me denken aan Indiaanse tovenaars die middels het uitvoeren van een rituele regendans hopen het te laten regenen.

  Doch helaas.

  en als het zou regenen, gaat het niet omwille van jullie gehuppel zijn.

  Noch stemmen noch niet stemmen gaat iets uithalen….of anders gezegd : indien "stemmen" iets zou kunnen veranderen, werd er niet "gestemd" !

  Jullie zitten beiden in de zak van de politiek….beiden maken jullie heel wat van jullie "stem" en getuigen van een religieus, mystiek vertrouwen in de democratie niet beseffend dat het slechts de mesthoop is waarop de haan klimt om te kunnen zingen….

  Peterz hallucineert over iemand "die minder regels wil en de overheid wil kleiner maken".Het punt zit ‘m er echter in dat diegenen die zeggen dat ze dat gaan doen (nog los van de vragen naar hun oprechtheid en hun
  beginselvastheid wanneer ze éénmaal zelf in het pluche zitten) slechts getolereerd worden in de mate dat ze
  dat helemaal niet kunnen doen (!!!).

  Als zo’n "Partij voor de Vrijheid" 2
  of 3 zetels haalt, wordt ze gedoogd….zou zo’n partij enig uitzicht hebben op machtsovername, werd
  ze fors tegengewerkt (bijv door de lijsttrekker neer te knallen) en zou zo’n partij pakweg de verkiezingen winnen en een absolute meerderheid halen, volgde er de avond van de verkiezingen een "coup d’Etat)….

  Of anders gezegd : zolang de powerelite zeker weet dat het niks uithaalt, mag jij gaan stemmen….moest
  er ooit een kans bestaan dat het iets zou uithalen, mocht je niet meer gaan stemmen….

  Saartje droomt van de overheid haar legitimiteit te ontnemen door massaal niet te gaan stemmen maar beseft niet dat "might creates right"….de Nederlandse overheid ontleent haar legitimatie niet aan de consent van de
  regeerden …ze ontleent die wel
  aan de superieure vuurkracht van haar
  knockploegen (leger, politie , enz….).

  Kijk, Atilla de Hun, Dzjenghis Khan en Timoer Lenk (om es een paar regeerders te noemen) ontleenden hun regering niet aan de stem van hun "onderdanen"…maar vestigden middels bruut geweld hun regering en
  dwongen de onderhorige volkeren schattingen af….of die onderhorigen het daar mee eens waren of niet, maakte niks uit….might creates right"…"obey or perish" was de keuze
  die ze hadden zolang de ruiterhordes
  van de veroveraars sterk genoeg waren om gehoorzaamheid af te dwingen.

  Principieel gezien is dat met de regering van Balkellende en de 150 rovers van de tweede kamer net hetzelfde….might creates right….
  verkiezingen geven hun geen rechtmatigheid maar moeten dienen om
  de onderworpenen het misplaatste gevoel te geven dat de meesters hun regering op wat anders baseert dan op geweld !

  Indien 2/3 van de kiezers niet ging stemmen, ging de regering toch gewoon door met regeren, het maken van wetten en het innen van belastingen ….en daar gaat ze mee door zolang haar vuurkracht groter is dan die van haar opponenten….

  Groetz,

  Cincinnatus

 16. [9] [6] Jullie doen me denken aan Indiaanse tovenaars die middels het uitvoeren van een rituele regendans hopen het te laten regenen.

  Doch helaas.

  en als het zou regenen, gaat het niet omwille van jullie gehuppel zijn.

  Noch stemmen noch niet stemmen gaat iets uithalen….of anders gezegd : indien "stemmen" iets zou kunnen veranderen, werd er niet "gestemd" !

  Jullie zitten beiden in de zak van de politiek….beiden maken jullie heel wat van jullie "stem" en getuigen van een religieus, mystiek vertrouwen in de democratie niet beseffend dat het slechts de mesthoop is waarop de haan klimt om te kunnen zingen….

  Peterz hallucineert over iemand "die minder regels wil en de overheid wil kleiner maken".Het punt zit ‘m er echter in dat diegenen die zeggen dat ze dat gaan doen (nog los van de vragen naar hun oprechtheid en hun
  beginselvastheid wanneer ze éénmaal zelf in het pluche zitten) slechts getolereerd worden in de mate dat ze
  dat helemaal niet kunnen doen (!!!).

  Als zo’n "Partij voor de Vrijheid" 2
  of 3 zetels haalt, wordt ze gedoogd….zou zo’n partij enig uitzicht hebben op machtsovername, werd
  ze fors tegengewerkt (bijv door de lijsttrekker neer te knallen) en zou zo’n partij pakweg de verkiezingen winnen en een absolute meerderheid halen, volgde er de avond van de verkiezingen een "coup d’Etat)….

  Of anders gezegd : zolang de powerelite zeker weet dat het niks uithaalt, mag jij gaan stemmen….moest
  er ooit een kans bestaan dat het iets zou uithalen, mocht je niet meer gaan stemmen….

  Saartje droomt van de overheid haar legitimiteit te ontnemen door massaal niet te gaan stemmen maar beseft niet dat "might creates right"….de Nederlandse overheid ontleent haar legitimatie niet aan de consent van de
  regeerden …ze ontleent die wel
  aan de superieure vuurkracht van haar
  knockploegen (leger, politie , enz….).

  Kijk, Atilla de Hun, Dzjenghis Khan en Timoer Lenk (om es een paar regeerders te noemen) ontleenden hun regering niet aan de stem van hun "onderdanen"…maar vestigden middels bruut geweld hun regering en
  dwongen de onderhorige volkeren schattingen af….of die onderhorigen het daar mee eens waren of niet, maakte niks uit….might creates right"…"obey or perish" was de keuze
  die ze hadden zolang de ruiterhordes
  van de veroveraars sterk genoeg waren om gehoorzaamheid af te dwingen.

  Principieel gezien is dat met de regering van Balkellende en de 150 rovers van de tweede kamer net hetzelfde….might creates right….
  verkiezingen geven hun geen rechtmatigheid maar moeten dienen om
  de onderworpenen het misplaatste gevoel te geven dat de meesters hun regering op wat anders baseert dan op geweld !

  Indien 2/3 van de kiezers niet ging stemmen, ging de regering toch gewoon door met regeren, het maken van wetten en het innen van belastingen ….en daar gaat ze mee door zolang haar vuurkracht groter is dan die van haar opponenten….

  Groetz,

  Cincinnatus

 17. [14]

  De mathematische probabiliteit dat de mensheid het begrip "God" heeft bedacht is oneindig veel groter … in plaats van andersom. VERGEET dus gerust die hele … "zoon van God" notie, aangezien de kans dat DAAR wat in kan zitten omgekeerd evenredig is … Met name negatief nul-comma-nul … Laat staan dat het een "argument" zou kunnen zijn …

 18. [18] Cin, je hebt natuurlijk gelijk. Maar toch een kanttekening. Als 2/3 of meer van de bevolking niet meer zou gaan stemmen en de overheid zou tòch via allerlei machtsmiddelen haar zin doordrijven, dan heeft de overheid dus haar "heilige" democratische masker laten vallen! Dan is ze dus gelijk aan een Despoot geworden!

 19. Er is maar één waarheid en dat is dat als je moslim bent, een tweede kwaliteit bent. Je wordt dus gediscrimineerd door de mensen die gelijk zijn aan Geertje Wilders.

  Ik ben zelf moslim en ik kan geen enkel woord uihalen uit de Koran waarin staat dat ik geweld moet plegen bij een spotprent. Wel heb ik e.e.a. uitgesproken: "Wat je doet is respectloos, als je wilt dat wij als moslims en de niet-moslims grotere kloof krijgen, ga zo door." Iedere keer een gevoelige snaar raken bij moslims, vooral de Arabische mensen zijn gelijk opgefokt en terroriseren direct? Vreemd? Nee, want je vraag erom! Zou ik het doen, of anders gezegd, zullen Turken dat doen? Heb je dat wel eens gezien dan?

  Bij de spotprenten van Yllands Posten werd een zwarte krans gelegd voor de ingang van de Deense ambassade alleen omdat Denemarken geen verontschuldiging bood over zijn respectloze krant. Zelfs de drukkeij had meerdere malen gewaarschuwd dat het niet verstandig was om zoiets te doen, alleen was de haat machtiger dan de liefde. Over liefde gesproken, zijn de niet-moslims gevuld met liefde?

  Hierdoor gaan meer moslims extreem worden en gaan zij ook expres de-integreren. Expres ook hard Arabiesch spreken, een klein fout van een Nederlander een groot fout maken, etc.. Je vroeg erom toch?

  Wat ik dus vraag van een Nederlander is dat je elkaar net als in de Ottomaanse Emperium, je mede gelover VERPLICHT bent om te respecteren, en de moslims ook VERPLICHT te respecteren voor anders gelovigen. In de Ottomaanse Emperium was alles goed geregeld met andere religies. Joden hadden zijn eigen synagogen, christenen zijn eigen kerken en de Sultan trad hard op tegen de mensen die de anders gelovigen lastig vielen.

  Wil je een mooi Nederland? Respect is het begin ervan. Je zult zien dat naarmate er meer respect is van beide kanten, dat moslims dan ook graag willen integreren. Maar Assimileren? Nee. Een Turks blijft een Turk en een Nederlander blijft een Nederlander voor altijd.

  Ik ben zelf een Turk, geboren in Nederland en heb veel Nederlandse vrienden en vriendinnen. Integratie kost niet je godsdienst en je cultuur, wel geeft het je een leuke taal en cultuur extra (gratis) bij je huidige cultuur. Hoofddoek of geen hoofddoek, ik ben er persoonlijk op tegen maar als je het wilt mag je het dragen. Nederland en Turkije is een vrij land wat modern is.

  Groetjes,

  Soner

 20. Wilders heeft inderdaad gelijk. De islam moedigt welbewust geweld aan, vooral geweld tegen niet-moslims. De meeste criminaliteit vindt niet plaats door de eerste generatie, maar de tweede generatie geïmporteerden.

  Het is ook niet fascistisch om alle moslims op een hoop te gooien. Immers, moslim is men uit eigen vrije wil. Als zwarte, bleekscheet of spleetoog wordt men geboren. Overigens is de term ‘Fascist!’ te vaak misbruikt om het nog serieus te nemen. Ik heb wel eens betere stukken van Hub gelezen.

 21. [13] Ja klopt het is allemaal drama, maar als ik zie wat voor hinderlagen er voor haar gegraven zijn door het establishment, en als ik vanmorgen hoor dat dat die ouwe loel van een van Mierlo, zegt dat de ondergang van zijn trots, D666 komt doordat zijn partij in de regering heeft gezeten met Verdonk.

  Dat vind ik dat ze toch prachtig werk heeft geleverd!

  Toch?

 22. Geert Wilders heeft gelijk !

  De islam is niets anders dan een agressieve sekte, waarbij zelfs het leven van onschuldige kinderen niet heilig is.
  Moslims blijven maar beweren dat de islam wreedzaam is, en vredelievend, en dat zij andere religies respecteren.
  Ondanks dat staan de islamitische geschriften vol van haat jegens andersgelovigen/ongelovigen, en worden mensen met een andere mening al snel bedreigd en/of vermoord !

  @Soner Gülal
  Ik ben zelf moslim en ik kan geen enkel woord uihalen uit de Koran waarin staat dat ik geweld moet plegen bij een spotprent.

  Begrijpelijk dat het er niet letterlijk instaat, maar in de islam is het toch zo dat iemand die de islam beledigd, op welke manier dan ook, vogelvrij wordt verklaard, oftewel: die hoort vermoord te worden ?

  De islam is agressief, intolerant, en gevaarlijk voor de hele wereld.
  We zien/horen/lezen het zo’n beetje dagelijks in de media.
  Daar waar islamieten zijn, is er geweld en oorlog.
  Maken ze elkaar niet af, dan pakken ze de Joden, Christenen of ongelovigen.

  Toen Fortuin werd vermoord, danstten ze op straat, toen van Gogh werd vermoord, door hun eigen soort, vierden ze feest… bah, wat een walgelijk soort !

  Steeds weer als ik zie op het journaal dat die smerige islamtische beesten weer (andersgelovige/ongelovige) Nederlanders bedreigen, mishandelen, verkrachten, vermoorden enz. ga ik ze meer en meer haten… ik walg van ze !

  Mijn droom: een wereld zonder islam, niet goedschiks, dan kwaadschiks.
  Genocide jegens het grootste gevaar (lees: de islam) op de wereld is mijns insziens legitiem.
  Zeker als je bedenkt dat, als het aan hen (lees: moslims) ligt, wij het slachtoffer zijn van genocide !
  Het is kiezen of delen, en wat mij betreft is de keuze al gemaakt: ik wil leven, en dus ben ik voor totale uitroeiing van een soort dat mijn leven, en dat van alle andersgelovigen/ongelovigen, wilt afnemen, en op niets anders uit is dan dat !

  Geert Wilders krijgt zeker mijn stem, en wat mensen in mijn omgeving die nooit gaan stemmen, hebben mij beloofd dat ik hun stem aan Geert Wilders mag geven !

 23. Pff die hele anti-moslim retoriek van Wilders is een taktiek om algemene ontevredenheid een identiteit te geven. Je weet wel, zoals met de Duitse Joden vorige eeuw.

  Dit met de nodige statistieken onderbouwd. Allemaal feitelijk correct, echter de oorzaak van de problemen wordt buiten beschouwing gelaten.

  Want denk je nu echt dat onze verzorgingsstaat iets anders aantrekt dan het schuim der aarde? Zou een hoogopgeleide buitenlander kiezen voor levenslange afhankelijkheid in een rijtjeshuis in Almere, of toch liever uitwijken naar een land van mogelijkheden, zeg USA?

  Dus wordt het lokale leger steuntrekkers aangevuld met soortgelijk volk uit landen waar het meer op eigen verantwoordelijkheid aankomt. Voor aanpassing, assimilatie of inburgering is geen noodzaak, want de centjes komen toch wel binnen.

  [21] Dus voor deze passiviteit moet eerst respect worden opgebracht alvorens men tot actie overgaat? Nee natuurlijk niet, respect is een fictie en staat los van hoe men zich gedraagt. Voor mijzelf kan ik in ieder geval zeggen dat ik mijn plan trek, ongeacht de hoeveelheid respect van anderen.

  De oplossing is eenvoudig: weg met de verzorgingsstaat! De opportunisten trekken dan wel weer naar een land waar het rooskleuriger ervoor staat, terwijl het residu zal moeten vechten voor haar bestaan en zich een volwaardig lid van de samenleving zal kunnen noemen.

 24. [20] Saartje,

  Ja dat is inderdaad zo….dan wordt de
  fluwelen handschoen van de ijzeren vuist afgetrokken en gaan we naar Birmese toestanden.

  Hetgeen een grote stap voorwaarts zou zijn.
  Groetz,

  Cincinnatus.

 25. Islam heeft geen enkel verband met geweld. Ik, een moslim, heb geen enkel recht om een niet-moslim te slaan of schoppen omdat hij/zij anders denkt dan de Islam. Er staat niet in de koran dat moslims niet-moslims moet gaan terroriseren.

  Wel zijn er mensen die door een klein groep extremisten (bv. Hofstadgroep) geindoctrineerd worden op zijn/haar eigen manier om macht te krijgen in oms samenleving. Dit gebeurd dus buiten de ware Íslam.

  Wel staat er dat als je GEEN moslim bent, dat je niet in de hemel zal komen maar in de hel. Dat betekend niet dat je op aarde door moslims lastig gevallen moet worden. Er zijn wel lastige mensen die dat wel doen maar moeten moslims ineens 100% perfect zijn?

  Nogmaals, Íslam is een vredevol religie en roept op tot vriendschap met mensen. Er wordt geschreven om niet met niet-gelovigen om te gaan. Waarom denk je? Je zult nooit samen eens worden want ik geloof en jij niet. Dat zal leiden tot een ruzie wat evt. fataal kan aflopen(Gogh). Dus moslims zijn appart en de niet-gelovigen appart. Met de Christenen en Joden delen wij veel dingen samen. Zo mag een Moslim weer Kowsjer vlees wel eten. Vreemd?

  De Íslam en Nostradamus hebben 1 ding voorspeld: 3e WO tegen de moslims zal op het eind leiden dat de Christenen zullen herenigen met de moslims omdat de joden de christenen tegen de moslims heeft laten spelen. De laatste jood zal zich verbergen achter een rots maar de Christelijke macht zal die dan met zijn alle sterkste kracht van kant maken. Zijn joden dan allemaal slecht? Nee, zo heb je goede en slechte mensen en de goede moeten weer leiden door de slechten.

  Nogmaals, Íslam is geen bedrijging voor Nederland. De Sharia weer wel. Kijk maar naar Turkije: Het Turks leger moet paraat staan voor degenen die een coup willen plegen en Turkije om willen toveren naar Iran. De ware Sharia leeft dus nu in Nederland en Turkije: Je leeft zoals je wilt en kiest zelf een Godsdient uit en trouwt met degene die je zelf wilt, gaat naar de stembus en er is geen Íslam-politie die je controleert of je wel een moskee of kerk bezoekt. Is er een betere Sharia dan dit? Saudi-Arabië heeft geen echte Sharia, maar een domme Saudi die gewoon macht wilt beoefenen op zijn volk en zelf wel een Europees prosti thuis neemt.

  Ik vind de Nederlandse samenleving structureel wel goed, alleen zijn er nu wel Nederlanders die alle Turken slecht zien. Jammer, maar ik hoop dat we samen eruit kunnen komen.

 26. [29]
  Soner Gülal,

  Dat klinkt een stuk beter. Maar ik vrees wel dat zowel Moslims als Christenen en Joden vredelievender en toleranter zijn naarmate ze de teksten in hun "heilige" boeken minder letterlijk nemen.

  En hoe verwacht je dat mensen respect opbrengen voor Moslims als ze zulke uitspraken over Joden doen? Dat geldt overigens ook voor Christenen en Joden zelf, die ongetwijfeld weer hun eigen versie hebben van de "Eindtijd" waarin dan zogenaamd de mensen die het niet met ze eens zijn "eindelijk" worden "afgemaakt". Dat soort verhaaltjes maken de meesten gelov(ig)en voor mij nogal onaangenaam.

Comments are closed.